Page 1

Disseny: Anna Panisello

1


2


Escola d’Estiu 2009 Corren dies difícils, però també d’esperança. L’educació i el sistema educatiu del nostre país estan en procés de canvi continu i constant i dins d’aquest procés també es troben els centres, els serveis educatius i el professorat. El projecte de Llei d’Educació de Catalunya situa el centre educatiu com el centre del sistema. “El centre és el centre”. És aquí on tenen lloc tots els processos d’ensenyament i d’aprenentatge. És aquí, doncs, on s’han de produir els canvis en la mirada sobre els aprenentatges i, per tant, els ensenyaments fent-los girar al voltant de les situacions i dels escenaris on es produeixen i s’apliquen coneixements, és a dir, al voltant de les competències bàsiques. La formació del professorat ha d’estar estretament alineada amb aquest repte. En el marc de les escoles d’estiu on es pot i s’ha d’aprofundir en el seu desenvolupament. Com a espai i escenari de noves trobades de professorat, les escoles d’estiu possibiliten posar en contacte coneixements, idees, experiències, iniciatives, projectes, i, per sobre de tot, professionals i persones. Del contacte, la connexió i l’intercanvi en sorgiran nous coneixements, noves idees, nous professionals i noves persones. Els centres que ho vulguin podran assumir un nou repte el curs vinent: formar els futurs professionals, formar els estudiants de Magisteri o de Màster d’Educació Secundària en pràctiques. Això els centres ho faran des del plantejament formatiu propi, des de la formació del seu professorat en el desenvolupament del projecte de centre, de les competències docents i d’acollida de nou professorat. Els futurs centres formadors són una oportunitat més per al canvi continu i constant per a la reforma del sistema educatiu que reclama el temps i el món en què vivim. Repensar l’educació passa per reformar els processos d’ensenyament i aprenentatge i aquests exigeixen canviar la cultura escolar i generar nous contextos de producció i aplicació de coneixements. Les escoles d’estiu han estat, són i continuaran essent un espai necessari per a la reflexió i la innovació en els canvis i les reformes en l’educació des de la formació del professorat. És en el marc de l’Escola d’Estiu 2009 on podem situar ara aquests processos. Bona Escola d’Estiu, bon estiu i bon futur. Ernest Maragall i Mira Conseller d’Educació

3


QUALITAT I FORMACIÓ

El curs que acabem ha posat –altre cop– l’educació en el centre del debat social al nostre país. En aquest debat, la formació dels docents (aspecte determinant del seu perfil i la seva preparació professional) té per a nosaltres una especial significació. Per això no és casualitat que, coincidint amb les primeres calors estiuenques, renovem l’oferta d’Escoles d’Estiu: un mosaic divers i ric de formació permanent del professorat. I això consolida, any rera any, una manera de plantejar aquesta formació, d’explicar les bases del model d’escola i de mestre que propugnem i de difondre les experiències en marxa que l’il·lustren; en definitiva, de proposar contínuament renovació pedagògica. Des de la més jove fins a les que ja han complert quatre dècades, les sessions d’Escola d’Estiu són el resultat de l’esforç de preparació i de l’exercici de previsió que han fet centenars de companys i companyes de territoris i àmbits ben diferents. Ens mou l’estimació a la nostra feina, l’inconformisme davant els plantejaments que no ens acaben de satisfer, la il·lusió per construir alternatives col·lectives que volem i podem assajar i posar en pràctica. Gairebé en tots els casos, des de la proximitat física; però no només. Per desè any consecutiu, els companys i companyes d’ACTE fan realitat l’Àmbit virtual de les nostres Escoles d’Estiu que és aquest espai compartit comú que ens vincula encara que –físicament– estiguin lluny unes seus de les altres. Espai comú farcit de cursos que només demanen el requisit de participar en alguna EE presencial. Espais de debat, de disposició de materials de formació, d’intercanvi,… d’aprofitament intel·ligent d’unes eines tecnològiques posades al servei d’una xarxa de renovació pedagògica viva i permanent que són les Escoles d’Estiu. Ho celebrarem amb una edició especial de videoconferència inaugural oberta a totes les nostres seus territorials. Ja fa anys que les tecnologies de la comunicació fan més potents aquestes nostres activitats formatives, fent realitat un model d’aprofitament d’aquestes tecnologies del que en fem, a més, bandera; ens agradaria que aquest fos un model molt més generalitzat. ACTE el fa possible i n’estem orgullosos. Que per molts anys més continuem gaudint de la vostra empenta i generositat, companys i companyes! I que l’edició d’enguany esdevingui un impuls més al model d’educador, educadora i de centre de qualitat que anem construint. Bona feina i bon estiu! Ricard Aymerich i Balagueró President de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica

4


TEMPS DE CANVI, TEMPS DE MILLORA

A l’estiu, el professorat és conscient que cal preparar adequadament el proper curs escolar. Una de les activitats més acceptada i amb més tradició al nostre país és l’Escola d’Estiu. Si entenem que a la millora de la qualitat de l’educació, també hi contribueix la formació del professorat, estarem en condicions per comprendre la necessitat i la vigència de les Escoles d’Estiu. Un any més, i en portarem 29, a les nostres terres els primers dies de juliol són dedicats a la formació dels mestres i les mestres de tot el territori d’una manera descentralitzada en diverses localitats, el Moviment de Mestres, organitza l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre. Enguany repetim localitats: Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Móra d’Ebre i als mateixos llocs de l’anterior edició. Una vegada més, s’ha d’agrair la disponibilitat dels centres docents per hostatjar la nostra escola d’estiu. La distància física no és impediment per a estar en xarxa, almenys no ho desitgem. A l’igual que l’any passat, totes les persones inscrites rebran diàriament a l’adreça electrònica, que hagen comunicat al moment de fer la matrícula telemàtica, el bolletí-diari “Llaüt” de l’Escola d’Estiu. La programació dels cursos i activitats de la 29a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, responen a la inquietud i a les demandes que han sorgit per la pròpia iniciativa del professorat. Trobareu cursos de màxima actualitat i continguts innovadors per aconseguir millorar la nostra pràctica docent i, com sempre, cursos per consolidar les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement per assolir la competència digital. Són temps de canvi en la societat, a l’escola també ho notem. La complexitat que estem vivint en tots els àmbits socials, polítics, econòmics, educatius,... es viuen amb preocupació, perquè l’escola és l’espill del què està passant al món. El professorat ha d’estar preparat, i la societat ha d’aconseguir la millor educació possible per a tot l’alumnat, factor clau en el procés d’ensenyamentaprenentatge, és aquí on cal focalitzar i donar més protagonisme a la renovació pedagògica. La fórmula per a millorar els resultats és millorar la docència. Desitgem que l’Escola d’Estiu, aporte la reflexió i bones pràctiques per a assolir l’èxit en la nostra tasca. Àngel Ismael i Hierro President Moviment de Mestres Terres de l’Ebre

5


Informació general de la

29a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre

DATES: 1, 2, 3, 6 i 7 de juliol del 2009. LLOCS: Campus Terres de l’Ebre. URV. Edifici Nou Betània.

Camí de Betània, 5 Tortosa IES Ramon Berenguer IV. Av. Músic J. Sunyer, 1-37 Amposta IES Julio Antonio. Av. Comarques Catalanes, 103 Móra d’Ebre CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64 Sant Carles de la Ràpita

HORARI: •Des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda.

•Cursos de 9 h a 13 h, o de 9 h a 14 h •Conferències, espai de trobada....de 13 a 15 h •Sortides: 17 hores

MATRÍCULA:

de l’1 al 20 de juny de 2009 La inscripció es formalitzarà des de la pàgina d’Internet: http://usuaris.tinet.org/mrpte o, també des de: http://www.xtec.cat/formacio/formacioestiu09

PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ

La inscripció a les activitats de formació es fa per via telemàtica accedint a l’activitatque se sol·licita i omplint les dades del formulari que apareix a la pantalla. El signe indica inscripció oberta. Si quan s’introduïsquen les dades, l’aplicació no identifica la persona, esta s’haurà de donar d’alta; això vol dir que primer s’han de completar obligatòriament els camps Nom, Cognom1, Cognom2 i codi del centre on treballa i després, ja es pot fer la sol·licitud. En cas que desconegueu el codi del centre on treballeu, o si no treballeu, podeu utilitzar el codi genèric següent, creat a l’efecte: NA110416.

6


* Una vegada enviada la inscripció, s’ha d’ingressar la quota al compte corrent de l’MRP Terres de l’Ebre: LA CAIXA. Número de compte: 2100–0019–47–0200 51 7469 Fent constar, sempre, al resguard, el nom i cognoms de la persona assistent. I el curs al que es matricula. * Aquest resguard és el document de matrícula, cal portar-lo el primer dia de l’escolad’estiu. Un resguard per persona inscrita. * No s’adjudicaran definitivament els cursos si no s’ha fet l’ingrés de la matrícula corresponent. El control dels pagaments es farà directament amb l’entitat bancària. * A partir del 23 de juny podeu consultar per Internet si el curs sol·licitat ha estat assignat.

QUOTA:

12 euros pels socis/sòcies de l’MRP. 24 euros pels no socis/sòcies. La matrícula permet l’assistència al cursos, a les conferències, espai de trobada... i la realització de les sortides. Tots els cursos virtuals tenen un suplement de 3 euros que s’ha d’afegir a la quota de la matrícula en el moment de fer l’ingrés al banc. El curs de manualitats té un suplement de 10 euros que s’ha d’afegir a la quota de la matrícula en el moment de fer l’ingrés al banc.

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA:

Al Campus Terres de l’Ebre, URV, Edifici Nou Betàniai a cada seu on s’impartixen els cursos l’1 de juliol a les 8’45 h., si hi ha vacants.

INFORMACIÓ:

MRP. Terres de l’Ebre Tel. 628445802 CRP “Baix Ebre” Tortosa Tel. 977448353 CRP “Montsià” Amposta Tel. 977704420 CRP “Ribera d’Ebre” Móra d’Ebre Tel. 977402860

BLOC DE L’MRPTE:

http://mrpterresebre.blogspot.com Adreça electrònica: mrp.terresebre@gmail.com

7


CERTIFICATS:

• Tindran dret a certificat, inclòs al Pla de Formació del Departament d’Educació, les persones que hagen assistit al 80% del curs. El control el realitzarà el professorat decada curs. • D’acord amb la informació rebuda des del Departament d’Educació no hi ha obligaciód’expedir certificats en format paper (llevat dels casos en els quals les persones nopuguen ser usuàries de l’XTEC). • Les persones usuàries podran accedir a la consulta de certificats del registre i, si homho vol, a la seua impressió a través de la pàgina web de formació del professorat: http://www.xtec.net/formacio mitjançant l’identificador XTEC. Cada certificat porta imprès uncodi de verificació i l’adreça web on fer-ne la comprovació. • El Departament d’Educació considera vàlida la informació visible en el lloc web i per tant, les persones participants en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació no els hi caldrà presentar aquests mèrits de formació. • Si una persona no disposa de l’identificador XTEC ni compleix els requisits per donar-se d’alta, l’MRPTE li lliurarà el certificat en format paper.

OBSERVACIONS:

Si un curs no arriba a un mínim d’alumnat s’haurà d’anul·lar, i elsinscrits/ es podran optar a un altre curs. Els cursos tenen places limitades, l’ordre serà la data d’entrada de l’ingrés de la quota d’inscripció al compte corrent de MRPTE. La informació puntual de les places vacants als cursos de l’Escola d’Estiu, així com les novetats i els avisos d’última hora es publicaran a la web del MRPTE i al bloc, aquests mitjans seran els preferents per a contactar assistents i organització.

LES COSES DEL DIA A DIA

•Cada dia a les 13 hores hi haurà conferències, espai de trobada..., acompanyats per algun personatge que ens explicarà la seua experiència segons hi figura a la programació. •Cada dia sortirà el “Llaüt”, bolletí-diari de l’Escola d’Estiu, en format web, on tothom que vulga, com sempre, hi podrà col·laborar. Totes les persones inscrites als cursos, rebran diàriament a la bústia electrònica personal comunicada a la fitxa d’inscripció l’exemplar en format pdf. •Cada dia, i a cada moment, podreu aportar suggeriments o dir-nos la vostra sobre coses que veieu que podem millorar. Us ho agrairem.

8


RELACIÓ DE CURSOS CODI, TÍTOL, LLOC DE REALITZACIÓ, CONTINGUTS, OBJECTIUS, OBSERVACIONS, PROFESSORAT

CURSOS A TORTOSA Lloc: Campus Terres de l’Ebre - Universitat Rovira i Virgili Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa 8000100416

Intel·ligèn cia emocional i resolució de conflictes Esteve Federico Salellas15 h.

8000110416

I conte contat, tot just ha començat Estrella Ramón Pérez 15h

8000120416 English for Kids Anna Panisello Carles 15h 8000130416 La Pissarra Digital Interactiva i la seua aplicació a l’aula Sebastià Mora Masot 15h CURSOS A AMPOSTA Lloc: IES Ramón Berenguer IV. Av. Músic J. Sunyer, 1-37

Amposta

8000200416 Risoteràpia M. Josepa Ruiz Morera i Marita Ramírez Roca 20h 8000210416 Eines TIC per a treballar a l’aula Lluís Cabello Barcelona i Ricard Escandell Piera 20h 8000220416 Manualitats a l’escola (*) Curs amb suplement de 10 € per materials Mercè Miró German 20h CURS A MÓRA D’EBRE Lloc: IES Julio Antonio. Av. Comarques Catalanes, 103 Móra d’Ebre 8000140416 Atenció de la diversitat en el desenvolupament de les Competèn cies Bàsiques a l’aula Margarita Merlos Borrull i Carme Domènech Aguiló 15h CURS A SANT CARLES DE LA RÀPITA Lloc: CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64. Sant Carles de la Ràpita 8000230416 Treball per projectes Francesca Pallarés Cascales i Sílvia Sabaté Mulet 20h

9


28a Escola d’Estiu de

Dilluns, 6 de juliol, a les 13,30, presentació del llibre Manual del cant co

10


e les Terres de l’Ebre

oral, de Gerard Ramon, a l’IES Berenguer IV, d’Amposta

11


8000400416 L’escola rural avui. El Secretariat d’Escola Rural Dimecres 01/07/2009 a les 13 h Campus Terres de l’Ebre-URV. Edifici Nou Betània (Tortosa). Joaquim Vallespí. 8000410416 Videoconferència Dijous 02/07/2009 a les 13 h Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Ramon Cemeli. 8000420416 Taula redona: El paper de les direccions dels centres educatius Dijous 02/07/2009 a les 16 h. Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Equip MRPTE 8000430416 Taula redona: Intercanvi d’experiències d’activitats amb anglès realitzades als centres educatius Divendres 03/07/2009 a les 16 h. Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa) Equip MRPTE. 8000440416 Presentació del centre d’Interpretació Terracota de La Galera Dilluns 06/07/2009 a les 13 h IES Ramon Berenguer IV - av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta). Tomàs Camacho Al mateix lloc, a les 13,30 presentació del llibre Manual del cant coral, de Gerard Ramon Cañellas, professor de l’IES Sòl-de-Riu, de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar i soci de la nostra entitat. Més informació: http://bibliotecaiesalcanar.blogspot.com/2009/05/manual-de-cant-coralde-gerard-ramon-i.html Visites culturals 8000450416 Visita al centre d’interpretació Terracota de La Galera Dilluns 06/07/2009 a les 17 h. Ana Pilar Izuel i Francesca Valldepérez 8000460416 Visita al Museu del Montsià Dimarts 07/07/2009 a les 17 h. José Carlos Pobes. DESCRIPCIÓ DELS CURSOS 8000100416 Intel·ligència emocional i resolució de conflictes Lloc: Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa Del dimecres 01/07/2009 al divendres 03/07/2009 de 09h a 14 h Descripció: Serà un curs per a saber més coses de l’educació emocional i madurar les nostres habilitats socials. També tindrem oportunitat de conèixer alguns mètodes i activitats per a fomentar els valors i hàbits de la convivència.

12


Objectius: -Conèixer els conceptes bàsics entorn la intel·ligència emocional i l’aprendre a conviure. -Aprofundir en l’educació emocional dins la institució escolar. -Conèixer recursos i mètodes per a fomentar la convivència i previndre i resoldre conflictes. Continguts: -Intel·ligències múltiples. -Intel·ligència emocional i la seua educabilitat. -Cinc passos bàsics per a l’educació de la intel·ligència emocional. -Cinc pensaments necessaris per a una bona relació interpersonal. -Educació de la convivència i les habilitats socials a l’escola. -Relació amb la resolució de conflictes, frustració, assertivitat i valors. Formador: Esteve Federico Salellas 8000110416 I conte contat, tot just ha començat Lloc: Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa Del dimecres 01/07/2009 al divendres 03/07/2009 de 09h a 14 h Objectius En finalitzar la formació, els assistents han de ser capaços de c onèixer i utilitzar un bon grapat de recursos per a apropar el món de les paraules als seus alumnes; per aprendre a escoltar millor, a narrar, a improvisar i a dissenyar i escriure petites (o grans!) creacions literàries. Continguts -Parlar i contar. Per a què contar i escoltar contes. Breu justificació. -Repertori. Tècnica dels itineraris. De la narració escoltada a l’itinerari i de l’itinerari a la narració escrita. Paraules clau. Frases clau. Recursos per a compondre textos de forma individual i col·lectiva. -Repertori oral: “D’allà on no n’hi ha, no se’n pot traure”. -Funcionalitat: tècniqu es boomerang de narració oral: de l’escola a casa i de casa a l’escola. -Procediments per a generar narracions: girafulls, cartes contacontes, àlgebra i contes i el binomi fantàstic. Dinàmica i funcionalitat. -Vés on et porte la música: descripcions amb els cinc sentits. Funcionalitat. -Procediments per a generar poesia. Jugar amb els mots. -Recursos TIC. Metodologia Les històries, com és ben sabut, són una mica de qui les inventa, una mica de qui les escriu, una mica de qui les conta i una mica de qui les escolta, així que el curs no té més remei que ser actiu, obert a l’intercanvi, pràctic i participatiu. Escoltarem, contarem, inventarem i escriurem, des de l’òptica del treball per competències. Formadora: Estrella Ramon Pérez. 8000120416 English for Kids Lloc: Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa

13


Del dimecres 01/07/2009 al divendres 03/07/2009 de 09h a 14 h L’objectiu d’aquest curs és aportar, tant a mestres especialistes d’anglès com a aquells que no ho són, idees i recursos per ensenyar anglès als més petits. Destinataris -Mestres especialistes d’anglès interessats en començar a impartir l’àrea d’anglès als més petits. -Mestres no especialistes d’anglès, amb cert coneixement de la llengua, motivats per emprendre l’ensenyament de l’anglès. Objectius -Animar els mestres especialistes i no especialistes a gaudir de l’ensenyament/ aprenentatge de l’anglès amb els més petits. -Donar a conèixer exemples concrets sobre situacions reals a l’aula. -Presentar possibles activitats a integrar en les programacions d’aula relacionades amb diferents continguts. -Analitzar les possibilitats de diferents materials i recursos que faciliten la significativitat i la motivació en l’aprenentatge. -Mostrar diverses eines i recursos TAC per a integrar-les en les programacions de l’àrea esmentada. -Compartir idees i experiències entre els diversos assistents. Continguts -classroom routines -games -songs -stories -poems, chants and nursery rhymes -playing and learning with realia -ICT activities and resources Aquests continguts es presentaran relacionats amb diversos blocs temàtics que es treballen en aquesta edat (colours, numbers, food, animals, body, ...) per tal de possibilitar la seua integració en unitats de programació. Metodologia Curs vivencial en què els propis assistents posaran en pràctica les activitats presentades i en què gaudirem, com ho fan els més petits, de l’aprenentatge de l’anglès. Formadora: Anna Panisello Carles 8000130416 La Pissarra Digital Interactiva i la seua aplicació a l’aula Lloc: Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa Del dimecres 01/07/2009 al divendres 03/07/2009 de 09h a 14 h Descripció: Aplicacions didàctiques de la pissarra digital a l’aula

