Page 1

lørdag 2. juli 2011

Misfornøyde med leksehjelp i SFO I bystyresaken ”evaluering av leksehjelpordningen 1.-4. trinn i skoleåret 2010-2011 i Arendalsskolen” tok flere politikere til motmæle mot den statlig innførte ordningen. Jan Kløvstad, V, ville avvikle hele ordningen:   – Den er mislykka, har lavt fremmøte, minimal pedagogisk effekt og fører til svekka økonomi hos skolene og SFO-ene. Irene Henriksen Aune, H, viste til innvandrer-

rådets uttalelse om saken:   – Informasjon om ordningen har vært mangelfull. Ansvarsfordeling og roller er uklare og det skaper urealistiske forventninger. Leksehjelp uten pedagogisk kompetanse er ikke tilfredsstillende. Bystyret vedtok å ta evalueringen til orientering, men også å sende den til Kunnskapsdepartementet slik at politikere og byråkrater der ser hvor skoen trykker.

5

Selvbetjent bibliotek Kuben senter på Eydehavn ønsket å overta driften av bibliotekfilialen på Eydehavn i samspill med frivillige. Rådmannen mente det ga bedre tilbud for bibliotekets brukere og bedre økonomi for hovedbiblioteket i sentrum. I samarbeidet skal en blant annet se på muligheten for et selvbetjent bibliotek. – Gode krefter har samla seg og kommet fram til en løsning som sikrer fortsatt drift, kanskje også bedre enn i de siste årene. Dette er en vitalisering av Kuben, mente Gjermund O. Bjørndahl, Ap. Resten av bystyret var enige, de sa enstemmig ja til et litterært samarbeid med Kuben. Send oss tips: post@at-avis.no

Kåret til beste helsefagarbeider i fylket Mette Laulo ved Færvik bo-og omsorgssenter er kåret til ”hele Aust-Agders Helsefagarbeider” av Fagforbundet. Dermed er hun også finalist i kåringen av Norges helsefagarbeider.

FÆRVIK Onsdag denne uka var fylkesseksjonsleder i Fagforbundet Aust-Agder, Merethe Krogstad Hoel, på plass ved Færvik boog omsorgssenter med diplom og blomster til Mette Laulo.

Fantastisk Vinneren får også en ”temalunsj” for sin avdeling på Færvik til høsten, og er invitert til fagkonferansen i regi av Fagforbundet i Oslo i september.   – Hun fortjener dette, sier Laulos kollega og hjelpepleier ved Færvik, Liv Byholt. Hun forteller at Mette er fantastisk med de eldre, hun tryller fram fester og får de gamle til å blomstre. Assistent ved bo-og omsorgssenteret, Wenche Haugen, nikker.   – Mette er en solstråle, hun betyr enormt mye for oss som jobber her og for alle som bor her.

Rollemodell – Dette var da flott! strålte Mette. Hun synes det er svært hyggelig at kollegaene har foreslått henne.   – Jeg håper dette kan bidra til at jeg kan være en rollemodell for yngre som ønsker seg inn i yrket. Vi trenger nye hender. Jeg har jobbet her i 26 år og stortrives, sier hun. Det er samhold og målrettet arbeid for å gjøre det trivelig for beboerne, som preger de ansatte på Færvik.

To solstråler – Jeg er veldig imponert. Du er faglig flink, oppdatert, en gledes-

GLEDESKLEM: Der er du jo, utbryter beboer Ingeborg Kristine P. Fløystad (92) da hun ser Mette Laulo. – Jeg skal være her i hele kveld, svarer prisvinneren og får klem av den eldre som svar. – E du galen, da får mi det moro, kommer det fra Fløystad før hun atter klemmer Mette i glede, først etterpå legger hun merke til at det er fremmedfolk med kamera i nærheten…

Mette er fantastisk med de eldre, hun tryller fram fester, og får de gamle til å blomstre.

Hjelpepleier Liv Byholt

spreder for ansatte og beboere. Du tar ansvar, arrangerer turer og er en drivende kraft. Det er en ære å overlevere prisen som hele Aust-Agders Helsefagarbeider, sa Krogstad Hoel og gratulerte med kåringen. Ingeborg Kristine P. Fløystad (92) har fått øye på Laulo inne på vaktrommet.

  – Er du her, ler hun og kaster seg om halsen på Mette, uberørt av blitsregnet står de der.   – Jammen er den fortjent, sier den eldre da hun får høre om prisen.   – Er det rart man blir glad i jobben sin når man kan være sammen med slike solstråler i hverdagen, sier prisvinneren.

BLOMSTER OG DIPLOM: Fylkesseksjonsleder i Fagforbundet AustAgder, Merethe Krogstad Hoel, gir diplom og blomster til vinneren av ”Hele Aust-Agders Helsefagarbeider”, Mette Laulo.

Aust-agder  

Hjelpepleier Liv Byholt – Dette var da flott! strålte Met- te. Hun synes det er svært hygge- lig at kollegaene har foreslått henne. – Jeg hå...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you