Page 1

Februari 2013

FÖRSAMLINGSBLADET Kärra | Rödbo | Säve | Tuve

längtan efter hel(ig)het

www.svenskakyrkan.se/tuve-save


kyrkoherde och ansvarig utgivare

Bengt Hensing

hel(ig)het att få vara en del av ett sammanhang. Ibland är detta sammanhang nära och konkret men vi anar också att det finns ett sammanhang som är större än det vi kan greppa. Att tillvaron är större än det vi ser och hör. Att det finns en verklighet som vi både kan bäva och känna vördnad inför. Den verklighet vi benämner ”helig”.

När använde du ordet ”helig” senast och i vilket sammanhang? Kanske handlade det om livet. Vi säger ju så om livet ibland, att det är heligt i betydelsen att det är något som ska skyddas, som inte får skadas, något som är okränkbart. Där passar ordet helig. Men när passar det annars? Slår man upp helig på Wikipedia, som är ett uppslagsverk på internet, står det, förutom det jag nyss nämnde, att helig eller heligt är det ”som anses stå i nära förbindelse med det gudomliga och därför behandlas med religiös vördnad”. Då får ordet en både större men samtidigt mer svårfångad innebörd. Det som är heligt har med Gud att göra, hör samman med honom och ska behandlas därefter. När något kallas heligt är det för att det är en del av Guds helhet, av det fullkomliga – av Honom som själv är helig och hel.

En del av oss klär denna verklighet i neutrala termer. Andra talar om Gud och om gudomlig närvaro mitt i vår splittrade värld. Vi tänker olika men ofta tror jag att vi har en gemensam längtan inte bara efter helhet utan även efter helighet. Jag ser gärna att kyrkan är en mötesplats där vi tillsammans söker mening och helhet. I respekt för varandra och att vi tänker olika men också i respekt för den helighetslängtan som tar sig olika uttryck men som många av oss delar.

Vi kan längta efter helhet, efter att kunna se ett mönster, en mening men också efter

Bengt Hensing, kyrkoherde 2


TILLSAMMANS GÖR VI VÄRLDEN BÄTTRE Svenska kyrkans hjälparbete på olika håll i världen pågår ständigt.

Vi stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet.

Sedan 2010 är Svenska kyrkan en del av ACT ALLIANCE - i Sverige kallat ACTalliansen. Fler än hundra kyrkor och kyrkliga biståndsorganisationer ingår i ett globalt samarbete för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

act-alliansen gör oss starkare Tillsammans ökar vi vår fömåga att uppmärksamma brister och bekämpa orättvisor. Tillsammans blir vi starkare i vårt utvecklings- och påverkansarbete.

ACT står för Action by Churches Together, och på svenska säger vi Kyrkor tillsammans i handling. Alliansen gör oss mer slagkraftiga, och kyrkorna världen över kan bekämpa fattigdom och orättvisor på ett nytt sätt. Tillsammans vill vi stärka människors egen förmåga att förändra sin tillvaro och kräva sina mänskliga rättigheter.

I Tuve-Säve församling har vi en internationell grupp som bevakar internationella frågor och samordnar församlingens insatser som till exempel insamlingsarbete. Vi anordnar under våren en studiecirkel med namnet Världens kurs. Vi träffas vid fyra tillfällen då vi får lära oss mer om hur det står till i världen och om det internationella arbetet. Se separat annons på sidan 5 i detta blad.

act-alliansen gör oss effektivare Våra lokala partners och tusentals medarbetare ute i världen har kunskapen, erfarenheterna och lokalkännedomen vilket gör att såväl katastrofinsatser som pågående verksamhet anpassas bättre till behoven och kostnaderna hålls nere. Vi finns på plats hela tiden.

Tuve-Säve Församling finns ute i världen tillsammans med de övriga i ACTalliansen. Vi vet att det vi bidrar med får stor betydelse för många människor. Du är välkommen att vara med oss i vår strävan att göra världen bättre - ingen insats är för liten! / Internationella gruppen i Tuve-Säve församling.

I det internationella arbetet kämpar vi tillsammans med människor över hela världen för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor i kampen mot hungern i världen.

BjUd NågoN dU iNte käNNer på LUNCH!

3


”Vi män vi kan”

- Häng med Du också!

Herrar som lagar mat tillsammans hösten 2012.

K

Platsen där vi träffas är Glöstorpskyrkan på Tuve torg. Vi ses en gång per månad, på onsdagar klockan 18.30. Hittills har vi varit mellan 10 och 15 stycken, i blandade åldrar. Alla åldrar och nationaliteter är varmt välkomna.

an detta vara något att bara herrar ses och umgås? Ja, det kan det, enligt mig diakon Thomas. Jag som har damgrupp på måndagar märker skillnad både kring samtal och annat i gruppen. Nu har det gått ett helt år sedan vi startade gruppen ”Vi män vi kan”. Vi har träffats vid sju olika tillfällen. Tre gånger har vi lagat god mat tillsammans och sedan har vi njutit av den. Vi har samtalat kring manligt-kvinnligt språk med Sture Allén (tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademin), haft bildvisning om natur och fåglar med Lennart Nyborg samt lärt oss om rymdens uppkomst och utveckling av Ingemar Ewaldz. Jag har upplevt att ”Vi män vi kan” är en viktig grupp som behövs i vårt distrikt. Ofta är det många kvinnor som kommer till mina aktiviteter. Många gånger undrar jag var männen har tagit vägen. Nu har ni män verkligen chans att vara med i denna grupp och påverka våra egna intressen. Du som läser denna artikel – sprid gärna denna information vidare.

Det har kommit fram önskemål om att starta en ren matlagningsgrupp för bara män. Min vision är att kunna göra det till våren. Du som är intresserad att vara med – hör av dig snarast. Det är begränsat antal platser. Först till kvarn! Vill du veta mer om denna verksamhet hör gärna av dig till mig på telefon 0706-27 89 16 eller maila mig på thomas.kolandivelu@svenskakyrkan.se Hoppas vi ses redan den 27 februari. Då lagar vi mat tillsammans kl. 18.30 i Glöstorpskyrkan. Thomas Kolandivelu, diakon i Tuve distrikt

4


G

, l p e salme p s o r

Den 24 februari, andra söndagen i fastan, händer det roliga saker i rödbo kyrka kl. 17.00. Det är dags att för tredje året i rad uppleva succén där vi kombinerar gospel, psalmer och semlor. Det är en musikgudstjänst som vi kallar för Semlegospel. Vi lyssnar till Kärra Gospels härliga toner och efteråt blir det kaffe och semla. Kören bjuder på såväl gospelsång som klassiska älskade psalmer. Vilken kombination kan vara bättre? Kom i tid, det brukar bli trångt om plats. Varmt välkommen!

nyhet!

Världens kurs

och

se m lor

!

- Vi kan göra skillnad! Funderar du på varför världen ser ut som den gör? Varför kyrkan bryr sig om det? Vad kyrkans internationella verksamhet innebär? Då är Världens kurs - Grund ett bra tillfälle att lära sig mer, få chans att diskutera och få tips på vad du kan göra i ditt sammanhang. Du får också möjlighet att reflektera över och diskutera kyrkans, församlingens och din personliga roll i vår globala tillvaro. Under våren kommer vi att erbjuda er församlingsbor att gå denna kurs under fyra tillfällen i Glöstorpskyrkan.

Världens kurs - Grund under våren: Onsdagarna 27/2, 13/2, 27/3 samt 10/4 kl 18.30-21.00 i Glöstorpskyrkan. Anmälan till Lena Ljungqvist, tfn 0737-73 89 32, e-post: lena.ljungqvist@ svenskakyrkan.se eller till Victoria Fridell, tfn 0702-21 28 76, e-post: victoria.fridell@ svenskakyrkan.se senast den 20 februari. 5


Musik för ögon och öron

För åttonde året i rad blir det Musik för ögon och öron i Säve kyrka på torsdagskvällen 21 februari kl 19. Till orgel- och pianomusik visas diabilder på två skärmar - allt i realtid, som det heter nu för tiden. I år är det nordiskt tema, med nordisk natur, nordiska miljöer, nordisk konst och nordiska kompositörer,

såsom Grieg och Lindberg. Vad är vår gemensamma identitet? Hur formas den av vår plats i geografin och historien? Det kan vara frågor att fundera kring i det vackra och vemodiga likaväl som i det karga och krävande. Vi hörs och ses - välkomna! / Jens Claesson, foto, orgel och piano

After Dagis/skola kom och mingla en stund efte r förskolan/skolan tillsamman s med andra föräldrar och barn!

8 februari kl. 14-17

säve FÖRSAMLINGSHEM mer info:

charlotta ljungdahl, tfn 0737-73 86 33 charlotta.ljungdahl@svenskakyrkan.se

vi fikar tillsammans, umgås och pratar om att vara familj. utvalda fredagar kl. 14-17. varmt välkomna!

Alla hjärtansmys! Måndag den 11 februari mellan kl. 17 och 19 är det sportlovsmys i Kärra. Alla sportlovslediga barn är välkomna! Anmälan görs senast den 8 februari till Jonathan Hiller, telefon 0737-73 89 21. E-post: jonathan.hiller@svenskakyrkan.se 6


KÄRRA

Söndag

3

Kyndelsmässodagen

11.00 hela-församlingen-mässa i säve kyrka Se notis sid. 11. OBS! Kyrkskjuts.

Tisdag 5 13-15 öppen kyrka Onsdag 6 10-12 öppen kyrka 18.30 mässa - nära livet Söndag

10

Präst: Victoria Fridell.

11.00 högmässa Präst: Henny Forsberg.

Fastlagssöndagen

Måndag 11 17-19 sportlovsmys Alla hjärtansmys! Alla sportlovslediga barn är välkomna. Se notis sid. 6

Tisdag 12 13-15 öppen kyrka Onsdag 13 10-12 öppen kyrka 11.00 gudstjänst Präst: Britta Strandroth. Söndag

17

1 s i fastan

Tisdag 19 13-15 öppen kyrka Onsdag 20 10-12 öppen kyrka 18.30 mässa - nära livet Söndag

24

Präst: Victoria Fridell.

11.00 gudstjänst Präst: Victoria Fridell.

2 s i fastan

Tisdag 26 13-15 öppen kyrka Onsdag 27 10-12 öppen kyrka 19.00 livsviktigt 7


SÄVE

Söndag

3

Kyndelsmässodagen

11.00 hela-församlingen-mässa Alla församlingens präster, musiker och pedagoger medverkar. Sång av gemensam storkör. Söndagsskola för barnen i församlingshemmet. Kyrkskjuts. Se notis sid. 11

Fredag 8 14-17 after dagis/skola i församlingshemmet Söndag

10

Vi fikar, umgås och pratar om att vara familj.

11.00 gudstjänst Präst: Victoria Fridell. Sång av Jens Claesson.

Fastlagssöndagen

Tisdag 12 10.30 andakt i församlingshemmet Söndag

17

1 s i fastan

17.00 musikgudstjänst ”musik i fastan” Präst: Britta Strandroth. Kantor Sune Hermansson spelar musik i fastetid.

Torsdag 21 19.00 musik för ögon och öron Söndag

24

2 s i fastan

Jens Claesson spelar orgel och piano till diabilder. Se notis s. 6

11.00 högmässa Präst: Bengt Hensing. Säve Seniorkör sjunger under ledning av Jens Claesson.

Tisdag 26 10.30 andakt i församlingshemmet Torsdag 28 18.30 mötesplats | säve

Klas Parknäs, konstnär. Se notis sid. 14 8


RÖDBO

3 10 17 24

Söndag

Kyndelsmässodagen

Söndag

11.00 hela-församlingen-mässa i säve kyrka Se notis sid. 11 gudstjänsten är sammanlyst

Fastlagssöndagen

Söndag Söndag

gudstjänsten är sammanlyst

1 s i fastan

2 s i fastan

17.00 semlegospel Präst: Victoria Fridell. Kärra Gospel sjunger under ledning av Niklas Ekberg. Kaffe och semla. Se notis sid. 5 9


Tuvedialogen:

jessica z andén

”Min mormor Gladys ” Den 5 september 1946 tog skulptören och trebarnsmamman Gladys HeymanNystroem sitt liv, 54 år gammal. 60 år senare får hennes dotterdotter, skådespelaren Jessica Zandén, en oväntad present: Gladys handskrivna, av alla helt okända, dagbok från några av ungdomsåren i början av förra seklet. Zandén stod plötsligt med sin mormors liv i famnen. Med pjäsen ”Min mormor Gladys” har hon försökt att framkalla sin mormors bild och berätta historien om en av alla de glömda kvinnor om vars män vi vet allt men om dem själva ingenting. Under 2012 har föreställningen spelats på Göteborgs Dramatiska Teater.

MIN MORMOR GLADYS Jessica Zandén

i regi av Gunilla Röör I samarbete med Judiska Teatern

Nu gästar Jessica Zandén Tuvedialogen och berättar om uppkomsten av denna pjäs.

7/2 | torsdag | 19.00 | glöstorpskyrkan, tuve torg

Stadsmissionen i Säve Måndagen den 25 februari får vi besök av Göteborgs stadsmission. Vi äter soppa kl. 12 i Säve församlingshem och sedan berättar Stadsmissionen om sin verksamhet. Välkommen att dela gemenskapen! 10


lördagsträffen Vårens första Lördagsträff gästas av far och son, Lars-Eric och Johan Frendberg. De spelar och sjunger och vi delar en kaffegemenskap. Samarrangemang med Tuve Röda korskrets, SDN Norra Hisingen samt Lions i Tuve. Välkomna!

2

februari

kl.

14-16

kyrkskjuts till hela-församlingen-mässan

När vi firar Hela-församlingen-mässa den 3 februari erbjuder vi skjuts till Säve kyrka. Avgång från Kärra kyrka kl 10.00 via Tuve torg (ca 10.20) och Tuve kyrka (ca 10.30). Hemresa från Säve ca kl 13.45 via Tuve kyrka och Tuve torg. Ingen anmälan.

Glöstorpskyrkan, Tuve torg

Hela-församli ge n-m äs sa 3 februari kl. 11.00 Säve kyrka

n

Sång, mässa & gemenskap

foto lena ljungqvist

Storkören!

foto lena ljungqvist

Nattvard

I år firar vi Hela-församlingen-mässan i Säve kyrka söndagen den 3 februari kl 11. Då samlas vi från alla håll till gudstjänst och gemenskap. I år är temat ”Längtan”. Vi firar mässa ihop och alla församlingens körer sjunger tillsammans. Alla barn erbjuds att vara med i söndagsskola. Efter gudstjänsten är alla välkomna till församlingshemmet på kaffe och det finns även korv med bröd till barnen. Välkommen att dela gemenskapen! Bilderna ovan är från Hela-församlingen-mässan i Säve 2011. 11


TUVE

tuve kyrka

glöstorpskyrkan

tuve kyrka

3 10 17 24

Söndag

hela-församlingen-mässa i säve kyrka Se notis sid. 11. OBS! Kyrkskjuts.

Kyndelsmässodagen

Söndag

13.00 gudstjänst med dop Präst: Bosse Olovsson.

Fastlagssöndagen

Söndag Söndag

13.00 gudstjänst med dop Präst: Andreas Bexell.

1 s i fastan

13.00 gudstjänst med dop Präst: Bosse Olovsson.

2 s i fastan

12


glöstorpskyrkan Lördag 2 14.00 lördagsträff Se notis sid. 11 hela-församlingen-mässa i säve kyrka Se notis sid. 11. OBS! Kyrkskjuts. Söndag

3

Kyndelsmässodagen

Tisdag 5 11.00 gudstjänst 18.30 mässa Torsdag 7 12.00 musikgudstjänst 19.00 tuvedialogen: jessica zandén Söndag

10

Fastlagssöndagen

Se notis sid. 10

11.00 högmässa Präst: Bosse Olovsson.

18.00 musikgudstjänst Präst: Bosse Olovsson. A piacerekvartetten. Se notis sid. 14

Tisdag 12 11.00 gudstjänst 18.30 mässa på fettisdagen Se notis på baksidan. Onsdag 13 18.30 mässa på askonsdagen Se notis på baksidan. Torsdag 14 12.00 psalmgudstjänst 11.00 högmässa Präst: Andreas Bexell. Söndag

17

1 s i fastan

Tisdag 19 10.00 barngudstjänst 11.00 mässa 18.30 mässa Torsdag 21 12.00 mässa Söndag

24

11.00 högmässa Präst: Bosse Olovsson.

2 s i fastan

Tisdag 26 11.00 gudstjänst 18.30 mässa Onsdag 27 18.30 ”vi män vi kan”

Manligt samtalsforum. Ikväll är det matlagning på schemat! Anmäl dig senast 25/2 till diakon Thomas Kolandivelu, tfn 0706-27 89 16. Se notis sid. 4

Torsdag 28 12.00 gudstjänst 13


”skuggor och ljus”

Musikgudstjänst

På Fastlagssöndagen, den 10 februari, kl. 18.00 är det musikgudstjänst i Glöstorpskyrkan. Det blir 1900-talsmusik för flöjt och stråktrio av bl.a. G. Jacob J. Castéréde och Yokoyama. Medverkar gör A piacerekvartetten (bilden) som består av Antoni Tafuri, flöjt, Attilio Vampore, violin, Emanuel Kling, viola och Annika Streijffert, cello.

mötesplats | säve 28/2 | torsdag | 18.30 | säve församlingshem foto: mikael almse

Klas Parknäs, konstnär

Klas Parknäs berättar om tillblivelsen av en tavla och inspiration: ”Inspiration är bron mellan det vi är i och det vi är av. Alltså varje individs möjlighet att föra ned himmelriket på jorden. Det vackraste vi människor kan göra för varandra är att hjälpa varandra att minnas dem vi är.” Klas Parknäs beskriver sitt konstnärskap så här: "Konstnärsuppgiften har för mig blivit att röja fri källan. Vad som kommer ur källan är bara att ta emot. I denna mening har måleriet givit mig en nära och generös arena att möta livet." Han har studerat konst vid Löftadalens måleriskola och KV konstskola i Göteborg. Sedan 1992 arbetar han som konstnär på heltid och har en ateljé i Linnéstaden i Göteborg. 14


Kontakta oss

församlingsexpeditionen Besöksadress: Tuve torg 1A, 417 45 Göteborg Postadress: Box 100 07, 400 70 Göteborg Måndag - onsdag, fredag 09.00 - 12.00 Måndag - torsdag 13.00 - 15.00 Tfn: 031-731 55 20, Fax: 031-731 55 29 E-post: tuve-save.forsamling@svenskakyrkan.se Webb: www.svenskakyrkan.se/tuve-save kyrkoherde och distriktschef tuve Bengt Hensing tfn: 031-731 55 25, 0737-73 86 05 distriktschef kärra, rödbo och säve Komminister Jessica Åström tfn: 031-731 89 05, 0737-73 89 01 förskolechef Maria Hertzberg

tfn: 031-731 89 07, 0737-73 89 04

övriga präster Victoria Fridell Bosse Olovsson Britta Strandroth Andreas Bexell Henny Forsberg

tfn: 0702-21 28 76 tfn: 0706-29 95 26 tfn: 0737-73 89 95 tfn: 0737-73 89 23 tfn: 0737-73 86 15

diakoner Annika Svensson Thomas Kolandivelu Jennie Andersson

tfn: 0706-46 22 93 tfn: 0706-27 89 16 tfn: 0737-73 59 24

diakonimedarbetare Charlotta Ljungdahl tfn: 0737-73 86 33 e-postadresser fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Bengt Hensing Redaktör: Åsa Westerstad Foto framsida: Magnus Aronson


Fettisdag och Askonsdag Den 13 februari, på askonsdagen, inleds den 40 dagar långa fastan inför påsk (söndagarna är ej fastedagar). Det är en tid som manar till eftertanke och rannsakan och som vill hjälpa oss att fundera över vart vi är på väg och hur vi vill leva våra liv. I många kyrkor firar man en mässa på askonsdagen, som inledning på fastetiden. I vår församling firar vi

Dagen före askonsdagen kallas fettisdagen. Den dagen är den sista innan man går in i fastan och på många håll firar man detta i fest och glädje. I vår församling firar vi mässa på fettisdagen i glöstorpskyrkan kl 18.30 med semlor och överraskningar.

mässa på askonsdagen i glöstorpskyrkan kl 18.30

SÄVE KYRKA 17 MARS KL. 17.00 I början av 2012 fick Bengt Johansson en förfrågan om att göra en mässa i en kyrka i Skåne. Det blev startskottet för projektet ”Gå djupare, En mässa”. Mässan firades första gången den 21 oktober i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

Nu kommer han till Säve kyrka och tillsammans med S:t Olofskören, Kärra Gospel, Jens Claesson och Niklas Ekberg framför han ”Gå djupare”, en varm och nära mässa.

FOTO: TOBIAS FISCHER

Bengt Johansson är en av Sveriges främsta sångförfattare och sångare inom lovsångsmusik. Han har gett ut tretton album förutom samlingsplattor.

FOTO: TOBIAS FISCHER

MÄSSAN ”GÅ DJUPARE”

Församlingsbladet Kärra | Rödbo | Säve |Tuve  

Församlingsbladet ges ut av Tuve-Säve församling, med tio nummer per år, till alla församlingsbor. Varje nummer har ett specifikt tema med e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you