14


Continguts: -Conèixer el potencial didàctic de la Pissarra Digital. -Donar pautes per a l’ús de la Pissarra Digital a l’aula. -Conèixer programari bàsic de gestió de la Pissarra Digital i de programes auxiliars per a l’elaboració de recursos -Proposar i analitzar l’ús didàctic de recursos TAC amb Pissarra Digital. Formador: Sebastià Mora Masot 8000200416 Risoteràpia Lloc: IES Ramon Berenguer IV - Av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta) Del dimecres 01/07/2009 al dimecres 07/07/2009 de 09h a 13 h Descripció: La risoteràpia com a eina per ajudar al professorat. El professor que està de bon humor a classe, i fa riure l’alumnat, fa millor la seua faena. Continguts: -Exercicis de desbloqueig i comunicació. -Musicoteràpia. -El riure com a eina curativa. Observacions: Els alumnes hauran de portar un coixí cadascun i vindre amb roba còmoda i lleugera que els facilite el moviment. Formadores: Maria Josep Ruiz i Morera i Marita Ramírez Roca. 8000210416 Eines TIC per treballar a l’aula Lloc: IES Ramon Berenguer IV - Av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta) Del dimecres 01/07/2009 al dimecres 07/07/2009 de 09h a 13 h Objectius: Aproximació a aplicacions i recursos TIC per tal d’aprofitar-les al treball curricular a l’aula. Continguts: -Eines i recursos per treballar la imatge i el so -La prestatgeria digital -Wiquis -XTECblocs -Quaderns virtuals -Col·lex Formador: Lluís Cabello Barcelona i Ricard Escandell Piera 8000220416 Manualitats a l’escola Lloc: IES Ramon Berenguer IV - Av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta) Del dimecres 01/07/2009 al dimecres 07/07/2009 de 09h a 13 h

15


Continguts: -Treballs visuals i plàstics per aplicar-los a l’aula -Confecció de tot tipus de material decoratiu, artesanal, pedagògic... útil per a tots els nivells. Metodologia: En el curs es treballaran diferents tècniques plàstiques adaptables a totes les edats. Material que han de que portar els alumnes: - Tisores petites per a tallar paper. - Una samarreta blanca. - Un plat de vidre llis i pla. - Una caixa de mocadors de paper, buida o plena. Formadora: Mercè Miró German Aquest curs té un suplement de 10 euros en concepte de material (aquesta quantitat s’haurà d’afegir a la quota de matrícula i abonar-se a l’hora de fer l’ingrés al banc) 8000140416 Atenció a la diversitat en el desenvolupament de les competències bàsiques a l’aula Lloc: IES Julio Antonio. Av. Comarques Catalanes, 103 Móra d’Ebre Del dimecres 01/07/2009 al divendres 03/07/2009 de 09h a 14 h Descripció: Les diferències de tots i cadascun de nosaltres oferixen moltes possibilitats d’aprenentatge. Les decisions que porten a un docent a concretar un tipus o altre d’activitats en l’àmbit del centre, de la seua aula, són determinants per la millora del procés d’E-A. Aquestes, sovint responen a concepcions mentals ben íntimes, a maneres de fer, a seguretats personals, a hores i hores de pissarra..., que s’aixopluguen baix un referent curricular i normatiu que ha canviat molt en poc temps. Amb l’entrada en vigència de la LOE i amb ella els nous currículums, les competències són la clau de lectura del sistema. Al llarg del curs es presentaran recursos per anar progressant en aquesta nova manera de fer i de plantejar-nos els processos d’E- A. La pràctica de les sessions procurarà partir de supòsits i necessitats plantejades pels assistents al curs. S’aportaran algunes propostes de programació, d’actuació a l’aula, es fomentarà l’intercanvi d’experiències i estratègies entre els participants pel plantejament d’activitats des d’una perspectiva competencial. Continguts: -El desplegament de les CCBB: les necessitats del sistema educatiu, del centre, de l’aula, dels alumnes i dels docents.

