Page 1

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM  A KISTEMPLOMI-ISPOTÁLYI GYÜLEKEZET LAPJA  2009. KARÁCSONY

Bódás János:

ÁDVENT Te szörnyű, vajúdó idő, ne szülj, ne szülj több rémet, most már örömmel, békességgel legyen megáldva méhed. Szülj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot, fojtsd meg a bűnt, mi valaha Öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem, elég volt már a vérből, napfényre vágyunk a szorongás fekete erdejéből. Szüless meg bennünk tisztaság, szüless meg bennünk béke, s tedd kezedet a vad világ lázas ütőerére. Szüless meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus, teremts bennünk új életet, szüless meg bennünk, Krisztus!

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban … Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2,11-14)


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

2009. KARÁCSONY

 Mese, mely valóra válhat…  Alapige: 1Korinthus 13,1-13 Egyszer, messze földön, nagyon régen, egy királynak lánya született. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz és megkeseredett. Hallotta a királylány szépségének hírét, felkereste, s ahogy meglátta, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta: „Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa! Egyedül Te, csak Te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát!” Így is lett, mert valahányszor belenézett a hercegnő a tükörbe, mindig egy szörnyen rút, vén banyát, rettenetes szörnyű arcot látott. Hiába mondta mindenki, hogy ő szép, ő gyönyörű, nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel hívtak hozzá egy jó tündért, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani. Özönlött a kérők hada is, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki sem nézett. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény, aki hallott a hercegnőről, aki gyönyörű, de egy átok miatt szinte élve eltemetkezett. Felkerekedett hát, és elindult, hogy megnézze magának, és amikor elérkezett a várhoz, ahol a hercegnő élt, megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A legény kerített egy jó hosszú kampós kötelet, éjszaka a vártorony alá ment,

teljes erőből hajított egyet, a kampó pedig megakadt a vártorony tetején. Elkezdett mászni, s amikor feljutott, az ablakhoz lopakodott, belesett. Mit látott? Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Nesztelen a szobába lépett és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget lélegzetvisszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. Reggel, amikor a hercegnő felébredt, meglátta a fiút s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára forrt, évek óta először, egy szerető szempárban meglátta magát, s amit látott, több volt mint egy szép arc, a mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt, a varázs megtört és a várba újból boldogság költözött. Ezt a mesét azért mondtam el, mert arról szól, amiről alapigénk: tükör által homályosan látunk! Van rajtunk egy gonosz átok, ami nem engedi, hogy úgy lássuk meg a világ szépségeit, úgy fedezzük fel a másik emberben a jót, a szépet, hogy az örömünkre legyen, valóban boldogítson minket és mi is boldogítani tudjunk másokat. Karácsony közeledtével az emberek erre próbálnak koncentrálni, 2


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

a másik boldogítására. Valójában pedig évről évre azt kell belátni a legtöbb embernek, hogy a karácsonyi ajándékok önmagukban nem boldogítanak. Szükség van, szükség lenne igazi szeretetre. Olyanra, amely mindent elfedez, mindent remél, mindent eltűr, mindent megbocsát, nem rója fel a rosszat, tud örülni a jónak, az igaznak, a látható vagy éppen rejtett szépségnek. Karácsonykor azzal szembesülünk újra, hogy nem tudunk így szeretni. Szembesít minket az a szeretet saját szeretetünkkel, amit Isten testet öltött formában elküldött erre a földre. Bizony, homályos a látásunk és homályos, még inkább hiányos a szeretetünk. Jézus azért jött el, hogy ezt a homályt felfedje, a hályogot levegye a szemünkről. Ezt a foltos látást az Édenből hoztuk magunkkal. Amikor az ember még tisztán látott, már akkor sem tudott ellent mondani a kívánságainak. Kellett neki az a kívánatos gyümölcs. Szakított a fáról és szakított Istennel, a tiszta látással, azzal, hogy azt vegye észre, ami igazán fontos. Azzal, hogy meglássa, mit kell megőrizni, min kell javítani, mit lehet felhasználni előmenetelül és mit kell különösen is megóvni. Napok óta szakértők próbálnak politikusokat és gazdasági hatalmasokat arra a látásra elvezetni, hogy vegyék észre: ha nem tesznek valamit a Föld törvényeinek megtartása, az elindult pusztító káros folyamatok ellen, akkor

