Page 1

Noäi san CT Toaùn Taøi naêng Tieân Tieán

33T Toán – Tin - Teen

5

Göûi ñeán caùc thaày coâ nhöõng lôøi chuùc thaân thöông nhaát!

My special friend

10

Thaày tôù laø

giaùo vieân “caù bieät”


55 năm là một quãng thời gian dài để trưởng thành và gặt hái thành công Khoa Toán - Cơ - Tin học có thể ví như gia đình thứ hai của tôi, là người cha nghiêm khắc trong những bài giảng của thầy, là người mẹ hiền, tận tâm, tận tình đã dạy cho tôi những bài học của cuộc sống ngoài giờ học, khi thầy trò vui vẻ tâm tình, trò chuyện. Và nơi đây cũng như một người chị, người anh với các hoạt động ngoại khóa, sôi nổi, trẻ trung và bổ ích! 55 năm - một bề dày kinh nghiệm, thành tích đạt được, khoa Toán - Cơ - Tin học nơi đón tôi đi những bước đầu của ngày nhập trường, và sẽ cùng tôi đập cánh giữa không trung để ước mơ được bay cao, bay xa trên con đường phía trước. Sinh nhật 55 năm, 33T xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình thân thương của tôi!


Ngöôøi

laùi ñoø thaàm laëng

“Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian trôi qua mau, cầu kiều thầy đưa qua sông.” Có những con đò trở đầy mơ ước như vậy, có những người lái đò thầm lặng, vần ngày ngày vững tay chèo như thế... cập bến tương lai, đi đến hiều dần buông theo những chân trời rộng mở, mà ở đó hoài bão,ước mơ đang áng mây trôi hững hờ. Những đợi chúng con. người lái đò bên kia sông vẫn đang miệt mài, cặm cụi chở Cuộc đời thầy đưa những chuyến khách cuối biết bao nguời qua dòng sông cùng qua sông. Mồ hôi họ đã tri thức. Dòng sông vẫn cứ rơi trên tấm ván đò cũ kĩ. lặng lẽ trôi... Tóc thầy bạc Cuộc sống quá bận thêm, mắt nheo lại nhưng rộn, bon chen, quá nhiều điều vẫn luôn vững tay chèo và phải lo lắng đã làm con trở hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nên vô tâm, không có thời nhiêu người khách đã sang gian suy nghĩ đến những sông? Bao nhiêu khát vọng người xung quanh. Giờ đây đã vào bờ? Bao nhiêu ước ngồi lặng lẽ một mình, nhìn mơ thành sự thực? Có mấy ai cô lái đò má ửng hồng, bất sang bờ biết ngoái đầu nhìn giác như đâu đây hình ảnh lại thầy ơi... của thầy, của cô đã dạy Thầy cô đã chắp cánh chúng con. Tóc thầy bạc vì cho những ước mơ của chúng bụi phấn, mắt cô đã thâm con bay cao, cung cấp hành quầng vì những đêm miệt trang kiến thức cho chúng mài bên trang giáo án, như con bước vào đời và giúp những người lái đó chở chúng con thành công trên khách sang sông, từng thế hệ con đường học vấn. Thế mà, này đến thế hệ khác, đưa có ai lần tìm về lớp cũ trường chúng con – những thế hệ trẻ xưa để thăm lại những người

C

đã hy sinh tâm huyết giúp họ thành người hữu ích? Có ai nhớ chăng bao kỉ niệm êm đềm thấm đượm tình thầy trò? Một dòng đời - một dòng sông Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ Muốn qua sông phải có đò Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa ... Có ai đó đã ví người thầy như người chèo đò và những cô cậu học sinh là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa, miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Còn gì vui hơn đối với những người thầy khi nhìn thấy những lứa học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, để nhường bước cho những chú chim non.


Làm nhà giáo một Khách sang sông tiếp hành đời chỉ cho mà không bận trình phía trước Có ai nhớ chăng hình ảnh lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ gom mật cho con đò ? đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng Suy cho cùng, sự hi mát cho người, là kiếp con sinh của thầy cô giáo là qui tằm đến chết còn vương tơ... luật muôn đời. Làm nhà giáo Ôi! Biết nói sao cho hết nỗi phải quên mình đi để nghĩ niềm! Chỉ đến khi lớn khôn, nhiều đến người khác. Là lũ học trò nhỏ chúng con mới làm bãi cát dài nâng mình hiểu được tình cảm của thầy, cho những con sóng, con của cô dành cho chúng con. sóng sau dập dềnh theo con Thầy ơi! sóng trước, xóa sạch dấu vết cưu mang, nhưng bãi cát vẫn Một con đò sang ngang nằm đó nhớ hoài những con Ôi! Lòng thầy mênh mang sóng đã đi qua. Thầy cô giáo Cho em biết yêu cánh cò là người chèo đò, đưa khách trong câu ca dao sang sông, con đò về bến cũ. Cho em biết yêu biết yêu Người khách xưa biết bao bống trắng ăn cơm vàng của giờ trở lại, có nhớ con đò và cô Tấm ngoan lần qua bến ấy - sang sông! Và cho em yêu ai hai sương một nắng để làm nên lúa Câu chuyện năm xưa vàng Bài học làm người em vẫn nhưng mãi đến bây giờ Con mới hiểu, thầy ơi – khắc ghi Công cha, nghĩa mẹ, ơn người đưa đò vĩ đại. Con đến với cuộc đời từ thầy Chuyện một con đò dầm sự hy sinh thầm lặng ấy dãi nắng mưa Trên chuyến đò của thầy Lặng lẽ chở từng dòng (Sưu tầm) chở nặng yêu thương người xuôi ngược

Còn gì vui hơn khi những khách qua sông đã nhớ dòng sông bến đò xưa và cả người chèo đò lặng lẽ. Thầy ơi, mặc cho cuộc sống bôn ba, thầy vẫn một đời chèo đò đưa từng lớp học sinh qua bến bờ tri thức. Ngày lại ngày, thầy cặm cụi nắm vững tay chèo, chỉ sợ học sinh của mình lạc lối trên đường đời có lắm bão táp, chông gai. Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc dạy người làm sao rẽ được, gắn bó đời bằng một lối đi chung. Cao cả thay tấm lòng nhà giáo, lặn lội chở người qua bão táp phong ba cập bờ hạnh phúc. Đến nơi rồi một nụ cười đọng mãi. lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.


6

0 %

1

&$

30/( 5)o* (*#/ (W/ K<9 86 )Pn/( $h )g% -V9 %)j/( ):1 F )0\% yF (*;6 4#/( K= 53p 5);/) .i5 %s# %:% %E (:* 53^ K]1 ; ,)E/( /[. /(0;* 86 5)` %)6/( KC %)f '. -n1 ;* *`/ %N/( 3r% 3f%) 5#9 &#0 5#9 ,>0 Kb 536/( 56 5)Y. %)A KT* 56 -T* 4Z% K]1 %s# .B/) ,)E/( (B ,):% 7n* .0/( .6i/ 5B. KPq% .m5 Kt% -#/( 26</ G.T/) 7B (T0 $T0 7B 5*a/H I/( 53o* ,)E/( 1)r -D/( /(Po* /)*a6 $T/ K= 5B. KPq% %)0 .B/) /O* %)i/ 8t/( K:/( Kb 53#0 5)</ (v* 1)Y/ 30/( KC 3#/( ,+6 7; )PO/( @ -; )#* %:* 5@/ .#9 .Z/ /)V5 )w/( K:. %Pn* G-0/( 53o* -p KV5H K= KPq% 5k %)t% 5T* ):1 </ 7; y MB/) M# 4i $;/ &</ 5)*@/ )T ;* *`/ Ka6 )`5 4t% 1)V/ ,)p* 7B KO/ (*U/ 4Z1 KPq% K:/) %)>/ .m5 $w# 3# 53D (*: 3^ (W/ /)P .*c/ 1)A )e 5m* /()*d1 %)0 )#* %);/( 7u# K]1 53#* )g% (*h* .l* 5m* %0/ /); /()?0 !"! Mt% q* 7; MB/) */) M;/) /(j* 5x ,e 5)O 5)X/ /(<. /(# /)w/( %<6 5)O 26'/ 5)6m% %s# /); 5)O (69c/ A/)

. -

. 0

#

,

+ &2

`6 /L. /)V5 /L. )#* /()e )g% /)*a6 $#0 /)*@6 5)B /(;9 /#9 %:% $T/ 4*/) 7*@/ -;/( K= K* 7;0 (*# K0T/ G9@/ $a (*# .E/H e -d /()e )g% K= 5r5 86i/( 5B/) 53T/( 1): (*: 5)f 53Po/( )m* 5r 7a (69@/ /)</ -; &0 %:% 1)W/ 5v 1)U/ Km/( /)P )W/ 5)E/( #. M6i/( 09 4w# F K= %C 269`5 5<. )g% );/) %)6X/ $f %)0 -c G)T %:/) #/ 50;/H 7;0 5):/( /L. m5 %)69@/ (*# 7a 4Z%

3

+

86V5 5)i/( ,@ 530/( -n1 K= KP# 3# &x $:0 e -d /()e )g% 4_ $[/( 530/( ,B /L. )g%

/

&

4

#6 /L. %)f6 G:%) KE )mH %s# MT* )g% 6ES% (*# 7; G4x 53f 7BH %6Q# MT* )g% (0T* /(w %P &</ K= KPq% 53U 5x &0 7@R 7n* GK<S5 .]H MT* )g% 5)</ 9@6 /) %)f '. /)#R .u/( .u/( 5s* 5s* ,)* KPq% K0;/ 5r .m5 /); ,)E/( %D/ $f /(L/ %:%) $p* %:% G<S1 %)*@S/ -Pq% H /w# )P/( /L. 5)t )#* Y1 K`/ 530/( /6ES* 5*@S% %s# %:% %P &</ #* %N/( %U. 5)V9 $6j/ 7; ,)C% 5)PO/( /L. )g% KW6 5*@/ /);/ )T %s# .B/)

'* ! &(3

"

0

5

*d/ 5T* $T/ Po/( 0:/ 5*@/ 5*`/ )05 (*3- )g% );/) );/( 501 %s# -n1 K#/( 1)U* KO/ Km% 4i/( 26# /(;9 5T* .m5 1)D/( 53g 3m/( 3=* KW9 Ks 5*d/ /()* /)P 5*7* 5s -T/) (Po/( %)*`6 %)L/ .;/ F T/ K= 26: %):/ ()>5 %U/) 4i/( %)6* -s* .m5 .B/) /@/ /(h J .6i/ 569b/ 300..#5' @6 %W6 5)Y5 KO/ (*U/ /w *@/ 5*`/ 76* 7^ )D# Kj/( ,)C# /;0 %N/( 0, %C ,)U /L/( %)*# 4^ , 5):/( 5*a/ 1)D/( `6 $T/ %C /)6 %W6 -*@/ )d 7n* Po/( /)> .#*- )60/(/(69'/ (.#*- %0.

) n* 1)PO/( %)<. G g% 5)W9 ,)E/( 5;9 )g% $T/H G)g% K* KE* 7n* );/)H '.*/#3 T/) $>0 K= KPq% %)A/) 5)t% 5);/) -Y1 7;0 5):/( /L. '.*/#3 T/) $>0 .p 3# Kb 5V5 %U %:% 5);/) 7*@/ 530/( -n1 %C 5)b


NO1+ .D 7,8;g7 75E1, 72=1 &`1+ 7-g1+ %1, )0-1%5 Y1, &A2 (-j1 5% 5Z7 Nh8 Nc1 /[1 78[1 9>2 '=' 1+>; 7,} 7,} 7~ , , !Y- N?; '=' 6-1, 9-C1 'F 7,i ,o- 9> 75%2 Nr9u- 1,%8 9E 1-h0 N%0 0C 72=1 ,n' ',} .,H1+ 6y &m N-i0 .A0 -k1 7Y- 6)0-1%5 9]1 7-g3 7z' 1,^1 NO1+ .D 7,8;g7 75E1, 9> 7E0 1+8q1 7>75y

#

!

(

,

+>; &=2 N>- 'F NT% 7-1 !,)2 )87)5 0%7, 91 75%1+ 7,H1+ 7-1 9h '=' '8t' ',A0 +-g7 7521+ +-u- !2=1 7,E '8t' 75%1, +->1, 48;h1 /•' w /u3 !2=1 ! 9]1 ',T% .g7 7,I' '21 6p 7,TS1+ 921+ ,-k1 7Y- 9]1 /> <)52 c' (J 9^; 'R1+ 7,)2 75%1+ 1>; 7E1, ,E1, N%1+ 5Z7 'O1+ 7,a1+ '=' Np- 7,{ 6b1 6>1+ *-5) -1 7,) ,2/) &Z7 '} /I' 1>2 ,-k1 1%; N@ ,E1, 7,>1, 7,g ',?1 9Y' ,D `1+ Y1, ,2 621 ,%1+ +;37 ,I1+ 7% 'J1+ ',v ,-k1 7Ty1+ 0u1,T C "O1 8;k1 1r- /C1 Ni 'F 7,i NB &d3 />1 6F1+ 'O1+ 7,a1+ 1>; |1+ 9-C1 0> ',I1+ 7H- 021+ ',v 1,Z7 /> !581+ !,[1 !,H1+ Nq1+ ,TS1+ '{% 7C1 8;k1 !,)2 (%-/; '20 P2>1 -C1 ,=1, w PY- M N@ N-k1 7,2Y- Ng1 7G% 62Y1 '{% )87)5 Nh 1+,m N}% 1>2 .,H1+ 927) ',2 !581+ !,[1 !,H1+ 7,E N-i0 ,8;k7 ',2 'Tv- /O1 5% ',g7 0u- 7,H"> Ng1 1+>; ,) 1r- (^; &%2 +q0 K ,D1, P-C1L K!J1+ !200;L K!581+ !,[1 !,H1+ L P%1+ ;C8 '[8 /u3 75Tw1+ 7~ ',}' n1 ,I1+ N%1+ 7,>1, /^3 t- Pq1+ ?1 !t' ,8;i1 !-g3 9u- .,\8 ,-i8 /> K9E 1+>; 0%- ',2 1+,l ,n' 9> N- ,n' 08t1L "u- 1,€1+ ',D1, 6=', 5Z7 7,?0 ,^8 ',a1+ ,Y1 1,T K ,-h8 &Y1 .C8 />0 /u3 75Tw1+ &D 7,T 0k7 Z7 NI1+ "^; /u3 7% 1C1 'F &8(+)7 &q- (Tx1+ ',2 &%1 /@1, NY2 0s- 7,=1+ 1,l .-i8 1,T /> 7,{ 7Tu1+ NTy' /TS1+ 75-k8 7,=1+ M #$# .e2 />0 N[; 7u 1,?1 (?1 0@0> .,H1+ 'F +E 7,E 'R1+ 0k7 ,I1+ 7% 'F 7,i ,n' 7^3 0H ,E1,

