Page 1

1

Disseny: Anna Panisello


2


Escola d’Estiu 2008

FORMAR-SE COM A SIGNE DE PROFESSIONALITAT Una vegada més arriba l’Escola d’Estiu amb les seues múltiples variants i ofertes, però amb una finalitat única: oferir un marc estimulant en què facilitar l’intercanvi d’experiències, la comunicació sobre innovacions i l’adquisició de nous coneixements i habilitats. El professorat de Catalunya disposa des de fa molts anys d’una eina excel·lent per a la millora professional, la formació d’estiu. Una eina que no és oferta al professorat com si aquest fos un col·lectiu merament passiu i receptor, sinó que és protagonitzada pels mateixos mestres i professorat en general. Perquè, en efecte, l’originalitat de l’Escola d’Estiu i de la proposta majoritària de formació del mes de juliol és que en bona part és organitzada, dirigida, gestionada i valorada pel mateix professorat. La detecció de necessitats de formació, la recerca de bons formadors i formadores (des de la pràctica i també des de la teoria), l’organització de les activitats en formats àgils i adients a les necessitats del professorat..., tot això va a càrrec en bona part dels mateixos protagonistes de la formació, que són els que millor saben què els convé. Certament el Departament d’Educació no renuncia a involucrar-se en aquesta actuació, no en queda al marge sense més ni més. Al contrari: d’una banda, hi ajuda amb el suport econòmic i amb la logística allà on sigui necessari; de l’altra, marca unes prioritats de formació d’escola inclusiva, innovació i currículum, tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació, millora i desenvolupament personal, etc. Però el seu suport és més un “estar al costat dels mestres i professors i professores”, que no pas una interferència en temàtiques, modalitats o formats. La formació continuada és un signe evident de professionalitat. I, a Catalunya, els docents fa anys que demostren el seu alt nivell de professionalitat participant de manera activa i amb consciència professional en la formació d’estiu, en molts casos complementària de la que es fa la resta de l’any. Enguany, a més, estem a punt d’encetar un nou període de canvis en la formació inicial del professorat. L’oportunitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior serà sens dubte aprofitada per les nostres institucions universitàries per tal d’oferir uns graus de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària en què, a més de la bona feina feta fins ara, s’hi podrà afegir més professionalitat, més pràctiques i més interès per la innovació i la recerca educativa. Igualment, la posada en marxa del màster de Professorat de Secundària ha de fer possible una formació específica per treballar en aquest nivell que sigui més adient a les necessitats educatives dels nostres joves. Conscients d’aquests canvis, la nova Llei d’Educació de Catalunya impulsada pel Departament recollirà les inquietuds de la comunitat educativa i farà un reconeixement explícit a la importància i exigència de la formació del professorat, la inicial i la permanent, vinculant-la a la recerca educativa, a la innovació i a l’intercanvi d’experiències docents. Com a Conseller d’Educació voldria manifestar la meva admiració i reconeixement a tots els professionals de la docència, l’esforç que faran per millorar la seua pràctica i la seua reflexió sobre l’educació durant aquests dies d’estiu. I alhora voldria convidar tothom a participar de la proposta de formació i donar, així, sentit a l’esforç que han fet els organitzadors i organitzadores de les escoles d’estiu i de les altres activitats de formació adreçades al professorat. Barcelona, juliol de 2008 Ernest Maragall i Mira / Conseller d’Educació

3


Model de formació, model d’educadors Estiu és sinònim de vacances, per a molts. Estiu és - també - sinònim de formació, per a nosaltres. Combinem bé una cosa i l’altra; només és qüestió de dedicar part d’aquest temps estival a una modalitat formativa que sap adaptar-se a les noves necessitats, a nous formats i que és el resultat de l’entusiasme de grups d’educadors i educadores que pensem que aquesta iniciativa ens ajuda a fer més bé la nostra tasca i a fer millors els nostres centres educatius. Darrera d’aquestes propostes formatives sempre hi ha un model d’educador i educadora. Pensem en una persona que sap atendre les necessitats educatives de cada infant o jove; que ho fa en el conjunt d’un equip docent; que fa sentir la coresponsabilitat als altres adults que acompanyen aquests menors en aquesta tasca; i que es proposa ser un agent actiu de llibertat, de participació, de convivència i de responsabilitat. Model utòpic, de vegades, però motor necessari de referent personal i de millora professional. Per això en les nostres ofertes trobem activitats adreçades al professional, però també activitats que s’ofereixen a la persona. Donem importància a totes les etapes educatives. Som conscients que l’educació infantil és la porta d’entrada al saber i al fer-se grans. Que l’ensenyament obligatori ens posa professionalment en el repte d’educar els ciutadans de futur que hauran de jutjar i millorar la societat que bastim els adults, a la que han d’integrar-s’hi amb les competències que els permetin ser-ne agents actius i persones felices que només ho són quan el benestar és col·lectiu i just. Que la formació al llarg de la vida ens obliga a fer realitat una educació de qualitat que és, alhora, una necessitat i un dret. En l’edició d’enguany recollim, de manera molt generalitzada, la necessitat d’afrontar bé un dels reptes que tenim professionalment davant nostre: l’educació per competències. Sigui en forma de cursos específics, de temes generals o en altres formats, el canvi que hem de plantejar-nos – i ens estem plantejant – en els centres amb la incorporació dels nous plantejaments curriculars que se’n deriven, té un lloc destacat a les nostres Escoles d’Estiu. Fem realitat, així, allò que ens ha caracteritzat tantes vegades: els canvis en profunditat només es poden fer amb el temps necessari i amb la convicció col·lectiva de qui els ha de portar a la pràctica. Les Escoles d’Estiu, doncs, són - un any més - la nostra contribució pràctica a un model de formació que també està en l’agenda del debat educatiu que vivim aquests mesos. I l’aposta per un model d’educador i educadora que ha de protagonitzar la posada en pràctica d’uns reptes educatius que haurà de recollir la Llei d’Educació per la que estem treballant. Tot plegat, una oportunitat que demana un debat serè i responsable i una confiança en la capacitat dels nostres centres i dels nostres professionals. Molts educadors i educadores demostrem aquesta confiança cada estiu. Bona feina i bon estiu! Ricard Aymerich i Balagueró President de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica

4


“Tornem a l’Escola, a l’Estiu” Enguany l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, continua amb el format de fa ja, quatre anys, una escola descentralitzada per tot el territori. El format és acceptat i demanat. Així portem el nostre segell a llocs on mai havien tingut formació a l’estiu des de l’MRP. La 28a edició estarà a Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i per primera vegada, a Móra d’Ebre, on s’impartiran dos cursos molt significatius, pel seu contingut i pels professors que els desenvoluparan. A Tortosa, continuem al Campus Terres de l’Ebre de la URV, serà per tercera vegada consecutiva que les instal·lacions de l’edifici Nou Betània ens hostatjaran. A Amposta, s’impartiran dos cursos al mateix Institut que els darrers tres anys, el Ramon Berenguer IV. El curs que s’impartirà a Sant Carles de la Ràpita, serà al CEIP Carles III, on també hem estat les anteriors tres edicions. La formació en els cursos i les activitats programades responen a inquietuds i peticions demanades, moltes vegades per les mateixes persones que desitgen assistir a la nostra Escola d’Estiu. La vessant renovadora de la nostra Escola d’Estiu és factor clau per fomentar la innovació i per anar cercant noves metodologies. Enguany trobareu una novetat al quadre de l’horari, que vol ser més que un canvi de nom, un canvi en la forma de presentar i tractar la temàtica educativa. En finalitzar els cursos, ens trobarem a les “Conferències, espai de trobada...”, informarem d’estos temes que són de màxima actualitat i donarem la nostra opinió. Estem davant d’un futur ple d’incògnites, quan no d’angoixes pels nous models d’escola i d’ensenyament que ens proposen els nous currículums i la futura Llei d’Educació Catalana. Estem convençuts que cal preparar-se adequadament. Per afrontar estos nous reptes cal que el pensament renovador el tinguem present. L’escola serà renovada si les persones que la integren estan per la renovació. El professorat ha de reflexionar per intentar portar a la pràctica la innovació i la millora en l’educació. Pensem que l’èxit del nostra alumnat, també és èxit nostre. La responsabilitat però, en aconseguir-ho és de tota la societat. Us encoratgem a totes i tots, mestres i professorat, a participar i debatre, en la nostra 28a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, moltes d’estes propostes. Us hi esperem. Àngel Ismael i Hierro President del Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre

5


Informació general de la

28a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre

DATES: Del 30 de juny al 4 de juliol del 2008. LLOCS: Campus Terres de l’Ebre. URV. Edifici Nou Betània. Camí de Betània, 5 Tortosa IES Ramon Berenguer IV. Av. Músic J. Sunyer, 1-37 Amposta IES Julio Antonio. Av. Comarques Catalanes, 103 Móra d’Ebre CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64 Sant Carles de la Ràpita NOTA: Acte inaugural de la 28a Escola d’Estiu

de les Terres de l’Ebre, 17 de juny a les 19 hores al Teatre HORARI: Auditori Felip Pedrell de Tortosa. • Cursos de 9h. a 13h. • Conferències, espai de trobada... a partir de les 13h.

MATRÍCULA: de l’1 al 20 de juny de 2008 La inscripció es formalitzarà des de la pàgina d’Internet: http://usuaris.tinet.org/mrpte o, també des de: http://www.xtec.es/formacio/formacioestiu08/escoles_estiu/index.htm PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ La inscripció a les activitats de formació es fa per via telemàtica accedint a l’activitat que se sol·licita i omplint les dades del formulari que apareix a la pantalla. El signe indica inscripció oberta. Si quan s’introduisquen les dades, l’aplicació no identifica la persona, esta s’haurà de donar d’alta; això vol dir que primer s’han de completar obligatòriament els camps Nom, Cognom1, Cognom2 i codi del centre on treballa i després, ja es pot fer la sol·licitud.

6


En cas que desconegueu el codi del centre on treballeu, o si no treballeu, podeu utilitzar el codi genèric següent, creat a l’efecte: NA110416. • Una vegada enviada la inscripció, s’ha d’ingressar la quota al compte corrent de l’MRP Terres de l’Ebre: LA CAIXA. Número de compte: 2100 – 0019 – 47 – 0200 51 7469 Fent constar, sempre, al resguard, el nom i cognoms de la persona assistent. • Aquest resguard és el document de matrícula, cal portar-lo el primer dia de l’escola d’estiu. Un resguard per persona inscrita. • No s’adjudicaran definitivament els cursos si no s’ha fet l’ingrés de la matrícula corresponent. El control dels pagaments es farà directament amb l’entitat bancària. • A partir del 23 de juny podeu consultar per Internet si el curs sol·licitat ha estat assignat. INFORMACIÓ: MRP. Terres de l’Ebre Tel. 628 445 802 CRP “Baix Ebre” Tortosa Tel. 977 448 353 CRP “Montsià” Amposta Tel. 977 704 420 CRP “Ribera d’Ebre” Móra d’Ebre Tel. 977 402 860 BLOC DE L’MRPTE: http://mrpterresebre.blogspot.com Adreça electrònica: mrp.terresebre@gmail.com MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA: Al Campus Terres de l’Ebre, URV, Edifici Nou Betània i a cada seu on s’impartixen els cursos el 30 de juny a les 8’45 h., si hi ha vacants. QUOTA: 12 euros pels socis/sòcies de l’MRP. 24 euros pels no socis/sòcies. La matrícula permet l’assistència al cursos, a les conferències, espai de trobada... i la realització de la sortida. Algun curs pot tindre suplement, en concepte de material, i els cursos virtuals, també, que s’abonarà al començament de l’Escola d’Estiu.

7


CERTIFICATS: • Tindran dret a certificat, inclòs al Pla de Formació del Departament d’Educació, les persones que hagen assistit al 80% del curs. El control el realitzarà el professorat de cada curs. • D’acord amb la informació rebuda des del Departament d’Educació no hi ha obligació d’expedir certificats en format paper (llevat dels casos en els quals les persones no puguen ser usuàries de l’XTEC). • Les persones usuàries podran accedir a la consulta de certificats del registre i, si hom ho vol, a la seua impressió a través de la pàgina web de formació del professorat: http://www.xtec.net/formacio mitjançant l’identificador XTEC. Cada certificat porta imprès un codi de verificació i l’adreça web on fer-ne la comprovació. • Si una persona no disposa de l’identificador XTEC ni compleix els requisits per donar-se d’alta, l’MRPTE li lliurarà el certificat en format paper OBSERVACIONS: Si un curs no arriba a un mínim d’alumnat s’haurà d’anul·lar, i els inscrits/es podran optar a un altre curs. Els cursos tenen places limitades, l’ordre serà la data d’entrada de l’ingrés a l’entitat bancària. LES COSES DEL DIA A DIA • La informació del dia a dia a l’Escola d’Estiu es publicarà a la nostra web, apartat Escola d’Estiu, bolletí “Llaüt” i les novetats d’última hora al bloc http://mrpterresebre.blogspot.com. Tothom qui vulga, com sempre, hi podrà col·laborar. • Cada dia, cap a les 11 h. hi haurà una estona per esmorzar. • Tots els dies, a les 13 h. Conferències, espai de trobada... acompanyats per alguna persona que ens explicarà la seua experiència segons hi figura a la programació. • Les editorials podran exposar materials pedagògics. • Podreu aportar suggeriments o dir-nos la vostra sobre coses que veieu que podem millorar. Us ho agrairem.

8


RELACIÓ DE CURSOS

CODI, TÍTOL, LLOC DE REALITZACIÓ, CONTINGUTS, OBJECTIUS, OBSERVACIONS, PROFESSORAT

CURSOS A TORTOSA Lloc: Campus Terres de l’Ebre - Universitat Rovira i Virgili Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa

8008220416 8008230416 8008240416 8008250416

CURSOS A AMPOSTA Lloc: IES Ramón Berenguer IV. Av. Músic J. Sunyer, 1-37 Amposta

8008200416 8008210416

Interculturalitat i Mediació en el treball socioeducatiu Kira A. Bermudez 20 h. Tècniques de ioga i meditació i la seua aplicació a la vida escolar Juan Manuel Vera Selma 20 h. La veu, eina de treball... M. Cinta Jardí Baiges 20 h. Eines TIC per treballar a l’aula Lluis Cabello Barcelona i Ricard Escandell Piera 20 h.

Coeducació: Tècniques de grup i la seua aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en noies i nenes M. Josepa Ruiz Morera i Marita Ramírez Roca 20 h. Introducció a la Linkat2 i programari lliure Joan Domènech González 20 h.

CURSOS A MÓRA D’EBRE Lloc: IES Julio Antonio. Av. Comarques Catalanes, 103 Móra d’Ebre

8008100416 800110416

Didàctica de la llengua i la literatura del patrimoni localitzat Josep Sebastià Cid i Català 15 h. Afrontació de situacions de conflicte professor-alumne a l’aula Joan Teixidó Saballs 15 h.

9


28a Escola d’Estiu de LOCALITAT

DILLUNS 30 DE JUNY

DIMARTS 1 DE JULIOL

Interculturalitat i Tècniques de ioga i me La Eines

TORTOSA 9 a 13 h.

Coeducació: Tècniques d de desenvolupam Introducció

AMPOSTA 9 a 13 h.

MÓRA D’EBRE 9 a 14 h.

Didàctica de la llengua i la lite

MÓRA D’EBRE 9 a 13 h. +dilluns, 15 a 18 h.

Afrontació de situacions de con

LA RÀPITA 9 a 13 h. A partir de les 13 h. Conferències, espai de trobada.

Olla bar Immersió rural en anglès

P La nova llei de ma d’educació i sob els nous currículums

LA SORTIDA: Coneixem el territori: Les Coves de Les conferències es faran al Campus Terres de

10


e les Terres de l’Ebre DIMECRES 2 DE JULIOL

DIJOUS 3 DE JULIOL

DIVENDRES 4 DE JULIOL

Mediació en el treball socioeducatiu editació i la seua aplicació a la vida escolar a veu, eina de treball... s TIC per treballar a l’aula

de grup i la seua aplicació com a instrument ment d’habilitat social en noies i nenes ó a la Linkat2 i programari lliure

eratura del patrimoni localitzat (dilluns a dimecres)

nflicte professor-alumne a l’aula (dilluns a dimecres)

rrejada qui no entra... para!

Presentació aterials didàctics bre les Terres de l’Ebre

Trobada de biblioteques escolars

Benifallet. Dijous, 3 de juliol de 2008, de 17 a 19 h. e l’Ebre de la URV-Tortosa. Edifici Nou Betània

11

Teatre escolar


CURS A SANT CARLES DE LA RÀPITA Lloc: CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64. Sant Carles de la Ràpita

8008260416 Olla barrejada qui no entra... para! M. Pilar Calvet Civit i Lluïsa Morelló Elies 20 h. Conferències, espai de trobada... A les 13h al Campus Terres de l’Ebre-URV Edifici Nou Betània, Camí de Betània, 5 Tortosa NOTA: Activitat oberta a tothom per les característiques de l’activitat • Dilluns, 30 de juny Conferències, espai de trobada no es lliurarà 8008400416 Immersió rural en anglès certificat d’assistència Equip MRPTE • Dimarts, 1 de juliol 8008410416 La nova llei d’educació i el nous currículums Equip MRPTE • Dimecres, 2 de juliol 8008420416 Presentació de materials didàctics sobre les Terres de l’Ebre Equip MRPTE • Dijous, 3 de juliol 8008430416 Trobada de biblioteques escolars Equip MRPTE • Divendres, 4 de juliol 8008440416 Teatre escolar Equip MRPTE

Visita cultural 8008450416 “Coneixem el territori: Les Coves de Benifallet” Activitat lúdica per conèixer les coves de Benifallet: fenòmens càrstics... Joaquim Vallespí

DESCRIPCIÓ DELS CURSOS DESCRIPCIÓ DELS CURSOS 800822416 Interculturalitat i Mediació en el treball socioeducatiu Lloc: Campus Terres de l’Ebre - Universitat Rovira i Virgili Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa Del dilluns 30/06/2008 al divendres 04/07/2008 de 09 h. a 13 h. Objectius: - Generar un espai de diàleg i treball sobre la comunicació i la relació intercultural a l’escola - Identificar i reflexionar sobre les actituds que es generen i projecten en la pràctica

12


professional amb persones de diferents orígens i trajectòries i la seua convivència comunitària - Aprofundir en una competència per la mediació i el diàleg en el treball socioeducatiu amb persones de diversos orígens Continguts: - Relació i comunicació intercultural: vivències i reptes en el treball socioeducatiu - Conflicte i actituds en grups culturalment diversos a l’escola - La negociació amb un/a mateix/a: la dimensió oculta de la relació amb l’altre - Facilitació del diàleg des d’una perspectiva de mediació intercultural - La mediació intercultural com a estratègia i competència per a la transformació positiva de tensions i conflictes a l’escola (comunicació i relació amb alumnes, famílies, docents) Metodologia: Dinàmica participativa, que cercarà estratègies i alternatives creatives per respondre a les necessitats actuals dels i les professionals, mitjançant exercicis, jocs de rol, recreació de situacions de conflicte, diàleg i reflexió conjunta aplicats a qüestions reals plantejades pels i les participants i per la formadora. Formadora: Kira A. Bermudez 8008230416 Tècniques de ioga i meditació i la seua aplicació a la vida escolar Lloc: Campus Terres de l’Ebre - Universitat Rovira i Virgili Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa Del dilluns 30/06/2008 al divendres 04/07/2008 de 09 h. a 13 h. Objectius: - Desenvolupar una comunicació positiva amb el nostre entorn - Estimular la consciència corporal i reduir l’ansietat Continguts: Un eficaç i senzill recurs per afavorir el benestar corporal i mental i perfeccionar destreses bàsiques en el desenvolupament personal i interpersonal. - El cos com a espai existencial i com a vehicle de comunicació - La respiració profunda i les postures bàsiques de ioga - Calma mental i visió interior - El mandala i la visualització dins de la meditació vipassana - L’atenció plena Formador: Juan Manuel Vera Selma 8008240416 La veu, eina de treball... Lloc: Campus Terres de l’Ebre - Universitat Rovira i Virgili Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa Del dilluns 30/06/2008 al divendres 04/07/2008 de 09 h. a 13 h. Objectius: - Conèixer el funcionament dels nostres òrgans fonatoris per tal de poder comparar el que fem amb el que deuríem fer - Donar unes nocions d’anatomia i de fisiologia del aparell fonador

13


- Treballar la veu per treure el màxim profit a les nostres condicions personals tan en veu parlada com cantada Continguts: Les sessions tindran una part teòrica i una part pràctica de forma que en acabar el curs hem de tindre les eines suficients com per utilitzar la veu sense problemes funcionals. Formadora: M. Cinta Jardí Baiges 8008250416 Eines TIC per treballar a l’aula Lloc: Campus Terres de l’Ebre - Universitat Rovira i Virgili Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa Del dilluns 30/06/2008 al divendres 04/07/2008 de 09 h. a 13 h. Objectius: Aproximació a aplicacions i recursos TIC per tal d’aprofitar-les al treball curricular a l’aula Continguts: - La prestatgeria - XTEC blocs - Quaderns virtuals - Imatge i so - ... Formadors: Ricard Escandell Piera i Luis Cabello Barcelona 8008200416 Coeducació: Tècniques de grup i la seua aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en noies i nenes IES Ramon Berenguer IV - av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta) Del dilluns 30/06/2008 al divendres 04/07/2008 de 09 h. a 13 h. Objectius: Aprendre diferents tècniques de grup com a eines per ajudar al professorat a potenciar el paper de nenes i noies dins les classes per tal de contrarestar les desigualtats per qüestions de gènere. Continguts: Les tècniques de grup afavoreixen la participació, però per si mateixes no resolen els problemes que determinen la menor participació de nenes i noies en les activitats de classe ja que tenen més capacitat d’intervindre oralment en espais privats o en grups reduïts. - Objectiu de les tècniques de grup: Que tots els i les alumnes aprenguen a expressar els seus sentiments i a considerar-los legítims - Elecció de la tècnica: explicar els objectius de les activitat i assolir el consens per triar la tècnica - Normes de realització del treball - Actuació de la persona docent durant l’activitat - Anàlisi de l’experiència Formadores: Maria Josep Ruiz i Morera i Marita Ramírez Roca.

14


8008210416 Introducció a la Linkat2 i programari lliure Lloc: IES Ramon Berenguer IV - av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta) Del dilluns 30/06/2008 al divendres 04/07/2008 de 09 h. a 13 h. Objectius: Conèixer i saber utilitzar les possibilitats que ofereix la Linkat2, linux en català del Departament d’Educació: el seu entorn gràfic, eines ofimàtiques, eines multimèdia, el treball amb Internet i l’administració bàsica del sistema. Aquest sistema operatiu ha de ser el SO preferent de treball als centres docents d’acord amb les orientacions del Departament d’Educació. Continguts: L’entorn gràfic GNOME. Les eines ofimàtiques. Les eines multimèdia. El treball amb Internet. L’administració bàsica del sistema. Formador: Joan Domènech González 8008100416 Didàctica de la llengua i la literatura del patrimoni localitzat Lloc: IES Julio Antonio. Av. Comarques Catalanes, 103 Móra d’Ebre Del dilluns 30/06/2008 al dimecres 02/07/2008 de 09 h. a 14 h. Objectius: Pràctica educativa a partir d’elements del nostre entorn i de la tradició literària més propera. Continguts: Posar de relleu i debatre com estem transferint a les aules els canvis produïts pels nous enfocaments teòrics de l’estudi de la llengua i la literatura (pragmàtica, anàlisi dels discurs, estètica de la recepció...) i algunes aportacions pedagògiques (socioconstructivisme, complexitat, sistèmica...). També s’aportaran exemples de pràctica educativa a partir d’elements del nostre entorn i de la tradició literària més propera, el que es denomina una didàctica del patrimoni localitzat. Formador: Josep Sebastià Cid i Català 800110416 Afrontació de situacions de conflicte professor-alumne a l’aula Lloc: IES Julio Antonio. Av. Comarques Catalanes, 103 Móra d’Ebre Dilluns 30 de juny, matí de 9 a 13 h., i tarda, de 15 a 18 h. Dimarts, 1 de juliol, matí de 9 a 13 h. Dimecres, 2 de juliol, matí de 9 a 13 h. Objectius: - Identificar i caracteritzar les principals situacions de conflicte professor-alumne des de la perspectiva dels docents - Considerar els elements que intervenen en la conducta professional (intervenció) dirigida a l’afrontament d’aquestes situacions - Aportar elements de reflexió i pautes d’acció que possibiliten la intervenció fona-

15


mentada en l’afrontament de situacions de conflicte - Fomentar l’intercanvi d’experiències i la construcció conjunta de coneixements entre els assistents Continguts: L’afrontament de situacions de conflicte entre el professor i alumne forma part de la faena quotidiana dels ensenyants; ara i sempre. A llarg del curs es presentaran alguns fonaments per a l’afrontament d’aquestes situacions, es comentaran casos reals, s’aportaran algunes pautes d’actuació, es fomentarà l’intercanvi d’experiències i estratègies entre els participants per a l’afrontament exitós d’estes situacions des d’una perspectiva competencial. Formador: Joan Teixidó Saballs 8008260416 Olla barrejada qui no entra... para! Curs/Taller de comunicació oral adreçat a Infantil i Cicle Inicial. Lloc: CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64. Sant Carles de la Ràpita Del dilluns 30/06/2008 al divendres 04/07/2008 de 09 h. a 13 h. Objectiu: Generar estratègies i recursos metodològics per potenciar el desenvolupament de la llengua oral en el marc de les competències comunicatives Ingredients: Una cullerada de currículum macerat amb competències Un menat d’habilitats lingüístiques Un grapat d’interaccions verbals Una selecció de recursos frescos Elaboració: Prepararem els ingredients amb molta cura i els introduirem delicadament a l’olla. Caldrà remenar-los amb precisió i fer-los coure lentament, tot fent xup-xup, per extraure’n totes les propietats. Amb bona pràctica i experimentat criteri obtindrem el punt de cocció, textura i sabor desitjats. Passarem els ingredients pel xinès i tot seguit procedirem a salpebrar al gust la mescla resultant. Ornamentarem el plat amb un toc personal i adequat als comensals. Per assaborir aquest plat es suggereix acompanyar amb una bona conversa i regarlo amb el preuat elixir de la il·lusió. Bon profit! Formadores: M. Pilar Calvet Civit i Lluïsa Morelló Elies

16


Àmbit Virtual de les Escoles d’estiu 2008 Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya Del 30 de juny al 11 de juliol del 2008 L’Àmbit Virtual és l’espai de trobada de les diferents escoles d’estiu arrelades al territori català i organitzades per la FMRPC. A través d’aquest espai les escoles poden intercanviar informació sobre les activitats que organitzen, participant així d’una realitat més àmplia però mantenint el seu caràcter i la seva singularitat. L’Àmbit Virtual ens permet prendre part en l’Escola d’Estiu des de casa, només cal tindre accés a un ordinador connectat a Internet. A través de l’Àmbit Virtual podem visionar en directe (o en diferit) les videoconferències anunciades en el calendari de les Escoles d’Estiu, intervindre en el Fòrum General, o bé participar en els cursos virtuals. Els materials dels cursos estan disponibles a la xarxa Internet i la relació professor/alumne i entre alumnes es fa per missatgeria, fòrums, xats, blogs... Per participar en els cursos cal estar matriculat a una Escola d’Estiu i, a més a més, inscriure’s als cursos virtuals. Trobareu més informació a http://acte.pangea.org/ Cas d’inscripció a un curs virtual caldrà pagar un suplement de 3 euros al moment de formalitzar la matrícula a l’EE.

17


ESCOLA D’ESTIU

ORGANITZA

29ª

Escola d’Estiu de l’Anoia

Grup de Mestres de l’Anoia Carretera Manresa, 65 - 2n / 08700 IGUALADA Tel.: 938 04 04 53 / Fax: 938 04 17 33

39ª

Escola d’Estiu Jaume Miret, de Lleida

Mov. d’Innovació Educativa C. Bisbe Torres, 2 / 25002 LLEIDA Tel.: 973 26 35 61 / Fax: 973 26 35 61

29ª

Escola d’Estiu del Maresme

Mov. Educ. del Maresme Les Esmandies Rda. O’Donnell, 94 2n. / 08302 MATARÓ Tel.: / Fax: 937 58 94 02 / Mòbil: 627 92 42 72

22ª

Escola d’Estiu de la Noguera

Grup de Mestres de la Noguera C. Divina Pastora, 1 / 25600 BALAGUER Tel.: 973 44 63 62 / Fax: 973 44 88 99

26ª

Escola d’Estiu d’Osona

Grup de Mestres d’Osona juntament amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic Tel.: 938 86 63 50

30ª

Escola d’Estiu del Penedès

Grup de Mestre de l’Alt Penedès Pl. del Penedès, 3, 2a. / 08720 VILAFRANCA del Penedès / Tel.: 938 17 16 06

18ª

Escola d’Estiu del Priorat

Grup de M. del Priorat Carretera de Porrera, s/n / 43730 FALSET Tel.: / Fax: 977 83 06 72

26ª

Escola d’Estiu del Ripollès

Grup de Mestres del Ripollès Sala Eudald Graells Pg St Joan, 1 / 17500 RIPOLL Tel.: 972 70 17 53 / Fax: 972 70 30 51

43ª

Escola d’Estiu de Rosa Sensat

Assoc. Mestres Rosa Sensat Av Drassanes, 3 / 08001 BARCELONA Tel.: 934 81 73 74 / Fax: 933 01 75 50

15ª

Escola d’Estiu de la Terra Alta

Col·lectiu de Mestres de la Terra Alta De la Germandat, 16 / 43780 GANDESA Tel.: / Fax: 977 42 03 97

28ª

Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre

Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre Camí de Betània, 5 / 43500 TORTOSA Tel.: 628 44 58 02

25ª

Escola d’Estiu de l’Urgell-Segarra

Grup d’Ensenyants Urgell-Segarra Avda. Agustí Ros, 3 / 25310 AGRAMUNT Tel.: 973 39 06 68

29ª

Escola d’Estiu del Vallès Occidental

Assoc. de Mestres Alexandre Galí Sant Isidre, 29 / 08221 TERRASSA Tel.: 680 94 39 70

27ª

Escola d’Estiu del Vallès Oriental

Casal del Mestre de Granollers Josep Umbert, 25-27 2n-3a / 08402 GRANOLLERS Tel.: 938 60 01 40

4ª 9ª

Escola d’Estiu Virtual Àmbit Virtual Escoles d’Estiu

ACTE - (Associació Catalana de Telemàtica Educativa) / Avda Drassanes, 3 08001 BARCELONA / Tel.: 934 81 73 88

Escola d’Estiu de l’Educació de Persones Adultes

Grup Organitzador de l’Escola d’Estiu Avda Drassanes, 3 / 08001 BARCELONA Tel.: 934 81 73 88

18


LLOC

DATES

INTERNET

Edifici Garcia Fossas Ctra. Manresa, 65 08700 IGUALADA

30 de juny 1, 2, 3 i 4 de juliol

web: www.educanoia.net e-mail: pramon@xtec.cat

Universitat de Lleida Campus de Cappont / c/ Jaume II, 71 Edifici Polivalent / 25001 LLEIDA

30 de juny 1, 2, 3 i 4 de juliol

web: http://gmlleida.pangea.org e-mail: gmlleida@pangea.org

De l’1 a l’11 de juliol

web: www.memcat.org e-mail: mem@pangea.org

30 de juny 1, 2, i 3 de juliol

web: www.xtec.cat/crp-noguera e-mail: se-noguera@xtec.cat

Aula Magna de la Universitat de Vic. C. Laura, s/n 08500 VIC

1, 2, 3 i 4 de juliol

web: www.xtec.net/crp-osona e-mail: crp-osona@xtec.cat

Fundació Àngels Garriga -SaiforesCarrer de Dalt, 6 / SAIFORES Tel.: 977 67 70 65

1, 2, 3 i 4 de juliol

web: www.grupmapnet.org e-mail: mapnet@grupmapnet.org

CEIP Antoni Vilanova C. Reus, s/n FALSET

1 i 2 de juliol

web: www.xtec.net/crp-priorat e-mail: crp-priorat@xtec.net

IES Thos i Codina Riera de Cirera 57 08304 MATARÓ IES Almatà Parc Públic el Reial 25600 BALAGUER

e-mail: rgibert@xtec.cat

Escola del Treball Rda Mas d’en Bosch RIPOLL

1, 2, 3 i 4 de juliol

Campus Mundet Pg Vall d’Hebron, 171 BARCELONA

Del 30 de juny a l’11 de juliol

CEIP Cèsar Martinell 43594 El Pinell del Brai Tel.: 977 42 62 16

30 de juny 1, 2, 3 i 4 de juliol

URV- Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània. TORTOSA IES Ramon Berenguer IV a AMPOSTA IES Julio Antonio, a Móra d’Ebre CEIP Carles III a ST. CARLES DE LA RÀPITA

30 de juny 1, 2, 3 i 4 de juliol

CEIP Jacint Verdaguer Ramon y Cajal, 8 25300 TÀRREGA

30 de juny 1, 2, 3 i 4 de juliol

UAB Facultat C. Educació BELLATERRA

30 de juny 1, 2, 3 i 4 de juliol

IES Antoni Cumella C/ Roger de Flor, s/n 08400 GRANOLLERS

30 de juny 1, 2, 3 i 4 de juliol

Àmbit Virtual de les Escoles d’Estiu dels MRP de Catalunya BARCELONA Tel.: 686 56 01 49

30 de juny 1, 2, 3 i 4 de juliol Del 30 de juny al 9 de juliol

19

web: www.rosasensat.org e-mail: cursos@rosasensat.org web: http://www.xtec.net/crp-terraalta e-mail: e3990109@xtec.net web: http://usuaris.tinet.org/mrpte e-mail: mrp.terresebre@gmail.com

web: www.pangea.org/~geus e-mail: geus@pangea.org web: http://amgali.pangea.org e-mail: eestiuvoc@pangea.org web: www.casaldelmestre.org e-mail: secretaria@casaldelmestre.org web: http://acte.pangea.org e-mail: actevitats@pangea.org web: http://aadults.pangea.org e-mail: educacioadults@gmail.com


20

Programa oficial Escola Estiu 2008  
Programa oficial Escola Estiu 2008  

Programa de la 28 Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre

Advertisement