2009. KARÁCSONY

néhány évtized múlva élhetetlenné válhat és klímakatasztrófák sokasága által pusztulhat el életterünk és utódaink élete. A gazdasági válságot nem lehet megoldani a környezeti válság fokozásával. Mi pedig hallgatjuk a híreket, szörnyülködünk a szélsőséges időjárási jelenségek miatt és kimondva, kimondatlanul azon gondolkodunk: mi lenne velünk, ha minket érnének hasonló tragédiák? A minap egy tanár ismerősömmel beszélgettem, aki elmondta, hogy 2025 évvel ezelőtt még motivációt jelentett az ifjúság számára, ha önképző körökben, iskolai sport- és kulturális közösségekben is kipróbálhatta magát. Mai ifjainkat már arra is nehéz motiválni, hogy tanuljanak, és képességeik szerint tegyék azt. Mert nincs jövőképük. Nem látják értelmét, hogy sokasítsák a képzett munkanélküliek számát. Csak a mának élnek, a rövidtávon megragadható élményt keresik, azért hoznak áldozatot. Hogy mi lesz holnap, nem fontos, mert nem látják, homályos képük van a jövőről – mondta keserűen a kiváló pedagógus barátom. Olyan jó, hogy fiataloknak és időseknek egyaránt tiszta képet ad a holnapról Isten igéje. A kép címe: üdvösség. Azaz élő kapcsolat és közösség Istennel, Jézus Krisztusba vetett hit által. Ennek mikéntje viszont elrejtetett a mi szemeink előtt, mert a hitnek harcait nekünk kell megharcolnunk, terheinket nekünk kell felven3


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

nünk, nekünk kell meglátnunk azt, akit lehet szeretnünk és azt, akit jobban kell szeretnünk. Az advent annak időszaka, hogy valóban felragyogjon szemeink előtt Jézus Krisztus hajnalcsillaga. Hogy észrevegyük, csak általa lehet esélyünk arra, hogy tisztán lássuk életünk dolgait. Ő tud egyre tisztuló látást adni, hogy egykor színről színre való látásban csodáljuk a mennyei dicsőség minden szépségét. Ő az a mesebeli szegény legény, aki felkapaszkodik életünk toronyszobájába, s látja bennünk mi a szép, még ha kívülről éppen csúnyának tűnik életünk vagy éppen mesterkélt módon takarjuk el annak rútságait. Ő tudja, hogy a bűn átka van rajtunk és azt egyetlen jó tündér sem tudja levenni rólunk. Egyedül az Ő tiszta tekintetében, szelíd szemének sugaraiban ismerhetjük fel igazán magunkat, kik is vagyunk. Jézus kopogtat életed toronyszobáján, mert szeretne kihozni onnan és boldoggá tenni, hogy te is boldogíthass másokat. Azzal, amit Ő ad neked, amit rád bíz, hogy használd, óvd, gyarapítsd és add tovább. Úgy, ahogyan tőle kaptad, és ahogyan ő megmutatja

2009. KARÁCSONY

neked. Ez a továbbadás lehet egy cipős doboznyi használt játék, könyv, írószer, kis édesség valakinek, akinek még annyija sincs, mint neked, de lehet minden tárgyiasítás nélkül egy őszinte bocsánatkérés, megbocsátás, kimutatása annak, hogy másként látsz már sok mindent. Másként, mert Jézus levette szemedről a bűn fátyolát. Immár közeledik az ünnep, ami ezzel a tisztánlátással akar megajándékozni minket. Amikor legtöbben még csak azt látják, ami a szemük előtt van, és nem tudják eldönteni mivel szerezzenek örömet, amikor sokaknak az fáj, hogy bár tudnák, mivel szerezhetnének örömet, de nincs miből megszerezzék azt, akkor engedjük, hogy ő ránk mosolyogjon, szemünkbe nézzen és szeretete teljesen átjárja, látóvá és szeretni tudóvá, tenni akaróvá tegye életünket. Ez az Ő ajándéka számunkra, ez lehet a mi ajándékunk mások számára. Ámen. A 2009. december 13-án a Kistemplomban elhangzott igehirdetés gondolataival kíván minden Kedves Testvérünknek áldott karácsonyt és Isten kegyelmében gazdag újesztendőt  Papp Tibor lelkipásztor

gyülekeztei híreink – igehirdetések – programjaink – beszámolóink – közösségeink – életünk A VILÁGHÁLÓN BÖNGÉSSZ TE IS! Indul: 2010. január 1-én!

4


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

2009. KARÁCSONY

 Mozgalmas évünk volt  Visszatekintés gyülekezetünk 2009. évi életére és szolgálatára. Recesszió és válság. Ezzel a két fogalommal a fejében kezdte el országunk lakossága a 2009. évet, bár sokan nem tudták, mit is hoz ez valójában. Szomorú, hogy míg a világ számos részén már látszik a fény az alagút végén, addig mi, magyarok, még egyre mélyebbre és sötétebb részekre megyünk az alagútban, s egyre inkább tudjuk, mi a recesszió és válság – írják a szakemberek., s érezzük mindennapjainkban mi magunk is. Isten iránti hálával kell arra tekintenünk, hogy 2009 egyáltalán nem volt a válság éve gyülekezetünk életében. Sőt, a korábbi években tapasztalt lassú, de látható és lelkiekben is megmutatkozó növekedés esztendeje van mögöttünk. Az év elején kialakított ifjúsági terem, egyik bérleményünk pincéjében, felülmúlta várakozásainkat. Fiataljaink nagy örömmel és rendszerességgel látogatják az ott tartott ifis alkalmakat. Tavaly vásárolt missziói központ jól szolgálta elképzeléseinket. A Keleti-főcsatorna melletti táborhely gyülekezetünk valamennyi rétegének testilelki felüdülést adhatott. Ifiseink több alkalommal tartottak ott hétvégét, ahol lelki felfrissülésük sokkal meghatározóbb élménnyé lett, mint testi pihenésük. Mitöbb, cserkészeinkkel közösen örömmel szolgáltak a terület körüli

munkákban, takarításban, festésnél, karbantartásnál. Gyermekeink hittanos tárbora immár „telt házzal folyt”, miként a nyári napközis héten is zsúfolásig telve volt minden foglalkoztató helyszín. Őket többször láttuk és hallottuk templomunkban is verselni, énekelni. Az idősebb korosztály is örömmel vett részt a kihelyezett pünkösdi napon, ráadásul vendégeinkkel, a nagytemplomi nyugdíjasokkal közösen is feledhetetlen szép napot töltöttünk az árnyas fák alatt. Vendégeink voltak a Szilágycsehből érkező fiatalok, a körtvélyfáji énekkar, s egy budapesti keresztyén ifjúsági csoport is ott töltötte nyári táborát. Presbitereinkkel csendes hétvége keretében tettük az ige mérlegére szolgálatunkat, s merítettük az ahhoz szükséges erőt a Keleti partján. Gyülekezetünk ez évben új gondnokot is választott, mert korábbi gondnokunk, Tolvaj Sándor, kora és egészségi okok miatt már nem tudta vállalni a felelős szolgálatot. A megválasztott új gondnok, dr. Kovács László, lelkesen és a szolgálat iránti felelősséggel vette át a stafétát, kezdeményezésére és javaslatai alapján sikerült költségvetésünkben forrást találni arra, hogy templomunk, valamint a Széchenyi utcai épületek külső, homlokzati és állagmegóvó munkála5


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

tait elvégeztessük még ez évben. Az időközben megüresedett presbiteri és pótpresbiteri tisztségekbe megválasztott testvérek is örömmel álltak be a szolgálatba. Áprilisban a megszokottól eltérő hangon és módon dicsérte Istent a templomunkban koncertet adó Schirhadasj holland keresztyén zenekar. Több százan vettek részt koncertjükön, mely e sorok írója szerint a műfaj sajátosságai miatt talán mégsem illett az ősi falak közé. Köszönet legyen azoknak, akik a holland vendégek szállásolásában és ellátásában segítségünkre voltak. Május 22-e, magyar reformátusságunk egyesülésének napja kitörölhetetlen emlékeket jelent valamennyiünk számára. Öröm volt fogadni és megvendégelni a már-már szórvány környezetből, Maroshévízről érkező testvéreinket valamint ismét együtt lenni a körtvélyfáji énekkar tagjaival. Szeptember hónapban szintén a Maros mentéről, Magyaróról is vendégeink voltak, akik körül szeretettel szolgálhattunk. Nem maradt el idén sem a szokásos találkozás a kolozsvári testvérgyülekezetünk küldöttségével sem. Egyszerre jöttek el a presbiterek valamint az ifjak és töltöttünk el emlékezetes és építő napokat mindkét közösség tagjaival. Nemcsak vendégeink voltak, hanem nyár elején közülünk sokan felkerekedtek, és gyülekezeti kirándulásunkon a Balaton-felvidéket jártuk be és lettünk gazdagabbak szá-

2009. KARÁCSONY

mos élménnyel, a keszthelyi testvérgyülekezetünkkel való találkozás által is. Énekkarunk ez évben kevesebb feladatot kapott, illetve vállalt. Még így is több fellépésünk volt a gyülekezetben, valamint három erdélyi gyülekezetnek meghívott vendége és szolgálattevője lehetett. Nőszövetségünk is új tagokkal gyarapodott, idén pedig is emlékezetes alkalmakon és kirándulásokon vettek rész annak tagjai. Mindezek közben gyülekezeti alkalmaink a szokott rend szerint folytak. Örömünk, hogy sok fiatal kapcsolódik be az ifjúsági csoportok éltébe, több régen konfirmált fiatal is újra kezd visszatérni a közösséghez, valamint számosan hozzák magukkal barátaikat, osztálytársaikat, akik szintén aktív tagjaivá váltak az ifis csoportoknak. Gyülekezetünk tagjai közül többen részt vettek a református cursillo hitmélyítő hétvégéjén, melynek jövőre Debrecenben kétszer is lesz alkalma. Szeretettel tudjuk javasolni mindenkinek, aki hitében megfáradt vagy éppen még bizonytalan, vagy csak keresgéli az Istenhez való közeledés útjait. Sok áldás forrásává lehet s igen komoly motivációt eredményezhet az örvendező és szolgáló keresztyén életre. Sajnálatos, hogy az országos tendencia gyülekezetünkre is jellemző, hiszen idén mindössze 28 gyermeket részesítettünk keresztségben és csak 12 ifjú pár kért áldást házasságára. Ezzel szemben 42 alkalommal hir6


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

dettük a vigasztalás és feltámadás igéit. Ezek a számok arra indítanak, hogy még hitelesebben és emberibb módon hirdessük az evangéliumot, hogy a lelki, anyagi, egzisztenciális és erkölcsi válságba került embereknek, közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek fel tudjuk mutatni az egyedüli kivezető utat egy örömteli és Isten kegyelmére ráhagyatkozó élet felé. Ne járjanak úgy, mint az az ember, aki rájött, hogy hol rontotta el dolgait. Elhatározta, hogy új alapokra helyezi életét, csak az alap nem Jézus Krisztus lett, hanem a saját belátása szerinti megoldások. Élete, ha lehet, még mélyebben van, pedig újat akart kezdeni… Nem mindegy hogyan, és kivel kezdi az új életet, aki arra vágyik! Legyünk hite-

2009. KARÁCSONY

les példái annak, hogy Isten útján lehet és érdemes elindulni! Legyen áldott Urunk azért, hogy gyülekezetünk elmúlt esztendejének történései az mutatják: sokan elindultak ezen az úton, másokat is hívtak magukkal és készek életük példájával szolgálni és bizonyságot tenni arról, hogy a válság egyetlen megoldása a váltság elfogadása. Krisztus áldozatába való kapaszkodás, abból való erőmerítés, és rámutatás arra mindenféle válság és recesszió idején éppúgy, mint amikor süt a Nap. Kérjük hát bizalommal és hittel: Legyen velünk az Úrnak, a mi Istenünknek jóindulata az új esztendőben is!  Papp Tibor lelkipásztor

Mennyei Édesatyánk, olyan sokat panaszkodunk amiatt, hogy nem kapunk elég szeretetet, pedig belőled árad reánk ez a szeretet. Megvalljuk bűnbánattal, hogy éppen ez a mi panaszkodásunk, elégedetlenségünk leplezi le a mi hitetlenségünket, hogy nem kell nekünk a te szereteted, hogy azt nem akarjuk befogadni. Kellene a kis unokánké, a párunké, a szomszédoké, de a te mentő, átformáló, isteni szeretetedet nem akarjuk befogadni. Könyörülj rajtunk, és segíts abban is, hogy bizalommal megnyissuk magunkat előtted. Köszönjük, hogy te kimondhatatlanul szeretsz minket. Köszönjük, hogy nem szabsz feltételeket. Köszönjük, hogy feltétel nélkül, így ahogy vagyunk, elfogadsz. S miközben mi szemrehányásokat teszünk neked, vádolunk téged, vagy egyszerűen nem veszünk komolyan, nem hiszünk benned, te ennek ellenére, egyoldalúan is, kimondhatatlanul szeretsz. Köszönjük, hogy ennek a bizonysága a karácsony. Ennek a bizonyossága a kereszt, s ennek a bizonysága az, hogy ma újra hallhattuk a te hívásodat. Köszönjük, Urunk, hogy most sem parancsokat osztogattál nekünk, és nem tilalmakat állítasz elénk, csak arra kérlelsz, hogy fogadjuk el, amit kínálsz. Szégyelljük magunkat, hogy erre kell kérned. Bocsásd meg, hogy nem bízunk benned! Bocsásd meg, hogy más kellene, mint a legnagyobb, a legtöbb!  7


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

2009. KARÁCSONY

 Szent örökségünk  Ezzel a címmel indul útjára rovatunk, amelyben úrasztali felszerelésünk híresebb és szebb remekeit szeretnénk bemutatni, amelyek közül több műtárgyként szerepel az országos nyilvántartásokban. Mind a Kistemplom, mind az Ispotály temploma a 17. századtól kezdve gazdag adományokban részesült, amelyek ma többnyire múzeumokban vannak kiállítva. Mégis a mi örökségeink, hozzánk tartoznak. Szeretnénk hűek lenni hozzájuk és biztosítani számukra annak a szándéknak a megmaradását, amely 1684-es ezüst kannánk felirata: Légyek azért az Urnak szenteltetett, fiuról-fiura. A Zólyomi kanna leltári leírása a következő: Kisebb ezüst és aranyozott fedeles kanna, fedele belsején ilyen írással: Engem csináltatott a debreceni Ekklésiában, az

Urnak asztalára, Isten nevének tisztességére, az tekintetes és nagyságos Albesi Zólyomi Dávid az erdélyi fejedelemnek, Ő nagyságának udvari és

Köszönjük, hogy te önmagadat kínálod nekünk. Könyörülj rajtunk, és ajándékozz hitet! Szeretnénk most így megnyitni a szívünket előtted. Elismerjük Urunk, hogy nem vagyunk mi képesek igazi szeretetre, semmi jóra. Hisszük azt, hogy te képesekké tudsz minket tenni. Engedjük azt, hogy átformálj minket szereteteddel, és készek vagyunk átengedni magunkon a te szeretetedet. Még akkor is, ha rajtunk keresztül a rosszakaróinkat akarod szeretni. Engedd, hogy tanúi legyünk ennek a csodának még ma! Szeretnénk innen veled elindulni! Hadd legyen valóság bennünk, amit az igében ígértél, hogy lehetséges, hogy te bennünk lakozol a te Lelked által, és így a te szereteted lesz bennünk! Szeretnénk ezzel hazamenni azokhoz, akiket otthon hagytunk! Szeretnénk ezzel fogadni az epés megjegyzéseket, a sértő, bántó emlékeztetéseket! Szeretnénk ezzel megbocsátani, tűrni, terheket hordozni, diadalmaskodni! Nem csak egy-két napra akarjuk félretenni a fegyvereinket. Szeretnénk letenni előtted végleg minden fegyverünket, és fegyvertelenül, kizárólag a szeretet fegyverével harcolni, sohasem mások ellen, hanem másokért. Ebben adj nekünk győzelmet! Ámen. (Cseri Kálmán karácsonyi imája) 8


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

háromszéki, szepsi, kézdi és orbai főkapitánya, mezei hadainak és az egész hajduságnak főgenerális kapitánya, in Annó Domini 1631. 43 cm magas, 20 és 13 cm átmérőjű. Műtárgy. A debreceni ötvösök egyedi remekei az oszlopdíszes boros kannák. Ezekből a debreceni Egyház nyolc darabot őriz. A Zólyomi kanna, amely a Kistemplom számára készült 1631.ben (tehát a Kistemplom felépülése előtt 94 évvel), a Nagytemplomnak adományozott másával az első kettő az említett nyolc darabból. Ajándékozásukra akkor került sor, amikor Zólyomi, az erdélyi fejedelem Debrecenben elszállásolt hadaival – mint azok főkapitánya – huzamosabb ideig a városban tartózkodott. Innen indult 1631 márciusában az emlékezetes rakamazi hadjáratra. A gazdag ajándékkal bizonyára az elszállásolással járó kellemetlenségeket akarta feledtetni úgy, hogy szüntelenül emlékeztesse a debrecenieket a veszedelemre, amelyből a fejedelem hadainak győzelme révén menekültek meg. A zólyomi kanna formáját tekintve jellegzetesen reneszánsz: a talp felé kiszélesedő henger alakú test, a fedél ujjtámasztója ’S’ alakú, a kanna füle lendületes ívet bezáró szalag. Hat oszlopon nyugvó körbefutó árkádsor dí-

2009. KARÁCSONY

szíti a kannát. Három oszlop az árkádsor külső, felénk eső részét tartja, három pedig a belsőt. A tér mélységét a kockás padlózat és a belső oszlopsor keskenyebb oszlopai érzékeltetik. Az oszlopok korinthosziak. A padlózat alatt, a kanna talprészén félköríves akantuszlevelekből és körte alakú gyümölcsökből összeállított füzér fut körbe. A kanna szájánál a külső oszlopsor tartotta íveken akantuszlevelekből és akantuszvirágokból komponált ornamentikát helyezett el a kannák mestere. A lapos fedelet levél-gyümölcs csomók és medalionok díszítik. A virtuóz mesterségbeli tudással készült kannákat remek arányok, áradó, de mértéktartó gazdagság jellemzi. Nem csoda, hogy a Zólyomi kanna több mint száz évre megszabta a debreceni ötvösművészet reprezentatív alkotásainak stílusát. Hatását azonban nem elsősorban esztétikai értékének köszönhette a kanna, inkább a tartalmi vonatkozásoknak – amelyek, míg feledésbe nem merültek – minden debreceni református ember számára egyértelmű állásfoglalást jelentettek. Zólyomi szándéka nyilvánvaló. Debrecen helytállása iránti nagyrabecsülését csupán egy korabeli, megszokott nemesfém ajándékkal is kifejezhette volna. Ő azonban többet akart, olyan boros kannát akart csinál9


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

2009. KARÁCSONY

tatni, amelyek, mint mementó és politikai-vallási állásfoglalás szüntelenül figyelmezteti a debrecenieket reformált hitük és az erdélyi fejedelem iránti hűségükre. A kanna programjának kidolgozását feltehetően egy debreceni lelkipásztorra bízta, aki a Jelenések könyve 3,8-10 versekben találta meg a kanna igehirdetését: ...Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az

új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Fájdalmasan aktuális sorok voltak ezek, amelyekben az idézett 12. vers vigasztalást jelentett a teljes bizonytalanságban élő, a három országrész találkozásánál fekvő, a töröktől és Habsburgtól egyaránt szorongatott város polgárai számára.

 Egy keresztség   margójára 

de csak annyira, amennyire a szeretetet Krisztussal hozzuk összefüggésbe. Karácsony a család ünnepe, de csak olyan mértékben, amennyire a család Krisztusban gyökerezik. Karácsony az ajándékozás ünnepe, de annyiban, amennyiben az ajándékok szuperlatívusza az emberré lett Isten. Nincs karácsonyunk Krisztus nélkül, sőt, nincs karácsonyunk anélkül a Krisztus nélkül, aki azért jött a földre, hogy megmentse az elveszettet: a szeretetet, a családot, az életet. Ki látott már református keresztséget? Bővítsük a mondatot az előbbiek fényében: Ki látott már református keresztséget karácsony nélkül? Karácsony nélkül, amikor emberré lett az Isten. Felejthetetlen emlék számomra a „Megtaláltuk a Messiást” című konfirmációi olvasókönyv egyik ötletes illusztrációja, amely a karácsony lényegét igyekszik bemutatni. A tananyag szemléltetéséül két plakát rajzát

 Szakács György beosztott lelkész

Avagy gondolatok a keresztségben lévő karácsonyi szeretetről Ki látott már református keresztséget? Tudom, ez a kérdés eléggé meglepő egy református gyülekezetei tagoknak készült újságban. De tényleg, ki látott már református keresztséget? Szoktunk úgy prédikációt kezdeni, hogy „idős testvéreink még emlékezhetnek rá…”. No igen, az ismerős szavak. Akár ide is beilleszthetnénk ezt a mondatot: idős testvéreink még emlékezhetnek rá. Talán nem ennyire súlyos a helyzet. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Abban viszont biztos vagyok, hogy ilyen kérdésekről nem illik karácsonykor beszélni. Nem illik, de szükséges! Karácsony a szeretet ünnepe, 10


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

látjuk a könyv lapjain, mely egy rögtönzött téglafalra lett kiszögellve. Az egyik plakáton ez áll: „Ember a Holdon! A XX. század legnagyobb szenzációja!” A másikon ez olvasható: „Isten a Földön! A világtörténelem legnagyobb szenzációja!” Érezni lehet a két esemény közötti különbség minden apró részletét. Az ember ereje legvégső határáig elmegy azért, hogy űrrepülővel eljusson néhány százezer km-re az anyaföldtől. Az Isten pedig kiüresítve, emberi testet felvéve saját teremtményei közé száll alá. Nagyszerű és monumentális a kép. Nincs református keresztség karácsony nélkül. Öröm, szeretet és élet nélkül. A keresztségben való meghalás a Krisztussal való feltámadás alkalmává lehet, amelyet a Szentlélek elvégezhet, ha nem is ott, abban a pillanatban. A feltámadás pedig nem halhatatlanságot jelent, hanem örök életet. S e kettő között oly nagy a különbség, mint tűz és víz között. Örök életet nyerni a legcsodálatosabb ajándék, halhatatlanságra jutni viszont a legnagyobb büntetés, hiszen csak egyetlen van, ami halhatatlan, maga a halál. Eszkatológiai távlatokban nézve, a jövő diadalát az örök élet jelenti, a jelenben való kőbálvánnyá merevedést, vagyis az örök tehetetlenséget a halhatatlanság. Aki halhatatlant, azt mindenki kénye-kedve szerint használja, és soha nem kopik el. Mindvégig az ördög játékszere marad a halhatatlan, akinek lakhelye a pokol.

2009. KARÁCSONY

A keresztség tehát megfürdés a bűnbocsánat és a Krisztussal való feltámadás fürdőjében. S aki ebből a fürdőből kiszáll, máshová érkezik, mint ahonnan belelépett. A kád peremén kívül azok veszik körbe, akik maguk is megfürödtek, megtisztultak, akik fehér ruhába öltözve várják az új élet Hajnalát, a Feltámadás napját. Mi mindnyájan, akik e roppant fürdő falánál állunk, mind a karácsonyi Jézust várjuk. Azt, akinek szelíd szemének egyetlen pillantása elegendő ahhoz, hogy életünk minden gondja megoldódjon. Akinek puszta látványa letöri megkötözött lelkünk bilincseit. Mi mégis úgy állunk ott, mint koporsó mellett, ravatalnál. Mintha temetnénk. Mintha gyászolnánk azt, akit meghintenek a vízzel az újjászületés fürdőjében. Ez nem református keresztség. Mosolyunk, örömünk, szeretetünk, vágyakozásunk, hitünk. Ezek a boldogság virágai a keresztségben részesülők körül. Ha élő, eleven, pompázó virágokkal díszítjük a drága megfürdöttek keresztyén életének első perceit, s nem hervadó szirmokkal szomorítjuk őt és szeretteit, akkor Krisztus szeretetének jó illata árad feléjük, és bennünk, ha nem is tökéletesen, de megláthatják őt. A karácsonyi Jézus ezt adja ajándékba 2009 karácsonyán, minden karácsonyon, minden ünnepen és minden hétköznapon. Kérdés, hogy mi milyen szépen csomagoljuk be.  Molnár Szabolcs presbiter 11


VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KISTEMPLOM

2009. KARÁCSONY

 Az ünnepi időszak alkalmai   a Kistemplomban 

A KISTEMPLOMI-ISPOTÁLYI GYÜLEKEZET LAPJA



Kiadó: Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala

December 22., 17.00: bűnbánati istentisztelet (Papp Tibor)

Felelős kiadó: Papp Tibor lelkipásztor

December 23., 17.00: bűnbánati istentisztelet (Papp Tiborné)

Tördelőszerkesztő: Molnár Szabolcs

December 24., 16.00: szentesti istentisztelet (Szakács György)

Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala

December 24., 22.00: szentesti virrasztó liturgia egyházzenészek közreműködésével (Papp Tibor)

4025 Debrecen, Révész tér 2. Telefon: 342-872 Fax: 453-569. E-mail: hivatal@kistemplom.hu Hivatali idő: H-P-ig 9-12 óráig

December 25., 10.00: istentisztelet úrvacsoraosztással (Papp Tibor)

Nyomdai munkák: Lelkes Cserkész Alapítvány Készült 500 példányban, környezetbarát, újrahasznosított papírra

December 26., 10.00: istentisztelet úrvacsoraosztással (Papp Tiborné) December 27., 10.00: istentisztelet (Szakács György) párhuzamosan gyermek istentisztelet

 Áldott karácsonyt és kegyelemben gazdag, boldog új évet kívánunk minden Kedves Testvérünknek! 

December 31., 16.00: évzáró istentisztelet (Szakács György) Január 1., 10.00: újévi istentisztelet (Papp Tiborné) Január 3., 10.00: istentisztelet (Papp Tibor) párhuzamosan gyermek istentisztelet. 12

Kistemplom 2009 karacsony  
Kistemplom 2009 karacsony  

karacsony, kistemplom

Advertisement