!581+ 8p' /> 6=7 1,^3 ',}' &D 7,T 9> /u3 75Tw1+ ',2 7O1+ 48;h1 6-1, 6=7 8;h1 /•' 9H ,Y1 1,T 7,g ',_' /> 'F 1,-h8 &=' 0=8 0c7 5% 75%1, '•L % # Z7 'F 7,i N`1+ 6%8 3,) 1r- (^; 'F 0t7 &>1 7%; ',- 3,p- !,)2 P2>1 -C1 ,=1, w PY- M 9> 68; N2=1 '{% 7H- 7,E 'F 7,i /> 7C1 K ,D +,eL t7 NY- +-% 9Q1, 3,I' 9u- 0t7 +-% 7>- .,r1+ /q 9> 'R1+ N%1+ 08p1 7,?8 7F0 ',D1, 75Tv1+ !!! !,T N-k1 7• :8Z7 ,-k1 ,>1+ /2Y7 75C1 +5283 0%-/ 9u- &% (Y1+ ',D1, 7?0 6• ',-% 6e ',-% Nh8 48;h1 /•' 9> '8p- 'J1+ /> {1+ ,t 1,€1+ 1+H- 6%2 0u- p /Ty1+ 7,>1, 9-C1 7,%0 +-% Tu' 7D1, 1,-h8 1,Z7 7~ 1O0 75w /YN?; 3,= 9x 0}' .l /z' 1+Tv- 0%-/ !Tw1+ ',~1+ 1,T '8t' ',-g1 .,H1+ &%2 +-v .g7 7,I' 7,g 1,T1+ 1+>; 6%8 /I' , 1+>; +8;j1 !,m !,8 `1+ ,%; 'G1 +n- /> `1+ 7q N@ ',-g1 7,_1+ 9H 'J1+ 7,8;g7 3,z' &`1+ 9-k' 1,^1 N% 6p 3,-g8 &[8 /C1 />0 /u3 75Tw1+ +8;j1 "R -1, -'.1%0) v 'C /C1 />0 &D 7,T +2>- 5% 'G1 5Z7 1,-h8 ',}' 9z .,=' N@ NTy' 48;g7 Nm1,

, &

'

"

* +

+

!8?W1 /u3 3,F ,n' 7^3 5 Tv1+ 1+TSW- '2X 48;CW1 /•' 1,?X7 w /SX3 7%W- 1O1+ .,H1+ &-CX7 /> &m '•8 &-X 7,T ‚ Y1, (J1+ 0‚ 1,?1 .CX (z (s ,%; ,HX- /t 48%W 7,CX 1>2 0> N@ 1,^1 /SW- .)W0 'c3 +-8X3 Nx 7^1 7E1, ,H1+ 1,€1+ 9^; 'G1 /H- .)X2 7,C0 1,TV1+ 7,%W1, 9-C1 .,%X' 7521+ /u3 7>- 1O1+ 7HU ',TX' 78725 96 ',2 '=' &Y1 1€ !-C1 7-CX1 72%X1 %- /u3 7>- 7-g1 9p1 N@ 'F 6• +_1 .g7 &h1 ',c7 ',8X1+ 7% 78; 0> 1%; /Y- '%W1+ +OX1 .CX7 ,S1 .,'2X 6• :8?X7 ,-k1 '8U% '%X' NH- 75%- 7%W- 1O1+ 9> +%X- 7-C1 7-CX1 P2X /> ,k 48%U '8U% ',TS1+ 75-W1, .)W0 96 (2 5 TSW1+ .,SU- :TSX1+ !,)2 1,T (• N2=1 :8 ,Tu1+ 75%- 7>- +=- 7-g1 6f /> 0p7 '{% 1O0 7u- G1 ',[1 ',~ +E 1€% 6%2 &Y1 .,H1+ N- .-g0 1+%; ',2 0E1, 75%- 7>- +=7-g1 Ni &`1+ &Y1 &`1+ &B

$%

)


%

"

$

_/ LSt% $+c5 Lc/ 7p+ %:+ 5@/ )#9 5x $6n+ L\6 7;0 -p1 /*q 1*0/) %:%* %*69@/ /)*+g1 5{ 5+/ 7; ,*Z /M/) %*>. )+C 4+@6 *Y/) *_/ L= /*#/* %*C/) 53r 5*;/* 536/) 5<. %v# 4{ %*F K ;0 /)*' L<6 *_/ -; %0/ %*:6 %u +g1 ![/ $@/ ;6 &+ %S 4#/) !+g5 #. 7B /*z/) <. .S6 I,+/* 5*+@/ Lo/) Li#J ;0 5*B *_/ -; *j% 7+@/ La% $+g5 %v# n/) %u% 7p+ $A &#/* *0Y5 Lo/) [5 %Z $+c/ *_/ 53r 5*;/* /*</ 7^5 H %v# -p1 Na% L+e. /*^/ &Y/) %v# *_/ %#0 50 L'/ 3[5 3[5 *E+ 7; %{% ,B 4:5 5*v 30/) ._5 %:% $Y/ /z 5*^. %*A ;+ +c/ #+ 5*B 5{ $+c5 /*> *_/ -0/) -#/* %*`/) ,>. )B L+g1 7+@/ #.'4 0/& 69c5 5<. ,*E/) Le I.s %*6+ .+g/) .?0J 5[5 %Z *;0 ,+g5 530/) 5*+@/ *Y L= .r *o+ /)*i M/) 5+/ *+d6 %E/) 5y 5#9 %\. %*a5 %0/ " 46K5 /z# $C1 7s .:9 5*d 269c5 5<. 5B. 5+@6 &+g5 4{ Z/* *Sr/) %v# /*</ 7^5 $A ]/ ,+# o5 %6o% L+d6 53# -G/) 4u% 3o/) ,*_1 26+ .E -p/ %*S# 5x/) %C L= &+f/ 3# 7p+ 4{ )+F1 Ls 5A%* %{% 5x /5'310- 7; #6 .o5 5*q+ /)_/ " 130(+-' %v# *_/ L= LSt% LS# 3# :/* 4:/) 6@ G M/) *Z+ &</ 5o% %*A/* )l% /)69@/ %*[5 3^5 5{ 5*c )+p+ .p+ 80#9 26#/* *_/ L= 4u1 Ln *0;/ 50;/ L'. 7d 4{ 9@/ $B/* %*0 7SQ/) 26l% ;+ +c/

"

!

!

\/ L<9 -p1 ;+ +c/ L#/) 3o -@/ 5*E/) 5+/ 80#9 26#/* $g/* 5B/* %v# #. ,*h 7; 3j/) ); #+ .'. /;9 -+@/ 5u% /)*h *j% *0a% Lc/ -p1 530/) 5B/* 53Y/) .g5 .k+ Na% L+e. /*^/ &Y/) 8#/* 8#0 ._5 -q Lq %*</ 5#9 6e 0Z+ )Sq+ 5*B L0:/ 6/) 5*S .:6 ,b 5*B $Z0 -; 7+@. )#/ )#9 -^1 5w% .o5 %6o% ,+e. 53# 4w% ,*k' 5x L\6 5p+ %*</ L= LSt% 5n %*w% 5Y+ g/* 7+g/ 5*F 9 36/) SQ/) &Sp+ 4{ 5;+ 53t %v# 6| 5+d/ 5g -p1 c5 26Z ,*E/) 5m+ 5g /*S .j+

/)Sq+ .0/) .6l/ 5*+c6 !+5#.+/ 53\. 53j/) ![/ Ld %[1 5*+c5 LSt% La5 3# -; 1*Z+ %*z# $g/* %*0 *#+ 5*;/* 7+@/ /;9 %;/) 4p. %;/) 5l5 7B %:% $;+ 5*+ )+z# ,B 4_1 &+f/ 3# +Z+ 1*:1 6l/) 5*6l% %*z# $g/* $i $:% $k /)#9 7B -A &0 ,+/* 5c 30/) ,*+ .j+ /)Sq+ L#/) L#6 L\6 469 /)*O *0/) LY+ )+# L= )+Q 5#9 8+/ 5*y 53n 5;+ -#/) $M. %*z# $g/* %*0 *#+ $Y/ !p+ -t+ 5*c 5+c5 ,+g. 5+d/ $Y% 1*SQ/) 1*:1 %v# *0/) LSt% 5*E/) 26# *h %\/ 53^/ 530/) 7D/) %*S# L\9 .o5 )+q Lm/) *m 5SQ/) LSQ/) ! N *0/) L= *;0 1*C/) I5a/)J %*0 *#+ /)Sq+ $Y/ %v# .B/* *Q/ 5[/ *;/* 5h 4l %:% 53^/ L[6 Ld6 %C &Y/) .o5 4>% 5'//+4 !B *;/* -; 5*{% 1*]. 7p+ *;. -St/) !+5#.+/ %#0 #. ,*h 7; 3j/) ); L= *0;/ 50;/ $B/* 5*Sq/) 53r -Y+ :. Q/ *0/) #/* L= L'. -Y+ 4{ 4l/) %*0 %:% %*;/) 53#+ %v# %*F/) 5#

$ #6 56<V/ ,*E/) %C 4{ ,+@X/ )+V 8#T9 3# $EU/) 7;0 /)#V9 .S# $=0 /*</ 7<X5 5#+ 50 .a5 -QW/ %v# -; $^% 53SQT/) $EW+ !+/* Y/* LSQ/) ,+. $+W 5*S L#U 86<W5 *+@X/ 7#V 9@6 %<V6 -QW1 %ST 3# /)SQV+ 7#V0 %*+ N0#V/ #6 %6o% %*Y9 L6# 7E %6V/) 7E %6V/) &@U &#V/) SW/) %ST 7+@/ L#U LSt% %*j/ L@T 5*#. )+# 7#V0 70V/) 530/) -#V | Y/* D# 7#V 0#V/ !0V/) 569@T/ %*j/ 5+@W1 5*'0 -#V %6EX% 5*+ 53#V L#W %*'W. )+0W $#/ )+#W. ,*#T0 -#V /*</ 7<X5 L<V6 80T %6T# -QW1 5*{% 4{ 5*+V %*+T %0W %0V/ /)SQV+ %*+T -#V M/ 5*'0 #6 *EV+ %*'W. )+0W 5*#V/* $=0 SW/) 7+@/ | Y/* 7#V 0#V L= -<V/ -St5 /MW. %*SW% $+W 5*S 7#V 1*0W $+W 5*S RW/) 7+@/ 4#W/) )+#W /*<W5 -#V 3 0#V/ -#X+ %*h -#V. v9 7+@/ &0 %*+T %0W 5*@T %*>. )+0W 5*#V/* -EW% 5*E+ %*S# 1*Z+ -; 5c5 4#6 LY+ *o+ *+ L0;/ 3 0;/ L= -o/ /)St% &D/) /Sp% 7p+ /*+d6 %*+c/ 5*6^5 %w/) %C .d. %P/) %C -@/ /_. %*w% $A 5*S Y/* 86l/) v9 7+@/ 7; No 4#6 ,*+ L= *l+ -o 1*SQ/) LSt% -@/ -;. 1*C $A 5*S "+/ %*F% .x/) 5[5 %Z %:% $Y/

#

&


@" )' 1: " B 18# " ( < ( " 4B 15 > / 43 " > E $, " ! "A D , ) 18# " ) - > & < " 0 $= ;# " 6

# T@= 0? 1s8 )-XW2, 86E2- 86'3 Rq. 2-a1 <@= *•2, :? 4->8 86.h2 /-[ 2S2, 0A2- RY3 Rp2, 8-u. 8S2, )Xu2, -.h9 (.f8 :g 8H2 ,.>3 :S2 -F' )-3 7.2- :.C2 )>) 2Xt) )-@9 O ,-+ ,.t. 8-.j9 :g )-XW2, 86E2- 8-H. 8t RA 6\8 -{2, 8-I :? 19o2 8-'1 ,.' 6p. 2-\8 0? )F )W -s. -m) 8_4 v 1s8 8632, 2-~2, 86Xu2, RY. -m) -?2, R]9 -@9 O 2~' #? :_2 1'= Rf2 :t. 8t /-. 8t 86v 8-?2- 2,Xu. 86d 89q. 2-\8 8632, (' RY. *.j2 )z' #.j8 '1 1'= 1`2 2-_2 RXx) -m) (q2, ' 2S1 )J2, :t. ,]2 7.2:.C2 Rf2 8| 59o) ,.' )z' )-@9 O #9. 7Xt2, <+2 0^2 -p. -s4 8t /-S2 ,F. 59[ 1Xt4 0C2 RXu2, :?3 1s8 2,?= RH2, 0Y2- ,.~' 8->2, #_= 1? 2,'= /-. :|' Rb8 )-@2 <9o2, 7@2 ('= -'2,. 8t RA 19o2 59'= :g 2-? :t. (o 1c :? 2-~2, 2,Xu. (Y2 =C9 59Q 0t4 ! 6p. )W :E R@= 0? 0]2 R]9 8.C2 8t R. -m) <' 2-? 1? !9]2 R]9 8.C2 :t. 8t 0? 59A2, 8-u. ,.'2 /-F /-S2 2-\8 8632, Ru. >) (Y2 )F 8.2 /-H2, /-. 8t /-F) 8t. -W2 0]2 8632, 1s8 2,?= 1D8 Xt8 2-k !t )-k Xt) 8-u. ,.'2 86H. 2-'2Rf2 8o. Rh 8t RXx) 2F. )-9=j2 :t. (o 1c :? )>) (Y2 !632, /-. )>) (Y2 :? )>) '2- )-l -?3 -{2, /->1 4-> .2,'436+ 8t )-k Rf2 86Xu2, 6p. :g 4-G2, !t )G2 8|2, 2,-U 7e /-H2, 6' /-n. 86Xu2, 8632, 8->2, 2~'

"A ' " 4

1? ! . 1+

9 14C " / 1 > $, 2*' "% "A 7" 5

)W R\= :E 86Xu2, !" 0? 86Xu2, 6s2, 2-_2 -m) (q2, ' TF 0? ,.I4 Rw 2-\8 v .2,'436+ :t. *.j2 8D)- 0C2 Rf2 2-~2, 2,Xu. 86D 89j /B1 4->8 86.h2 :? (l (j2- 3;2 8632, 1s8 )@9 0Y) (s 8E22,9=j2 v .2, >) -3Y8 Rs2, <A -s. 8-h 8-'3 v .2, 6\8 RXx) )-I 86m2, :? 4->8 86.h2 T. 8E2- 2,9=j2 -?2, 89]2 )H2, :.j) )z' 8t 0? ,.I4 2-~2, 2,Xu. (l (j2- :_2 Rs2, )W 8-h 8-H2, 59' )>) (?. 8_4 '+63(.) :? )>) (?. 2-[= *3 (m2 8t -W2 /1 )W 1? 8• (.C2 73Y2 -Xt2, *^2 :? 2-`) 2-v " -m 0?1 2-~2, )H2, :.j) 6\8 RW2 ,.[2 ! # -?2, 2,?= 2-X R>2- 6S2, 7'9 1r. (~' !-f 6p. 1m. )-9=j2 8-'= Rq. /-. 8t S2 2?= 6}' (>8 RU' )z' 1E2- 6p. )[ ,b4 )H ,.>3 )o :\2 !-\= 8t (9p2 1`8 )>)- Rf1 8.g2 /-. R. 19' -?2, 2~' Rn -3+ )H RA *^2 8t R. /-`4 86Xu2, R\= TXx) ,b4 2-~2, )32 2,Xu. -3?2 -3' -m) !3>2 :? Q Rh 8E1 2,Xu. #.j8 83?2 2,@= 8-W 8632, 7>2, :? 8o8 (y2, 2t. )-9=j2 )-3 8t (t8 2-t 2-? #? 8t /-.f2 8t )[1 8-\= Rw 1j8 1n. -W2 :? RA RXx) ,b4 )>) '2- )-l R'2, 0?1 4- 8Y1 59C2 R. 2-~2, (?. /.h1 86' 8Y. !" )J2, :t. 1s8 7o 8-]= )H R'2, 2-~2, (?. 8_4 2-~2, )H2, :.j) 7`4 ,.[2, *Y= 8Y. 86Xu2, s8 8632, 7o RF 8t. 0? L8.g2 (o.M 8|2, 8o8 2,-.j4 RY. -m) 03Y. <9\8 7`) 8Y. " )W R\= !| RF 8t (t8 2-t 2-? -W2 8-'1 ,.' 2-.g9 -3Y8 Rs2, 2,3Y. /-F' -W2 :? )V2, :9. :d =C9 Ru. -W2 2-.g9 2~' ?2, 89]2 2,3?. :.j) 0C2 0t4 2,-+ ,.[2, 8t )G2 8-'1 ,.' 1s8 -3Y8 Rs2, (`8 (9s) 2-X2, :H )J2, 8-I :l Ro. :t. 7.2- :.C2


1H2 -m) RF )V2, *Y= 8t 6\8 2-.g9 R.g9 (q D)- :g )>)- 0?1 :.j) 2-F1 )>)- 4->8 -9= /-[ 2S2, 0A2- RY3 /€ 2S2, 8-XW2, 8-9=f8 R?1 4->2 ,.'3 8.f4 {2, <} 8-H2, 1.2-I2, 8t )G2 8q )-{) 2-~2, )-9=f2 R. 8-•) 8f <' Rh 86[. 2,-.j1 -m) 8-•) 8f :? 0?1 1s8 (s 4-.1 2,`2 :g )>) )-z Rg RXx) ,.'3 $ -XW2, 86E2- -m) v !" )V2, 2~' #? (9q. /f8 8-I) 1H2 -m) )>) 6\8 R' *Y2, #t. 8q2, 7o 86Xu2, )H ,.>3 )G2 8q )-{) 86'3 ,.[. 7)'6 -m) :? -m) :.j2 !" R?3 8Y3 -]9 -f8 )>) 2,?2- 8| /-3' -m) Rf2 /.2*3'2- <@= *•2, /U 7X 8-.f8 /fK #E 0? 7.2- :.C2 )-XW2, 86E2- !3>2 8.C2 8.f2 2C2 R' 7o )>) 1H2 8t -m) 8Y. 86Xu2, -3' & & )-3 )>) *.i2 :.C2 :? (s 4-.1 -m) !3>2 :? #_8 0Q C2 )Y2- RF <9\8 7`) 2-\8 :? 2-F1 8t /-> 1'= 8t -m) 8-C1 1H2 :S2 -F' 8Y. 1`2 /-. ,.?2- ,.[. L .j9 {2, <9\8 86Xu2, :g )>) 2,?2- -m) 59o) 8f 7`) 2-\8M )-3 (s 4-.1 2,`2 :g TF )V2, 0? 0t4 -m) =C9 8-D)- )z' )>)- R?1 4->2 8632, /.2- *3'28 t ,.~' 2,Xu. Z _4 $C P8 :? 2,Xu. -_8 [2 R\=

C2- )Y2- RF 8t )G2 8-'1 ,.' 1Y2 09H2 R\= 2-B #E !" )F 6\8 7o 1H2 8-h 8-'3 :? )>) -3Y8 Rs2, 2-.g9 2-~2, )32 RXu2, -'. (C2 2,3Y. /-F' 8E2- 2,9=j2 2-X )-W. 86p2, 83?2 0? )@= Rf2 8->2, -3' 2v 6\8 Rc4 )F 2-.g9 03?. )@= 0> 2,[ 1?9 :?2, )'1 Rc4 /-H2, /->) ,E 2-~2, )32 RXu2, 2q. 8.f2, 8632, )>) 4-.1 ?2 09H2 D

)]9 0H2, 8_4 4.'23 8-'1 ,.' 8E22,9=j2 )-3 7• /.j2 ,.u 86>. R\8 s8 8-F. 59+2 :? )V2, 0? 1s8 )>)- 8_4 8-h *y) -.j9 59[ )z' 7.2:.C2 v R@= 0? R. (s #E 86Xu2, 6\8 6s2, 2C2 8632, 86Xu2, )F 2-.g9 89=f2 <+ (9Q8 1.i2 4-D Rf2 8|2, 86Xu2, 8-X :.j2 )'28++2 2-X2, 8t )-k R. <+ (9Q8 :?3 2-~2, -H1 86u. 1X' 83 -'= 4-[. R. <' 8-H. )-{ 2,?= 2?3 8t )V2, R. (s Rf2 86Xu2, Rf2 8-X :.j2 Rf2 )-W. /-9 )z' )>) (Y2 /->) -3b) Rf2 )>) /-9 8-h

8-'3 !" 2a1 86C2 Rp. -]9 -f8 )>) 86Xu2, Rg9 RXx) <@= 86C2 2-~2, 59[ Rp. )'3 8| 1 0Y. 86p2, 6\8 2-.g9 )@= <'2- 2C2 8t )F 8-h :|' R. :|' 2,`1 )[2- #t. 2-~2, RH. R'2, =C9 8-E -W. (l 0A2,

/-. 8t :? :?. (Y2 )-@9 O /->) 86v 8-?2- 2-~2, 2,Xu. Rb) (.j8 8632, 0t4 -m) :E R' 7o 7.2- :.C2 Rf2 8| )>) 2Xt) )-@9 N9 :? )-@9 € 2-X '9= !-y= T.h2 T{) 2- ? '2K :? € -H2, )-k )F :_=

s8 /E -m) <' 2-? :t. 8t 0? 6\8 2-.g9 2-~2, /k 2.j1 :9. F ,.I4 8t 86Xv2, 8-?2- :? Rs) 0_4 -W2 6\8 2-.g9 !6Xu2, RY. -m) 9o) ,.' ? s. )F 59'2 -j 0.C2 /f8 :t. 6\8 2-.g9 )>) 86Xu2, RY. -m) 86C2 8-f ,.t. 2C2 )W -s. Rh )>) (Y2 8E1 RXx) -m) (q2, *9 -m) -'= )>) )-XW2, 86E2- 86'3 Rq. 7.2- :.C2 0? 6\8 0t2 #_= 8-E 8Y. 7'3 0Y. /-H2, 8-} 2-k A= 8Y3 )-3 1E2- )W -s. RXx) 8E1 -.h9 :? /->1 2-~2, 1.f2 R\8 1t. 2-' %


5 söï thaäveàt ñaïi ca H.N.D Đại ca H.N.D là một nhân vật mới nổi trong đại bản doanh 3T – nơi quy tụ các anh tài, nổi tiếng bởi các vụ “đâm thuê chém gió”, “gắp lửa bỏ tay thằng bên cạnh”, “ném phấn giấu tay”, hay “Dùng bút chọc lung tung”, v.v và v.v. Tuy mới chỉ xuất hiện trong vòng chưa đầy 9 tháng, nhưng cái uy của anh với 3Ters lại chẳng nhỏ chút nào. Không phải bởi tài hô phong hoán vũ như mấy vị thần Sấm Chớp, cầm quân đánh đông dẹp bắc như các trang anh hùng hảo hán xưa, hay xì – căng – đan ảnh nóng như mấy anh chàng (cô nàng) ca sĩ trẻ bây giờ; anh nổi theo một kiểu rất riêng, rất xì – tin mà chẳng đụng hàng với ai khác. Vậy anh là ai? Và điều gì giúp anh có chỗ đững vững vàng như vậy? Ngày tôi tìm ra đáp án cũng là ngày cơn bão số 3 ập vào thủ đô, mang theo cuồng phong lốc xoáy, gió giật đùng đùng, mưa như trút. Và bạn đọc thân mến, nếu các bạn có thể tìm ra anh là ai, hãy nhắn tin đến số 0904644622 với cú pháp HND X Y trong đó HND là mã chương trình, X là tên anh và Y là số người có dự đoán giống như bạn. Một năm đọc báo 33T miễn phí đang chờ bạn đấy!!!!

1.Cờ bạc Phải nói rằng tôi chưa bao giờ thấy ai đánh bạc tài như anh. Anh chơi rất say mê, với khẩu hiệu “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không rời khỏi chiếu bạc!” Nói không ngoa, tuy không được hoành tráng như sòng bạc ở Lat – sờ – vê – gát, nhưng sới bạc 3T cũng là nơi quy tụ các tay chơi nổi tiếng về khoản lô đề, phỏm phiếc, tấn tiếc, 3 cây hay tiến lên. Ấy vậy mà bọn này đều phải quỳ gối, chắp tay tôn anh Dờ làm sư phụ sau 2 tiếng hồi hộp suýt ngộp thở (do chơi trong phòng kín tại nhà Boy Sữa Vịt Tùng), vì anh chơi… “xuất thần” quá, có bao nhiêu thứ trên sới bạc là anh hốt hết. Hẳn là anh sung sướng lắm, dù tất cả xiền bạc ăn thua vẫn nằm trên giấy tờ

=))

2.Rượu chè Về khoản này thì tôi dám cá là không ai bằng anh. Thằng “Lờ cê” với thằng “Chờ điên” là 2 thằng uống giỏi nhất 3T, thế mà cũng bị đốn gục (tôi nghi ngờ là anh đã nhanh tay pha thêm ít coca vào bát rượu của chúng nó). Nghe đồn, anh hay đi uống rượu với một cao thủ khác, vị này ngoại hình to lớn (cũng phải gấp đôi anh), tửu lượng không hề tầm thường, nhưng lúc nào người gục trên bàn rượu cũng không phải là anh. Thật là đáng sợ thay! Không chỉ uống giỏi mấy loại rượu “cuốc lủi”, anh còn có thể kể vanh vách tên của các loại rượu Tây – Tàu - Thái – Thổ -…, đến nỗi thằng Thịnh pet - con nhà nòi bán rượu


Nam để hốt bạc hại người. >_< – cũng phải 5. Dân xóm Liều mắt chữ A Đó là một hôm tối mùa thu, trời trong mồm chữ gió mát trăng thanh, anh vì thương 2 thằng lớp O bái tôi đi bộ xa xôi mà nhất quyết ép tụi nó lên xe phục. bằng được. Không có mũ? – vô tư đi! ; cảnh 3 . sát cơ động? – kệ tụi nó! ; nhỡ bị bắt thì sao? – Đ ộ c chuyện nhỏ! Thế này thì còn từ chối thế nào được nữa. Vậy là lên. May mà không có anh ác cơ động nào hỏi thăm, chứ G i ớ i thú thực là tôi muốn khoa học giang anh bị “hỏi thăm” hồ 3T mấy lắm, để xem anh hôm nay chao ứng phó thế nào, đảo hơn cả thị trường vàng biết đâu lại phát trong nước vì một tiên đề mang tên “Lười hiện ra cái gì hay ho Axiom” bị anh phản đối quyết liệt. Tiên đề này thì sao ;)) được phát biểu như sau: “ Lười không phải là Lời kết một tội. Nhờ lười mà assignments được nộp Chúng tôi vẫn chậm, các chủng loại bệnh tự kỉ và stress giảm đang nỗ lực khám phá đi, sinh viên vì thế mà yêu đời hơn, tươi trẻ hơn”. Ờ, quá chí lí còn gì nữa! Ấy thế mà anh những điều thú vị về ra sức “đập bẹp + đàn áp” cái tiên đề này T_T con người đại ca Âm mưu lôi kéo anh tham gia đề tài nghiên H.N.D. Anh quả cứu khoa học thế hệ mới - lấy “Lười Axiom” thực rất có tiềm làm chuẩn, miền xác định là toàn bộ sinh viên năng ra tranh cử 3T - với tiêu đề: “Ngâm assignments dài hạn– chức thủ lĩnh toàn 3T, vì anh How to do???” thế là tiêu tan :(( Phải nói rằng giành được sự yêu mến và anh quả là độc ác lắm lắm huhu =(( tin tưởng 4.Máu con buôn từ toàn ộ Cứ ngỡ anh là dân đam mê khoa học b chính hiệu, không mảy may nghĩ tới việc buôn m e m s Hi bán tẹp nhẹp làm gì, vậy mà tôi nhầm. Có lần 3Ters. anh rủ rỉ thủ thỉ với 3T rằng, cái hồi anh học vọng anh sẽ bên Germany í, sinh viên toàn pha chế cốc – góp phần đưa 3T tai từ mấy loại si –rô giá rẻ (nhưng có nguồn phát triển lên một gốc xuất xứ rõ ràng) ngoài chợ, rồi bán với giá tầm cao mới trên trời, lời lắm. Anh động viên chúng tôi làm trong tương lai theo. Tôi bảo “Nhỡ người ta uống vào đau gần :D bụng thì sao?” – “Mấy đứa cứ yên tâm, đau Phóng viên bụng thì đã có bép bê rin anh chuẩn bị sẵn đây thường trú Cú xinh :D” Anh quả là người “có trước có sau”, không đẹp như mấy thằng Tàu, chỉ chăm chăm tuồn mấy thứ hàng thịt trứng sữa kinh khủng vào Việt


5 söï thaät

coøn laïi...

Lớp tớ được học thầy từ học kì II năm ngoái nhưng vì một vài lý do, nên mãi đến học kì I năm nay, khi thầy làm trợ giảng cho môn Tối ưu rời rạc thì tớ mới chính thức được “ra mắt” thầy :”>. Buổi đầu tiên gặp thầy, tớ đã rất “kết” thầy rồi í. Thầy rất là trẻ, nếu mọi người không nói thì tớ lại tưởng là một em khóa dưới đến học chung (vì các em K2 Toán tiên tiến rất chăm chỉ, rất hay đến nghe giảng cùng lớp tớ mừ. Và sau 5 tuần được tiếp xúc với thầy, tớ đã phát hiện ra rất nhiều điều hay ho...

1. Trước hết, thì tớ “quảng cáo” thầy chút nhỉ. Thầy Dũng từng là sinh viên khoa Toán trường mình được 1 năm. Sau đó, thầy khăn gói quả mướp sang Heidelberg, Đức để học đại học. Rồi yêu thích bia Đức quá, nên thầy học luôn cả cao học và tiến sĩ ở Đức. Cuối năm ngoái, thầy bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Thuật toán phân bổ chi phí:

Lý thuyết và ứng dụng”.Thầy Linh trưởng khoa từng nói với bọn tớ rằng luận án tiến sĩ của thầy Dũng rất thực tế và có tính ứng dụng cao. Cũng nhờ đề tài này mà thầy đã được nhận giải thưởng Luận án năm 2011 của Hội vận trù học Đức. Tháng tám vừa rồi, thầy đã sang Thụy Sĩ để nhận giải thưởng đấy, ngưỡng mộ ghê. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, thầy về khoa

Toán, và chính thức theo nghiệp “bắt nạt sinh viên” vào tháng 3. Lớp tớ là lớp đầu tiên mà thầy dạy, nên được thầy rất yêu quý, hê hê. Hôm đầu tiên vào lớp, thầy định ngồi dưới quan sát vài hôm xem “cái lớp này nó như thế nào”, còn biết đường mà bắt nạt nhưng kế hoạch của thầy đã phá sản khi thầy Yên đã quảng cáo: “Kia là thầy Dũng, trợ giảng môn tối ưu cho tôi”. Thế là thầy đành ngậm ngùi từ bỏ ý định :D.


