Page 1

Ä urnata fir-razzett

Mit-tfal tal-Year 2Y


Dan ir-razzett tan-nannu Pawlu.


Dan ir-razzett jinsab Ħal Luqa.


Fir –razzett hemm ħafna annimali.


Kif qed taraw, l-annimali huma kollha sbie침.


Hemm żewġ żwiemel kannella jiġru ħafna.


Il –baqra u n-nagħġa jagħtuna l-ħalib.


Il-baqra tag침tina l-la침am ukoll.


In-nagħġa tagħtina s-suf, u n-nanna taħdimli xi ġerżi.


Hemm ukoll kelb u qattus. Dawn jisimhom Fido u Fifi.


Iz-ziju u z-zija jie침du 침sieb l-annimali.


Din is-siġra fiha ħafna tuffieħ.

Kemm nieħu gost meta n-nannu jħallini niġbor ftit tuffieħ filqoffa.


Dan ir-razzett kbir 침afna.


L-annimali n침obbhom kollha.


Kemm nieħu gost nitla’ fid-dar żgħira li hemm fis-siġra!


Kemm inkun kuntent meta mmur ir-razzett!

Inkun nixtieq li l-치urnata ma tg침addi qatt.

Gurnata fir-razzett  
Gurnata fir-razzett  

A presentation about a day on the farm