Page 1

Poznań, dn. 20.06.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 10.06.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Martyna Różycka Ul. Świerkowa 29, 62-500 Konin NIP: 777-77-99-999

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Stawka: 0,025 Euro/słowo Liczba słów: 756 625, 025

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4 735,31 Euro 2. Kwota uzysku: 2 367,65 Euro 3. Kwota do opodatkowania: 2 367,66 Euro 4. Podatek od wynagrodzenia: 426,18 Euro 5. Kwota do wypłaty: 4 309,13 Euro (słownie cztery tysiące trzysta dziewięć trzynaście Euro)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


Nauka wystawienia dokumentów księgowych3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you