Page 57

น่าสนใจเต็มไปหมดเลย แต่มนั เหมือนตลอด 10 ปีทผี่ า่ นมาเริม่ ตัง้ แต่คนทีไ่ ม่รอู้ ะไร เลย จนดีดกีตาร์เป็น แต่งเพลงได้ ตอนเรียนมหา’ลัยได้มาอยู่เบเกอรี่ ได้ท�ำ อัลบั้ม ของตัวเอง วงพิกเซล (PIXYL) ถึงมันจะเจ๊งก็เถอะ (หัวเราะ) จนพี่บอยด์ชวนไป แต่งเพลง ก็คือได้เป็นนักแต่งเพลง ได้เขียนเพลงให้ตัวเอง แล้วก็เขียนเพลงให้คน อื่น จนไปอยู่ค่ายอินดี้ทำ�วง 2 Days Ago Kids ความรู้เริ่มเปลี่ยน จากทำ�เพลง เอง ไลท์แผ่นเอง ขายเอง จนได้คุยกับพี่นิก (จีนี่ส์) เอาเพลงเรื่องมหัศจรรย์ มา ทำ�ทีแ่ กรมมี่ มีเพลงดังขึน้ อันดับหนึง่ คือเราก็ท�ำ เหมือนเดิมนะ แค่เปลีย่ นตำ�แหน่ง ไปเรื่อย ๆ โชคดีมากเลย” “จากมีเพลงขึ้นอันดับหนึ่ง จนถึงมีเพลงที่ไม่ดัง ก็ท�ำ ให้เจออีกแง่มุมหนึ่งที่ เป็นความไม่แน่นอน ตอนที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเราก็หยุดไปนาน แล้วเรื่อง ราวมันเหมือน Lord of the Rings คนเมื่อ 5 ปีที่แล้วก็เริ่มกลับมา แต่โตนก็ หยุดไปเลยนะ รู้สึกตอนนั้นก็คือไม่มีอะไรที่เราไม่รู้อีกแล้วมั้ง ค่ายเพลง ค่ายกลาง ค่ายใหญ่ อินดี้ อาร์เอสฯ ก็ท�ำ มาหมด ได้คุยกับทุกคนหมด เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็น คนโชคดีมากในเรื่องเพลง เป็นทั้งมือกีตาร์ ทั้งนักแต่งเพลง ร้องเพลงที่ดัง ร้อง เพลงที่ไม่ดัง ทำ�งานกับทุกคน ทุกค่าย รู้จักผู้ใหญ่ทุกคน ตั้งใจจะหยุด จนพี่เต็ด โทร.มาชวนทำ�งานที่ค่ายสนามหลวง อยากให้ทำ�อัลบั้มบลอสซ่า เป็นโปรดิวเซอร์ ให้หน่อย ถึงตอนนั้นงานที่ยังไม่เคยทำ�ก็คือโปรดิวเซอร์ ก็สนใจเลย เพราะถ้าโทร. มาชวนทำ�อัลบั้มก็ไม่อยากทำ�แล้ว เพราะทำ�มาหมดแล้ว เพลงดังก็มี เพลงไม่ดัง ก็มี ร้องเพลงแล้วมีคนดูเยอะ ๆ ก็มี ไม่มีคนดูสักคนก็มี ก็ไม่ตกใจแล้ว เฉย ๆ พอมาเป็นโปรดิวเซอร์ เอองานนี้ไม่เคยทำ� ลองทำ� ก็ได้มาทำ�ลุลา แล้วก็ถูกงาน โปรดิวเซอร์ดึงมาจนถึงวันนี้” “ตอบคำ�ถามก็คือ รู้สึกโชคดี โตนใช้สอนน้อง ๆ ทุกคนว่าทำ�อะไรก็ได้ แต่ น้อง ๆ ต้องเชื่อด้วยนะว่ามันต้องเป็นไปได้ ต้องจริงจังกับมัน อย่ารีบร้อน มัน เหมือนกับคนที่อยากปลูกต้น ไม้โต มันเร่งไม่ได้นะ เว้นแต่อยากปลูกถั่วงอกก็ไม่ ต้องถามพี่ น้องโยนเม็ดถั่วแล้วก็เอากระดาษทิชชูชุบน้�ำ ปาไป 3 วันก็เก็บขาย ก็ ไม่ได้ผิดอะไร แต่ถ้าอยากจะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เต็มสวน มันใช้เวลาเป็น 10 ปี แต่ ถ้ามันออกผล ออกร่มเงา มันดีนะ (หัวเราะ) จะทำ�อะไรใต้ต้นก็ได้ ปลูกดอกไม้ หรือผูกเปลญวนก็ได้ หรือตกอับสุด ๆ จะโค่นต้นเอาไม้มาขายก็ได้ คือประโยชน์ ของการตั้งอกตั้งใจทำ�อะไรที่เราชอบจริง ๆ ก็รู้สึกว่าเมื่อถึงเวลาของมันเราจะอยู่ กับมันได้อย่างร่มเย็นทั้งชีวิต” ความสุขของผู้ชายที่ชื่อ “โตน โซฟา” ในวันนี้คือการตอกย้ำ�ความกล้าที่ จะเชื่อมั่นในดนตรีที่ตัวเองรัก เหมือนข้อความทิ้งท้ายที่เราให้ฝากถึงผลงานใหม่ ของเขา “ก็อยากให้ลองฟังกันนะครับ นาน ๆ จะออกเพลงสักที ถ้าฟังเล่น ๆ ก็เป็นเพลงที่เชื่อว่าอารมณ์ดีแน่นอน แต่ถ้าจะฟังแบบตีความในแง่ลึกมันก็ถาม ตัวเองหลายอย่างเหมือนกันว่าเรามองโลกสวยเกินไปหรือเปล่า หรือว่าโอกาสที่ เดินมาหาเรา เรากลัวเกินไปหรือเปล่า ก็ลองใช้เพลงนี้ถามตัวเองดู”

โตนใช้สอนน้อง ๆ ทุกคนว่าทำ� อะไรก็ได้ แต่น้อง ๆ ต้องเชื่อด้วยนะ ว่ามันต้องเป็นไปได้ ต้องจริงจังกับมัน อย่ารีบร้อน มันเหมือนกับคนที่อยาก ปลูกต้นไม้โต มันเร่งไม่ได้นะ

ข่าว... ✪ “จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ” และการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “เบิร์ดแลนด์แดน มหัศจรรย์ ตอนพิเศษ ตามรอยพระราชา” จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับ ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ที่ส่งเรียงความเข้าประกวดชิงทุนการ ศึกษาในหัวข้อเรื่อง “เดินตามรอยพระราชา” ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้ เด็ก ๆ ได้รู้จักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสามารถนำ�หลักคำ�สอนของพ่อหลวงไปใช้ในชีวิตประจำ�วันต่อไป โดยมี โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทั้งสิ้น 32 รางวัล เมื่อวันก่อน ณ ห้องออดิ ธอเรี่ยม ชั้น 21 จีเอ็มเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

✪ ไม่เสียชื่อเจ้าพ่อเพลงอกหัก สำ�หรับ “พอร์ทเทรต” จาก สังกัดสหภาพดนตรี ทันทีที่ปล่อยเพลง “หวิว (เวลาที่เรานึกถึง...)” เพลงทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งราวความรักทีเ่ จ็บในอกเมือ่ คิดถึงคนรัก เหมือนอาการ หวิว ๆ ซึ่งได้เพื่อนซี้ “บอย-ตรัย ภูมิรัตน” เขียนเพลงให้แบบเหมือน เข้าไปนัง่ ในใจคนอกหัก ทีท่ �ำ อย่างไรก็ท�ำ ให้ความเจ็บช้�ำ หายไปไม่ได้สกั ที ใครเคยอกหัก ฟังแล้วจะเข้าใจ ส่วนใครที่ไม่เคยก็ลองหาเพลงนี้มา ฟังกัน จะได้เข้าใจว่าคนอกหักเขารู้สึกอย่างไร ดาวน์โหลดได้ที่ *492 222 กด 06 หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/ wearemusicunion และ www.facebook.com/portraitfanpage ✪ ผู้จัดงานชุก “ก้อง-ปิยะ เศวต พิกุล” เตรียมส่งละคร “ดงดอกงิ้ว” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครืออาร์ เอส ลงจอประเดิมทีวีดิจิตอล ท่ามกลาง การแข่งขันที่ร้อนแรง ทำ�ให้เจ้าตัวถึงกับ สั่งบทต้องแรง นักแสดงต้องเริ่ด ยิ่งเลิฟ ซีนใครดูต้องจิกหมอน กัดผ้าห่มกันเลยที เดียว งานนีผ้ กู้ �ำ กับ “เต็ง-นภาดล กำ�ปัน่ ทอง” เลยต้องออกงิว้ แทบทุกครัง้ ทีก่ ำ�กับ นักแสดงในเรื่อง ร้อนแรงแค่ไหน ละคร ออกอากาศเมื่อไหร่รับรองถนนโล่ง

✪ ยั ง เ สี ย ข วั ญ อ ยู่ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ พิ่ ง เกิ ด ขึ้ น สด ๆ ร้อน ๆ สำ�หรับนักร้องสาว “เอ๋ย วงชูว์” (สุธาดา จงใจพระ) เจ้า ของเพลง “แค่เหมียว” จากค่าย โชว์มิวสิค ในเครืออาร์เอส ที่ถูก หมอนวดหนุ่มในร้านสปาพยายาม ลวนลาม แม้จะรอดพ้นมาได้ และ พนั ก งานคนนั้ น ก็ ถู ก ทางร้ า นไล่ ออกไปแล้ ว แต่ ก็ ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ต้องจำ�ไปอีกนาน โดยสาวเอ๋ยฝาก เตือนคนขี้เมื่อยว่าถ้าเลือกได้ก็ขอหมอนวดผู้หญิง หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ จริง ๆ อย่าไปร้านนวดคนเดียวจะดีกว่านะ

✪ พระเอกหนุม่ หุน่ ล่�ำ “ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ” ถึงกับยิม้ ไม่หบุ เมือ่ “ดร.โด่ง-องอาจ สิงห์ล�ำ พอง” กรรมการผูอ้ �ำ นวยการสาย งานสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และผู้จัดคนเก่ง “เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น” พร้อมทีมนักแสดงจากละคร “ผัวชั่วคราว” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครืออาร์เอส อย่าง นุส-นุสบา ปุณณกันต์, ฟ้า-อริสรา ปัว ปรางค์, เกด-ธัญญา รัตนมาลากุล และผู้กำ�กับ เบิร์ด-ภูมิภัทร สังวาลย์วรกุล หอบเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์แบบไม่ให้ตั้งตัวที่บ้าน รามอินทรา 117 เมื่อวันก่อน … สุขสันต์วันเกิดด้วยคน

สกู๊ป...

7 หนุ่ม “แวมป์” “หัวใจวาย” เจอสาวปริศนาบุกเข้าบ้าน เรียกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ให้ตั้งตัว เมื่ออยู่ ๆ ก็มีสาวสวยบุก กดกริ่งขอเข้าบ้าน สำ�หรับมิวสิควิดีโอเพลงล่าสุดของ 7 หนุ่มวง แวมป์ “ปังปอนด์” จิรภัทร จันทราวิภาต, “ญี่ปุ่น” ถิรเดช ธน จิระชัย, “ตูน” ภูมิพัฒน์ วสุภัทร, “แพน” สุรเกียรติ บุนนาค, “ไทม์” นิธิวิทย์ บุญมี, “วิน” ชวนชัย มหาวงศ์, “แบงค์” อนุ สิทธิ แสงนิ่มนวล จากค่ายโชว์มิวสิค ในเครืออาร์เอส ที่ต้องทำ� หน้าที่ดูแลและเทคแคร์หญิงสวยคนหนึ่งแบบกะทันหันในมิวสิค

วิดีโอเพลง “หัวใจวาย” ผูก้ �ำ กับเซตฉากในบ้านให้ 7 หนุม่ นอนสลบหลังจบงานปาร์ตี้ แต่ ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกริ่ง ก็ยิ่งตกใจสุด ๆ เมื่อเปิดประตูแล้วเจอ หน้าสาวทีส่ วยสุด ๆ จนทุกคนจะต้องมีอาการแบบหัวใจวาย และหลัง จากทีว่ นุ่ เก็บกวาดบ้านเพือ่ ต้อนรับสมาชิกใหม่กย็ งั มีเหตุการณ์ในแต่ละ ซีนที่หนุ่ม ๆ จะต้องประชัน หน้ากับนางเอก ซึง่ แต่ละคน ก็ออกอาการเขินอายอย่าง เห็นได้ชดั นอกจากนีย้ งั มีซนี หวาน ๆ ให้หนุ่ม ๆ ไปปลื้ม ปริ่มกันถ้วนหน้า แต่ไม่รู้ว่า ถ้าแฟนคลับไปดูเต็ม ๆ จะ รู้สึกอย่างไรนะ

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

57

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement