MRU Biblioteka

MRU Biblioteka

Vilnius, Lithuania

MRU biblioteka – tai šiuolaikinis, moderniomis technologijomis ir įranga aprūpintas akademinės bendruomenės socialinis, informacijos ir studijų centras, užtikrinantis atvirą prieigą prie bibliotekoje sukauptų spausdintų leidinių ir elektroninių mokslinės informacijos išteklių, siekiantis aprūpinti Universiteto studijas, mokslą ir kitas veiklos kryptis pasaulinio lygio informacijos ištekliais ir informacinėmis paslaugomis bei užtikrinti prieigą prie visų bibliotekos išteklių nutolusiems vartotojams, ugdantis Universiteto akademinės bendruomenės narių ir darbuotojų informacinį raštingumą, perimantis, plėtojantis ir diegiantis moderniausias bibliotekų paslaugas ir technologijas.

www.mruni.eu/lt/padaliniai/biblioteka/