Page 1

COMMUNICATIECOLLEGES van 16.00 tot 20.00 uur Start: donderdag 1 oktober 2009, Utrecht Start: dinsdag 2 maart 2010, Utrecht

Corporate Communicatie 6 topsprekers over Reputaties, Branding en Mediabeleid!

prof. dr. Betteke van Ruler, UvA

ir. Huib Koeleman, Wit Communicatieadviseurs

Locatie: Beatrixgebouw, Utrecht (Jaarbeurs)

Ron van der Jagt MCC, Boer & Croon Corporate Communication

drs. Eliane Schoonman, Issues Management Institute

drs. Dick Kors, vml. NUON

mr. Maarten den Ottolander MBA, Value Positioning counsel


1 oktober 2009

8 oktober 2009

College 1 | 16.00 uur

College 3 | 16.00 uur

PROFESSIONALISERING COMMUNICATIEMANAGEMENT

REPUTATIEMANAGEMENT

prof. dr. Betteke van Ruler,

Ron van der Jagt MCC,

hoogleraar Communicatie en Organisatie,

Partner, Boer & Croon Corporate

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Communication

Betteke van Ruler bepleit de professionalisering van het

Ron van der Jagt laat zien hoe inzichten uit zijn boek ‘Corporate

vakgebied. Dat heeft allereerst te maken met wat een

Reputatiemanagement’ zich laten toepassen in de praktijk.

communicatieprofessional doet en daarna met hoe hij of zij

Centraal staan beproefde methodieken voor het sturen op de

dat doet. Zij behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van het

beeldvorming door strategisch positioneren en thematisch

vakgebied en komt zo tot de vraag welke modellen toepasbaar

profileren. Hij put daarbij uit wetenschappelijke inzichten,

zijn in een actuele invulling van het vak. Zij laat u de nieuwste

concepten uit zijn advieswerk en ‘best practices’ uit de praktijk.

stand van zaken in de theorievorming zien. Hierbij geeft zij u

In een hoog tempo, met veel voorbeelden en volop ruimte

inzicht in het managen van in- en externe communicatie in een

voor interactie.

organisationele context. Rode draad in deze sessie is de vraag hoe u met een concrete Een college dat veel stof tot nadenken zal geven. Ook om de

werkwijze ‘de waan van de dag’ kunt doorbreken, de

volgende colleges en gepresenteerde denkbeelden kritisch

communicatiefunctie relevanter kunt maken en uw positie

tegemoet te kunnen treden!

kunt versterken.

College 2 | 18.15 uur

College 4 | 18.15 uur

INTERNE COMMUNICATIE, HAARLEMMER-OLIE?

ISSUEMANAGEMENT drs. Eliane Schoonman,

ir. Huib Koeleman,

adviseur issuemanagement,

Wit Communicatieadviseurs

Issues Management Institute

Veel marketeers denken de organisatie te helpen door een

Issuemanagement is de discipline die zich bezighoudt met

positionering te verzinnen die hét gat in de markt dekt. En HR-

de analyse van de publieke opinie, om deze vervolgens door

managers komen met cultuurwaarden waar je tranen van in je

middel van strategische communicatie mede te beïnvloeden.

ogen krijgt. In hun enthousiasme vergeten beide partijen te

In dit college gaat Eliane Schoonman niet alleen in op de

kijken of de organisatie die positionering en cultuurwaarden ook

processen van meningsvorming, maar geeft ze ook aan hoe u

waar kan maken in de praktijk. Dat probleem mag de interne

kunt sturen op gunstige en ongunstige publieke opinies en

communicatie dan oplossen.

dus de mogelijkheden voor het verkrijgen van draagvlak of ‘licence to operate’.

Huib Koeleman staat in dit college stil bij de mogelijkheden en beperkingen van interne communicatie. Hij geeft u hand-

Eliane Schoonman analyseert met u de aanloop, opleving en

reikingen voor het onderzoeken en verbeteren van de interne

afloop van maatschappelijke issues en de rol en mogelijkheden

communicatie. Ook gaat hij nader in op de relatie tussen

van communicatie- en risico management daarin. U ontwikkelt

identiteit, imago, branding en interne communicatie.

compleet nieuwe inzichten in de publieke opinie!

BEGELEIDENDE LITERATUUR

kijk ook eens op www.managementstudiecentrum.nl


15 oktober 2009 College 5 | 16.00 uur

CORPORATE MEDIABELEID drs. Dick Kors, vml. directeur Corporate Communicatie, NUON communicatiemanager van het jaar (2007)

Reputatie, Branding en Mediabeleid!

Corporate Communicatie Informatiestromen gaan razendsnel. Om invloed te blijven houden op de beeldvorming is het verstandig om boven de waan van de dag uit te blijven stijgen. De eigen

Het medialandschap verandert voortdurend. Er is echter één

organisatiewaarden zijn daarvoor een goed vertrekpunt.

constante: organisaties en personen zijn hongerig naar positieve

Maar hoe vertaal je deze waarden naar succesvol reputatie-

publiciteit. En ze doen er alles aan om negatieve publiciteit te

management? En naar een realistisch mediabeleid? Welke

voorkomen. Het komt nogal eens voor dat daarbij korte termijn

issues moet je in de gaten houden?

oplossingen worden gekozen. Dat leidt echter, net als bij veel diëten, tot een jo-jo-effect.

Een goede corporate communicatiestrategie werkt als een kompas in de turbulente dagelijkse communicatiepraktijk.