16


-Descripció i anàlisi dels elements curriculars bàsics per plantejar i construir la nostra pràctica docent. -L’atenció a la diversitat dels alumnes des d’una perspectiva global de centre amb una mirada competencial. -L’anàlisi i reflexió necessari sobre la pròpia manera d’actuar com a eina de millora i de formació. -La gestió de l’aula com a habilitat docent bàsica. Pautes d’intervenció i construcció compartida a partir de l’aportat pels assistents. Formadores: Margarita Merlos Borrull i Carme Domènech Aguiló 8000230416 Treball per projectes Lloc: CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64. Sant Carles de la Ràpita Del dimecres 01/07/2009 al dimecres 07/07/2009 de 09h a 13 h Descripció: El curs va dirigit als docents i professionals del món educatiu de les etapes d’educació infantil i primària que vulguen conèixer la metodologia del treball per projectes, des de la vessant teòrica però sobretot, des de la pràctica Objectius: -Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre el treball per projectes. -Prendre consciència sobre els canvis metodològics que suposa el treball per projectes. - Conèixer les fases per elaborar els projectes. Formadores: Sílvia Sabaté Mulet i Francesca Pallarès Cascales

Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa X ÀMBIT VIRTUAL DE LES ESCOLES D’ESTIU. ESCOLA D’ESTIU 2009 Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya L’Àmbit Virtual és l’espai de trobada de les escoles d’estiu arrelades al territori català i organitzades per la FMRPC. A través d’aquest espai els mestres podem compartir fòrum, conferències i cursos amb companys que participen en les diferents EE catalanes. Aquest any celebrem els 10 anys de l’Àmbit Virtual. Trobareu més informació a http://www.acte.cat Cas d’inscripció a un curs virtual caldrà pagar un suplement de 3 euros (aquesta quantitat s’haurà d’afegir a la quota de matrícula i abonar-se a l’hora de fer l’ingrés al banc)

17


ESCOLA D’ESTIU

ORGANITZA

30ª

Escola d’Estiu de l’Anoia

Grup de Mestres de l’Anoia Carretera Manresa, 65 - 2n / 08700 IGUALADA Tel.: 938 04 04 53 / Fax: 938 04 17 33

40ª

Escola d’Estiu Jaume Miret, de Lleida

Mov. d’Innovació Educativa C. Bisbe Torres, 2 / 25002 LLEIDA Tel.: 973 26 35 61 / Fax: 973 26 35 61

30ª

Escola d’Estiu del Maresme

Mov. Educ. del Maresme Les Esmandies Rda. O’Donnell, 94 2n. / 08302 MATARÓ Tel.: / Fax: 937 58 94 02 / Mòbil: 627 92 42 72

23ª

Escola d’Estiu de la Noguera

Grup de Mestres de la Noguera C. Divina Pastora, 1 / 25600 BALAGUER Tel.: 973 44 63 62 / Fax: 973 44 88 99

28ª

Escola d’Estiu d’Osona

Grup de Mestres d’Osona juntament amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic Tel.: 938 86 63 50

