Page 1

VÄLKOMMEN! Du är viktig! Men vem är du? Får du vara dig själv? Varje människa behöver bli sedd, trodd och älskad. För vissa är vägen rak och enkel, för andra är den krokig och svår. Vad är det som gör att det blir så olika? Vi i kyrkan tror att Gud finns, men ibland kan det vara svårt att upptäcka Gud. Kanske letar vi efter fel saker eller tittar åt fel håll? Vi hoppas att du är nyfiken på frågorna om Gud, kyrkan och livet, för det pratar vi mycket om under konfirmandtiden. Vi förutsätter inte att du tror eller kallar dig kristen, men vi vill ge dig en chans att ta reda på vem Gud är och vad kristen tro innebär.

HUR GÖR VI I TUVE-SÄVE? Anmälan blir vi glada om vi får senast DEN 7 SEPTEMBER. Därefter får ni mer information om konfirmandåret. Anmäl dig på: WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/TUVE-SAVE

KONTAKT FÖR MER INFORMATION Andreas Bexell, präst Tfn: 031 - 731 55 27 Mobil: 0737 - 73 89 23 E-post: andreas.bexell@svenskakyrkan.se

Dina frågor är viktiga för oss! Vi vill skapa en öppen mötesplats där vi tillsammans i gruppen på olika sätt utforska livet. På våra träffar blandar vi lek och allvar, diskussioner och övningar. Vi vill att det ska vara roligt och lärorikt. Vi samtalar inte bara om Gud, utan med Gud i andakter och gudstjänster. Vi tror att Gud är nära oss, lika nära som syret vi andas. Vi vill erbjuda dig en karta att orientera efter. Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och tillsammans med dig reflektera över trons mysterium.

foto: stock.xchng

foto: stock.xchng

foto: m.aronson

TUVE-SÄVE FÖRSAMLING Box 100 07 400 70 Göteborg www.svenskakyrkan.se/tuve-save

konfirmation i Tuve-Säve församling

2014-15


Konfirmationsundervisningen handlar om Gud och om det som du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro. Hos oss är det okej att fundera och fråga om allt.

sommargrupp tuve

start 30/11-14

Alternativet för dig som gillar att åka på läger. Vi börjar den 30 november 2014 och träffas ca 1 gång/månad (sön) fram till maj 2015. Vi har ett veckoslutsläger under våren. Under juni träffas vi under tre veckor, varav en är på lägergård. Konfirmation i juli 2015. Max antal: 25 konfirmander. Kostnad: 900 kronor

Du som är funktionshindrad eller har särskilda behov För mer info ring: Svenska kyrkan i Annedal: Nils Olandersson, diakon. Tfn 031-731 86 29 Adress: Haga Östergata 30, 411 22 Göteborg. Mail: nils.olandersson@svenskakyrkan.se konfastart Sommargruppen i Tuve startar den 30 november i samband med gudstjänst i Glöstorpskyrkan kl. 11.00. Efter gudstjänsten träffas vi en stund i församlingslokalen i Glöstorpskyrkan. Vardagskonfirmander i Kärra startar den 23 september i Kärra församlingshem.

För mer information om grupperna kontakta Andreas Bexell, präst. Tfn 031-731 55 27/ 0737-73 89 23. Mail: andreas.bexell@svenskakyrkan.se

Om du inte tillhör Svenska kyrkan är du ändå välkommen på konfirmandträffarna. Det är först i samband med konfirmationsgudstjänsten som du behöver bli medlem. Konfirmation och dop hör samman. Därför skall man vara döpt på sin konfirmationsdag. Det är dock inget hinder att börja som konfirmand om man inte är döpt. I nästan varje grupp finns ungdomar som inte är döpta och då kan de döpas under konfirmandtiden.

KOSTNADER I regel är konfirmationstiden kostnadsfri. Det som ni betalar i kyrkoavgift går bl.a. till denna verksamhet. Undantag kan finnas. Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta kan du ansöka om bidrag hos församlingens kyrkoråd.

& info

vardagsgrupp kärra start 23/9-14

Vi träffas varannan tisdag i Kärra församlingshem. Uppstart den 23 september. Vi åker på två helgläger, ett på hösten och ett på våren. Konfirmation i maj 2015.

EJ MEDLEM

grillmingel& föräldrar Fredag den 23 maj kl. 16 Kärra församlingshem Fredag den 3 ok t kl. 16. 30 Glöstorpskyrkan Dessa kvällar finns de flesta ledare på plats för att ge information och svara på frågor. Välkommen!

för konfirmander

foton: m. aronson

EN GRUPP FÖR DIG

Hur kan man tro på Gud? Vem är Jesus och vad gjorde han egentligen? Kan man förlåta någon som gjort något hemskt? Vad är kärlek? Varför firar man gudstjänst? Måste jag vara felfri? Vill Gud prata med oss och om vad i så fall? Ser Gud mig?

Konfirmation i Tuve-Säve församling 2014-15  

Är du född 2000 och nyfiken på konfirmation? Här kan du bläddra i vår konfirmationsfolder och läsa mer om vad det innebär att konfirmera sig...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you