2. Không những sở hữu khuôn mặt rất chi là “baby”, tính cách của thầy Dũng cũng “xì teen” không kém. Bằng chứng là thầy rất tích cực tham gia (và nhiều khi còn chủ trì) các buổi tụ tập ăn uống vui chơi của lớp tớ, bất kể thời tiết nắng nóng hay mưa to gió lớn. Khi thầy mới về dạy lớp tớ, thầy đã đố chúng tớ tìm được tài khoản facebook của thầy mà không biết rằng “nghề” của lớp tớ là google . Lớp tớ có những phần tử google cực kì siêu. Cái gì không biết cũng google ra được hết (nhưng vụ này hội Google đã chịu thua hội gọi điện thoại nhờ vả người thân). Và thế là chúng tớ được thầy mời đi ăn chè. Đấy cũng là lần đầu tiên lớp tớ đi ăn uống, vui chơi với thầy. Và lần gần đây nhất là đầu tháng 10 vừa rồi, do kế hoạch cắm trại của khoa buộc phải hoãn lại vì thời tiết xấu, mà lớp tớ thì đã mua rất nhiều đồ ăn nhưng không thể giữ được lâu. Thế là cả lớp quyết định hôm sau đến nhà bạn Boy Sữa đánh chén. Trời mưa to, đường thì bẩn, nên nhiều bạn lớp tớ nhà xa

không thể đến tham dự được. Thế mà thầy vẫn có mặt, lại còn đến sớm thứ hai nữa chứ. Rồi thầy cũng “chém gió” chẳng kém ai khi bọn tớ buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong lúc chuẩn bị đồ ăn, vui ơi là vui í.

thầy trừ điểm, kể cả bài đó có làm đúng hay không. Thế nên bọn tớ càng phải cố gắng không những làm (hoặc là Google) mà còn phải hiểu bài tập, để lỡ có bị thầy kiểm tra lại thì còn biết cách mà ứng phó.

3. Không biết có phải vì nụ cười rất duyên và vẻ ngoài hiền lành, dễ “bắt nạt” của thầy không mà lớp tớ, từ con trai đến con gái, ai cũng yêu quý thầy như một người anh. Có phi vụ gì hay ho là lại lôi kéo thầy tham gia. Thầy còn khá khéo tay nữa. Hôm bọn tớ đến nhà thầy Moishe, trong khi hầu hết con trai lớp tớ dán mắt vào game ở ipad của thầy Moishe (mà bạn nào cũng tự nhận là của mình), thì thầy lại loanh quanh ở khu vực bếp để giúp đỡ các “chị em”. Không những thế, thầy còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ pha nước chấm nem nữa <3. 4. Đi chơi thì thầy xì teen thế thôi, chứ lên lớp thì thầy “ác” cực. Thầy chấm bài rất kĩ, và còn hỏi lại bọn tớ các câu trong bài tập khi thầy trả bài, nếu không trả lời được hay không hiểu rõ là

5. Thầy là một trong số ít các thầy giáo vừa giỏi vừa “cute”. Các thầy cô ở khoa Toán thì tớ thấy ai cũng cực kì giỏi, gần gũi, tâm lý với sinh viên rồi. Nhưng có lẽ vì làm khoa học cơ bản nên tớ thấy các thầy cô rất hiền nhưng rất nghiêm túc và nghiêm khắc. Còn thầy Dũng thì lại là "điểm kỳ dị". Tớ đoán, thời sinh viên chắc thầy phải nghịch lắm. Vì giờ, đã 30 tuổi rồi mà thầy vẫn còn trẻ trung lắm lắm. Từ cách nói chuyện, giảng bài của thầy, đến cả các hành động đều rất “nhí nhảnh”.

Cái kết to đùng Chúng em iu thầy! Jenny


) & (

(

" $

&

!

$

!

&

# ( # ' +/ ![# !3# )'3# ;E) P# #A S . # U# (6# $D# " 5 ) N ;N# C# :# ![% a H* E- (M ; P# ( * )W)

# R% N) E% =6 ?# !/ "Z) )'$# (W # d# !e U# a # "Z) H* U ( # # T # _" +/ ;B_ ! R) +/$ /# . R) a ![% J# P* ( $ ( * "Z) *Y #6 *-R# +[ W +/$ *W U @ #<" ![% C# E- ;1 &*-N) ;T# ) ;C U ) - +5 )'] ) /# # B\ ;X# /# :# P# D N !/ U 8# O" +* ;B_ !/" )0# ( # + 3# +[ ; P" (W $ 6) +6) ; P" ;1 ;B_ # 0# ;8 # 4# ) b )'] ) /# ( # + 3# 6 a BA# )'5# ) 3# ) N# # /# )$.# U #

! #

& %

$ '

%

! #

" # '

%

& '

&

%

:# X D ) F- .$ C- ;C =6 !/ 0* V )$ ;:# a # . # * # B# B[ 0# +/$ $ )$.# <" (W +[ % $# . ;F* ;C U 7# ^ # ^ ] U )H% !/" + R !C 'E) # 3" )9 ;1 !/" ! - *-P# (*- # > )'B[ ;6 a . , E% # C# E- I) ;F* U ; " "3 ;C )'B\# (W = P" (W I) ;F* ) *Z ![% #A /# )$% a ] C# ![% D ;C 2 (W !-"% ( # 6 + 3# BA# "K) ) H) !/ )'L ) 3* P* ;C ) [ U $ U e ?# # 3# +/ "Z) +/ U Y# . - ;Y +/ ) 4 # ;6 !/ # d# ; O* J# )[ ) 4 # E) ] # ) E- )4 .# (.# #/$ # D$ ) N / 'X !C ! $ +/$ A +/ ." % . *Z (W# #<" ;F* ;C ( U C# E- ;1 )c# ; !/" W +. , ' % "<# $ 8# )'B\# ,0- e# !/" D$ +R $ # / /# ;E- U # B\ =6 !/ 0* #6 a W # # B\ ) B\# D$ (B !/ # O &*. % : ;1 ) *-N) % ` ;B_ H* E- ;N# _% +[ ( # + 3# +[ Y# )'B\# ;C U [ ?# ) 4 0* #6 ;6 / H* E- ?# ) N) 5% D # 6 # d# (] ) 4 'E) !C O* # > "1 )[ ?# 8# P* ;B_ C# E- [ ) 4 # E) $D# ; # I" % W +O ;3" a # ) ) G# "Z) "5# )c ;3" ;N# (.# ) 5 +O # / C# ED$ d# !9 ;6 H* (M ) E- ;B_ # d# ) b "/ # # /- H* 8# $ \ D" # H# # B# # !C "*W# )'D # R" ;B_ *Z (W# +[ # d# 8# + R . [ ) # "Z) # B\ ;K R) # B # * 4# +5 ) N ; P" (W #<" # (M ) /# 8# )'3# $# ;B\# # E) a H* E- S ;B_ !$C . "/ C# E- U#

% # ;N# #<" ) b +/ ) F*-Q# d* R) B# +/ ) F-


) (

* % / , )7 6 $ * , )7 3 2 &(

5 , +

! 6 , 6 " , , " , 8 &$

! 60 )$O) 28/ g -L/ )$%W0 Ch 'c+ /c &$% 'M) CM0 #R+ /$M3 /$O/ '0>) K) /Hf)# CM0 /%9) C?)# '5 /->)# /$M3 /-T /$V $P * +$*)# 4 $ g /$M3 < #; C< /-T /-0)# 15 )D)# Cb)# /63 /63 )k c% )#53 )5* )#_% )#$! /$M3 1W $HG)# /-;)$ /%9) /%V) /$V (5 #%d C7 CHf )D( -_% c+ /c '? )5* F)# /$: $ +$*)# 4 $ /-= $03Y) 15 +$6) /: $ g /$M3 J \) '? )5* F)# $Z %V/ $4 $^ (_( 15 #O/ #@ C?)# C?)# /-Hc )$k)# #; /$M3 )<% 0^/ )D( )$L/ CI% $\ &$>)# %V/ * )$%90 'M) )#_% )<% $03Y) 1c% /$M3 /I% 1D) +$=)# &$* 1c% (L3 Ch @)# 'c+ /$V (5 (7% CV) )D( /c (c% %V/ 4% +$=)# C< '5 +$=)# ) $g )$%Y( &$* CL3 $M3 #M) #F% 1c% .%)$ 1%9) 'P( $Q)# #%^)# +$*)# 4 $ (b/ '7)$ CI* /-*)# /He)# /Hf)# g /c #; J

$; C?)# '5 /$V /$O/ CL3 /i 8 C% $\ $* CV) #%d $H &$% )5* /c 'I% CHf $\ (b/ /$M3 #%4* 'I )$H 1O3 $M3 -L/ ,0 ) /6( CV) 'c+ /c J 1W $\

# 6

' - 0 # " . ' ! 3 ! # .

4 . % 8

" 1

! !

/O+ 'N) )#*I% &$< 5 /$M3 &$>)# +$J% c C\ 2*)# /$H 10% 'P( /$M3 C?)# '5 '5 #%4* 1%9) $g )$%Y( C60 )$8 M) %V/ C@ /` $h *!' )D( )#*4% /$M3 C7 CV) /$ ( #% @)# J 'c+ c )$c $>( C< $ # " 'c+ C7 /R)# /$M3 (b/ *) -^% / 3 $;)$ >)# #%5 /03V/ L3 'M) 20^)# 1D) [ h0 /%)$ )53 '5 /-*)# 1L) CW $\ /O+ )$8 ;)$ 390 C^% 1c% /*4) $\ g /c &$>)# Cg )9) )$%W0 &$% /c /$L3 $\ )J) 'P( a% 'M) )$H 1O3 /c 'I% /6( .l 1c% /$M3 15 /$V )5* F)# CHf /$M3 &$ % .4)# 15 -_% 'I% /$L3 390 /*4) $G) $?/ )k $M3 =) #%?+ /c C[)$ $Hc)# $* 1%Y $\ . 0 )53 '5( /$V )5* '5 /^/ )$L/ 15 +$@ $f+ 1c% (;)$ )$L/ 5% $\ /i /$M3 (5 /c /$: $ )$L/ '5 $\ 4 $ )P( 'L3 G $b% $:)$ )$d /$M3 (5 /c C7 < G $b% CHf %V/ CV) -L/ )$%W0 /$M3 > /03Y/ 1d% )$H /$M3 $@)# +$=)# &$* /c /$L3 /$M3 CX /-9) 4% '* _ J% > -[)$ $[ $?3 % )# /$M3 (43 /:)$ /l )$%9) /$L3 10% 10% 390 -M) D) F)# A Cd% &V/ ,0J '5 /l H)# A /$: $ $\ /*4) Ef/ /$M3 C% >)# /4 9) m \) /c 1N) )$O) CHf !( %' $]% /$D( /;)$ $;)$ $\ /O+ /i /$M3 < /%) 10% '5 J 'c+ 'I% &$*! 1c% /$M3 /i 1%Y C4 <)# /$P)# 0 )53 )V0 < C% /$!* )#$%Y+ #%4* CV) 1%Y [ /$M3 H)# (P)# $ 3 < I) 1%9) /c .U +$L) CL0 CX '5( (b/ #%J)# (c% $03X) CV) 'c+ $%W0 '? C\ 'I% 1%9) 4 %Y/ 15 CHf $\ .%)$ 390 ,0B /$H 'I% /$L3 -L/ '5 10% c )$c 'M) CM0 )$H /$M3 g \) /c 1O3 '5( 4* g 'c+ /c 5) /- )# 5% 4* /$M3 1%V/ 0 &$% '5( 2*)# /c #j% ( %' CX /$M3 03Y/ 15 /c )$O) CHf /$H 'I% /$V )53 03Y/ CS+ )$H)# />% &$>)# C\ CHf $;)$ )$H "%'! )8) [ 'a%


#" * . -

% #/ $ .

. 0 !#/

&

(

+ !)

+ 1 !( , +

'

;% /*< 50;/ *^% 36/) 0# %a I> $+Z5 IZ/ .# 1*ML/) 5i /J. 53Mc% D/) )6:?/ 5*D/) 26# %;% 5;% 1*T. /*M < K` 7< N% *M 30/) 5<+ -+[6 5*d+ IB %*j 4_ IMf% )*+ -< EGE *A/* 53C/ I'/ %*\ 4_ %*X/ %C/ )^+ -< /j 4_ 7< %*j 4_ IMf% )*+ -< 0G 0G0 *A/* 53C/ 53V/) %*\ 4_ -Y %C/ )^+ -< /#. 4_

*Z ,\ 5*h /)Md+ O U1 I> *^% IMf% .# 53U/ ,A P0 5i /)Md+ Q/ Kb *j/) .# 1*ML/) $U% 7< IS6 5+?/ 96R5 *+[/ 530/) .b5 %6_/ $;%* ,*0# 50</ 5*M %g# 5*</* #)*&#& 7<0 ,*0P/) /J. #4# +- *, 8#/ #- #(# 53?/ 5*k% 5Z .b5 4_ /*< 50;/ *^% O U1 5*d+ ,A 53Mc% IB I> $+Z5 IZ/ /*j/) .# 1*ML/) IL/ )+P/ *L/ # 1*ML/) -S/ IS6 5+?/ 96R5 *+[/ e %*=6 H6 7<0 5*Z ,l 5*h "! KZ/ /J. /*< I+?6 ,*V% *b+ *^# ,+?. 50;/ *^% /)Md+ Kh% -< 63'3 I> )*+ .# 1*ML/) %g# /)Md+ Q/ Kb 7<0 .b5 5;% 1*T. I+?6 ,*V% %g# .A/* 7c+ 5?/ )^+ '-'/%0-+#

KZ/ 5*Z ,l 4#6 D/) /)6:?/ .b5 %;%* Ib% -U1 /)Md+ Q/ Kb I> 1*;5 .+/* 3# D .# 1*ML/) -c/ *L/ )`.

*+ 5+Z5 %g#

b5 .# 1*ML/) 53?/ %*@/* &+[/ %g# *< 5*d #)3#&# #.@-+#

'-'/%0-+#

)Md+ 5# %*h/) .+/* IMf% 3W/) 5`/ 5N+ .# 1*ML/) 7c+ .^+ $U% / F 53i / # 1*ML/) $U% -< 53Md/) *f1 5S. 5*Md/) /B %*h# &6: /*R5 D 7c+ )+; 53]


+@Y'! "\) $":'! -E& -"@Y'! 8 $6 " -"@X '"R '"D- %2 & )"@?'! G H'! ,S %2 -U'! ^ &V# "2'! W- /2 <@Y'! "4( <@\ !Q# %2 "H'! ,S $7 B( #1 -+P '20 ^ & )"@?'! ".F' "O )"] -".W /2( ' /2 8 !#1 -+P %2 '' !(2# + '!@Y# - $"1& )"1 + +H'! : 9' & )"@?'! C' =W & )"@?'! 8 &W- ,S -6'" "D- <I #N- '"@ , . U'! ,S [ S' !8 U'! 1 ,S -+('! S' "7'" /.:'! '"R [ !#a >'! !T& : /.:'! <L. H'!

,S <E. 8 -U'! %2 "(I '!@\ %A#

Z &V# "2'! '! '! I) I) ,S , . 8 -U'! %2

U'! 7'" )"@?'! 1 ,S -".W "2'! '! '! -"_ '"D- /2 -"_ -@ H'! '" . -@?'! -b /X# -U'! 7'" )"@?'! 1 ,S -".W "2'! '! '! -"_ " # /2 -"_

U'! 7'" )"@?'! 1 ,S -".W "2'! Q -"_ '"D- /2 -"_ -@ H'!

'" . -@?'! -b /X# -U'! 7'" )"@?'! 1 ,S -".W "2'! Q -"_ " # /2

K. 'S# -+.'! <#M& 1 A'" ^ "7'" /.:'! - <@\ &W- "7'" /.:'! 'W# -#K) -"D0 +H'! U'! 1 ,S [ " # A'" <S# '20 H'! -U'! 1 ,S [ " # A'" <S# $# U'! 7'" )"@?'! /2 -T'! %G) )"@?'! 1 ,S '20 >'! H'! '" .

J &W- "7'" /.:'! "6'" /X# 1 : %@X# 5' -+('! /X# ,S 9'! /2 W- '"@ & )"@?'! &S' -"#K- %G) . <8 /J -"5& 1 : /.:'! )"] -` A'" -" ( $M. -"1) - <@\ &W- "7'" )"] . <8 1 A' <1'" ,S %#5' -#K) -+5' 1 : /.:'! 'H& -+5' <@Y'! "4( ^ "7'" &X# '20 . <8 ".0M' 1 ,S -+5' 1 : /.:'! )"] /2( -+('! "7'" /.:'! "6'" -+('! <8 1 ,S [ '!(2# ;'! 5' )"6 -+1# *. : /.:'! -+S'! )"6 '!(2# ;'! 5' <S# #N' ^ "7'" /.:'! "6'" =30 %2 &#'" "Q "( &W- & )"@?'! D)


! " (

)

% 0 KD /^6 K> ,*F/) :A6 &=/ .< 7W/ .6g/ -<. ->/* KR0 5*C 1*S+ 5C. %;%* -0R+ $f &=/ *Q 7X: %*c %D %;%* -< $+^/ *^5 &=/ K'/ 5*</* &=/ 4#/) 5r% -< $+^/ &=/ 5*</* 26#/ C 5*^ *0#/)%#050 .R0 .6k+ &H/) -J 5*6:^5 $+`6 &+a/ K_ 96T5 5*</* -X1 %*B/* 1*q %*B/* 1*q /<: *0.'0.03 1*+4. 7l+ %*B/* 1*q +'5 /#. 7l+ %;% %*r% &#/* /*Q 4#6 B 5*Q -l1 +/* m %A *q 5d%* -l1 Z/) 9T6 9B *q 5d%* *k+ Kh/) -X1 1*;1 %q# -l1 *k+ Kh/) -<. -6X5 3s/) 26g% *k+ *B )*\

M=: 4] -< $k $# 26:_/ -v% 40/) *</* %*+# 4\ 26:_/ -v% +^1 5*'0 -< &#/* 4;%* %;% $k 53Qn/) +b5 H/) 50..: $k 53Qn/) $k ,*0# *e% %F/) /)*b %D 5<+ ,?0 5033'/5 *#%, 1#44 8+(+3'I A *+ *g/) Kg% 26w -l1 ,0 %U/ $</ %>+ +/* *QP/) $k 53Qn/) $k ,^ *0R%* 7< KU6 5Q 5+/ 5Qn/) *0</ 50</ 7<0 ,*S /L/) %*+ 5+A6 .6# 4Y. %q#

$R/ &0 K> %D 5*m+ )+#/ -<. 5*q 26w *d/* 1'5 $k 53Qn/) $k /k+ 7p .e+ /*T5 %t /*T5 Kk/) %q# #/* '. K_6 %D 530/) 4i K'/ %q# *d/* 1'5 6:`/ $k 53Qn/) 7L/ *D# 5*` 5*#0 %D 5*</* 5B%* )*+ $</ 5g5 /*T5 -l1 *B/* #%' $k 53Qn/) $k %F/) #/ %D 7\ 8#3-+,' 7< &a &Z/ .[5 &=/ K'/ /* 0</) $k 53QP/) 5<+ %*B/* 5#: /<: %D 7\ 3q/) 3c/* 9+_/ &a -<. R/* 5*Qm/) 26=/ -Y. *;/* MR+ J $k 53Qn/) $k )+;0 &p% $R/ /<: -A/ -<. 5*C %S+ %;%* )+;0 &p% 5*'0 96 *Ql/) n /*< %<: %6g% 530/) -l1 -< %*Y% !"! 6O/* $k 53Qn/) $k 5Q 1*;1 $< %0/ %D 5*` :A/ 5=. 7<0 5<+ 1*;/ 9?5 %q# $;% T: 30$#$+-+5: $;% T: L/ *g+ -k %D 7\ 5*T1 !"! Qm/) $k 53Qn/) -#0 Kk/) 5*QP/) $+/* 7< 9> *k+ i+ $X5 7l+ 5C/* 53R/) K#6 g. 7< 7l+ 5*` *C/* #+ %N/) $+^5 %D 7\ $k 53Qn/) %U/ -#0 Kk/) /*+_6 *P/ M+/* *6 %G 5i/) 5*#/* 53# %*B/* 1*q $T5 %r 4#+ 1*R. /<0 &Ql+ -0# %q# $R/ 4] 5*</* /*u/) 7p Kk/) 53m+ -A/ /)#: 53#/) /*T5 %q# *05 /'84 +b5 $k 53Qn/) 26g% 1*E/) &0 -< &=/ 26=/ 4v

$ '

%

) ( #

& /A/ /^6 %D #+ $Y5 /R5 -l1 5# 5*C $R/ 4] %D .g+ -+A/ *b .6# *</) 5s ,*0 5*6g% /i *e% 7+b/ 26=/ 4v Mr% %*q /*+b. 7L/ 1*E/) %*B/* 1*q %*r% &#/* /<: 3T5 *e1 7l+ /*u/) $R/ ,*F/) 5*B%* 26:_/ -v% .< 7W/ $d KQ# -A/ -<. ->/* KR0 =/ %*q /*+b. q: $#/ &=/ 5k% 0 $R/ T: n .+_/ /G+ %Qo+ /)v# $Y/ %6/) %H/) Qm/) @0 #0 *;+ MN# 5*Qm/) 96:A/ /A/ %*r% /<: -< 26; %*6V/ /03. Mr% /* $k 53Qn/) $k : 5^ 5*T: *F. /<0 $;% %N/) &;/ 4#-0/1#4 7< .6# 5*6g% %*0 #/* '. /A/ %*Y% )+; %S 5*6g% 5*#/) $;% /Y. %*Y% -?. *Y. $k 53Qn/) $k 5<+ /)6:A/ .F+ 53Qm/) G% $<0 %N/) 5*T: *Y. L/ 26< 7[5 /*Q/) %*Q# $#0 )+m 5*T: $R/ J 7r5 7f /)L/ $</ %S 5*H/) 3;% %N/) ,0 5*^ .l+ 5<+ 6=/ *</* $k 53Qn/) $k /F/) /)*+b1 %E/ .j+ %*r% /<: $R/ -T: )+H. /*? R/* 0</ A *6 )+u %*r% 1*D %*q 5d%* -l1 D. -R+ -< #+ %N/) %D %*r% &#/* /*? %;% $R/ ,*F/) 1*S+ 5d /R/* #+ -<. ->/* KR0 #+ &=/ K'/ /*?


5

9 0

6/- ?5 ,@0 +H :x0 4.@> <@ 904/ 4/a: @ O8lP $;? :8G4/ +Z) +_3 +?+ +J 4@4. SH4. SJ z 1R :L+ =? +~) 6/I4. 8t0 +/@4. 1/J4. :/a: .0)4 4)4 :8D5 SD5 2w0 SZ|+ 7;E4 4/‚4. 4.@> SH M 9;s0 1/0 =Z) +I4 :/;) =) *z0 *0j: 8c4. 4@4. 2@ :8E4 /j: :/G 2i 4@4. SA; +H z 3w: 3G4/ +W4. 4E4 ,@4/ 3w: +/L: 9ƒ ".Zy0 :) +H +A; +•) 30n4. 7;)4 :A3 +~) 3G4/ Sj4 +/p +/5 +?+ +/@4. S0 +Z) O3;s4 -3 :854. 6/I4. 4/Z <a> <€) SZ|+ +J +/p :/G 6/\0 7;„ 2;„ .A> SZ|+ :/0n4 +\3 2[0 <€) +H +J -3 - /D3 +a; L:P +/o +H :/E3 St4. 304/ .0L6 S{ 3v0 +J -3 <@ +a; L: 4/Z =Z) +I4 1/0 4@4. .0a4 /;>n4 4@> 6/\0 O- /D3P Sc4. 4@> +H Sj4 /G4/ 4/Z .0s4. O*r <s4 904/ +\ +/}+ +?0 30n4. T4 30n4. 2y0P :854. 3J4 04/ :j +/F4/ 4H0 +54 3b: 4/I3 4.H <@ :8p /q+ U0k; 4@> SB :8z :/@4/ +W4. +H Sj4 +?0 :)0 4./- O2;a: *]: :/@4/ <T4P :854. 1R 4.H4. 1/0j4 +/5 +/@4. <@ +\ :L+ =? :;> +/d4. )0 :/5\ :/;a4 O+/A4 .vP +~) +/@4. 6/\0 =C: .G 3@ +/@4. 4@5 +W4. *0j: 4C: ,I 2) Sl R 1/J4. :/G S?4/ Q0 ?+ +/@4. •4. ,}4. 3J4 04/ :j +/F4/ :8p /q+ <@5 :/ƒ+ 3]: S0l3 4/Z +/Y0 UJ0 1/0 :j :/a: .0r0 "j; 8\4/ 8v0 *[4 +/0j+ +)3-8) <`4 +I4 F: +• :/• *r <@0 6/L: S0 ,q+ /@4/ +/• +/Z) 6/\0 4/0k; 4/f4 .G 1R :L+ Q0 /0 S0l3 :8Zx+ +\ :? 2)4. 1/; 4/@ 4.Zy0 7;\ 2@ 3w: <]4 Sk 4)4 =? !m '8G :G3 /0l; 4.@> ]> 3@ =-3 4/]: 2@ 4.@> "J-2 .0\0 "/G4 +)4:--4 +;s0 :;^4 SJ4. /)> :j: ,ZY4. 2p+/ +@4. 8K 1F4 4./V 2[0 +\4/ S0 Sj4 7;?4 O4/@P 4@5 +H O8lP 2@ *0j: 4.)> 4-3 +/;) +/D s+ *L4 +/\ '/• =r SJ0 .0@> :/l :/)5 +/[> /)> 1)8)51- 1/0j4 4/0k; +J <@0 <I4. 7;)4/ 1R :L+ =? !m .0y 6/L: 4j; 2b+ S^; 2D 2Z{0 :f+ 2Z{0 O!G4/ '8G :^3 *[4 2@ 904/ <0E4 4T3 :/• 4/]: 9| 6/\0 2@3 +54 :8)0 2b3 P <G S0 +Z) 1/u 7;? (@ /B4/ ,0n4 +H :/l *[4 9i 8M4. 3G4/ SJ0 4./V 8c4. O') 2@ +54 .?0N /) 1/0 +I4 =]; /u :8Zx+ +\4/ 4.Zy0 :/a: /) P <0n+

1 >2 F

-

!q0 4.Zy0 +W4. *0j: S]> :854. 3w: 4T3 4.@> ,@4/ +/5 +?+ S]4. 3@> 8A; +H +/T4. +/o 2@ 4.@> 904/ 4/a: + I 4

:/a: 2B4. 3[4 /Y4 +\ :854. 6/03 @4 $;s+ "/Z4. Ss0 <x0 904/ <0E4 4T3 :/• /)0 :8z S0 :/G 7;-4 8t0 ".@> 4H4. +W4. 4/Z 4.@> 2[4/ 4.@> *G4/ :/Zy4. +W4. 4/Z ,Zx0 :8y0 3Z) 6/M4 4/‚4. +\4/ 2B4. 3[4 SH <`4 +• ,0m4 8) +I4 3Z) 8@5 <@ *B5 *M4. :/G +H 2i 2@ 3q0 4.Zy0 6/\0 :ƒ :G3 /0l; :/J0 /?+ <x0 4Y0 =H3 :8q S^> 8`> +Y /w0 +/5 O1/5\4. :8y0 80E4. /)0 S•)P ,m ,@4. +/5 OS0k; 1/J4. :/l *v4. :8z :/@4/ +H :/lP +/5 <0n+ 904/ 8) +?+ +f6 O<| +/t4. 904/ <0E4P <@ +/;>n4 7;)4 /n :G4/ ,}+ :8Zx+ /J4 4/A4 :/G 1R :L+ =? 7;\ 2@ +/0j+ O?5 8?6P *\5 <n +?+ 4‚ 904/ 1/r0 9ƒ +?3 ,v ,]4 :/A4 9)4. *E4 10) 8)4/ .0x0 1/? /‚; /0n; ".Z|+ 2[0 SH +W4. +/F4/ 2@ 9ƒ :/0n: :/I0 *z0 :G4/ >E; 2@ 3w: :G4/ +\3 +)5 Sg6 +~) +54 4.Zy0 3@ 4Y0 .0@4/ +/5 4H :/l /0n4 2;J4 2;J4 6/\0 .0‚ 1i 1G3 4C4 4E4 +\4/ O4Zx+ <{ *yP =\> 8) +W4. 2@ 3w: S0k; :]: >j;

C

;

E

/0 4@4. St4. R :/G SB S@4/ 4.@> 4@5 +/@4. +W4. +H :/l .f6 4@4.


