Page 21

รับสมัครงานด่วน บริษัท วี.เอ็น.อลูมิเนียม จำ�กัด

บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ส จำ�กัด บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้านการบริหารอาคารสูง

1. ธุรการ-การเงิน/ลูกค้าสัมพันธ์ 3 อัตรา

เป็นผู้ผลิตบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม

(ประจำ� ดิ แฮบิแทท คอนโดมิเนียม สุขุมวิท ซ. 53)

พนักงานโฟร์แมน/เขียนแบบ

 เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. ปวส. ขึ้นไป  มีประสบการณ์ในการทำ�งานอย่างน้อย 1 ปี  สามารถใช้ MS Office (Excel, Word) ได้ดี  บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ (หากสื่อสารได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  รับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ  สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้ดี

 เพศชาย

วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี  อายุระหว่าง 18-45 ปี

พนักงานธุรการ/เสมียน

2. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 2 อัตรา

เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี  อายุระหว่าง 18-45 ปี  สามารถพิมพ์งานโดยใช้ Program Computer, Excel, Word, Windows, E-mail

(ประจำ� ดิ แฮบิแทท คอนโดมิเนียม สุขุมวิท ซ. 53)

ดูแลลูกค้าและทำ�งานตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ

 

เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำ�งานอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน รับผิดชอบสูงและมีความละเอียดรอบคอบ สามารถทนต่อภาวะความกดดันได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้/มียานพาหนะเป็นของตัวเอง ส่งใบสมัครและประวัติมาที่

(คุณฉัตรปวีร์ ขำ�มณี)

เลขที่ 91 ซอยไปดี มาดี ถนนสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 02-662-6177-8 โทรสาร. 02-662-7975 E-mail adress : s-pm2009@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (LAB) เพศชายเท่านั้น

เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการผลิตหรือการทดลองงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดเก็บข้อมูลการวิจัย, บันทึกผล เป็นต้น

 เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ (ม.6) - ปวส. กระตือรือร้น, ละเอียดรอบคอบ, ทักษะในการสื่อสารที่ดี  ปฏิบัติงาน ณ สำ�นักงานใหญ่ ลำ�ลูกกา

พนักงานขับรถผู้บริหาร

เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ม.3 - ป.ตรี ไม่จ�ำ กัดสาขา มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำ�งานได้  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  ที่พักผู้บริหารอยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย 2 - 3  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด

ออกบูธจัดกิจรรมกระตุ้นยอดการใช้บริการในคลินิก ออกบูธเล่นเกมส์ ให้ความรู้เรื่องผิวพรรณ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แพนคลินิก ปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด สามารถเดินทางได้ เงินเดือน 15,000-18,000 บาท เพศหญิง อายุ 20 - 28 ปี วุฒิ ป.ตรี ไม่จ�ำ กัดสาขา สูงไม่ต่ำ�กว่า 165 ซม. บุคลิกภาพดี  ชอบทำ�กิจกรรม กล้าแสดงออก  สามารถเดินทางทั้งในกทม.และตจว.ได้(มีเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง)  สามารถปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันได้  สนใจส่งรูปถ่ายเต็มตัวและเห็นหน้าชัดเจน มาทาง e-mail recruit@panrcgroup.com 

โรงงานปทุมธานี :

เลขที่ 40/20 เทศบาล ซอย 3 ตำ�บลคลองสอง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ออฟฟิศ :

เลขที่ 13/7-8 หมู่ 1 ถนนลาดปลาเค้า 17 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

sappasan/ วี.เอ็น.อลูมิเนียม

Tel. 086-300-0399 (คุณวิโรจน์) หรือ 02-9403754-5 Fax. 02-5705683 E-mail: wirotvn@gmail.com

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

(ประจำ�โรงงาน ถนนพัฒนาการ ซอย 25)

เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ เป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

เพศชาย วุฒิ ม.6 - ปวส. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ไม่จ�ำ เป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในงานด้านวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฎิบัติงานโรงงาน ซอยพัฒนาการ 25 ใกล้รามคำ�แหง สายรถเมลล์ที่ผ่าน 206,92,

   

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า งานคลังสินค้า สำ�รองสินค้า

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาพิเศษ สามารถปฏิบัติงาน ณ โรงงาน ถนนกิ่งแก้ว บางพลี ซอย 7

  

นักวิทยาศาสตร์

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา  มีประสบการณ์การทำ�งานอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ เครื่องสำ�อาง, อาหาร หรือ ยา หรือ สินค้าเพื่อการส่งออก  มีความละเอียดรอบคอบ  ปฏิบัติงาน ณ สำ�นักงานใหญ่ ลำ�ลูกกา 

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

เลขที่ 50/234-275 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 0-2577-8888 ต่อ 2307, 2308 E-mail: recruit@panrcgroup.com, Line : panrc

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

21

SAPPASAN/ แพน ราชเทวี

SAPPASAN / สยามพร็อพเพอร์ตี้

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement