Page 1

1


Escola d’Estiu 2011 A prop de complir-se el centenari, només cal recordar que fou el 1914 quan sota la direcció d’Eladi Homs i Alexandre Galí s’organitzà la primera Escola d’Estiu, aquesta gaudeix d’una bona salut gràcies al treball excel·lent que s’ha dut a terme al llarg del temps i fins avui. L’Escola d’Estiu s’ha anat convertint, a l’escola o a l’institut, en un referent de la formació del professorat del país en un moment en què finalitzat el treball del curs escolar i en un context, per tant més relaxat, s’està en disposició de formar-se, i compartir entre iguals experiències que el dia a dia no sempre permet. L’Escola d’Estiu esdevé, doncs, un espai de formació i d’intercanvi d’experiències i alhora caldria que possibilités que professionals diversos, que sovint no coincideixen, mestres de primària i professorat de secundària, mestres d’escola rural i mestres d’entorn urbà, poguessin compartir per un període breu de temps les seves diferents visions del fet educatiu, a fi que cadascun s’enriqueixi amb les aportacions de l’altre. Una altra singularitat de l’Escola d’Estiu és que ha esdevingut la màxima representació de la descentralització de l’oferta educativa, n’hi ha per tot el territori del nostre país i, per tant, permet que, tot i considerant les línies prioritàries del Departament d’Ensenyament, se singularitzi en les peculiaritats i necessitats dels professionals dels centres de l’àmbit on es realitza. Al llarg d’aquests gairebé cent anys, les necessitats dels mestres i professorat, així com de l’educació del nostres infants i joves, ha anat canviant al mateix temps que la pròpia societat catalana s’ha hagut d’enfrontar a nous reptes. L’Escola d’Estiu s’ha adaptat a aquest canvis, tot i que el fonament de base sigui el mateix, millorar la feina del professionals i fer-los més eficients. Els nous reptes es reflecteixen en les temàtiques entorn a les quals giren les activitats de formació, com ara les competències bàsiques, i molt especialment la Lectura, com a competència comunicativa que és la base de la resta dels aprenentatges, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, la formació telemàtica, les llengües estrangeres, etc. L’Escola d’Estiu és un referent necessari per al nostre país que no podem separar de la cultura i les tradicions que ens són pròpies. Saber trobar aquells camins que fan possible l’aprenentatge de l’alumne; i saber que, per poder-los recórrer junts, caldrà reclamar la seva implicació activa, amb la voluntat i l’esforç que això comporta. Perquè, en definitiva, l’aprenentatge és inseparable de la dedicació i el convenciment mutu. Un repte que es renova cada dia i que, cada dia, va perfilant el futur del nostre país. La considerable assistència de professionals a l’Escola d’Estiu és un patrimoni del país que no es pot perdre i al qual el Departament d’Ensenyament dóna suport i en reconeix la seva vàlua. Irene Rigau i Oliver Consellera d’Ensenyament

2


L’essència de l’Escola d’Estiu El passat novembre ens trobàvem a Vilanova i la Geltrú la pràctica totalitat de comissions organitzadores de les Escoles d’Estiu relacionades amb els Moviments de Renovació Pedagògica. La intencionalitat fou senzilla: disposar d’un temps per a la conversa, la reflexió i l’intercanvi d’experiència. Era necessari per la nova situació que ens planteja el controvertit calendari escolar d’enguany i perquè vèiem convenient poder parlar d’una eina formativa que, any rere any, mostra i demostra la seva eficiència i un alt grau de satisfacció per al professorat que hi participa. A mesura que hem anat avançant el curs s’ha anat fent més palès que ens trobem en uns moments delicats a nivell econòmic i social, els indicadors que apareixen als mitjans ens preocupen com a col·lectiu de mestres conscienciats per la realitat social que ens envolta i que vivim en primera persona en moltes de les nostres escoles o famílies. Els Governs estan aplicant mesures de contenció de la despesa pública, hem de demanarlos cautela i prudència. Estic convençut que ens trobem en moments de canvi de paradigma social, econòmic i educatiu; la sortida hauria d’anar-se construint pensant en totes les persones, en els seus drets bàsics i en el seu benestar personal i social. En aquesta idea dels drets fonamentals hem d’afirmar de manera vehement que l’educació, i en especial l’educació pública, és un pilar, de ben segur que un dels principals, per poder anar avançant de manera constructiva en un futur millor. Cal però, pensar que el futur ens planteja unes coordenades de l’aprenentatge diferents a les que hem tingut avui, en un marc on qui aprèn ho fa al llarg de la seva vida, i a l’ample –o sigui amb la intervenció de diferents agents educatius-. Hem d’aprofundir en les implicacions que té en els espais, en el temps educatiu i en l’organització escolar. Aquest és un repte important en què l’Escola d’Estiu pot contribuir des de les bases de la renovació pedagògica, la seva autèntica essència. Treballant des de la pràctica i la realitat, perquè a partir del contrast teòric es generi intercanvi d’experiència i coneixement pedagògic que tingui incidència a les aules i es comparteixi amb els equips de mestres tot just al setembre. També perquè pugui ser el germen o la conseqüència de trobades, activitats formatives i debats pedagògics als Moviments durant el curs. Com deia Pilar Benejam en el 25è Aniversari de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat, “l’Escola d’Estiu, a més d’un model alternatiu de formació, és un laboratori de renovació pedagògica”. El treball dels Moviments sempre s’ha fet en base al compromís i considerem l’ètica com a element que fonamenta el desenvolupament de la nostra professió. Per això el 28 de maig presentarem la nostra proposta del compromís ètic del professorat i celebrarem amb goig el 25è aniversari de la Federació. Les Escoles d’Estiu, reflectint la diversitat territorial del nostre país, s’han anat desenvolupant progressivament des de fa gaire bé mig segle. És molt d’agrair l’entusiasme de les comissions organitzadores que, en situacions complexes com les d’aquest any, treballen amb el ferm convenciment que l’educació és una eina per a la millora de les persones i de la societat, amb la seguretat que a través d’ella podem aportar el nostre gra de sorra per a la transformació social, ja que cadascú i tothom som partícips i responsables de caminar cap a aquesta necessària utopia. Que tinguem una molt bona Escola d’Estiu ! Raül Manzano Tovar President de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

3


31a Escola Estiu a les Terres de l’Ebre Un any més, el membres del Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre organitzem l’Escola d’Estiu amb la voluntat que aquesta esdevingui un espai d’intercanvi i d’aprenentatge i que alhora ens aporti eines indispensables per tal de donar resposta a les necessitats de les nostres escoles. Any rere any, els/les mestres i els/les professors/es del territori han assistit a les nostres Escoles d’Estiu moguts per les seves inquietuds i ganes de trobar nous reptes i de donar un aire fresc a la tasca quotidiana que desenvolupen en els centres. Pensem que aquesta modalitat de formació d’estiu continua ben viva. Els actualitzen els coneixements gràcies a cursos de tècniques didàctiques o continguts. El contacte personal del professorat de diferents escoles compartir experiències i al debat entre els mateixos ensenyants. És el propici per a reflexionar sobre la pràctica sense l'angoixa del dia a dia.

docents de nous ajuda a moment

En aquesta 31a edició volem oferir una proposta variada de formació que esperem tinguin tan bona acollida com les de les anteriors edicions. Trobareu diferents cursos relacionats amb temàtiques vigents a l’escola com les TIC, l’anglès, l’expressió corporal, el llenguatge, la coeducació i la tasca docent. D’altra banda, a més dels cursos de formació, oferim un espai de reflexió, opinió i debat a través d’una sèrie de taules rodones i conferències que es realitzaran al llarg de la setmana i que tractaran temes relacionats amb l’educació. Tot i que aquest ha estat un curs en què la realitat social ha afectat i condicionat la realitat educativa, creiem que tots som capaços de fer un últim esforç per mantenir l’Escola d’Estiu viva, que és ja una senya d’identitat al territori. Esperem i desitgem que aquesta nova edició sigui molt profitosa i engrescadora i, sobre tot, que ajudi a la millora de la qualitat educativa a les nostres terres. Consol Sagrera Vilaplana Presidenta Moviment de Mestres Terres de l’Ebre

4


Informació general de la

31a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre DATES: 4, 5, 6, 7, 8 de juliol del 2011. LLOCS: Escola El Temple. C. Adrià d’Utrech, s/n (Tortosa) Escola Consol Ferré. C. Valentins 20-26 (Amposta) Escola Carles III. Av. de la Constitució, 64 (Sant Carles de la Ràpita) HORARI:

  

Cursos dilluns a dijous de 16h a 20h i divendres de 9h a 13h Conferències i taules rodones de 20h a 21h Sortida: 17 h

MATRÍCULA: de l’1 al 28 de juny de 2011 La inscripció es formalitzarà des de la pàgina d’Internet: http://usuaris.tinet.org/mrpte o, també des de: http://www.xtec.cat/formacio PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ La inscripció a les activitats de formació es fa per via telemàtica accedint a l’activitat que se sol·licita i omplint les dades del formulari que apareix a la pantalla. El signe  indica inscripció oberta. Si quan s’introdueixen les dades, l’aplicació no identifica la persona, aquesta s’haurà de donar d’alta; això vol dir que primer s’han de completar obligatòriament els camps Nom, Cognom1, Cognom2 i codi del centre on treballa i després, ja es pot fer la sol·licitud. En cas que desconegueu el codi del centre on treballeu, o si no treballeu, podeu utilitzar el codi genèric següent, creat a l’efecte: NA110416. * Una vegada enviada la inscripció, s’ha d’ingressar la quota al compte corrent de l’MRP Terres de l’Ebre: LA CAIXA. Número de compte: 2100–0019–47–0200 51 7469 IMPORTANT! Fent constar, sempre, al resguard, el NOM I COGNOMS de la persona que es matrícula i el CURS al qual es matricula. Si no es compleix aquest requisit l’organització no podrà garantir la correcta adscripció al curs. * Aquest resguard és el document de matrícula, cal portar-lo el primer dia de l’escola d’estiu. Un resguard per persona inscrita. * L’adjudicació als cursos s’assignarà en rigorós ordre de data d’ingrés a caixa. El control dels pagaments es farà directament amb l’entitat bancària. * A partir del 30 de juny podeu consultar per Internet si el curs sol·licitat ha estat assignat.

5


INFORMACIÓ: MRP. Terres de l’Ebre Tel. 628445802 CRP “Baix Ebre” Tortosa Tel. 977448353 CRP “Montsià” Amposta Tel. 977704420 CRP “Ribera d’Ebre” Móra d’Ebre Tel. 977402860 BLOC DE L’MRPTE: http://mrpterresebre.blogspot.com Adreça electrònica: mrp.terresebre@gmail.com MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA: A cada seu on s’imparteixen els cursos el 4 de juliol a les 8’45h., si hi ha vacants. QUOTA: 15 euros per als socis/sòcies de l’MRP. 30 euros per als no socis/sòcies. Us podeu fer socis/sòcies des de la pàgina de l’MRP Terres de l’Ebre http://usuaris.tinet.org/mrpte. La matrícula permet l’assistència als cursos, a les conferències, als espai de trobada, als cursos virtuals... i a la realització de les sortides. La inscripció als cursos virtuals començarà el 31 de maig. Si per algun motiu no poden fer la matrícula a l'EE haurien de renunciar a la plaça. CERTIFICATS: • Tindran dret a certificat, inclòs al Pla de Formació del Departament d’Ensenyament, les persones que hagin assistit al 80% del curs. El control el realitzarà el professorat de cada curs. • D’acord amb la informació rebuda des del Departament d’Ensenyament no hi ha obligació d’expedir certificats en format paper (llevat dels casos en els quals les persones no puguin ser usuàries de l’XTEC). • Les persones usuàries podran accedir a la consulta de certificats del registre i, si hom ho vol, a la seva impressió a través de la pàgina web de formació del professorat: http://www.xtec.net/formacio mitjançant l’identificador XTEC. Cada certificat porta imprès un codi de verificació i l’adreça web on fer-ne la comprovació. • El Departament d'Ensenyament considera vàlida la informació visible en el lloc web i per tant, les persones participants en els diferents concursos o convocatòries del Departament d'Ensenyament no els hi caldrà presentar aquests mèrits de formació. • Si una persona no disposa de l’identificador XTEC ni compleix els requisits per donar-se d’alta, l’MRPTE li lliurarà el certificat en format paper. OBSERVACIONS: Si un curs no arriba a un mínim d’alumnat s’haurà d’anul·lar, i els inscrits/es podran optar a un altre curs. Els cursos tenen places limitades, l’ordre serà la data d’entrada de l’ingrés de la quota d'inscripció al compte corrent de MRPTE. La informació puntual de les places vacants als cursos de l'Escola d'Estiu, així com les novetats i els avisos d'última hora es publicaran a la web del MRPTE i al bloc, aquests mitjans seran els preferents per a contactar assistents i organització.

LES COSES DEL DIA A DIA Cada dia a les 20 hores hi haurà conferències, espai de trobada..., acompanyats per algun personatge que ens explicarà la seua experiència segons hi figura a la programació. Cada dia sortirà el "Llaüt", bolletí-diari de l'Escola d'Estiu, en format web, on tothom que vulgui, com sempre, hi podrà col·laborar. Totes les persones inscrites als cursos, rebran diàriament a la bústia electrònica personal comunicada a la fitxa d’inscripció l’exemplar en format pdf. Cada dia, i a cada moment, podreu aportar suggeriments o dir-nos la vostra sobre coses que veieu que podem millorar. Us ho agrairem.

6


RELACIÓ DE CURSOS CODI, TÍTOL, LLOC REALITZACIÓ, CONTINGUTS, OBJECTIUS, OBSERVACIONS, PROFESSORAT

CURSOS A TORTOSA Lloc: Escola El Temple – C. Adrià d’Utrech, s/n REC1100416

De boca a orella: aproximació a la literatura oral Mònica Sales de la Cruz 20h REC1110416 La relació docent-dicent. Un canvi en la mirada. Maite Fonollosa Vives i Imma Adell Meseguer 20h REC1120416 La PDI a l’aula, estratègies i metodologies per al seu ús Carlos Ferrando Villaroya 20h

CURSOS A AMPOSTA Lloc: Escola Consol Ferré - C. Valentins 20-26 REC1130416

Coeducació: Tècniques de grup i la seva aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en l’alumnat Marita Ramírez Roca i M. Josepa Ruiz Morera 20h REC1140416 English for kids Montse Sabater Bertomeu 20h REC1150416 Recursos TIC a l’aula Lluís Cabello Barcelona i Ricard Escandell Piera 20h

CURS A SANT CARLES DE LA RÀPITA Lloc: Escola Carles III - Av. de la Constitució, 64 REC1160416

Expressió corporal Ana M. Nieto Rodríguez, Betlem Casanova Domingo i Ana Ramirez Duran 20h

7


CONFERÈNCIES, ESPAI DE TROBADA... Activitats obertes a tothom NOTA: Per les característiques de les activitats no és lliurarà certificat d’assistència. REC9000416 Taula rodona, debat i comunicació: L’escola després de la 6a hora Dilluns 4/7/2011 a les 20h ESC El Temple - C. Adrià d’Utrech, s/n (Tortosa) REC9010416 Conferència: Poesia en acció a l’escola Dimarts 5/7/2011 a les 20h ESC Consol Ferré - C. Valentins 20-26 (Amposta) REC9020416 Conferència: Escola rural. Nova realitat Dimecres 6/7/2011 a les 20h ESC El Temple - C. Adrià d’Utrech, s/n (Tortosa) REC9030416 Taula rodona, debat i comunicació: La visió de l’EduCAT 1x1 a les Terres de l’Ebre Dijous 7/7/2011 a les 20h ESC Consol Ferré - C. Valentins 20-26 (Amposta)

Visites culturals REC9040416 Visita a l'Espai de Joc Waldorf i a la Granja Laye Divendres 8/7/2011 a les 17h (Ulldecona)

DESCRIPCIÓ DELS CURSOS REC1100416

De boca a orella: aproximació a la literatura oral

Lloc: Escola El Temple – C/ Adrià d’Utrech, s/n - Tortosa Del dilluns 04/07/2011 al dijous 07/07/2011 de 16h a 20h i divendres 08/07/2011 de 09h a 13h. Descripció:.La literatura oral és una font de recursos que val la pena descobrir. Els relats transmesos de boca a orella i de generació en generació porten implícits uns valors i uns coneixements que poden ser molt útils en una aula. Saber com funciona la gestió de tot aquest gruix de materials pot ajudar els docents a utilitzar aquestes eines amb més facilitat. Així, el curs pretén donar a conèixer, a grans trets, la base teòrica (etnopoètica) que analitza aquestes produccions per poder dur a terme un bon treball pràctic amb l’alumnat. Destinataris: Internivells Objectius: - Apropar l’estudi de la literatura oral al món de l’educació. - Aprendre a gestionar relats orals. - Conèixer recursos TIC relacionats amb la literatura oral. - Donar a conèixer bibliografia relacionada amb la literatura oral. - Ampliar el ventall de relats orals que cada membre del curs coneix. Continguts: Aproximació a la literatura oral: - rondalles - llegendes - cançons - parèmies (dites populars) - endevinalles - altres Metodologia: Es realitzaran sessions combinades de teoria i pràctica, afavorint l’intercanvi entre els participants. S’adquiriran les nocions bàsiques per poder conèixer els diferents tipus de relats orals que hi ha i les possibilitats que aquests ofereixen en una aula. A més, es donarà a conèixer un gruix de materials important, fomentant la implicació dels participants. Formadora: Mònica Sales de la Cruz

8


REC1110416

La relació docent-dicent. Un canvi en la mirada.

Lloc: Escola El Temple – C/ Adrià d’Utrech, s/n - Tortosa Del dilluns 04/07/2011 al dijous 07/07/2011 de 16h a 20h i divendres 08/07/2011 de 09h a 13h. Descripció: “Acompanyar els altres significa aprendre a mirar-los sense jutjar-los, reflectint en aquella mirada l'esperança que han perdut o que els costa entreveure”. Elsa Punset (2011). El curs La relació docent-dicent. Un canvi en la mirada pretén dotar el professorat d'eines perquè es puguin sentir acompanyants des d'aquesta mirada exempta de judici a partir de l'exposició d'un mateix en la relació. Destinataris: Internivells Objectius: - Desenvolupar la capacitat de percepció i observació imprescindibles per a tot procés educatiu en tant que procés relacional. - Fer conscients a tots els membres de la comunitat educativa que cadascú de nosaltres forma part d’un sistema relacional concret que es mou sota unes regles de funcionament concretes. - Assolir una mirada àmplia que ens permeti entendre els diferents sistemes d’on prové el professorat per tal d’entendre millor el seu funcionament i relacionar-nos-hi de manera respectuosa. - Aprendre a parlar des del cor perquè el nostre missatge li arribi a l'altra persona amb tota la seva força i ressoni en el seu interior. - Donar a conèixer altres formes de comunicació tenint present les emocions i partint del lloc que correspon a cadascú. Continguts: - La capacitat de percepció i observació. - La mirada transgeneracional, intergeneracional i intrageneracional. - La qüestió dels vincles i el dret de pertinença. - L'equilibri entre el donar i el prendre. - L'escolta activa. - Els missatges Jo Metodologia: En el curs, tot i que hi haurà una introducció teòrica que assenti les bases d’aquesta altra mirada i la pràctica d’exercicis que ens ajudin a incorporar-la, es partirà bàsicament de les experiències de les persones assistents per tal de basar-nos en situacions reals i pràctiques. Analitzarem el com es van produir i quina altra nova mirada podríem posar sobre elles que ens permetés donar-los una resposta diferent a la viscuda que ens portés més a la unió que al distanciament entre les parts. Formadores: Maite Fonollosa Vives i Imma Adell Meseguer

REC1120416

La PDI a l’aula, estratègies i metodologies per al seu ús

Lloc: Escola El Temple – C/ Adrià d’Utrech, s/n - Tortosa Del dilluns 04/07/2011 al dijous 07/07/2011 de 16h a 20h i divendres 08/07/2011 de 09h a 13h. Descripció i destinataris: Aquest curs de Pissarra Digital Interactiva, adreçat als mestres d'educació Infantil i de Primària i al professorat de Secundària, pretén que aquests coneguin el potencial didàctic de les PDI, partint del seu programari bàsic fins arribar als diferents recursos que s'hi poden utilitzar. L’entrada a l’aula d’una PDI implica un canvi metodològic força important que requereix una formació especifica del professorat tant en la part més tècnica dels aparells com en els diferents recursos disponibles per treballar amb les pissarres digitals. Amb tot, aquesta activitat de formació se centrarà en: - Conèixer el funcionament bàsic de la Pissarra Digital i del programari corresponent. - Millorar la competència del professorat pel que fa a la recerca i organització dels recursos TAC. - Proporcionar estratègies per incorporar els recursos TAC a l’aula ordinària. Objectius: - Conèixer el potencial didàctic de la Pissarra Digital. - Reflexionar sobre estratègies metodològiques concretes per a l’ús de la Pissarra Digital a l’aula. - Conèixer programari basic de gestió de la Pissarra Digital i de programes auxiliars per a l’elaboració de recursos. - Elaborar i presentar aplicacions didàctiques per a Pissarra Digital. - Proporcionar al professorat recursos TAC i estratègies per a la seva organització.

9


Continguts: - La Pissarra Digital com a recurs didàctic de l’aula - Metodologia amb la Pissarra Digital. - Programari bàsic per a la gestió de les activitats d’ensenyament-aprenentatge amb la Pissarra Digital - Aplicacions didàctiques. - Recursos educatius per a la Pissarra Digital. - Estratègies i models d’organització de recursos TAC. Metodologia: Curs pràctic centrat en l'aprofitament del potencial de les PDI en el dia a dia a l'aula. Els assistents tindran l’oportunitat de posar en pràctica els recursos presentats. També s’afavorirà l’intercanvi de recursos entre els assistents. Formador: Carlos Ferrando Vilarroya

REC1130416 Coeducació: Tècniques de grup i la seva aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en l’alumnat. Lloc: ESC Consol Ferré - C. Valentins 20-26 - Amposta Del dilluns 04/07/2011 al dijous 07/07/2011 de 16h a 20h i divendres 08/07/2011 de 09h a 13h. Descripció: En el curs es treballaran tècniques de grup i la seva aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en noies i nenes. Destinataris: Internivells Objectius: Les tècniques de grup com a eina per ajudar el professorat a potenciar el paper de nenes i noies dins la classe per tal de contrarestar les desigualtats per qüestions de gènere. - Que tots els i les alumnes aprenguin a expressar els seus sentiments i a considerar-los legítims. - Posar de relleu i valorar les qualitats considerades com a femenines i que per influència social els nens i nois menyspreen (expressió de sentiments, demostració d’afecte, intuïció...) - Ajudar als nois i nens i també a les noies i nenes a canalitzar i expressar l’agressivitat d’una manera adequada. - Fer conscients de les desigualtats i discriminacions pel que fa al gènere. Continguts: El curs està estructurat en dos blocs - Bloc teòric: Conceptes i terminologia Educar en els sentiments Autoestima Estereotips de gènere Currículum ocult Llenguatge no sexista Violència masclista - Bloc pràctic: - Espai de reflexió amb el suport de vídeos, power point, cançons, imatges. - Desenvolupament de dinàmiques de grup i propostes d’activitats a l’aula Metodologia: Cada sessió s’iniciarà amb una exposició teòrica, per a continuar amb un espai de reflexió i debat i acabarem portant a terme una part més practica, basada en dinàmiques de grup i activitats/exercicis per a portar a terme a l’aula. Formadores: Marita Ramírez Roca i M. Josepa Ruiz Morera

REC1140416

English for kids

Lloc: ESC Consol Ferré - C. Valentins 20-26 - Amposta Del dilluns 04/07/2011 al dijous 07/07/2011 de 16h a 20h i divendres 08/07/2011 de 09h a 13h. Descripció i destinataris: Aquest curs va adreçat a mestres que volen exemples d’activitats i recursos per a l’aula: jocs, cançons i rimes, històries, unitats competencials i activitats TAC per als alumnes més joves. Es portarà a terme en un ambient càlid, participant en les activitats el màxim possible. Es pot aprendre i ensenyar les llengües passant-s’ho bé! Objectius: - Mostrar diversitat d’activitats i situacions reals a l’aula. - Integrar les competències bàsiques en les unitats de programació. - Mostrar diferents unitats de programació competencials. - Presentar exemples d’avaluació. - Motivar els mestres a motivar els alumnes i famílies per l’aprenentatge d’una llengua estrangera. - Utilitzar eines i recursos TAC. Com les integrem a les classes? - Compartir idees i experiències entre els diversos assistents.

10


Continguts: - Recursos: cançons, rimes, rutines, jocs. - Storytelling per als mestres i alumnes. - Eines TAC. Bloc com a suport de treball i eina informativa i altres. - Utilització de rúbriques com a eina d’avaluació. - Mostres d’autoavaluació. - Realia a la classe. - Activitats de motivació per als alumnes i famílies. Metodologia: Curs vivencial en què els propis assistents posaran en pràctica les activitats presentades i en què gaudirem, com ho fan els més petits, de l’aprenentatge de l’anglès. Formadora: Montse Sabater Bertomeu

REC1150416

Recursos TIC a l’aula

Lloc: ESC Consol Ferré - C. Valentins 20-26 - Amposta Del dilluns 04/07/2011 al dijous 07/07/2011 de 16h a 20h i divendres 08/07/2011 de 09h a 13h. Descripció: Aprendre a través de la pràctica i projectes concrets l'ús dels recursos més interessants que es poden aplicar a diverses matèries i nivells: des de com fer un e-portafoli a planificar la revista digital del centre passant per la utilització dels recursos que faciliten les metodologies participatives i actives i ajuden a gestionar el funcionament de l'aula. Destinataris: Internivells Objectius:  Afavorir l'aprenentatge permanent (lifelong learning) del professorat  Conèixer eines i recursos tecnològics aplicables a les aules  Descobrir les seues possibilitats d'integració a l'aula per treballar competencialment  Fomentar les habilitats comunicatives i el treball col·laboratiu  Adquirir recursos per a publicar continguts pedagògics en formats multimèdia Continguts:  Primer dia: l'e-portafoli a partir del bloc  Segon dia: treballar amb textos virtuals, la revista de centre  Tercer dia: recursos Google Docs  Quart dia: el ral·li fotogràfic  Cinquè dia: treballar la Geometria amb Geogebra Metodologia: Curs pràctic en què es presentaran i analitzaran diferents eines i recursos TIC a emprar a l’aula. Els assistents tindran l’oportunitat de posar en pràctica els recursos presentats. També s’afavorirà l’intercanvi de recursos i experiències entre els assistents. Observacions: Es recomana l’assistència a la formació tot portant un ordinador portàtil. Formadors: Luís Cabello Barcelona i Ricard Escandell Piera

REC1160416

Expressió corporal

Lloc: ESC Carles III - Av. de la Constitució, 64 - Sant Carles de la Ràpita Del dilluns 04/07/2011 al dijous 07/07/2011 de 16h a 20h i divendres 08/07/2011 de 09h a 13h. Descripció: Taller vivencial per retrobar l’ harmonia i experimentar el potencial creatiu individual i del grup. Les eines que emprem son el moviment, la dansa, la música, l’expressió, la plàstica, el contacte, el silenci... tot des del fluir, l’alegria, l’amor i l’humor. Destinataris: Internivells Objectius: - Estimular la capacitat creadora del xiquet o xiqueta a través de l'experimentació amb objectes i músiques. - Explorar amb el cos les seves possibilitats de moviment. - Descobrir el plaer del moviment amb la música. - Aprendre a alliberar el cos deixant-se portar per moviments. Continguts: - Descobriment de les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar sensacions i emocions, - Experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i comunicació. - Participació en la realització de balls, danses i coreografies senzilles.

11


Metodologia: La metodologia de les classes pràctiques estarà fonamentada, essencialment, en el descobriment guiat i en la resolució de problemes. Per una altra banda els mestres adquiriran les nocions bàsiques de diferents estils de ball, els diferenciaran segons el seu ritme, coneixeran el seus passos bàsics i les seves possibilitats d’enllaços. Per últim, es donarà als mestres un ampli ventall de possibilitats per a la posada en pràctica a l’aula a més de proveir-los d’un registre musical com a suport. Observacions: Els assistents al curs hauran de portar tovallola o “pareo” i estoreta. Formadores: Ana M. Nieto Rodríguez, Betlem Casanova Domingo i Ana Ramirez Duran

1

Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa XII ÀMBIT VIRTUAL DE LES ESCOLES D'ESTIU. ESCOLA D’ESTIU 2011 Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

L’Àmbit Virtual és l’espai de trobada de les escoles d’estiu arrelades al territori català i organitzades per la FMRPC. A través d’aquest espai els mestres podem compartir fòrum, conferències i cursos amb companys que participen en les diferents EE catalanes. L'Escola Virtual d'Estiu de 2011 obrirà el període de matriculació el dia 01 de juny a les 0h. Trobareu més informació al Campus Virtual d’ACTE http://acte.xtec.cat/info/doku.php?id=activitats

12


31a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre Localitat

DILLUNS, 4 DE JULIOL

DIMARTS, 5 DE JULIOL

DIMECRES, 6 DEJULIOL DIJOUS, 7 DE JULIOL

DIVENDRES, 8 DE JULIOL

 De boca a orella  La relació docent-dicent.  La PDI a l’aula Matí 09h a 13h

 Coeducació

 English for kids  Recursos TIC a l’aula  Expressió corporal

Tortosa

Tarda 16h a 20h

Vespre 20h a 21h

 De boca a orella: aproximació a la literatura oral  La relació docent-dicent. Un canvi en la mirada.  La PDI a l’aula, estratègies i metodologies per al seu ús

Visites culturals

Amposta

 Coeducació: Tècniques de grup i la seva aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en l’alumnat  English for kids  Recursos TIC a l’aula

La Ràpita

 Expressió corporal

Taula rodona: L’escola després de la 6a hora (Tortosa)

Conferència: Poesia en acció a l’escola (Amposta)

Conferència: Escola rural. Nova realitat (Tortosa)

Espai de joc Waldorf l’Espígol Ulldecona (17h)

Taula rodona: La visió de l’EduCAT 1x1 a les Terres de l’Ebre (Amposta)

13


ESCOLES D’ESTIU 2011 ESCOLA D'ESTIU

ORGANITZA

LLOC

DATES

TELÊFON CONTACTE

32ª

Escola d'Estiu de l'Anoia

Grup de Mestres de l'Anoia Carretera Manresa, 65 2n 08700 Igualada

CEIP Garcia Fossas Avinguda de Catalunya, 1 08700 Igualada

Del 4 al 8 de juliol

938 040 453 Pere Joan Vinós

42ª

Escola d'Estiu Jaume Miret, de Lleida

Mov. d'Innovació Educativa c. Bisbe Torres, 2 25002 Lleida

Escola Alba Ctra. de Corbins, km.6 Corbins - 25137

7, 8 i 9 de juliol

973 26 35 61 Judit Surroca Irene Sales

32ª

Escola d'Estiu del Maresme

Mov. Educ. del Maresme Les Esmandies Rda. O'Donnell, 94 2n. 08302 Mataró

Institut Damià Campeny Pl. dels bous 08301 Mataró

Del 4 al 15 de juliol

627 924 272

25ª

Escola d'Estiu de la Noguera

Grup de Mestres de la Noguera i CRP c. Divina Pastora, 1 25600 Balaguer

Vall d'Àger Àger 25691

8i9 de juliol

973446362 Francesc Culleré

33ª

Escola d'Estiu del Penedès

Grup de Mestres del Baix Penedès i MRP de Garraf Hotel d'entitats Camí Reial, 13-17, El Vendrell 43700

Fundació Àngels Garriga -SaiforesCarrer de Dalt, 6 Saifores

Del 5 al 9 de juliol

630 778 000 Benjamí Peña

21a

Escola d'Estiu del Priorat

Grup de Mestres del Priorat Ctra. De Porrera s/núm 43730- FALSET

Escola Antoni Vilanova Avinguda de Reus, 2 43730 – FALSET

27, 28 i 29 de juny

30ª

Escola d'Estiu del Ripollès

Grup de Mestres del Ripollès Sala Eudald Graells Pg St Joan, 1 17500 Ripoll

Escola del Treball Rda Mas d'en Bosch Ripoll

46ª

Escola d'Estiu de Rosa Sensat

Assoc. Mestres Rosa Sensat Av. Drassanes, 3 08001 · Barcelona

Campus Mundet Pg Vall d'Hebron, 171 Barcelona

977830194

INTERNET web: http://gmanoia.pangea.org e-mail: gmanoia@pangea.org web: http://mielleida.pangea.org e-mail: mielleida@pangea.org web: www.memcat.org/escolaestiu e-mail: activitats@memcat.org web: http://phobos.xtec.cat/se-noguera e-mail: se-noguera@xtec.cat web: http://gmbpened.pangea.org/index_1.htm e-mail: mrpbaixpenedes@hotmail.com web: http://gmpriorat.blogspot.com/p/escoladestiu.htm e-mail: gibertmoliner@gmail.com

De l'4 al 15 de juliol

93 4817374 fax: 933017550

web: http://www.rosasensat.org e-mail: cursos@rosasensat.org

14


977420185 Sònia

web: http://cmestresta.webnode.es/ e-mail: cmestresta@gmail.com

Del 4 al 8 de juliol

628 445 802

web: http://usuaris.tinet.org/mrpte/cursos.htm e-mail mrpterresebre@gmail.com

CEIP Jacint Verdaguer Ramon y Cajal, 8 25300 - Tàrrega

Del 4 al 8 de juliol

973390668 Ernest Caufapé

Assoc. de Mestres Alexandre Galí i Moviment de Mestres de Rubí Sant Isidre, 29 08221 Terrassa

UAB Facultat C. Educació Bellaterra

De l'11 al 15 de juliol

93 7887948 Maribel o Carme Horari d'atenció: dm. i dj. 17h a 20h

Casal del Mestre de Granollers Josep Umbert, 25-27 2n3a 08402 Granollers.

IES Celestí Bellera C/. Esteve Terrades, s/n. 08402 Granollers

Del 8 al 15 de juliol

Tel. 938600140 Alba o Lluïsa

ACTE - (Associació Catalana de Telemàtica Educativa) Avda Drassanes, 3 08001 Barcelona.

Àmbit Virtual de les Escoles d'Estiu dels MRP de Catalunya

De l'4 al 15 de juliol

Grup Organitzador Escola d'Estiu de l'Educació de Persones Adultes Avda Drassanes, 3 08001 Barcelona

Escola de la Dona C/ Sant Pere més Baix, 7 08003 Barcelona

Del 4 al 14 de juliol

686 56 01 49 Àngel Marzo

http://aadults.pangea.org/Programa11.htm e-mail: educacioadults@gmail.com

Entitat: 033educa Centre Cruïlla, C/ Pedraforca

Biblioteca de la Zona Nord Metro i tren a la parada de Torrebaró

Del 4 al 7 de 16h a 19h 8 de juliol: 10h-14h

93 3595576

033educa@gmail.com

18ª

Escola d'Estiu de la Terra Alta

Col·lectiu Mestres de la Terra Alta C/. Joan Perucho, s/n 43780 Gandesa

32ª

Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre

Moviment de Mestres de les Terres de l'Ebre Camí de Betània, 5 43500 · Tortosa

28ª

Escola d'Estiu de l'Urgell-Segarra

Grup d'Ensenyants Urgell-Segarra Avda. Agustí Ros, 3 25310 Agramunt

32ª

Escola d'Estiu del Vallès Occidental

30ª

Escola d’Estiu del Vallès Oriental

Escola d'Estiu Virtual

12ª

Àmbit Virtual Escoles d'Estiu Escola d'Estiu de l'Educació de Persones Adultes Escola d'Estiu de la Zona Nord de 9 Barris ("L'escola del món")

Escola Mare de Déu del Portal c. Calvari, 25-32 43022 - Batea Escola El Temple, a Tortosa Escola Consol Ferré, a Amposta Escola Carles III, a Sant Carles de la Ràpita

Del 4 al 8 de juliol

web: http://geus.pangea.org e-mail: geus@pangea.org web: http://amgali.pangea.org e-mail: eestiuvoc@pangea.org web: http://www.casaldelmestre.org e-mail: secretaria@casaldelmestre.org web: http://www.acte.cat e-mail: acte@pangea.org

15


Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre per a la Renovació Pedagògica

http://usuaris.tinet.cat/mrpte

16

Escola d'Estiu 2011  

programa oficial

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you