Page 1

NOM: _________________________________________________________________ DATA: ________________________________________________________________

TIPUS DE RAÏM A M U L L D E L L E B R E G

S O G G E A E R A C N B M A

P S J P R M A P C I M T K R

I C A L L E T A P P A M U N

C A H K P R M R R T C X Y A

A T P R I T L E G R A A I T

P E E F I H P L F E B R I X

O L A M E N U L J B E E O A

L L R O A S Z A T B U L A G

L X U I E A P D A I G L V R

M M E R L O T A I A N O F T

P V M N B F G O M N A P F K

T R E P A T I O E O E B R L

O O I D F P O A S U M O L L

Busca en aquesta sopa de lletres alguns dels diferents tipus de raïm: MOSCATELL

PARELLADA

MACABEU

CALLET

MERLOT

XAREL·LO

SUMOLL

PICAPOLL

GARNATXA

TREPAT

ULL DE LLEBRE

TREBBIANO

14.SOPA DE LLETRES  

Activitat sessió 7

14.SOPA DE LLETRES  

Activitat sessió 7