"/Z4. 1/0 4@4. 4H0 1/J4. :/G <0n+ <@5 8) +~) +?+ S]4. 3@> 8A; 9)4. 1/; <@5 :s0 :/• :Z :/• *\> <@ 4.@> +/~ 4/a: 2@ :/a: 1/H *z0 SB +H 3w: *•+ *G4/ 6/54. +/b+ +/b4 Sl *\5 <n 4@4. 1/r0 9ƒ O7;]> 8^>P +~) +/@4. L+ SH /q) +/T4. +H 6/C6 :@4. /G4/ 3x0 2q: 1/r0 +?4/ +u4. SB +H +/q4 2q+ (x0 2p+/ :€ =Z) 4/Z <a> 4E4 3v0 J4. *s *@ 3g +W4. >E4 :A3 /Y4 <k <0n+ /q+ /@4/ +~) +54 +?0 3G4/ <@ +?+ +J +/0E; +a; ]3 :ƒ 6/A4 *u :/y0 .0)4 .0‚) /q+ <@ +/Y0 +/5 6/M

/|6 <G +/o >E; :/J0 :/G :ZY4. 2)0 1/J4. u4 +/L: 4@5 'G4/ >E; +~) 4/‚4. 904/ <0E4 9s4. :854. 1R :L+ =? 7;\ 2@ +H 8]: 4/0k; S0l3 1/?+ <x0 z +?+ 1/; =H3 :8q ';> +H :/l *[4 4H0 8c4. 1R :L+ =? t4 @5 SJ4. 4.Zy0 <@ 1/H 9s4. 4/Z4. Ss0 <x0 +/L4. :J0 4/‚4. 4.Zy0 OSp4/ +ZP :[0 4Y0 4@> :/G :/]> 4/‚4. S0k; 4.Z|+ 2[0 0a4 8v0 /y4 ./-4 SJ0 1/0 +\ +/0) :)> :/G :G4/ >E; SA; SA; +W4. +H 4/Z4. *[4 2@ 4.Zy0 +^4 9ƒ +\3 :/J4. :/G 3J0 :8Zy4. 1R :L+ =? 4/]: 2@ 4/‚4. 4.Zy0

*[4 +M4. 6/I4. 9i 9e4 9@4. +/0) 9h 4/‚4. 9;> :Z :8T4 :8z 4/‚4. <Zx4. 3b+ +~) *[4 +/5 *[4 4/‚4. 2y0 1/;>E4 /‚; F+/ 4/‚4. 2y0 :0j6 :/E3 9•+ 3[4/ .0L6 *[4 <ZY4 2E4 :854. +;w+ 9s4. 1/0 S0k; 1/J4. 3)> 3b4 =\> Sj4 *0j: 4/a4 8) SA; 2@ 9ƒ +?3 ,v *0j: ,€4. 2[0 :8Zx+ .0x0 /[4 <@ 4/]: 2@ +I4 :8)4. *p +/5 *[4 4/‚4. 10j4 :/•+ 2@3 ,A; 2@3 <| 2@3 3g :854. 3w: :ZY4. 2)0 1/J4. =)

H

* !/

'"

:E4 +Zx6 :854. 3w: *T4. S\4. *p *b: <@ *p 6/[: :w0 :• /G4/ "/Z4. 3)> 9)5 SH 2@ ,p6 4/@ :M S[0 =? 1/)0 A4 4E4 /q 4./V 8) 3w: :8I +/Y0 Sl =• :w0 2W +Zx6 4@> q +/5 :E4 +Zx6 4.t0 :/@4/ 3w: /@4. ,q+ /G4/ *a+ :/)4. <@ +/5 3v0 4.Zy0 Sw0 3w: +/0j+ 3W 3@; =)4/ /5f+ Sr 9)5 +/5 4.Zy0 4.t0 :8E4 9i 4/G4 SZ|+ 3W +~) 4/‚4. 4.Zy0 *E4 ,Zx0 4/Z4. 1/J4. :/]> 3@; 3W +~) 3G4/ <@ 4/‚4. 4.Zy0 4.t0 :8Zx+ &); SH /q /r0 3v0 :E4 =-3 S)4. Sw0 3W 3@; .G 4j; :8\ 2y0 SL4. :/G 9s4. +I4 9)0 :/G +/j: 0\ 9• *q4 +Zx6 Sk; 8]: :/J4. 304/ <@ +H :/l *@4 *[+ <x0 4/); :€ :8Zx+ /r0 *q4 +Zx6 9i 2@3 :/j 4@5 Sl .0‚ SZ|+ 3[4. 9s4. +~) 4/0k; 4.Zy0 4/]:

'"

'8E4 3w: /I4 S\5 +H S]: 4Zx+ <@ ".Zy0 +~) 4Zx+ 1/0 SL4. :/G .a: S^; <@ 1/0 9)0 :/G 2b+ S^; +I4 4.Zy0 +~) 4Zx+ :/G 4.Z|+ 2[0 SL4. :/G 2b+ S^; <@ 1/0 9)0 :/G .a: S^; !w: 1/?+/ ,; 2p+/ S)4. 2[+ SZy4. :8E4 /I4 S\5 ]> :/G .f6 3w: 4.Zy0 ,A4 +/L R 2@ 4.Zy0 4Zx+ +H :/l 9)4. 4Zx+ <@ 4.Z|+ 2[0 r0 2@3 :/j 4@5 Sl +/o *c4. 3w: +A; /r0 4.Zy0 1/?+/ ,; 2p+/ +H :/l =?+ Sp4/ SZ|+ 3G4/ S)4. z :8E4 2B4/ :/u S]: 4Zx+ 4@5

'" '8E4 :/0E4 SZy4. +H /)0 +•) +•) 904/ <@ +•) :• '8Zx+ 3v0 +•) +H 3w: +/L :0l; St4. S•4. +)4/ 3w: +/L +/;>E4 4H0 :/a: +I4 3w: +/L +/;>E4 4H0 ,s0 r0 3w: 4.Zy0 2@3 :/j 4@5 Sl +/o /r0 3w: +A; +/5 SL4. 3w: +/L :0l; St4. 3@ =?+ Sp4/ SZ|+ SA; 2@ +•) 904/ <@ SA; 2@ +•) :• '" !w: +54 /ZY; +)5 +u 2]> 3w: +54 4/F3 :/G Sh 8) +?0 .G '"

?0 .G +54 :8)0 +H 3@ +54 .?0 1/J4. +H

|0 R 2@ +H +/‚ +?0 <@ *b: S^; *c4. +/‚


#*" # " ( $! # *# " ! & " & ( $ # ( $ & & $ % ( $ ( $ & & $ "" ( $ "" # !"# ( & # # ! % &# ( $! # ! # !"# " #

$ & !

#" ! &# ( " % "# # " ( " " & # " ( % " ( " ( "# # ! $ & # ! # $!" "# % !( ( % ! ! &# # # $" ( $ ! " ) $ ! # "# "# ! & "# # #! % "# ! " ( ( & # $# ( $ ! # "# & % ! & $ & "& !" # $ "# " ( $ $ ( " & & # & ## & !& # & # # % ! "#$ # ( $ $ & ! &! # !" ! % & "" " ' ! $ "# " # $ # ## ( ! " ( ( & "" # *# & ( & $ & # $# ( $

! # ! "" % # # # % # # ( $ $"# ( $& ! # # ! ! ! # ( ! ( ! " ## $# #*" $ ! $" # & # ! # $"# " ( ( $ ! # & &" # "# " ! % !( # &# ( $ ( ! # ( ""& ! " ! $ #" ( # ( " ( &! # " % ( !( & "#!

#*" & (" ( $ # ( $ ! " # # # ! ( $ % !( & % ! ( $ #( $ !#( $ !# # " ( " ! $!" & $!# ( $ " $ $ ( $ & ! (# "# $ # ( $ # ! # # ( $ ! ( $! ( ! # # # "( $ # ' #( & # ! ! " #( $ % #( $ "$ ! ( ( $! ( % !$" ## ( $ ( $ "# ( % # & % ! ! #( $

$! & ! ! $

! (

$!" #"


“Hi Hi” vs. “Haha” Nhớ lắm! Yêu lắm! 9 bạn nam đại diện cho toàn thể nam nhân 3T đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khiến cho trái tim của 9 “thiếu” nữ rung rinh vì hạnh phúc với những quy định 102 trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

1-Con gái tái xuất giang hồ Sau hơn một năm từ ngày tổ chức “Ngày của con trai năm 2009”, các bạn nữ 3T đã “rửa tay nhặt kiếm” trở lại, khuấy động vùng trời bình yên của các bạn nam với những bộ váy đầy màu sắc. Dễ dàng hơn lần đầu, lớp trưởng đã không mất công lắm trong

thuyết phục các bạn mặc váy. Chắc do càng lớn càng điệu nên mới thế.

2-Tên đội gì mà độc thế? Cả lớp chia làm 2 đội: Một đội tên “Hihi”, đội còn lại tên “Haha”. Khiến cho đội Hihi không dám cười haha, chỉ sợ như thế là cổ vũ cho đội bạn và ngược lại. Ngoài ra với cái tên này khiến cho ngày 20/10 không ngớt tiếng cười :D. Kết quả là sau buổi đó cả lớp đứa nào cũng mỏi hết cả mặt vì cười nhiều quá.

3-Khởi động bằng…giải toán!!! Những bài toán tính det A, tính tích phân, tổng chuỗi, tối ưu, xác suất… được đưa ra với những công thức khổng lồ. Mỗi đội trâu đầu vào nhau mà tính. Thỉnh thoảng lại có đứa ngẩng lên hỏi: “Ơ thế là đang đi học à?” nhưng cứ tính thắng-thua là phải thắng v i ệ c cái đã dù thắng…không được

quà gì (đến khi chơi xong mới bít). Thế là cả lũ vò đầu, bứt tai, cãi nhau chí chóe rồi cùng ngoác miệng ra cười và cùng khoác vai nhau chia sẻ niềm vui khi giải ra một bài toán, nỗi buồn khi giải chậm hơn so với đội bạn.

4-Nháp phải có nghệ thuật Với tinh thần: “Tiết kiệm là quốc sách”, ban tổ chức chỉ cho mỗi đội 1 tờ giấy nháp khổ A5 dùng trong tất cả các phần chơi. Sau mỗi phần là phải đổi giấy nháp cho nhau vì thế… nháp cũng phải có nghệ thuật.

5-Phân đất bằng nắm đấm Đội trưởng đội Hihi, Hoàn-hot boy năm 2009, đã quay lưng lại với người đẹp


Phương-Tây, nữ tặc đội Haha. Hai người đã chơi oản tù tì để chọn sân trong trò chơi “tên bay đạn lạc”. Dù Phương-Tây quyết tâm “cắt” nhưng bất thành bởi “nắm đấm chọc thủng trời” của Hoàn-hot boy 2009. Phần chơi này được các bạn đánh giá là thú vị nhất ngày hôm đó. Đứa nào thù oán đứa nào được giải

quyết triệt để bằng cách ném án. Vì thế cả hai đội đã phải thật mạnh quả bóng giấy google bằng điện thoại vào đứa kia, vừa được trả để tìm ra đáp án và thù lại vừa được cộng 10 chứng minh đáp án ấy điểm cho đội mình. Kết quả là đúng. chung cuộc, các bạn nam ra 7-Màn tặng quà với khá nhiều, trụ lại toàn nữ, lạ phương châm…gây ghê!

6-Google giữa thiên nhiên Với địa hình hiểm trở, không wifi, ban tổ chức quyết tâm cho những câu hỏi mà tới ban tổ chức… cũng không biết chắc đáp

sốc

Vẫn con người ấy với món quà nhỏ và một bông hoa hồng nhưng năm nay đã “được” đạo diễn chụp ảnh vô cùng độc đáo: “ghế đá công viên”, “lời tỏ tình dễ thương”, “gục vào vai anh dù em có cần hay không”, hay “dẫm lên hoa hồng là niềm hạnh phúc của em”,… đã khiến cho 9 cặp đôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Lời kết: Cám ơn các bạn nam rất nhiều. Các bạn…nữ thật là tuyệt! :D Dán điệp của đội Hihi J.K


1/5) /q+ :ƒ 4/0E4 UZ|+ /q+ *c4. .0?5 :8G4/ 4Zx+ 4.5@0 <@ .0\4. <0E4 S^; 4.@4/ :854. 4Zx+ <@ :8E4 :/j .0x0 <x0 4.J4 4.‚ 2@ :0j4. 4/

& <! "7 & %]: 4/0k; 4/‚4. .ZY4. 3f: 4.Y 4.?+ <€) 3x0 +/A4 Zx: +/A4 8?5 *Zx+ <@5 :8Zy4. +I4 +/Z) /0l; /j: <k :8Zy4. 3G4/ SB 2@3 SY4 9)4. :8Zy4. 1/?+ /q+ 'Zz4. +I4 6/\0 7;) <I4. 9Y :;>l4 .G SH 4/Z4. /G4/ 4/Z +• )0 <0j: SY4 :/0 Sk; SZ|+ 4/@ :8Zy4. 6/E & G 34 * ,;>n: 2;J4 (@ 1j: 7;\ 2@ +54 d4 :854. 9s +/L4. :) 9s 904/ <0E4 2x6 :@0 :0j4 8) 1/J4. )0 1/J4. *0j: Sj4 :/^> Sy0 *[4 :/;w+ 2x6 :@0 4T4. .0?5 <} 1/5) 5@4. 54. :/G +H 9e4 +/j Sw 1/J4. 6/\0 4.Zy0 SB Sj4 :€4. 2x6 Sl SY4 :€ *[4 2x6 :0E4 :0j4 :/J4. *?5 +W4. 4/Z 6/u *0j4 *b: S^; +;w+ /@4/ :8G4/ :854. <k +/ZY4. :8G4/ /q+ O 4. 1/0 +/Z) *0j: 3f: 4/); 209/P *E4 :8Zy4. S[0 /q+ 4.5[0 4.‚ /L4. :) SZ|+ 4./- 8]: "B %! 6 38" ! ) 4/0k; 4/‚4. :/;a4 2|0 3@ 5! < & ? :/^> SB SZ) 8) (€) *Zx+ +/A4 9)4. UZ|+ O4/L4.P :854. 3J0 S[0 /q+ 4.5[0 4.‚ +I4 +/Z) 25 :8Zy4. 4.5[0 4.‚ +/v T4 z u4 Sp4/ SB 6/\0 :/0 1G UZ|+ S^; :Z 3w: 4T3 /q+ :/0 9?: /[+/ :0j4. 4/ Sl 6/A4 O 4.209/P <x0 3•+ /q+ 2x6 :M> :/-5 :8G4/ Sw <@ 6/F 4/Z *G4/ :/Zy4. 904/ <0E4 SZ|+ +/0) 1/J4. 4/Z SH4. /q+ 6/F Sk; 8) $' *)5 .t3 +?+ *E4 :8Zy4. S[0 /q+ 904/ <0E4 +~) :8Zy4. S[0 /q+ :854. /n :/s4. U $ <@ 3)4. +/;4. 3w: +?0 :E4 3@ <0j: :b: 2@ 904/ <0E4 O"( P "./- +H <h 5)0 4/o

A

H $;) +?+ 1G :/0

'&

:ZY4. •4. <x0 +?+ :8G4/ Sw 1/?+ 4/); <@ :T4. ,^4 :€ ,m Sj4 1/H 2[0 +@4. 2@3 +/5 :04/ :/^4 +/L4. :) :/E3 2L4. :L4. +H *[4 *r ,z 4.)> .0‚) 1G <@ *\5 2Z; 1j: 7;\ Sl J4 :/0 2[0 +H *[4 <`4 10E4 :8G /q+ 4/Z4. <`4 ,ƒ) :8E4 :04/ :/^4 :/0 2[0 <@5 :8Zy4. 1/?+ &s +I4 2[0 :/G :04/ :/^4 4)5 4L4. +W4. 1/J4. *0j: :/j 4@5 4‚) S@4/ Sj4 SA; /)> Sj4 S]> !q0 4.Zy0 4/Z +/;4. 3w: :A3 :8[4. O"j; <Z|: 7;) SZ|+ 1G /q+ :0j4. 4/ 4@> :•+ 2@ <x0 +/;_4 '& ,5 U $ 7;> Sp4/ :/G 9i Sf: +/A4 <@5 2x6 :5?4 :0E4 :0j4 <@ /q+ +?+ 3J4 *c4. :0j4. 4/ 4‚) O/5\4.P +I4 4j; 1/J4. <Z|: 7;) :/G +/]6 4/a4 /q+ +M4. +?+ -3 O:/j 2@ +J4. :50 3w: 4T3P ".5@0 /q+ :0j4. 4/ 8) +/L4. :) +I4 SZ|+ /q+ :/E3 +?+ 3J4 4/Z +/~ 4./V) !?+ E "04 SZy4. 2s0 S\4. +w4. 9\4 (0n: ")3 :Z :Zz4. ! .0?5 ,}+ :/l +/]: <@ .0?5 ,}+ 7;s+ 6/I4. .H0 .q4 <@5 +H 3w: 4T3 *E4 S[0 /q+ 4.5[0 4.‚


Còn môn toán thì sao nhỉ “đã nản lại còn nản hơn”. Vậy có niềm vui ở đâu ??? Tưởng chừng năm đầu nhỉ? tiên chỉ như thế là hết cứ yên tâm học “English”, ai ngờ nhà trường có lịch triệu tập sinh viên về trường học “Giải tích 1 và đại số tuyến tính 1” Và giảng dạy bằng tiếng Anh trong khi chúng ta chưa biết 1 từ chuyên ngành nào cả “tinh thần còn nản hơn gấp bội”

Kết quả của một năm gặt hái thế nào? Sĩ số của lớp bị giảm đột ngột, từ chỗ 57 giờ xuống còn 47 sinh viên, lí do là không đạt chuẩn 5.5 IELTS + 1 số

b ạ n chuyển trường. Hơn thế nữa là điểm học 2 môn cơ bản tại trường lại không khả quan. Năm đầu tiên mà con số học lại môn đại số tuyến tính của lớp lên đến vài chục người

Bên cạnh sức ép về học tập chúng ta còn được nhận sự quan tâm của các thấy cô của 2 trường KHTN và ĐHQG. Chúng ta được thu xếp chỗ ở ổn định trong kí túc xá đại học ngoại ngữ nếu có nhu cầu ở kí túc xá, hơn nữa được làm quen với môi trường ngoại ngữ, các thầy cô giáo trẻ tận tình giúp đỡ trong quá trình học, và cơ hội giao lưu học hỏi với các bạn của trường khác trong hệ thống trường đại học của ĐHQG. Học hết các môn cơ bản rồi, từ năm sau chỉ tập trung đến môn chuyên ngành thôi. Đại học Khoa học Tự nhiên cũng thường xuyên mở các hoạt động để triệu tập sinh viên về vừa để tìm hiểu về trường vừa để làm quen giao lưu chia sẻ khó khăn của sinh viên. Phải công nhận một điều rằng các thầy cô rất quan tâm đên chúng ta và tạo mọi điều kiện cho chúng ta học tập. Phải nói là năm chúng ta gặp quá nhiều khó khăn trong việc làm quen với môi trường học tập mới, đây là bước chuyển lớn trong quá trình học của chúng ta. Đó chỉ là những khó khăn ban đầu thôi. Chúng ta hãy coi đó là thử thách để vượt qua nó trong học tập, con đường phía trước còn nhiều chông gai lắm lớp chúng ta cùng cố gắng nhé. Lớp mình là lớp ghép giữa các bạn tài năng và các bạn tiên tiến nữa nên việc học gặp nhiều khó khăn. Dù sao chúng ta cũng đừng đánh mất niềm tin vào

chính mình nhé. Các bạn tài năng đừng ngại gì, cứ nhiệt tình giúp đỡ các bạn tiên tiến nhé!

_Cô bé tóc vàng_ Comment của các anh chị khóa trên: Đúng là sinh viên Tiên tiến mới vào có khác, bước đầu làm quen với cách học này không hoang mang mới lạ, giống hệt với lớp mình. Nhưng sau một đến hai học kỳ các em sẽ quen thôi. Việc nghe, chép bài và thảo luận với các thầy trên lớp sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, càng học các em sẽ càng được gặp nhiều thầy cô vui tính, gần gũi và đặc biệt xì tin, khó đoán tuổi! Ví dụ như học kỳ hai sẽ có thầy Lưu Hoàng Đức dạy phương trình vi phân, thầy Đức là một giáo viên điển hình của việc nói tiếng Anh hay và ứng dụng toán ngay vào việc đi lại, dạy học, nói chung là chỗ


nào thầy cũng "áp dụng toán vào để có lợi nhất. Mà sau khi học các môn căn bản, sang năm 3 các em sẽ được học một số môn khá hay ho như tối ưu. Đúng như cái tên của nó, tối ưu nghĩa là làm cái gì cũng phải tối ưu nhất. Ví dụ như một bạn tính toán việc mua vé tháng xe như sau: Tớ nghĩ nếu bạn nào ngày nào cũng đến trường, thì chả cần làm vé tháng đâu. Trừ khi các bạn đi đi về về sáng và chiều. Lý do như sau: 1 tháng có 30 ngày, trừ thứ 7,CN thì còn 20-22 ngày. Mỗi tuần chúng ta phải học 2 ngày đến 6h là thứ 2 và thứ 5. Và theo quy định của nhà xe là sau 6h, (thực tế là suýt soát 6h) thì ko được dùng vé tháng. Như thế, mỗi tuần, chúng ta sẽ mất 6k (sau 6h là 3k/ ngày). 1 tháng là 24-27k + 20k tiền vé tháng là 47k. Trong khi nếu dùng vé ngày, thì mỗi tuần sẽ có 2 ngày mất

6k, và 3 ngày 2k= 12k. 1 tháng sẽ mất tầm 50k. Như vậy là chênh lệch có 3k. thế thì mua vé tháng làm gì nhỉ? Nên tớ quyết định ko mua." Ngoài ra với môn này các em sẽ được "đô hộ" dưới ách thống trị của thầy Hoàng Nam Dũng - giáo viên có tài ăn chơi điển hình, ước mơ thành giáo sư ở tuổi 35 để không phải đi hát hò. Một điểm sung sướng nữa là ban cán sự lớp của lớp Tiên tiến thoắt ẩn thoắt hiện ở VPK và BCN khoa, các thầy cô biết mặt, quan tâm đặc biệt, nói

chung là làm gì xin gì cũng dễ :D. Cuộc đời thì đương nhiên là không bằng phẳng, nên không phải càng học càng dễ. Các môn sau các em nên chuẩn bị tinh thần trước: Giải tích hàm, giải t í c h h à m nâng cao, hình học vi p h â n , logic

học đại cương, topology và giải tích 3. Nói chung là hãy kiên nhẫn. Rồi các em sẽ không cảm thấy hối hận khi học ở lớp này đâu. Đặc biệt tiếng Anh là một lợi thế quá lớn so với các bạn khác!

Ñaùp aùn caâu ñoá

Câu 1: có thể sống được 14 người. Gợi ý: đánh số mũ xanh là 1 còn mũ đỏ là 0, như vậy dãy người sẽ là một dãy số 0 và 1. Người đầu tiên (ngồi trên cùng) tính tổng các số của dãy mà người đó nhìn thấy( 14 người), nếu là số chẵn thì nói xanh còn lẻ thì nói đỏ. Người thứ hai (ngay sau người này) cũng tính tổng của dãy người này nhìn thấy (13 người) rồi đối chiếu với tính chẵn lẻ người đầu tiên nói sẽ tìm ra được màu mũ của mình và do đó sống sót. Những người sau đó cũng dựa vào thông tin của người đi trước và số mũ mình nhìn thấy để đoán được màu mũ của mình. Tóm lại chỉ có người đầu tiên là có thể sống hoặc chết còn những người sau đó đều sống. Đây là 1 bài toán được ứng dụng trong tin học vì liên quan đến tìm kí tự trong dãy nhị phân. Câu 2: Hỏi: anh có đang đứng trên lãnh thổ nước mình không? Nếu người đó gật đầu thì đó là lãnh thổ nước A, còn lắc đầu thì đó là nước B. Câu 3: Hỏi một chú bất kì: Nếu tôi hỏi bạn anh đâu là cửa sinh thì anh ta sẽ trả lời thế nào? Nếu người đó chỉ cửa bên trái thì cửa sinh ở bên phải và ngược lại Câu 4: Bàn chải đánh răng. Câu 5: Bố vợ


Sau một năm ấp ủ và gần hai tháng gấp rút chuẩn bị, giải Pes các lớp Toán tiên tiến,tài năng mở rộng lần thứ nhất đã chính thức khởi tranh vào hồi 8h thứ 7,17/09/2011 tại quán PS 206B Lương Thế Vinh.

Giải đấu mang tầm vóc "Quốc tế" Giải đấu quy tụ 24 game thủ đến từ các lớp thuộc khoa Toán-Cơ-Tin. Giải đấu đã vươn lên tầm quốc tế với sự tham gia của Viking - game thủ đến lớp QT Lý K54. Sự góp mặt của anh nói lên rằng, màu da và quốc tịch không quan trọng, tất cả đến đây chỉ bởi niềm đam mê. Tất cả đã góp phần tạo nên không khí cuồng nhiệt, nóng bỏng cho ngày hội của môn bóng đá bằng tay này.

Huynh đệ tương tàn Bước vào cuộc tranh tài, tại vòng 1 - thi đấu theo thể loại trực tiếp - vì thế, chỉ cần 1 sai lầm nhỏ thì mọi game thủ đều phải trả một giá rất đắt. Và quả thực, các trận đấu đều diễn ra rất căng thẳng và kịch tính, cùng với đó là chất lượng chuyên môn

hoäi tuï

cũng khá cao. Điểm nhấn của vòng 1 là việc game thủ Lê Văn Phóng K55A2 chiến thắng game thủ Nguyễn Minh Châu lớp QT Lý K54 với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 7-0. Vòng 2 nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó. Tuy chỉ còn lại 12 game thủ nhưng bầu không khí cuồng nhiệt ở 210 Lương Thế Vinh cũng không hề giảm sút mà còn càng tăng lên khi những game thủ bị loại đã trở thành các cổ động viên nhiệt tình. Cú shock lớn nhất của giải đấu sảy ra cũng tại ngay vòng đấu này, khi game thủ Lê Văn Đức K53A2 mặc dù đã dẫn trước game thủ Nguyễn Văn Giang K54A2 tới 4-0 ở lượt đi trên sân nhà nhưng lại thất bại toàn diện 50 ở trận lượt về trên sân khách. Cùng với đó,vòng 2 cũng chứng kiến 2 cặp đấu “Huynh đệ tương tàn” khi những người bạn cùng lớp phải gặp nhau, đó là Nguyễn Xuân Kỳ - Phan Tất Tín lớp K54 TN và Bùi Đắc Tiến - Nguyễn Quyết Chiến lớp K54A2. Tuy là những

người bạn nhưng khi vào trận,họ đều tỏ ra rất quyết tâm và không ai chịu thua kém đối phương.

Vinh danh K54 Tiên tiến!! Vòng 3 bắt đầu, đập vào mắt tôi đó là cảnh tượng tầng 3 không còn một chỗ trống. Các Cổ động viên ra sức


hứng trổ tài làm bình luận

cũng đã tỏ ra khá vượt trội khi dành chiến thắng ở cả 2 lượt trận với cùng tỉ số là 3-1 để chính thức bước vào trận chung kết. Quả là đáng tiếc cho Phóng khi anh chính là game thủ ấn tượng nhất trong 3 vòng đầu tiên với những chiến thắng rất đáng khâm phục

Kết quả chung cuộc viên. Đến lúc này t h ầ n may mắn thật khó lựa chọn khi mà 3 người thua là Tín, Đức và Giang phải bốc thăm chọn 1 người để cùng 3 người thắng lập nên vòng bán kết. Dường như vị thần này đã ưu ái quá nhiều cho lớp K54 Toán Tiên Tiến khi Tín bốc được lá thăm may mắn. Ở trận bán kết 1, dường như Tiến bị khá dè chừng trước lối chơi tấn công mãnh liệt của Bắc, anh hầu như không thể triển khai bóng tấn công và bị ghi liên tiếp 4 bàn thắng ở lượt đi trên sân khách, chịu thúc thủ với tỉ số 0-4. Nắm được tâm lý đối thủ, Bắc đã liên tục chơi ép sân hoàn toàn. Kết quả dường như đã được mặc định, Tiến tiếp tục chịu trận với tỉ số 0-4, chung cuộc anh thua hoàn toàn với tỉ số 08. Ở trận bán kết 2,Real Madrid do huấn luyện viên Tín chỉ đ ạ o

- VÔ ĐỊCH: PHAN TẤT TÍN K54 TT - Phần thưởng 300k+Cúp vô đich - Á QUÂN: NGUYỄN XUÂN BẮC K53A2 Phần thưởng 200k - GIẢI BA: BÙI ĐẮC TIẾN K54A2 - Phần thưởng 100k Giải đấu kết thúc quá sớm trong sự ngậm ngùi đầy tiếc nuối của khán giả. Do đây là lần đầu tiên tổ chức nên BTC chúng tôi còn nhiều thiếu sót, mong người chơi cũng như khan giả lượng thứ và đóng góp thêm để những giải đấu lần sau thành công hơn nữa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Trưởng BTC: Nguyễn Ngọc

Thạch Phan Phương Đức(ghi chép)


Câu hỏi 1: Người ta thường bảo “xa” là “nhớ”. Vậy khi nào bạn thấy “nhớ” người ấy. A-“Luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu”-Lúc nào cũng nhớ. B-“Đêm nay anh (em) mơ về em (anh)”Nàng (chàng) chỉ xuất hiện trong mơ. C-Cảm thấy: hình như có hơi nhớ nhớ. Câu hỏi thứ 2: Tần số bạn liếc nhìn cô ấy (anh chàng) là: A-Cứ có cơ hội là nhìn, mặt cô ấy (anh chàng) có như con gián cũng không chán. B-Chỉ nhìn khi… hình như cô ấy (anh chàng) nhìn mình C-Tao mà thèm nhìn con ấy (thằng ấy) á. Còn lâu nhé. Câu hỏi thứ 3: Khi cô ấy (anh chàng) buồn, bạn sẽ: A-Làm thế nào bây giờ? Chết thật rồi! Chết thật rồi. Tớ nên làm gì đây? B-Hỏi mọi người xung quanh xem vì sao cô ấy có vẻ buồn thế. C-Nhắn tin trực tiếp: “Nhóc làm sao thế?”, “Cậu có vấn đề gì à?” Câu hỏi thứ 4: Khi bạn buồn, bạn sẽ:

Đáp án: Bạn chọn nhiều câu trả lời A: Bạn đã biết thế nào là “chết trong lòng một tí”. Chuyên gia khuyên bạn: gái hay trai thì đều nên kiêu hơn một chút. Bạn chọn nhiều câu trả lời B: Rất có thể bạn đang mơ mộng thái quá. Chuyên gia khuyên bạn: Thử đi chơi với người khác xem sao.

A-Mình phải mạnh mẽ lên, không thể để cô ấy (anh ấy) thấy mình thế này. B-Gọi cho thằng (cô bạn) thân rủ đi nhậu (shopping) xả xì trét chứ sao. C-Nhắn tin cho người ấy: “Tớ đang…” và… gửi. Câu hỏi thứ 5: Khi bạn vui, bạn sẽ: A-Gọi gấp cho cô ấy (anh ấy) chứ sao, phải thông báo, phải thông báo. B-Gọi cho…bố mẹ đã, rồi mình sẽ báo với cô ấy (anh ấy). Giờ mình không còn trở ngại gì nữa. C-Mỉm cười thật tươi, và nhắn tin (gọi điện) cho những người quan trọng để thông báo. Tất nhiên là cô ấy (anh ấy) cũng là một trong số đó. Câu hỏi thứ 6: Nhịp đập của trái tim: A-Hùynh huỵch B-Bùm bụp C-Thình lình. Câu hỏi thứ 7: Giả sử bây giờ bạn biết tin người ấy yêu người khác. Bạn sẽ: A-Giết không tha, tra để sau. B-Tự tử C-Ơ hơ hơ….

Bạn chọn nhiều câu trả lời C: Chúng mình chỉ là bạn. Chuyên gia khuyên bạn: Không nên nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Lời kết: Dù tình cảm mà bạn dành cho người ấy bây giờ

Hãy cùng làm bài kiểm tra với 7 câu hỏi ngắn từ chuyên gia tư vấn tình yêu J.K bạn sẽ có ngay kết quả. Chú ý: Cả bài kiểm tra luôn nhớ tới 1 người, nếu chót dại “…” với nhiều người thì phải làm với mỗi người một lần.

