Page 37

ส า ร บั ญ

[ บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ]

ฉบับ 521 ประจำ�วันที่ 1 - 15 เมษายน 2557

[55]

รื่นเริงบันเทิงใจ สงกรานต์ปีใหม่ ความสุขยิ่งของคนไทย

[51] หน้า 51 สรุปทุนต่างประเทศ

-

ทุน MBA Professional Scholarships University of Reading ให้ทุนปริญญาโท 2 หลักสูตร University of Science and Technology Beijing ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ European School of Management and Technology ให้ทุนนักศึกษาเอเชีย

…………………………………….. ศุภฤกษ์ศุภมงคลชาวชนผอง กลุ่มแหลมทองเพื่อนไทยทั่วทั้งหลาย สิบสามเมษาฯ มหาสงกรานต์เปล่งประกาย ทั้งหญิงชายเริงรื่นชื่นกมล

หน้า 55 สองมือทำ�กิน

หวานมัน หนุบหนับกับ Chocolate Pudding สูตรดัดแปลงเข้มข้น

หน้า 56 สังคมบันเทิง

[56]

“โตน โซฟา” … สลับหมวกสร้างแรงบันดาลใจ

หน้า 36 มืออาชีพ

“ผมทำ�งานให้พี่สืบ” “ศศิน เฉลิมลาภ” นักอนุรักษ์หัวใจสีเขียว

หน้า 38 งานเอกชน

- กลุ่มบริษัท SSUP รับวุฒิ ม.6-ป.ตรี กว่า 500 อ. - แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รับ ม.6-ป.ตรี กว่า 200 อัตรา - ธนาคารยูโอบี (มหาชน) รับ ม.6-ป.ตรี ทุกสาขา กว่า 30 อ. - C.P.GROUP รับผู้จัดการ-พนง. วุฒิ ม.3-ป.ตรี กว่า 100 อ.

หน้า 41 งานพาร์ตไทม์ หน้า 42 งานราชการ

-

สอศ. จับมือกลุ่มอีซูซุ จัดทวิภาคีด้านยานยนต์

หน้า 46 โลกกว้างการศึกษา

ศศช.บ้านแม่ดึ๊ จัดระบบการศึกษา จัดระเบียบวิถีชีวิต สร้างโอกาสให้ผู้ขาดโอกาส

- เขตบางขุนเทียน - เขตคลองสามวา

หน้า 47 งานตามทำ�เล

หน้า 49 งานไทยทั่วทิศ หน้า 52 U-Course หน้า 53 เรียนอังกฤษใกล้ตัว

หลักการใช้ Be able to

หน้า 54 จักรราศี

เป็นวันครอบครัวพ่อแม่และน้องพี่ ร่วมความดีสร้างทานการกุศล ขอและอวยพรชัยบันดาลดล เพื่อทุกคนทวีสุขทุกกาลเทอญ. (สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร ประพันธ์)

ด้วยความระลึกและปรารถนาดีจาก บริษัท สรรพสาร จำ�กัด บริษัท สรรพสาร จำ�กัด ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สมัครด่วน, งาน การศึกษาและอาชีพ, Job Request, Job Cyber, Job Fair, job plus, Enroll

อบจ.ภูเก็ต รับถึงปริญญาตรี 88 อัตรา ราชภัฏกำ�แพงเพชร รับวุฒิ ป.ตรี-เอก 28 อัตรา อบต.โนนแดง เปิดสอบ ปวช.-ป.ตรี 13 ต.น. ม.แม่ฟ้าหลวง รับ ป.4-ป.โท 13 อัตรา ร.พ. ประจวบคีรีขันธ์ รับนายช่างเทคนิค กรมอนามัย รับ นวช. นักวิทย์ นักกายภาพ 9 อัตรา

ร ว ม พ ลั ง ไ ท ย ดั บ ไ ฟ ใ ต้

หน้า 45 สถาบันติดดาว

[46]

ขอสนองกระแสพระราชดำ�รัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันประณามผู้ก่อความไม่สงบ และสนับสนุนการแก้ปัญหาเพื่อให้สันติสุขได้กลับคืนโดยเร็ว

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร, อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล, รศ.สุพัตรา สุภาพ  กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์ คอลัมนิสต์ อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี, นพ.วิทยา นาควัชระ  บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์  บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์  บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี  บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์  ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์, อภัสรา วัลลิภผล  ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์, ศิริพร พูดเจน  หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์  พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่  ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด  Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช  สารสนเทศ อัญชลี กองมี  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ  ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำ�มูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, ปรีญากร ชื่นชม, หญิง พิธานวรรณกุล, พรรณวรท พัชรานันทนา  ประสานงานผลิต นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด  เลขานุการฝ่ายงาน–การศึกษา รุจิรา โกกนท, กิตติยา หอยสังข์, นัดดา ขลิบนิล  บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล  ผู้จัดการแผนกจัดจำ�หน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104  ติดต่อ กองบรรณาธิการ/ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2435-2345  พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำ�กัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  เจ้าของ บริษัท สรรพสาร จำ�กัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700  

www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement