Page 1

Januari 2013

FÖRSAMLINGSBLADET Kärra | Rödbo | Säve | Tuve

längtan efter förändring

www.svenskakyrkan.se/tuve-save


kyrkoherde och ansvarig utgivare

Bengt Hensing

i en tid av förändring Längtan efter förändring Förändring. Det är ett ord som väcker både positiva och negativa känslor. Förändringar kan ju vara positiva, d v s leda till att saker och ting blir bättre. Ett exempel är våra nyårslöften. Att vi ska sluta röka, börja motionera, gå till kyrkan oftare. Det handlar ju ofta om att vi vill ändra på något för att få det bättre. Och aldrig är väl längtan efter förändring så tydlig som på nyårsafton. Men förändringar kan ju även vara negativa. Eller åtminstone upplevas negativa. Varför ska dom ändra på allt? Var det inte bättre förr?

att vi fått trängselavgifter i vår stad). I vår församling sker dessutom den stora och efterlängtade förändringen att nu börjar ombyggnationen av Kärra församlingshem. Vi har informerat om detta förut men jag vill uppmana alla intresserade att gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/tuve-save. Där finns mer information om vad som ska göras och hur det påverkar församlingslivet i Kärra. Helt klart är att denna förändring är efterlängtad och efter sommaren kommer Kärra att ha ett fräscht och bättre församlingshem till nytta och glädje för både gamla och unga.

I januarinumret av Församlingsbladet har vi velat lyfta fram den positiva förändringen. Därför fick numret rubriken ”Längtan efter förändring”. På nästa sida kan du t. ex. läsa Thomas Kolandivelus berättelse om hur hans liv förändrades. Hur hans längtan blev till verklighet och fick ett helt nytt innehåll.

Julen varar än till … Nej, inte till ”påska”, som vi sjunger i julsången, men vi kan gott hålla kvar något av julbudskapet en bra bit in i januari. Julbudskapet är ju också ett budskap om förändring. Om hur livet för oss människor förändrades genom barnet som kom till oss och till vår jord. Nu råder inte mörkret längre. Nu finns ljuset, mitt ibland oss, och allt är förändrat.

Ombyggnation i Kärra Nytt år innebär i sig förändring. Nu skriver vi inte längre 2012 och med årsskiftet kom ett antal förändringar i samhället (nu tänker jag inte bara på

2

Ett Gott Nytt år! Bengt Hensing, kyrkoherde


L ä ngtan -efter förändring Gudstro, min mors kärlek och ett hjälpande hjärta från en missionär har berikat en förändring till ett värdefullt liv i Sverige för mig.

efter att bli något så att jag kunde stå på egna ben och tjäna egna pengar och sedan hjälpa min kära familj. En stor förändring inträffade i mitt liv vid tolvårsåldern. En missionär som heter Lennart Gustafsson kom som präst till min församling Matang. Då fick jag människovärde och framtidshopp. Familjen Gustafsson hjälpte mig till en ögonoperation så att jag kunde lära mig läsa och se min omgivning med andra ögon.

För mig är livets mening att: • Ha något att göra • Ha någon att älska • Ha något att hoppas på I mitt liv började livet mörkt och dystert. De två första åren trodde inte samhället och människorna i Malaysia att jag hade något att längta efter eller någonting som skulle förändra mitt liv och min framtid. Men min kära mammas kärlek och omsorg och hennes tilltro till Gud gav mig styrka att kämpa och framtidshopp. Vid sex års ålder längtade jag efter att kunna vara som andra barn och få möjligheter till en bra framtid och utbildning. Eftersom familjen var fattig och jag dessutom var synskadad och kristen i ett muslimskt land var oddsen mycket dåliga. Mina föräldrar och syskon fick varje dag höra att jag skulle dö och att jag var besatt av onda andar. Eftersom vi har de fyra största världsreligionerna i Malaysia tolkade man att mitt synhandikapp var ett straff för något som någon av mina föräldrar eller släktingar hade gjort under sina liv. Med hjälp av en snäll och omtänksam rektor i min skola fick jag muntligt gå igenom grundskolan. Detta gjorde att jag inte kunde läsa eller skriva mitt eget modersmål. Jag längtade fortfarande

Två år senare blev det ytterligare en stor förändring i mitt liv genom att jag fick följa med min nya kära familj till Sverige. Här var det mycket att längta till och mycket förändringar som påverkat mitt sätt att se livet idag. När jag ser tillbaka på hela mitt liv så har det alltid varit förändringens tid, längtans tid, möjligheternas och förhoppningens tid. Nu har jag ett liv där jag trivs och kan förstå andra människors längtan till förändring och kan hjälpa dem. Min mammas kristna tro på Gud och missionärens hjälpande hjärta har stärkt min tro på Gud och att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Idag är jag mycket tacksam för den jag är och hoppas att jag kan vara till glädje för någon genom att tala om min väg till ett rikt liv och en levande tro på Jesus Kristus. Guds frid önskar jag er! 3

/ Thomas Kolandivelu, diakon


Vuxenkörer

Barnverksamhet

uppstarter våren 2013

Säve Seniorkör - ons 9 januari kl. 15.0 0 Säve församlingshem S:t Olofskören - tis 8 januari kl. 18.4 5 Säve församlingshem Glöstorpskören - tis 8 januari kl. 19.0 0 Glöstorpskyrkan Tuve Sånggrupp - ons 9 januari kl. 10.00 Glöstorpskyrkan Kärra Sångkapell - tis 22 januari kl. 14.00 Kärra kyrka - OBS! Ny övningsplats Kärra Gospel - tor 17 januari kl. 19.0 0 Kärra kyrka - OBS! Ny övningsplats

Barnkören S måstjärnorn a Ons 16 januar i kl. 16.00 Glö st orpskyrkan Hemliga klu bben och Re gnbågen Tis 15 januari kl. 13.30 Säve församlingsh Begränsat an em tal platser. Öppna förs kolan Liten & Stor Mån 7 januar i kl. 09.30 Säv e församling Öppna förs shem kolan Sång & Kuligen Tis 8 januari kl. 09.30 Glö storpskyrkan Juniorerna i . Säve Mån 14 januar i kl. 15.00 Säv e församling Juniorerna i shem Tuve Tor 17 januar i kl. 16.00 Glö storpskyrkan Miniorerna Ons 16 januar i kl. 16.45 Glö storpskyrkan

Ungdom

Kören IKON ra kyrka Ons 16 januari kl. 18.00 Kär Ungdomsgruppen Kärra ra paviljong Ons 16 januari kl. 19.00 Kär Kyrkans Unga i Tuve rpskyrkan Tis 15 januari kl. 19.00 Glösto

Samtalsgrupp Samtalsgrupp Nära Livet

Dagledig Måndagsgru ppen Mån 14 janu ari kl. 11.00 Glöstorpskyr kan Arbetskrets en Säve Mån 14 januar i kl. 13.30 Säv e församlingsh em Tisdagsgrup pen Tis 15 januari kl. 10.00 Kulturpunkten Mjukgymna stik Ons 16 januar i kl. 15.00 OB S! Ny tid Säve försam lingshem Sopplunch & Sång Säve Mån 14 januar i kl. 12.00 Säv e församlingsh em. Ersätter sopplunchen i Kärra under vårterminen 2013. Sopplunch T uve Tis 22 januar i kl. 12.00 Glöstorpskyr kan

Ons 23 januari kl. 18.30 Kärra kyrka. Vi börjar med en enkel mässa. Därefter samtalsgrupp utifrån Frälsarkransen. 4


på fika efter gudstjänsten!

foto: margaretha scharin täng

toner från advent till trettondedag jul Kören bjuder

Musikmässa - på trettondedag jul

Välkomna till Tuve kyrka söndagen den 6 januari kl. 18.00. Vi firar mässa och lyssnar till vacker musik. Hercules Quartet (bild till höger) spelar och Jonathan Hiller (bild till vänster) sjunger.

6/1 kl. 18.00 5


Psalm söndag

Ny & Nyfiken? - Pröva på Gospel med Kärra Gospel

”När törsten möter källan”

Tors 17 och 24 januari

20/1 kl. 17.00 k ä rr a k y r k a

– två öppna körövningar för nya nyfikna som vill pröva på Gospel och dela vår körgemenskap – inga krav på förkunskaper eller erfarenhet av körsång. Varmt välkommen till Kärra kyrka kl. 19.00 och pröva!

Gamla och nya psalmer om längtan och vägen till källan. Kärra Gospel medverkar under ledning av Niklas Ekberg Gästsolist: Patrik Wirefeldt

Mer info genom:

niklas.ekberg@svenskakyrkan.se

Körhelg - för små och stora! Lördagen den 26 januari kl. 10.00-13.00 bjuder vi in både barn och vuxna till en körhelg. De vuxna kan vara antingen mamma/pappa/moster/farbror/ mormor/farfar med flera. Barnen träffas och övar i paviljongen och de vuxna i kyrkan. På söndagen den 27 januari är det Gudstjänst med små och stora i Kärra kyrka kl. 11.00 och då får barn och vuxna sjunga tillsammans i gudstjänsten. Anmälan till Jonathan Hiller, tfn 0737-73 89 21, e-post: jonathan.hiller@svenskakyrkan.se 6


KÄRRA

öppen kyrka

För dig som söker en stund av stillhet och bön står Kärra kyrka öppen på tisdagar kl. 13-15 och på onsdagar kl. 10-12. Kaffe i all enkelhet. Välkommen.

Tisdag 1 17.00 musikgudstjänst Nyårsdagen

Söndag

6

Präst: Henny Forsberg. Kärra Sångkapell sjunger under ledning av Jonathan Hiller.

11.00 högmässa Präst: Bengt Hensing.

Trettondedag jul

Onsdag 9 11.00 andakt Präst: Britta Strandroth. 11.00 gudstjänst Präst: Victoria Fridell. Sång och musik av Niklas Ekberg. Söndag

13

1 s e trettondedag jul

Onsdag 16 11.00 andakt Präst: Britta Strandroth. 17.00 psalmsöndag Präst: Henny Forsberg. Kärra Gospel under ledning av Niklas Söndag

20

2 s e trettondedag jul

Ekberg. Gästsolist: Patrik Wirefeldt. Se notis sid. 6

Onsdag 23 11.00 andakt Präst: Britta Strandroth. ny tid! 18.30 mässa - nära livet Präst: Victoria Fridell.

Lördag 26 10-13 körhelg för små och stora Söndag

27

Septuagesima

Se notis sid. 6

11.00 gudstjänst med små och stora Präst: Britta Strandroth. Sång av barn och vuxna. Se notis sid. 6

Onsdag 30 11.00 andakt Präst: Britta Strandroth. 7


SÄVE

Tisdag 1

Nyårsdagen

6 13

Söndag

gudstjänsten är sammanlyst.

11.00 gudstjänst Präst: Britta Strandroth.

Trettondedag jul

Söndag

11.00 gudstjänst Präst: Jessica Åström. Solosång av Jens Claesson.

1 s e trettondedag jul

Tisdag 15 10.30 andakt i församlingshemmet Söndag

20 27

2 s e trettondedag jul

Söndag

Septuagesima

11.00 högmässa Präst: Henny Forsberg. Solosång av Jens Claesson.

17.00 musikgudstjänst Präst: Britta Strandroth. Medverkande: Kallis Bengtsson, accordeon. Se notis sid. 10

Måndag 28 12.00 soppa & föreläsning

Sopplunch följt av föreläsning. ”Pilgrimsvandringar i yttre och inre landskap.” Pilgrimscentrum i Göteborg. Se notis sid. 14

Tisdag 29 10.30 andakt i församlingshemmet Onsdag 30 18.30 mötesplats | säve

Alf Österström: ”Hisingen i våra hjärtan.” Se notis sid. 10 8


RÖDBO

En minnesvärd dag Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla er som på något vis bidragit i samband med min avtackning! Dagen blev ett kärt minne för livet.

Rit va Huosianmaa Tisdag 1

Nyårsdagen

6 13 20 27

Söndag

Trettondedag jul

Söndag

foto: niklas ekberg

gudstjänsten är sammanlyst.

17.00 musikgudstjänst Präst: Britta Strandroth. Kärra Nån-kören sjunger sånger från advent till trettondedag jul. Se notis sid. 5 gudstjänsten är sammanlyst.

1 s e trettondedag jul

Söndag

2 s e trettondedag jul

Söndag

11.00 högmässa Präst: Stefan Bjarnegård. gudstjänsten är sammanlyst.

Septuagesima

9


Kallis Bengtsson kommer till Säve Söndag 27 januari kl. 17 Säve kyrka Sista söndagen i januari firar vi Septuagesima med accordeon i Säve kyrka kl 17. Septuagesima betyder 70 och är den söndag på kyrkoåret då vi börjar rikta in oss mot påsken, som ligger just 70 dagar framåt i tiden. Accordeon är en sorts dragspel med stora möjligheter till olika slags musikaliska uttryck. Kallis Bengtsson, bördig från Gotland och bosatt i Göteborg, är en av Sveriges främsta på instrumentet. Han började spela redan vid fyra års ålder och har studerat på musikhögskolor både i Sverige och USA. Efter det har han konserterat flitigt. Missa inte detta tillfälle att höra ett riktigt dragspelsproffs.

mötesplats | säve 30/1 | onsdag | 18.30 | säve församlingshem foto: malin lingnert

alf österström:

”Hisingen i våra hjärtan” Alf Österström, präst i Lundby församling, tar oss med på en helkväll om Hisingen. Han är född och uppvuxen på ön och är en äkta ”Hisingspojk”. Det som inte Alf känner till om Hisingen, det är knappast värt att veta! Observera att vårens första mötesplats | säve alltså är på en onsdag istället för torsdag. Varmt välkommen! 10


Juldr ama

januari, är det På trettondedag jul, den 6 storpskyrkan. familjemässa kl. 11.00 i Glö ten och efteråt Det blir juldrama i gudstjäns med julegodis. är alla välkomna på julfest Varmt välkomna!

3 februari kl. 11.00 Säve kyrka

n

Hela-församli ge n-m äs sa I år firar vi Hela-församlingen-mässan i Säve kyrka söndagen 3 februari kl 11. Då samlas vi från alla håll till gudstjänst och gemenskap. I år är temat ”Längtan”.

Som tidigare har vi en storkör där alla våra körer sjunger tillsammans. Även du som inte sjunger i någon av våra körer är välkommen att vara med. Kontakta gärna Jens Claesson på telefon 031-731 89 06 eller 073-773 86 17. E-post: jens.claesson@svenskakyrkan.se övningstillfällen i säve kyrka: • torsdag 24/1 kl. 19.00 • tisdag 29/1 kl. 19.00 • lördag 2/2 kl. 09.30

11


TUVE

tuve kyrka

glöstorpskyrkan

tuve kyrka Tisdag 1 13.00 gudstjänst Nyårsdagen

6 13 20 27

Söndag

Trettondedag jul

Söndag

Präst: Henny Forsberg.

18.00 musikmässa Präst: Bengt Hensing. Stråkkvartetten Hercules Quartet. Sång av Jonathan Hiller. Se notis sid. 5

13.00 gudstjänst med dop Präst: Bosse Olovsson.

1 s e trettondedag jul

Söndag

se glöstorpskyrkan

2 s e trettondedag jul

Söndag

13.00 gudstjänst med dop Präst:

Septuagesima

12


glöstorpskyrkan Tisdag 1 gudstjänsten är sammanlyst. Nyårsdagen

Söndag

6

Trettondedag jul

11.00 familjemässa Präst: Andreas Bexell. Juldrama i gudstjänsten. Julfest efteråt. Se notis sid. 11

Tisdag 8 11.00 gudstjänst 18.30 mässa Torsdag 10 12.00 musikgudstjänst 11.00 högmässa Präst: Bosse Olovsson. Söndag

13

1 s e trettondedag jul

Tisdag 15 11.00 gudstjänst 18.30 mässa Torsdag 17 12.00 mässa 11.00 högmässa Avskedspredikan: Lars Nordblom. Präst: Bengt Hensing. Tuve Söndag

20

2 s e trettondedag jul

Sånggrupp sjunger under ledning av Ingmarie Wahlbäck. Kyrkkaffe med avtackning. Se notis sid. 14

Tisdag 22 11.00 mässa 18.30 mässa Torsdag 24 12.00 psalmgudstjänst Söndag

27

11.00 högmässa Präst: Andreas Bexell.

Septuagesima

Tisdag 29 11.00 gudstjänst 18.30 mässa Torsdag 31 12.00 gudstjänst 13


Under vårterminen, när Kärra församlingshem byggs om, kommer vi att ha sopplunch på måndagar, udda veckor, kl. 12 i Säve församlingshem. Förutom god soppa och gott bröd blir det även lite sång och musik.

foto: magnus aronson

soppa & sång! Behöver du skjuts från Kärra till Säve, kontakta Charlotta Ljungdahl, tfn 0737-73 86 33. E-post: charlotta.ljungdahl@svenskakyrkan.se

Start: 14 januari kl. 12.00

a v s k e d s p re d i k a r

Lars Nordblom, som varit verksam som präst först i dåvarande Tuve församling och sedan i nuvarande Tuve-Säve församling, har gått vidare till en ny tjänst i Fuxerna-Åsbräcka församling.

foto: lena ljungqvist

Lars Nordblom

Han håller sin avskedspredikan i Glöstorpskyrkan söndag den 20 januari kl. 11.00. Tuve Sånggrupp sjunger under ledning av Ingmarie Wahlbäck. Välkommen att stanna på kyrkkaffe med avtackning av Lars efter högmässan.

pilgrimsvandringar

- i yttre och inre landskap

Måndag den 28 januari är du välkommen till Säve församlingshem kl. 12. Vi inleder med sopplunch och därefter bjuder Pilgrimscentrum i Göteborg på en inspirerande föreläsning om pilgrimsvandringar. Den som vill är välkommen att pröva en enkel vandring/promenad i Säve som avslutning.

14


Kontakta oss

församlingsexpeditionen Besöksadress: Tuve torg 1A, 417 45 Göteborg Postadress: Box 100 07, 400 70 Göteborg Måndag - onsdag, fredag 09.00 - 12.00 Måndag - torsdag 13.00 - 15.00 Tfn: 031-731 55 20, Fax: 031-731 55 29 E-post: tuve-save.forsamling@svenskakyrkan.se Webb: www.svenskakyrkan.se/tuve-save kyrkoherde och distriktschef tuve Bengt Hensing tfn: 031-731 55 25, 0737-73 86 05 distriktschef kärra, rödbo och säve Komminister Jessica Åström tfn: 031-731 89 05, 0737-73 89 01 förskolechef Maria Hertzberg

tfn: 031-731 89 07, 0737-73 89 04

övriga präster Victoria Fridell Bosse Olovsson Britta Strandroth Andreas Bexell Henny Forsberg

tfn: 0702-21 28 76 tfn: 0706-29 95 26 tfn: 0737-73 89 95 tfn: 0737-73 89 23 tfn: 0737-73 86 15

diakoner Annika Svensson Thomas Kolandivelu Jennie Andersson

tfn: 0706-46 22 93 tfn: 0706-27 89 16 tfn: 031-731 55 24

diakonimedarbetare Charlotta Ljungdahl

tfn: 0737-73 86 33

e-postadresser fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Bengt Hensing Redaktör: Åsa Westerstad Foto framsida: Magnus Aronson


E Nas FF Ä T R f gäst n

A G SLördagstrricäfoch Jonhgaer D LÖRns första n, Lars-Er och sjunskap.

o e la öda Våre r och s e spe ffegem D e R mt a a v f k . u v g T r a a ed dbe r en en s Fren vi dela ang m Hising a m och rrange N Norr na! a D m S m s, Sa lko 16 kret . Vä 14kors i Tuve s kl. Lion torg i

uar

2

r feb

, kan k yr

e Tuv

rps

to Glös

After Dagis/skola 1 FEB KL. 14-17 KÄRRA FÖRSAMLINGSHEM 8 FEB KL. 14-17 säve FÖRSAMLINGSHEM

mer info: charlotta ljungdahl, tfn 0737-73 86 33 charlotta.ljungdahl@svenskakyrkan.se

Tuvedialogen

kravlös mötesplats

Vårens första tillfälle för Tuvedialogen är torsdag den 7 februari kl. 19 i Glöstorpskyrkan. Vi gästas då av skådespelaren Jessica Zandén som pratar utifrån sin teaterföreställning ”Min mormor Gladys”. Boka in i kalendern nu, mer information i Församlingsbladet februari.

kom och mingla en stund efte r förskolan/skolan tillsamman s med andra föräldrar och barn! vi fikar tillsammans, umgås och samtalar om att vara familj. utvalda fredagar kl. 14-17. varmt välkomna!

tack! Luciadagen i Kärra innehöll stor aktivitet. Arbetskretsen i Säve stod för bröd- och lotteriförsäljning som inbringade 2.475 kronor. Stort tack till alla som på något sätt bidrog i samband med detta. Sopplunchen samma dag inbringade 1.185 kronor. De medel som samlades in denna dag gick till Räddningsmissionen i Göteborg. /Lotta Berndtsson

Församlingsbladet Kärra | Rödbo | Säve | Tuve  

Församlingsbladet är Tuve-Säve församlings tidning som utkommer med tio nummer per år och delas ut till samtliga hushåll i församlingen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you