Chuyeân gia tö vaán: JK

được gọi là “yêu”, “thích” hay cách gọi khác thì bạn nên trân trọng người bạn nhớ tới trong suốt bài kiểm tra. Chúc tất cả thành viên 3T đều tìm được một nửa của mình.

Baïn ñaõ thaät söï rung ñoäng?


#Po% 0 R+ .Y*# EK9 (7 Q* 0$> )1A* Io% (7 Q* Kw*# *$P /A*# (B Q* (B IT5 Kw*# Ib $+ Q* IX*# 5 Kw*# Ib Q* 2> )>*$ )7 I 1 '$kF $P*# Po*# *$P 0S0 R $e (7 0.<* (= 0$15`0 2> *`1 ' ? IX*# 5 I 1 '$k ' ? *$y*# (B 5`1 )a) 0k* 0$PO*# 0$> (7) / + %`0 I81 (7 Q* 0i0 I81 (7 *#Po% P*# 7*# 0$8* 0$%`0 27 5<1 -1H *$ 1 0$> 7*# c f 0 k * 0$PO*# 2> 0$` $95 %`0 *?% (o% 4%* (l% 27 $S, *$W* (o% 4%* (l% Ib #%W* $o* -1 I% E ?% (o% 4%* (l% '$A*# ,$R% (B *7+ M*# ? *#$L (7 Q* / % 27 *#Po% '% IB*# ? $e ? *#$L .Y*# Q* +% 0.g*# )i% -1 * $d 2n% *#Po% S5 $O* 6% 0A% u Q* )7 0$A% F > 0$` $95 $+ I% 0$W0 *$%a1 27 $g 6 $ 0$ 0$v Q* *$: A% ? *$%a1 Q* 0i0 2> *$y*# '$% 1j* 0A% ' + #%o A Im R C 0A% ? %) (\*# ' *?% (o% *7+ $ 5 #7+ 0$:0 T) L *$P +* q $O% I% $J*# *y p *75 0A% ? $7*$ 44 C I% 4 2V* %`0 (B *7+ 0A% I *# E S0 0$Po*#F ? 0$%d, u Y*# 4S1 4= R+ 0A% E $ 0!2!. 3%(( ! 3%(( !F ? Q*$ :+ D o D ."%!( (B *7+ M*# E $` 0?) (Q% (7 (7) / + F ? +* $PO*# /[* /7*# )X*# 0A% 0: 060 *`1 I%<* -16 ' (7) & I ? Po*# (B *7+ M*# Im*# 2%<* Y*# 81 k 0.15a* u 7 = E A I], *$S0 '$% Po% )7 B 44 *$e F Kw*# I`) /i (Ps*# *$y*# *#Po% <* Q* '$% 21% Po% $95 *$>* (Q% 4!) % q <* Q* '$% 1j* 9 '$k I 1 6) O* 6 0>*$ 5<1 !./ u 0A% *$: 4

*J) *$S0 J) *$S0 /s 0$T5 A R+ 41i*# 0$T5 15 E$%a* O% (7 $%a*F $ 5 Im*# 2%<* 2J* ,$@*# '$+ $h% 6% *75 6% '% 0$> @* R (n, E)A* *7+ '$? I%b) (Q% 7*# +F *$n 0$T5 $1U* 0n% z 1k% /%*$ *$W0 (81 )n% I% $P*# #%o 0$> '$6 IA% '$% +% 0$T5 A *$P *$y*# *#Po% Q* C*# (v 0.@ (n, 21% -16 *<* 0$T5 I9 .B0 2= $+ R (n, ' 4 *$n 0$T5 %*$ 0i0 t*# 0W* 0>*$ #%B, Ir )S5 Iv 2t 4%* q '= 0B *$n R A 1N*$ f1 7*# (7 0$` )7 .S0 'L 0=*$ '$% $15d* 21% 2^ 27 #\, '$? '$J* 0$> *$X* 0%* (7) 7% = $h% 4%* (o% '$15<* $60 $%d* . .Y*# 6 F G% @* 0$T5 A '$+ +6* Ia1 .S0 4> 0%* *$%d0 0>*$ *$%a1 *y $Z*# 0$b 0i0 t*# 27 c #T* Po*# *$P $R ? (n, *7+ IPs /1*# 'b $`0 85 #%o (n, )>*$ *$X 0n% 6 0$T5 /Pn*# *$P (n, )>*$ ,$@*# $g .%<*# IT5 A /1i0 *$X 2> *#Pr*# )m 2> '$!* 27 2> Iu (Q% $ 5 IPs 0$T5 A I6, v*# *$y*# E(81 (X) +5 $P #\, 0$T5 *$eF 5<1 T1 .S0 $% (7 ,$% (= 7 /1*# /Pn*#

$o% #% * v 0.A% I% 2m% 29 $Z*# ? I%b) w*# % *75 . 0.Po*# $Z* /_ *$n (X) 6 0$T5 A 5<1 -1H 27 #% I>*$ $B*# 0

*7+ Y*# '$% 0$T5 7 0$T5 7% )7 I% A*# 06 (Q% ) *# 6*$ ']+ $+ (n, *$ M*# 4> 0%* $ 5 $+ (n, I% J* '!) ? 2t (%<* %* '=*$ $B 6 0$T5 A /v '$h! $+ * $ 5 0k $v /%*$ *$W0 (7 (Q% IPs 0$7*$ A*# 27 $Q*$ ,$B ,$:, ,$6 ,$6 $ $60 $@ 0P*# w*# $B !./ ? Iu *%a) 0%* 27 -15`0 $n R (n, I9 0w*# /s 0$T5 P*# 0n% 08) 0.<* +* IPo*# I9 $g* 4 *$ )X0 );+ 2> 0m% 6) 0+ # * h 0%`0 u 0$T5 I% I6 ?*# /s 0$T5 K\*# *$ 1S* $X 4> T1 '$% 1k% IT1 0%<* 27+ 0$T5 *$>* +2! 5+1 (( 4 (n, .S0 $% (7 $>*$ /z , /s R 0$T5 X 2> )>*$ *$n 6% (T* / *# 4%* ,$S* 0$T5 B 4%*' I], J) Ij*# *#$L 2n% 2%d /X, /x . *#U*# (<* '$A*# *?% '$A*# .Y*# .j% $e 0.Po*# $Z*# @* : Q% *#1 *#O *$P $j% #W0 IT1 (Q*$ (C*# $+ )>*$ (S5 ,$S* *$n


Cậu biết không, cậu thật ngốc, nhưng tớ càng ngốc hơn khi tớ đánh mất đi một người bạn tốt như cậu.... Không hiểu tớ thân với cậu từ khi nào nhỉ?? Hồi đầu năm tớ còn rất ghét cậu vì cậu hay trêu trọc mọi người xung quanh. Tớ nhận ra sau con người đó là một con người ngập tràn yêu thương. Cậu luôn là người hiểu tớ nhất và chỉ có cậu mới có thể ngồi hàng giờ với tớ, nghe tớ kể những chuyện linh tinh. Cậu tin vô điều kiện tất tần tật những gì tớ nói. Dù đúng hay sai, cậu luôn đứng ra bênh vực tớ. (Cậu cãi nhau với cả bọn con gái trong lớp chỉ vì các cậu ấy nói xấu tớ với một bạn khác lớp. Chắc cũng chính vì thế mà tớ trở nên ngang bướng hơn trong mắt các bạn cùng lớp.) Cậu thích gu thời trang của tớ nên lúc nào cũng bắt tớ đi chọn đồ với cậu ( thật ra mà nói cậu mặc gì cũng đẹp). Cậu thích tớ học nghành thiết kế thời trang để mai sau chỉ thiết kế cho riêng cậu. Ích kỉ quá đi thôi... nhưng tớ đâu muốn học ngành đó. Tớ đùa với cậu rằng: "Đừng có mơ.....ông thuê có

nổi nhà kiết kế nổi tiếng như tôi không?" Cậu hay để những status rất tình cảm, đó là những trích dẫn trong tiểu thuyết hay lời một bài nhạc nào đó. Nhưng tớ hay vờ như những lời ấy chính cậu đang muốn nói với riêng tớ. Ngốc thật cậu nhỉ? Ở bên cạnh cậu tớ thực sự rất vui. Đi đâu có cậu bện cạnh tớ cũng cảm thấy tự hào đơn giản vì cậu là hotboy. Một ngày, tớ nhận ra cô bạn thân của tớ - Mai rất thích cậu. Mai thường đứng nhìn cậu từ xa. Cậu ấy lưu giữ cận thật tất cả những kỷ niệm về cậu, những tấm hình, hay chỉ đơn giản là một mẩu giấy có chữ của cậu. Dĩ nhiên tớ tự biến mình thành bà mai. Cậu cũng lớn rùi có bạn gái là chuyện bình thường. Tớ không thể giữ cậu mãi bên tớ được. Tớ bảo cậu và Mai rất đẹp đôi. Thật tâm tớ cũng nghĩ vậy vì Mại dịu dàng và xinh xắn. Nước da trắng ngà, đôi mắt to đen tròn như có một sức hút kỳ lạ. Ngoài kia bắt đầu râm ran tiếng ve, lác đác vài khóm lửa đỏ rực dưới sân trường. Nó đẹp nhưng đối với tớ là cảm giác chia ly. Chẳng mấy chốc

Ngöôøi baïn Vi, thaân göûi baïn toâi

hè đã đến, cùng với nó là một kỳ thi đặc biệt quan trọng ai nấy cũng

chăm chỉ hơn. Cậu lấy lý do phải chú tâm vào việc học để chia tay với Mai. Mai cũng tâm sự với tớ là cậu ý rất buồn. Thật khổ cho cậu ý quá! Con gái hay yêu thật lòng. Cậu ấy không thể làm gì khi không có cậu. Sao cậu không chọn lúc nào khác mà lại chọn vào đúng khoảnh khắc quan trọng của đời người. Còn cậu thì cứ vô tâm chỉ học.. học .. mà thôi. Tớ không biết khuyên cậu thế nào.......tớ cảm thấy ghét cậu thay cho Mai. Lửa phượng rực rỡ cũng đến lúc lụi tàn, tiếng ve sầu dần tắt.......Cuối cùng kỳ thi đại học cùng qua. Thật n g ạ c nhiên là kết quả


thi đại học của tớ và cậu bằng nhau. Cả hai cùng thực hiên được ước mơ của mình. Cậu hoc đại học xây dựng còn tớ học toán. Tớ thích toán từ nhỏ và tớ cũng mong muốn được truyền đạt lại những gì mình đã học. Tớ nghĩ tớ sẽ thấy hạnh phúc khi nhìn học trò mình lớn lên từng ngày.... Tớ vui hơn khi cậu gọi điện chúc mừng tớ. Cả tổ rủ nhau liên hoan mừng thắng lợi. Cậu dường như gần tớ hơn, chơi với tớ nhiều hơn. Tớ ngại lắm. Sợ mọi người hiểu lầm... Mai cũng có mặt ở đây. Cậu ấy lại càng buồn thêm. Thế rồi cậu viết lên wall nhà tớ trên Facebook đại loại rằng :"Dạo này cậu đi đâu? Tớ nhớ cậu lắm! :((”. Cậu quan tâm nhiều hơn. Mỗi khi tớ viết lên wall:"Tớ buồn". Cậu lại an ủi: ":-$ Sau mỗi lần thất bại ta lại nắm giữ 1 chìa khóa quan trọng của cuộc sống :D Chi-a-ki cố lên !" hoặc là: "Không được bi quan. Cố gắng lên nhé! :D". Nó như tiếp thêm sưc mạnh cho tớ. Cảm ơn cậu nhé! Tớ lại tâm sự với cậu như trước, kể tất tần tật mọi thứ cho cậu. Bỗng cậu nói cậu thích tớ. Tớ không lấy gì làm vui hay có bất kì một cảm giác nào khác. Tớ nghĩ đó là trò đùa. Tớ cũng đùa với cậu quen rùi mà. Tớ gật đầu đầu đông ý với cậu mà chẳng có chút ngại ngần. Còn ra vẻ như người yêu thật, tớ bảo tớ nhớ cậu. Ngược lại, càng ngày tớ nhận ra cậu lại rất nghiêm túc. Cậu quan tâm tớ nhiều hơn, hay mua quà cho tớ dù là chẳng vào dịp gì...... Nhận ra tình cảm của cậu làm tớ rất khó xử. Tớ cũng đâu xứng với cậu. Cậu là chàng hoàng tử chốn cao xa với vẻ đẹp trai có thể hút hồn bất lỳ cô gái nào, khuôn mặt hoản hảo tới mức khó có thể tìm ra quyết điểm nào. Còn tớ chỉ là cô bé không có gì đặc biệt. Cậu thích tớ ở điểm nào chứ?? Tớ còn nói với Mai

tớ và cậu mãi mãi chỉ có thể là bạn. Tớ làm sao đối diện vơi Mai. Tớ càng không thể iu người đã bỏ rơi bạn yêu quí của tớ. Tớ quyết định sẽ chia tay với cậu mặc dù chưa được bao lâu. Tớ sợ nếu cứ đi tiếp thì tớ sẽ không thể rời xa cậu được nữa. Tớ chuẩn bị cho cậu một bữa ăn thiệt ngon (đấy là tất cả số tiền tớ dành dụm được) vì tớ biết có thể đây là bữa ăn cuối cùng giữa tớ và cậu. Sau bữa ăn tớ mãi mới có thể thốt lên lời: "Mình là bạn như trước nhé." Cậu vờ như không hiểu. tớ gắt lên:"Chia tay. Có thế mà không hiểu." Cậu nhìn chằm chằm vào tớ. Nước mắt long tròng:"Cậu phải cho tớ biết lý do chứ. Cái gì cũng có lý do của nó". Tớ chi biết im lặng. Biết nói gì với cậu đây.... Cậu ôm chặt tớ, không đồng ý chia tay. Tớ không biết làm gì. Cũng không thể chia tay. Tớ đành mặc kệ. Kệ cho những gì đến sẽ đến. Sẽ có ngày cậu sẽ tự nói lới chia tay. Tớ không nghĩ ngày đó lại đến quá nhanh. Cậu luôn thắc mắc tại sao tớ lại đối xử với cậu như vậy, không bao giờ tự nhắn tin hay nói một lời đại loại như: Tớ nhớ cậu".... hai tháng sau, vào ngày valentine, cậu rủ tớ đi chơi. Tất nhiên tớ đồng ý. Nhưng đến lúc cậu gọi thì tớ bảo tớ bị ốm không đi được. Từ hôm ý cậu giận tớ luôn. Cậu không nhắn tin hỏi han tớ nữa..... Lần đầu tiên tớ biết đến cảm giác cô đơn.... tớ khóc...khóc nhiêu lắm. Giá như tớ nói thật với cậu, giá như tớ không đùa cợt cậu...và.... giá như tớ tin tưởng vào chính bản thân mình.... Tớ hy vọng ngày nào đó tớ được gặp lại cậu....tớ muốn nói với cậu rằng: Tớ thực sự xin lỗi. Cậu mại là người bạn tốt trong trái tim tớ!!!!


How

did fall in love with you?

we


Nội san 33T số 5  

Quay trở lại sau 1 năm vắng bóng, với sự góp mặt của 3 khóa. Chúc các bạn đọc báo vui vẻ :D

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you