Page 7

ชุนฟง

18 ปีที่ประกอบธุรกิจไม่เคยมีประวัติคา้ งค่าแรง

ที่สำ�คัญจ่ายตรงเวลา

1. ฝ่ายธุรการทั่วไป

2 อัตรา

สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมทำ�งาน ได้ทันที

1. Marketing

 รายได้โดยเฉลี่ย 12,000- ขึ้นไป/เดือน ตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา  ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรีทุกสาขา  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

2. พนักงานทั่วไป

กรุงเทพฯ ตจว.ทุกจังหวัด

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี มีภาวะผู้น�ำ สูง  เงิ นเดือน 12,000-20,000 บาท  เพศหญิง  วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง  บุคลิกดี  ประสบการณ์เฉพาะตำ�แหน่ง  อายุ 18-35 ปี  เงินเดือน 15,000 บ., คอมมิชชั่น, อย่างน้อย 2 ปี ค่าเดินทาง, ค่าสึกหรอรถยนต์, 4. พนักงานทั่วไป 5 อัตรา บินเที่ยวต่างประเทศ ปีละ 2 ครั้ง,  เพศชาย อายุ 18-30 ปี, โบนัสประจำ�ปี  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. Call Center 5 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บ. ขึ้นไป  สามารถขับรถยนต์ได้  เพศหญิง จะพิจารณาเป็นพิเศษ  อายุ 18-30 ปี 5. ช่าง/ผู้ช่วยช่าง 2 อัตรา  บุคลิกดี  เงินเดือน 11,000-16,000 บาท  เพศชาย  สามารถทำ�งาน  มีประสบการณ์เฉพาะตำ�แหน่ง ช่างปูน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปี  เงินเดือน 11,000-15,000 บาท

จำ�นวนมาก

5 อัตรา

รายได้โดยเฉลี่ย 12,000- ขึ้นไป/เดือน สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล  ไปทำ�งานต่างจังหวัดได้  ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ 3 ขึ้นไป 

ทั้ง 2 ตำ�แหน่งจ่ายโบนัสพิเศษทุก 6 เดือน

สวัสดิการ :  ประกันอุบัติเหตุ  เบี้ยขยัน  ประกันสังคม  เงินเกษียณอายุ  วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี

โทรติดต่อได้ทุกวัน : จิราพร ลี

โทร. 081-7340147, 081-7529092 E-mail : jiraporn.nice@gmail.com

ผู้นำ�เข้าและจำ�หน่ายสินค้าแม่และเด็กยี่ห้อ Mothercare และรองเท้าแฟชั่นสตรี จากต่างประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำ�แหน่ง:

) . C . P ( นขาย

ผู้ผลิตและจำ�หน่ายถุงพลาสติกฟิล์มหด (ชริงค์ฟิล์ม) มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท

พนักงา

หลายอัตรา

• เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน • มีรถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำ�มัน, ค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติ • ïเพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี • วï ุฒิม.3 ขึ้นไป มีใจรักงานขาย งานบริการ

2. พนักงานออฟฟิศ หลายอัตรา

• เพศชาย/หญิง • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป • หากมีประการณ์ และความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการ 1. เงินเดือนตั้งแต่ 9,000-12,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) 2. ค่าคอมมิชชั่น + O.T. + ค่าครองชีพ 3. วันหยุด 5 วันต่อเดือน/พักร้อน 6 วันต่อปี 4. เครื่องแบบพนักงาน+ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 5. พิจารณาปรับเงินเดือน+โบนัสทุกปี (ตามผลประกอบการ)

3. พนักงานส่งเอกสาร หลายอัตรา

• เพศชาย/หญิง • ไม่จำ�กัดวุฒิ • รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างดี

ตำ�แหน่งที่ 1-3 สถานที่ทำ�งาน ออฟฟิศ ถ.จันทน์ สาทร กรุงเทพฯ

4. พนักงานโรงงาน หลายอัตรา • เพศชาย/หญิง • ไม่จำ�กัดวุฒิ • มี O.T. • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

ติดต่อ : คุณธัญยธรณ์ Tel. 08-5569-1114

ตำ�แหน่งที่ 4 ทำ�งานที่โรงงาน ถ.เทพารักษ์ กม.10 จ.สมุทรปราการ

บริษัท ทรี แอล เอ็น จำ�กัด เลขที่ 1100/15-16 ถ.พระราม 4 (ตรงข้ามบ่อนไก่)

โทร. 02-286-3232, 02-286-2901, 02-676-3582 E-mail: it_montri@yahoo.com

SAPPASAN/ บางกอกควอลิตี้

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำ�กัด

บริษัท ทรี แอล เอ็น จำ�กัด

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำ�กัด 1. พนักงานขาย

sappasan/ แสงจิตเครื่องจักร

ทำ�งาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8:00 น.-17:00 น. สนใจติดต่อ เลขที่ 7, 7/1 ซอยประดิษฐมนูธรรม 29 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

3. บุคคล/ธุรการบุคคล 4 อัตรา

SAPPASAN : สำ�นักงานเพื่อนเรียน

ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องจักร-อุปกรณ์การเกษตร ถุงห่อผลไม้-รถไถเดินตามขนาดเล็กประเภทรถพรวนดิน-ดายญ้า-ยกร่อง

www.mothercarethailand.com

SAPPASAN /mothercare/NEW

SAENGCHIT AGRICULYURAL MACHINERY

สาขา : เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลบางนา, สยามพารากอน, เดอะคริสตัล, ซอยทองหล่อ 15 และ สาขารอยัลการ์เด้น พัทยา วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

7

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement