Page 31

รับสมัครด่วน

บริษัท สุภประภาฟู้ด จำ�กัด

9 อัตรา

ผลิตภัณฑ์อาหารกิจนีย์

• วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำ�ลัง หรือสาขาอิเลคทรอนิกส์ ดูแลเครื่องปรับอากาศภายในแมนชั่น

2. ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ (หญิง) 8 อัตรา

รับสมัครด่วน

• วุฒิ ปวช.-ปวส. อายุ 25-40 ปี สาขาบริหารหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • มีประสบการณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

พนักงานขาย พนักงานการตลาด หลายอัตรา

• วุฒิ ปวช.-ปวส. อายุ 25-40 ปี สาขาการเงิน หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. พนักงานบัญชี (หญิง)

• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี • มีประสบการณ์ อายุ 30 ปีขึ้นไป

5. ช่างทำ�สีเฟอร์นิเจอร์ และช่างปูกระเบื้อง (ชาย)

4 อัตรา

• มีประสบการณ์และสามารถทาสีห้องได้ด้วย

สนใจสมัครงานส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน และรูปถ่ายมาที่ บจก. ธ.พงษ์ภัท 69/23 ถนนรางน้ำ� แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 02-6424832, 089-1195817, 089-1279313

sappasan/ pongpat 3X4

8 อัตรา

รายได้สูง  มียานพาหนะส่วนตัว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อ

บริษัท สุภประภาฟู้ด จำ�กัด เลขที่ 111, 113 ถ.สวนสยาม แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพ โทร. 02-919-6344-6

sappasan/ สุภประภาฟู้ด

3. พนักงานธุรการ (หญิง/ชาย) 5 อัตรา

SAPPASAN/ Honda Trading

1. ช่างซ่อมบำ�รุง (ชาย)

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

31

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement