Page 30

ถ้าคุณเป็นคนมีไฟ เป็นคนมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ เป็นคนรักความก้าวหน้า มาทำ�งานกับ CoffeeWORKS!! รับประกันความก้าวหน้าที่ดีที่สุดตามสายอาชีพในธุรกิจเดียวกัน

บาริสต้า 1 ตำ�แหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. เคยทำ�งานบาริสต้าที่ร้านกาแฟ, มีทักษะที่ดีเกี่ยวกับบาริสต้า, เบื่อกับที่ท�ำ งานเดิมๆและกำ�ลังมองหาสิ่งใหม่ๆ 2. ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ซึ่งกำ�ลังทำ�งานเป็นบาริสต้าเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟแบบดั้งเดิม(ไม่ใช่เครื่องชงออโตเมติค) 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสังคม สนุกสนานในการพบปะกับลูกค้า และส่งเสริมให้ลูกค้าเพลิดเพลินไปกับความอร่อยของกาแฟ

***มาร่วมเป็นบาริสต้าฝึกหัดกับบริษัทคอฟฟี่เวิร์ดและคุณจะได้เป็นบาริสต้าที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยม***

Technicians ดูแลรักษาและซ่อมเครื่องทำ�กาแฟ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่/สมุย/ภูเก็ต)

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. สามารถรับปรึกษาปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องทำ�กาแฟทางโทรศัพท์ได้ 2. ให้บริการซ่อมแซมและตรวจสภาพเครื่องทำ�กาแฟตามบริษัท หรือห้างร้้านของลูกค้า 3. ช่วยเหลือแผนกขายในการออกงาน หรือการนำ�เสนอและสาธิตเครื่องทำ�กาแฟตัวอย่างกับลูกค้า

1. มีความรู้เรื่องไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ 2. สามารถขับรถยนต์ จักรยานยนต์ พร้อมมีใบชับขี่ 3. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 4. สามารถทำ�งานภายใต้สภาวะกดดันและทำ�งานเป็นทีมได้ 5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานด้านการบริการ และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

ประเภทของงาน จำ�นวน เพศ เงินเดือน(บาท) ประสบการณ์ ระดับการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน วิธีการรับสมัครงาน

คุณสมบัติพื้นฐาน :

: : : : : : : :

งานประจำ� ทำ�งาน 5 วันต่อสัปดาห์ วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ หลายอัตรา ชาย 10,000-1x,xxx+ค่าเสื่อมพาหนะ+ค่าน้ำ�มัน+OT+เบี้ยเลี้ยง+อื่นๆ 0-2 ปี ปวส.-ปริญญาตรี ประจำ�สำ�นักงานบริการหลังการขายกรุงเทพและปริมณฑล/ภูเก็ต/สมุย/เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 088-022-6308 หรือส่งอีเมล์เข้ามาที่ naghornd.n@coffeeworks.co.th

บริษัท คอฟฟี่เวิร์คส์ จำ�กัด 393/8-10 ซ.วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: 02-4251395, แฟกซ์: 02-4251396, www.coffeeworks.co.th, facebook.com/myCoffeeWORKS

30

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

SAPPASAN / CoffeWorks

คุณสมบัติที่ต้องการ :

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement