Deichmanbladet # 2 (Vår 2014)

Page 46

«A good compilation tape, like breaking up, is hard to do and takes ages longer than it might seem. You’ve got to kick off with a killer, to grab the attention. Then you’ve got to take it up a notch, or cool it off a notch… oh, there are a lot of rules.»

Til båndet ryker? Det er romanfiguren Rob, som i Nick Hornbys High Fidelity (1995) beskriver kassett-mekke-prosessen med slik patos. Ja, for dette var jo en kunst. Og kassetten er jo heller ikke død. Eller er den det? Kassettens posisjon i undergrunnen var udiskutabel på 80-tallet og visstnok suser det fortsatt i bånd – i de rette miljøene. TEKST/VICTOR JOSEFSEN FOTO/FRANK MICHAELSEN