Page 1

September 2013

FÖRSAMLINGSBLADET Kärra | Rödbo | Säve | Tuve oval är det kyrk 15 september rösta Söndagen den möjlighet att an. Då har du med i Svenska kyrk r som ska vara one pers och het på de grupper och verksam liv ans om kyrk ge ditt och besluta . Vem vill du de fyra åren de komman förtroende? ovalet! att rösta i kyrk Välkommen

Var ska vi lägga kraften? Gör din röst hörd. Kyrkoval 15 september.

tillsammans gör vi kyrkovalet! var ska vi lägga kraften? gör din röst hörd i kyrkovalet den 15 september

www.svenskakyrkan.se/tuve-save


kyrkoherde och ansvarig utgivare

Bengt Hensing

vill du vara med... … och påverka?

Församlingens verksamhet har stor bredd. Allt ska dock ligga i linje med vårt mål: Tuve-Säve församling är en gemenskap – med och kring Kristus – där vi tillsammans kan växa och inspireras. Det vill säga, församling är vi tillsammans och när vi samlas gör vi det både för vår egen och varandras skull.

Då ska du rösta i kyrkovalet den 15 september. En majoritet av alla som bor i vår församling är medlemmar i Svenska kyrkan och har, om man fyllt 16 år, rätt att rösta både i valet till vårt eget kyrkofullmäktige och i valen på stiftsoch riksnivå. Där väljer vi personer som vi tror kan leda arbetet på ett bra sätt både i vår församling och i kyrkan i stort.

… när kärra församlingshem återinvigs?

… i en kör, en samtalsgrupp, en barn- eller ungdomsgrupp? I det här numret av Församlingsbladet presenterar vi de grupper som startar efter sommaren. Här finns körer för både barn och vuxna, här finns grupper för den som vill samtala och här finns många tillfällen till gemenskap och samvaro. Om du vill veta mer kan du ringa den som står som kontaktperson för respektive grupp.

Då ska du redan nu boka söndagen den 6 oktober (invigningen är framflyttad). Vi börjar med gudstjänst i Kärra kyrka kl. 11.00 och fortsätter sedan med inflyttningskalas iförsamlingshemmet. Varmt välkomna alla ni som väntat på att församlingshemmet ska öppna igen. Då finns församlingens personal på plats och då kan alla som vill titta runt i huset. Bengt Hensing, kyrkoherde 2


tema: kyrkoval 2013

Rösta i kyrkovalet Alla som är röstberättigade ska ha fått ett röstkort till folkbokföringsadressen senast den 28 augusti 2013.

men från och med detta val ska alla församlingar ha kyrkofullmäktige.

Val till samfällda kyrkofullmäktige - Vita valsedlar Detta är ett val till det gemensamma kyrkofullmäktige i Göteborgs kyrkliga samfällighet.

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om beslut i din församling och om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra? Ta chansen att påverka din kyrka. Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Val till kyrkofullmäktige, församling - Gröna valsedlar Du som tillhör Tuve-Säve församling väljer till kyrkofullmäktige här i församlingen. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. I vår församling kan du rösta på Partipolitiskt obunda i Svenska kyrkan (POSK) eller Socialdemokraterna. Se sid. 5-6.

Använd ditt röstkort Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen. Du måste använda ditt röstkort om du röstar före valdagen och när du röstar på ett särskilt röstmottagningsställe.

Val till stiftsfullmäktige - Rosa valsedlar Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

Röstar du i din vallokal på valdagen bör du helst ha röstkortet med dig. Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till din församling för att få ett dubblettröstkort. Rösta lokalt, regionalt och nationellt Överallt, utom i Göteborg, genomförs val till tre nivåer, men här kan väljarna rösta i fyra val. Där samfälligheterna omvandlas till pastorat görs inget direktval till församlingsnivån, men i Göteborg finns det kvar. Tidigare har man kunnat ha direktvalda kyrkoråd i församlingarna,

3

Val till kyrkomötet - Gula valsedlar Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.


Hur och var kan jag rösta? På valdagen den 15 september kan du rösta…

Tag med dig ditt röstkort även när du förtidsröstar. Det går även att få ett dubblettröstkort på expeditionen. Då måste du kunna legitimera dig.

n i din vallokal På valdagen är Du välkommen att rösta i Glöstorpskyrkan, i Säve församlingshem eller i Kärra församlingshem mellan kl. 09.00 och 20.00. Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation eller vara känd av valförrättarna.

brevrösta Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från vår expedition i Glöstorpskyrkan på Tuve torg. Där finns det du behöver för att brevrösta. Uppgifter om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i valet kommer du kunna hitta på kyrkovalets webbplats www. svenskakyrkan.se/kyrkoval.

n på särskilda röstmottagningsställen Särskild röstmottagning sker på valdagen i Domkyrkan kl. 13-16 samt i Rödbo kyrka kl. 09-11, före gudstjänsten kl. 11. Kom ihåg röstkortet!

Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast den 11 september. Du måste även skicka med ditt röstkort. Om du vill rösta före valdagen kan du...

Att rösta med bud Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Budröstning är främst ett alternativ för dig som tänkt rösta i vallokal men får förhinder att rösta på valdagen. Du behöver ett brevröstningspaket även för att budrösta. Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar rösten i någon annan lokal än i vallokalen på valdagen.

rösta på expeditioner i hela landet Från den 2 september till den 11 september kan du förtidsrösta på församlingsexpeditioner i hela landet. Här på Hisingen är Brämaregården och Torslanda expeditioner öppna för förtidsröstning. Även Domkyrkan håller öppet. Öppettider förtidsröstning Må-fr 2-6/9 kl. 14-17 Må 9/9 kl. 14-20 Ti-on 10-11/9 kl. 14-17 Tider för förtidsröstning Domkyrkan: ring 031 - 731 61 30

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 4


tema: kyrkoval 2013

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är en demokratisk organisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan. POSK står helt självständigt från de allmänpolitiska partierna.

Våra kandidater i Tuve-Säve församling till valet den 15 september är väl insatta och förankrade i Svenska kyrkan. Vi har bland annat kyrkvärdar och aktiva kyrkobesökare som våra medlemmar och har representanter från församlingens alla delar; Kärra, Rödbo, Säve och Tuve. Vi ställer upp i samtliga fyra val i Göteborg; Kyrkomötet, stiftsfullmäktige, kyrkofullmäktige (samfälligheten) och kyrkofullmäktige (Tuve-Säve församling). POSK vill bryta partipolitiseringen och förnya demokratin i Svenska kyrkan. POSK vill skapa en fri kyrka – på riktigt. I Tuve-Säve församling har POSK 17 av 20 mandat i kyrkofullmäktige och 11 av 15 mandat i kyrkorådet under den innevarande mandatperioden (2010-2013). POSK vill att Svenska kyrkan ska: • • • • • • •

erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv respektera individen och glädjas åt mångfalden vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet vara en brobryggare mellan kyrkor sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

I Göteborg värnar vi om solidariteten mellan församlingarna oavsett framtida organisationsform.

Läs mer om oss på www.posk.se 5


Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas som en öppen folkkyrka med framtidstro. Svenska kyrkan är en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhällen runt om i landet. Tillsammans med andra goda krafter kan Svenska kyrkan bidra till utveckling och trygghet och som en del av den världsvida kyrkan delta i arbetet för internationell solidaritet. Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan ska: - sätta människors behov i centrum - stå upp för allas lika rätt och värde - bekämpa de växande klassklyftorna - bidra till gemenskap och utveckling Detta vill vi göra bland annat genom att: - förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga - arbeta för social rättvisa och hållbar utveckling - skapa god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda - bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap Svenska kyrkan i Göteborg ska solidariskt utvecklas och bedriva verksamhet i hela Göteborg.

Läs mer om oss på www.socialdemokraterna.se 6


KÄRRA

Söndag

1

17.00 mässa Präst: Lars Arnell

14 s e trefaldighet

Torsdag 5 13.00 gudstjänst på kärrahus 11.00 gudstjänst Präst: Henny Forsberg Söndag

8 15

15 s e trefaldighet

Söndag

16 s e trefaldighet

11.00 gudstjänst med små och stora Präster: Britta Strandroth och Henny Forsberg. Förskolan Duvan medverkar i gudstjänsten. Presentation av konfirmander.

09.00-20.00 församlingshemmet: röstmottagning kyrkovalet Onsdag 18 18.30 mässa - nära livet Präst: Victoria Fridell. Torsdag 19 13.00 gudstjänst på kärrahus Söndag

22

17.00 psalmsöndag med jubileumskonsert

Söndag

29

11.00 högmässa

17 s e trefaldighet

Präst: Victoria Fridell. Kärra Gospel fyller fem år och firar detta med en konsert, under ledning av Niklas Ekberg. Se notis sid. 18. Präst: Jessica Åström

Den helige Mikaels dag

7


SÄVE

Söndag

1 8

11.00 gudstjänst Präst: Lars Arnell

14 s e trefaldighet

Söndag

15 s e trefaldighet

11.00 högmässa Präst: Britta Strandroth

Tisdag 10 10.30 andakt i församlingshemmet Söndag

15

16 s e trefaldighet

Söndag

22

17 s e trefaldighet

17.00 musikgudstjänst på valdagen Präst: Jessica Åström. S:t Olofskören sjunger under ledning av Jens Claesson. Richard Lilja, elgitarr. Symfonisk orgelmusik.

09.00-20.00 församlingshemmet: röstmottagning kyrkovalet 11.00 gudstjänst med små och stora Präst: Henny Forsberg. Medverkan av förskolan Fisken, barnkören Regnbågen och Juniorerna.

Tisdag 24 10.30 andakt i församlingshemmet Onsdag 25 18.30 stefan einhorn: ”jakten på gud”

Söndag

29

Tuvedialogen och MÖTESPLATS | SÄVE. Gemensam kväll i Säve församlingshem. Se notis sid. 10

11.00 högmässa Präst: Victoria Fridell

Den helige Mikaels dag

8


RÖDBO

1 8 15

Söndag

gudstjänsten är sammanlyst.

14 s e trefaldighet

Söndag

17.00 gudstjänst Präst: Britta Strandroth

15 s e trefaldighet

Söndag

11.00 gudstjänst Präst: Jessica Åström

16 s e trefaldighet

Söndag

22

09.00-11.00 röstmottagning kyrkovalet gudstjänsten är sammanlyst.

17 s e trefaldighet

Tisdag 24 19.00 författarafton: island i ord och ton Söndag

29

Se notis sid. 13

17.00 gudstjänst Präst: Bosse Olovsson.

Den helige Mikaels dag

9


s t e fa n e i n h o r n :

”jakten på gud” Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska institutet. Han har skrivit flertalet böcker och är en ofta anlitad föreläsare inom områdena etik, konsten att vara snäll, ledarskap, medicinsk etik samt visdom. Einhorn medverkar regelbundet i radio och TV. Han har bland annat varit sommar– och vinterpratare. Under Kyrkans Kulturdagar, samma vecka som det är Bok- och Biblioteksmässa, gästar han Säve församlingshem och föreläser under rubriken ”Jakten på Gud.” Han talar om sin senaste bok Stenträdet – en spänningsroman om människans väg och vårt behov av mysterium.

onsdag 25/9 kl. 18.30 säve församlingshem

&

Bibel bön

BRÖD

16 sept kl. 17.30

glöstorpskyrkan Gud har skapat dig till gemenskap med Honom. Tre bra sätt att lära känna Gud bättre är genom Bibel, bön och gemenskap. Detta vill vi fokusera på i denna grupp. Vi ses i Glöstorpskyrkan måndag den 16 september kl 17.30.

Andreas Bexell, präst och Richard Lilja, församlingspedagog 10


rka 2010

Bibelutdelning i Kärra ky

Framsidan av Bibel för barn

Söndag den 29 september kl. 11.00 är det familjegudstjänst i Glöstorpskyrkan på Tuve torg. I gudstjänsten kommer vi att ha bibelutdelning till dem som fyller fyra år under 2013. Då får barnen ta emot var sitt exemplar av ”Bibel för barn”. Barnkören Småstjärnorna, under ledning av Ingmarie Wahlbäck, sjunger tillsammans med förskolan Tufvan. Präst: Bosse Olovsson. 11


Världens kurs

- vi kan göra skillnad!

Världens kurs matlag för klimaträttvisa

Funderar du på varför världen ser ut som den gör? Varför kyrkan bryr sig om det? Vad kyrkans internationella verksamhet innebär? Då är Världens kurs - Grund ett tillfälle att lära sig mer, få chans att diskutera och få tips på vad du kan göra i ditt sammanhang. Mer info i oktobernumret. Frågor? Kontakta Lena Ljungqvist, se kontaktinfo nedan.

Laga mat - och fundera på var den kommer ifrån I våras anordnade vi ”Världens Kurs, grund”. Nu tar vi nästa steg och bjuder in till en matlagningskurs utöver det vanliga. ”Matlag för Världen”erbjuder en chans att lära sig mer om att laga mat – och samtidigt fundera på var råvarorna kommer ifrån. Vi träffas vid sex tillfällen under hösten och lagar mat och samtalar. I livsmedelsaffären möter vi hela världens bönder och producenter. Kaffe, socker, bananer, vete – allt har odlats och skördats av en bonde eller en lantarbetare någonstans på vår jord. De val vi gör i livsmedelshyllan påverkar i många led långt utanför den egna tallriken. Vi blir vad vi äter, men även världen blir vad vi väljer att äta. Det är en inspirerande tanke att vi alla kan vara med och påverka genom att göra små enkla förändringar i våra konsumtionsmönster. När många väljer samma sak är konsumentens makt stor och ett viktigt komplement till politiska beslut. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Ditt goda val ger världen hopp! Välkommen att vara med torsdagarna 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 samt 21/11 kl 18.30-21.30 i Glöstorpskyrkan, Tuve torg. Anmäl dig till Lena Ljungqvist på telefon 0737-73 86 32 eller via e-post till lena.ljungqvist@svenskakyrkan.se. 12


Island i ord och ton författarafton rödbo kyrka 24 sept kl. 19 Kristinn Jóhannesson, tidigare lektor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, kåserar om Island och isländsk musik och litteratur. Han har tidigare varit verksam vid universiteten i Lund, Helsingfors, Uleåborg och Åbo. Idag leder han den isländska kören i Göteborg och är huvudredaktör för översättning av de isländska släktsagorna och tåtarna från isländska till svenska. Kristin Bjarnadóttir, skáldkona/lyriker, berättar och läser på svenska och isländska ur egna diktsamlingar. Medlemmar ur isländska kören i Göteborg sjunger svenska och isländska hymner och folkvisor. Kaffe och isländsk pönnukaka serveras. Verid Velkomin!

Musikgudstjänst:

Min barndoms toner

8 september kl. 18.00 | glöstorpskyrkan

Kerstin Karlsson

Patrik Tammel in gitarr

sång

13

Kerstin Karlsson berättar om och sjunger kristna sånger från, uppväxten i sin stora, troende familj. Patrik Tammelin kompar på akustisk gitarr.


M u sik g u dstj ä n st :

”Livets skeden”

Magdalena Walter Angerbjörn, sång och Jan Andersson, flera gitarrer. Sånger och musik om ”Livets skeden”. Blandad repertoar med visa, jazz och klassiskt.

välkomna till tuve kyrka torsdag den 5 september kl 19.00 OBS! Kaffe med dopp i Glashuset INNAN gudstjänsten.

FOTON: MAGNUS ARONSON

Personalnytt

distrikt säve/kärra

Charlotta Ljungdahl, församlingspedagog, avslutar sin visstidsanställning den 19 augusti. Jennie Andersson, diakon, arbetar sedan augusti med diakonal verksamhet i Kärra och kommer att ansvara för bl.a. sopplunchen. Henny Forsberg, präst, har efter sitt år som pastorsadjunkt nu en projektanställning t o m juli 2014. Tove Åhrman, kantor, är fortsatt tjänstledig och hon ersätts av Jonathan Hiller.

förskolorna

Anette Ahlström, förskollärare, har slutat på förskolan Duvan och ersätts av Maria Nilsson, förskollärare. Rebecka Stridsberg, förskollärare arbetar på förskolan Tufvan sedan den 1 juli. Förskollärare Carin Arundel har avslutat sin tjänst på förskolan Fisken.

administrationen

Christina Persson, vaktmästare, slutar sin anställning den 1 oktober. Hennes ersättare blir Carin Hertzberg. Klockare Hanna Skoglund är åter i tjänst efter föräldraledighet och vikarierande klockare Erik Wagnborg slutar den 30 september. 14


frälsarkransen (del 2) Inom kyrkan finns det många som gått före oss nutida stressade människor och visat på stigar och vägar att uppmärksamma. Inte alltid de enklaste vägarna men med ett tuggmotstånd som också vi kan lära av. Och just Frälsarkransen har blivit ett verktyg för många människor att hantera delar av de spörsmål livet bjuder på.

Förra gången denna inbjudan skickades ut citerades Martin Lönnebos förord till boken om Frälsarkransen. Och den formuleringen är så bra att den får stå kvar: Längtan efter Gud är människans innersta önskan, det är min tro. Den liknar den dragning som öringen känner till den plats där den fick sitt liv, den kämpar mot strömmarna och människors fällor för att nå sitt mål. Men det har blivit allt svårare för fiskar och människor att nå sina urhem. Sorg. Ty frid är att äga ett mål för hjärtats längtan och förtröstan om att få komma dit. Vi lever i andlighetens kristid, men det är inte hopplöst, längtan ger inte upp, den anar sitt mål även om floden är förorenad.

Den här gången tänker vi träffas varannan tisdag kl 19.00–20.30 i glöstorpskyrkan - med början den 17 september. Vi träffas vid åtta tillfällen och avslutar den 17 december. Mellan sammankomsterna läser vi materialet på egen hand hemmavid. Allt som behövs är tid och en positiv nyfikenhet. vill du vara med kontaktar du Bosse Olovsson på telefon 0706-29 95 26 eller 031-731 55 26.

tack!

Sommaren är på väg att ta slut, likaså Sommarkvällarna i Säve församlingshem. Det har varit en fin sommar. Tack alla ni som kom och som köpte lotter. Vi har tillsammans samlat in 8.910 kronor. Dessa pengar delas ut till Röda Korset i Israel, stiftelsen Fistulasjukhuset och till SKUT (Svenska kyrkan i utlandet). Jag vill även rikta ett stort TACK till alla ni frivilliga som var med och hjälpte till under Sommarkvällarna. Kram Ritva Huosianmaa 15


TUVE

tuve kyrka

glöstorpskyrkan

tuve kyrka Söndag

1

14 s e trefaldighet

13.00 gudstjänst Präst: Bengt Hensing ”De blomster som i marken bott” - Marianne Adelöf och Monica Wohlert sjunger i gudstjänsten.

Torsdag 5 19.00 musikgudstjänst: ”livets skeden”

8 15 22 29

Söndag

Präst: Bengt Hensing. Magdalena Walter Angerbjörn, sång och Jan Andersson, gitarr. OBS! Kaffe med dopp i Glashuset INNAN gudstjänsten.

13.00 gudstjänst med dop Präst: Andreas Bexell.

15 s e trefaldighet

Söndag

13.00 gudstjänst med dop Präst: Bosse Olovsson.

16 s e trefaldighet

Söndag

13.00 gudstjänst med dop Präst: Andreas Bexell

17 s e trefaldighet

Söndag

13.00 högmässa Präst: Victoria Fridell

Den helige Mikaels dag 16


glöstorpskyrkan Söndag

1

11.00 högmässa Präst: Bengt Hensing

14 s e trefaldighet

Tisdag 3 11.00 gudstjänst 18.30 mässa Torsdag 5 se tuve kyrka kl. 19.00 Lördag 7 14-16 lördagsträff: ”hökällan” John Thulin, Söndag

8

15 s e trefaldighet

präst i Backa församling om Göteborgs vackraste våtmark.

11.00 högmässa Präst: Andreas Bexell. Tuve Sånggrupp sjunger under ledning av Ingmarie Wahlbäck.

18.00 musikgudstjänst Präst: Andreas Bexell. Kerstin Karlsson, sång och Patrik Tammelin, gitarr. Se notis sid. 13.

Tisdag 10 11.00 gudstjänst 18.30 mässa Torsdag 12 12.00 mässa 11.00 högmässa Präst: Bosse Olovsson. Söndag 16 s e trefaldighet 09.00-20.00 röstmottagning kyrkovalet Tisdag 17 11.00 gudstjänst 18.30 mässa Torsdag 19 12.00 psalmgudstjänst

15

Söndag

22

11.00 högmässa Präst: Andreas Bexell

17 s e trefaldighet

Tisdag 24 11.00 mässa 18.30 mässa Onsdag 25 18.30 ”vi män vi kan” Vi lagar kycklingsoppa ihop.

Kostnad: 50 kronor. Anmälan senast tisdag den 24 september till Thomas Kolandivelu, 0706-27 89 16.

Torsdag 26 12.00 gudstjänst Söndag

29

Den helige Mikaels dag

11.00 familjegudstjänst Präst: Bosse Olovsson. Förskolan Tufvan och barnkören Småstjärnorna sjunger under ledning av Ingmarie Wahlbäck. Bibelutdelning till fyraåringar. Se sid. 11 17


5

kärra gospel

fyller fem år!

foto: leif martinsson

Detta firar vi särskilt 21-22 september Alla är välkomna! Oavsett om du sjunger i kören idag, har gjort det tidigare, eller är nyfiken att börja sjunga. är du ny? välkommen att vara med och sjunga med oss! Denna helg är ett perfekt tillfälle för dig som är ny och vill prova på gospel. Torsdagarna 12 och 19/9 kl 19.00 har vi två ÖPPNA förberedande KÖRÖVNINGAR i Kärra församlingshem för dig som vill haka på – inga krav på anmälan eller förkunskaper. Övning inför jubileumskonserten den 22/9. Lördag kl 18.00–20.00 ”Mingel, Minnen & Mat” –festkväll med backspegel och framruta… Anmäl senast 19/8 till niklas.ekberg@svenskakyrkan.se Kostnad: 60:-/person Söndag kl 14.30-16.30 Repetition inför söndagens konsert Söndag kl 17.00

Jubileumskonsert i Kärra kyrka Kärra Gospel, solister och musiker.

Välkomna! hälsar planeringsgruppen genom körledare Niklas Ekberg, 0737-73 86 06

Musikfabriken Till höst väntar nya spännande sång- och musikäventyr i Musikfabriken - vi ser fram emot att få träffa Dig igen! Ansvariga ledare blir under hösten Katarina Johansson, församlingspedagog, Jonathan Hiller, församlingsmusiker och Niklas Ekberg, församlingsmusiker. Startdatum och anmälan: se vidare information på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/tuve-save Har Du frågor om denna verksamhet vänd dig till någon av oss ansvariga på kontaktmail: niklas.ekberg@svenskakyrkan.se 18


Kontakta oss

församlingsexpeditionen Besöksadress: Tuve torg 1A, 417 45 Göteborg Postadress: Box 100 07, 400 70 Göteborg Bokningscentralen: dop, vigsel och begravning 031-731 68 50 Mån - ons, fre 09.00 - 12.00, mån - tors 13.00 - 15.00 Expeditionen Tuve: 031-731 55 20, Fax: 031-731 55 29 E-post: tuve-save.forsamling@svenskakyrkan.se Webb: www.svenskakyrkan.se/tuve-save kyrkoherde och distriktschef tuve Bengt Hensing tfn: 031-731 55 25, 0737-73 86 05 distriktschef kärra, rödbo och säve Komminister Jessica Åström tfn: 031-731 89 05, 0737-73 89 01 övriga präster Victoria Fridell Bosse Olovsson Britta Strandroth Andreas Bexell Henny Forsberg

tfn: 0702-21 28 76 tfn: 0706-29 95 26 tfn: 0737-73 89 95 tfn: 0737-73 89 23 tfn: 0737-73 86 15

diakoner Annika Svensson Thomas Kolandivelu Jennie Andersson

tfn: 0706-46 22 93 tfn: 0706-27 89 16 tfn: 0737-73 59 24

förskolechef Maria Hertzberg

tfn: 031-731 89 07, 0737-73 89 04

e-postadresser fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Bengt Hensing Redaktör: Åsa Westerstad Foton framsida: Magnus Aronson


du kommer väl ihåg at t anmäl a dig till

konfirmationen? info & anmäl an: www.svenskakyrkan.se/tuve-save

säve seniorkör

ve Ons 4 sept kl. 15.00 i Sä församlingshem

arbetskrets i säve

ve

Mån 9 sept kl. 13. 30 i Sä församlingshem

mjukgymnastik

kärra gospel

Tors 12 sept kl. 19.00 i Kärra församlingshem

sopplunch tuve

Tis 24 sept kl. 12.00 i Glöstorpskyrkan

ve Ons 11 sept kl. 15.00 i Sä m he församlings

barnkören småstjärnorna

Ons 4 sept kl. 16.00 i Glöstorpskyrkan

Kör för barn 6-10 år. Nya hälsas välkomna! Kontakt: ingmarie.wahlback@ svenskakyrkan.se

Kyrkans

Tis 3 sept k l. Ons 4 sept

n

kl. 16.45 i G

juniorerna

Mån 2 sept k

löstorpsky

rkan

i säve

l. 15.00 i Sä

juniorerna

hemliga

öPPEN FÖRSKOLA Mån 2 sept kl. 9.30-12.00 Säve församlingshem

storpskyrk a

miniorerna

Tors 5 sept

liten & STOR I SÄVE

Unga 19.00 i Glö

ve församli n

gshem

i tuve

kl. 16.00 i G

löstorpsky

rkan

klubben & regnbågen

Tis 3 sept k l. 13.30 i Sä ve församli (Anmälan!) ngsh

em

Församlingsbladet | Kärra | Rödbo | Säve | Tuve  

Församlingsbladet ges ut av Tuve-Säve församling, Svenska kyrkan i Göteborg, med 10 nummer per år.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you