Net zoals een gezonde levensstijl uiteindelijk tot een gezond

Zes experts delen de laatste inzichten met u zodat u weer

gewicht leidt, leidt een consistent mediabeleid tot een

fris naar uw eigen communicatiebeleid kijkt.

duurzaam goede reputatie. Een helder besef van de eigen positie en die van de media zijn daarbij onontbeerlijk.

Welkom terug in de collegebanken!

Dick Kors neemt u in dit college mee in de wondere wereld die media heet!

Folkert Reith Management Studiecentrum

College 6 | 18.15 uur

CORPORATE BRANDING

mr. Maarten den Ottolander MBA, partner, Value Positioning counsel Het merk is uitgegroeid tot een belangrijk anker van modern ondernemerschap. Het neemt een centrale plaats in bij de formulering en uitvoering van de communicatie strategie. Om uw merkbeleid tot een succes te maken, is het van belang niet alleen het merk in lijn met de identiteit van uw organisatie te brengen (externe en interne perceptie), maar ook het merk goed in uw organisatie te borgen. Het boek ‘Strategisch management van merken’ van Giep Franzen en Marieke van den Berg vormt het uitgangspunt van het college van Maarten den Ottolander. Hierbij gaat hij met name in op de samenhang en organisatorische consequenties van corporate branding in de praktijk.

DEZE COLLEGEREEKS WORDT ONDERSTEUND DOOR LOGEION, BEROEPSVERENIGING VOOR COMMUNICATIE Logeion brengt vakgenoten werkzaam bij overheid, bedrijfsleven, onderwijs en consultancy op één platform bijeen. De vereniging telt inmiddels meer dan 2900 leden. Logeion wil het gilde zijn voor communicatieprofessionals, waar ervaring wordt doorgegeven en het ambacht wordt geleerd vanuit de praktijk. Onze missie? Een sterkere professionalisering en profilering van het communicatievak en de beroepsgroep. Dat willen we bereiken door interactie en kennisuitwisseling te bevorderen. Kijk voor meer informatie op www.logeion.nl.


DATA

ORGANISATIE

De communicatiecolleges vinden wekelijks

De communicatiecolleges worden georganiseerd

plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur op:

door Management Studiecentrum en ondersteund

Najaar: donderdag 1, 8 en 15 oktober 2009

door Logeion, Beroepsvereniging voor commu-

Voorjaar: dinsdag 2, 9, 16 maart 2010

nicatie en het vakblad Merk & Reputatie.

OOK INTERESSANT VOOR U? COMMUNICATIECOLLEGES

LOCATIE

Intern Communicatiemanagement

Het Beatrixgebouw (Jaarbeurs, Utrecht) is goed bereikbaar en beschikt over

Start: donderdag 1 oktober 2009,

voldoende (voor deelnemers gratis) parkeergelegenheid. Bij de definitieve

Beatrixgebouw, Utrecht

bevestiging van uw deelname ontvangt u van ons een routebeschrijving.

KOSTEN

2-DAAGSE TRAINING

De deelnamekosten voor de communicatiecolleges bedragen h 1.395,- (excl. BTW) per persoon, inclusief documentatiemap, broodbuffet en consumpties. Neemt u een collega mee? Dan ontvangt deze 10% korting op de deelnamekosten. De prijs van de boekenset bedraagt h 280,- (incl. 6% BTW). De boeken worden tijdens de

Webcommunicatie 2.0 donderdag 8 en 15 oktober 2009 Beatrixgebouw, Utrecht

colleges uitgereikt. Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? Maak dan gebruik van onze schappelijke

MIDDAGCONGRES

annuleringsvoorwaarden. Tot twee weken voor aanvang van de communicatie-

Communicatie rond Projecten

colleges kunt u geheel kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna bent u het

dinsdag 29 september 2009

volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende

Beatrixgebouw, Utrecht

kosten, laten vervangen door een collega.

COLLEGE GEMIST?

Meer programma’s vindt u

Dan kunt u (onder voorbehoud) het gemiste college in de volgende reeks inhalen.

op www.managementstudiecentrum.nl

CERTIFICAAT MEER INFORMATIE?

Na afloop van de colleges krijgt u een deelnamecertificaat toegestuurd.

Management Studiecentrum

HOE KUNT U ZICH AANMELDEN?

Folkert Reith, programmamanager

Via onze website: www.managementstudiecentrum.nl

Barbara Oosterlee, programma-assistent

Door het invullen van onderstaand reserveringsformulier

telefoon: 010 460 30 41

en dit te faxen naar: 010 590 19 30

fax: 010 590 19 30

Telefonisch: 010 460 30 41

info@managementstudiecentrum.nl www.managementstudiecentrum.nl

RESERVERINGSFORMULIER

Corporate Communicatie Ja, reserveer een plaats voor mij (en mijn collega’s)

Najaar: oktober 2009

Voor- + achternaam (1) Functie

dhr.

mw.

Boekenset:

ja

nee

dhr.

mw.

Boekenset:

ja

nee

dhr.

mw.

Dit formulier kunt u faxen naar:

Boekenset:

ja

nee

Management Studiecentrum Faxnummer 010 590 19 30

Voor- + achternaam (2) Functie Voor- + achternaam (3) Functie Organisatie

TCCnj09-MC15

Adres Postcode/Plaats Telefoon E-mailadres

Voorjaar: maart 2010

Fax Intern ordernr.

GRAAG HOUDEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN ONZE PROGRAMMA’S EN DIE VAN ONZE PARTNERS. MOCHT U DIT NIET OP PRIJS STELLEN, NEEMT U DAN CONTACT MET ONS OP.

corporate communicatie  

Om invloed te blijven houden op de beeldvorming is het verstandig om boven de waan van de dag uit te blijven stijgen. De eigen organisatiewa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you