31ª

Escola d’Estiu del Penedès

Grup de Mestre del Baix Penedès Pl. del Penedès, 3, 2a. / 08720 VILAFRANCA del Penedès / Tel.: 938 17 16 06

19ª

Escola d’Estiu del Priorat

Grup de M. del Priorat Carretera de Porrera, s/n / 43730 FALSET Tel.: / Fax: 977 83 06 72

28ª

Escola d’Estiu del Ripollès

Grup de Mestres del Ripollès Sala Eudald Graells Pg St Joan, 1 / 17500 RIPOLL Tel.: 972 70 17 53 / Fax: 972 70 30 51

44ª

Escola d’Estiu de Rosa Sensat

Assoc. Mestres Rosa Sensat Av Drassanes, 3 / 08001 BARCELONA Tel.: 934 81 73 74 / Fax: 933 01 75 50

16ª

Escola d’Estiu de la Terra Alta

Col·lectiu de Mestres de la Terra Alta C/ Joan Perucho, s/n / 43780 GANDESA Tel.: / Fax: 977 42 03 97

29ª

Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre

Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre Camí de Betània, 5 / 43500 TORTOSA Tel.: 628 44 58 02

26ª

Escola d’Estiu de l’Urgell-Segarra

Grup d’Ensenyants Urgell-Segarra Avda. Agustí Ros, 3 / 25310 AGRAMUNT Tel.: 973 39 06 68

30ª

Escola d’Estiu del Vallès Occidental

Assoc. de Mestres Alexandre Galí Sant Isidre, 29 / 08221 TERRASSA Tel.: 680 94 39 70

28ª

Escola d’Estiu del Vallès Oriental

Casal del Mestre de Granollers Josep Umbert, 25-27 2n-3a / 08402 GRANOLLERS Tel.: 938 60 01 40

5ª 10ª

Escola d’Estiu Virtual Àmbit Virtual Escoles d’Estiu

ACTE - (Associació Catalana de Telemàtica Educativa) / Avda Drassanes, 3 08001 BARCELONA / Tel.: 934 81 73 88

Escola d’Estiu de l’Educació de Persones Adultes

Grup Organitzador de l’Escola d’Estiu Avda Drassanes, 3 / 08001 BARCELONA Tel.: 934 81 73 88

Escola d’Estiu de Nou Barris

Entitat: 033educa Centre Cruïlla, C/ Pedraforca Tel.: 933 59 55 76

18


LLOC

DATES

INTERNET

1, 2, 3, 6 i 7 de juliol

web: www.educanoia.net e-mail: pramon@xtec.cat

1, 2 i 3 de juliol

web: http://mielleida.pangea.org e-mail: mielleida@pangea.org

IES Alexandre Satorras Av. Velòdrom, 37 08304 MATARÓ

De l’1 a l’14 de juliol

web: www.memcat.org e-mail: mem@pangea.org

Sevei Educatiu de La Noguera C/ Divina Pastora,1 25600 BALAGUER

1, 2, i 3 de juliol

web: www.xtec.cat/crp-noguera e-mail: se-noguera@xtec.cat

1, 2, 3 i 4 de juliol

web: www.xtec.net/crp-osona e-mail: crp-osona@xtec.cat

Fundació Àngels Garriga -SaiforesCarrer de Dalt, 6 / SAIFORES Tel.: 977 67 70 65

1, 2, 3 i 4 de juliol

e-mail: rbalsell@xtec.cat

CEIP Antoni Vilanova C. Reus, s/n FALSET

1 i 2 de juliol

web: www.xtec.net/crp-priorat e-mail: crp-priorat@xtec.net

CEIP Garcia Fossas Avda. de Catalunya,1 08700 IGUALADA

Universitat de Vic. Facultat d’Educació C. Sagrada FAmilia, S/N 08500 VIC

Escola del Treball Rda Mas d’en Bosch RIPOLL

30 de juny 1, 2, 3 de juliol

Campus Mundet Pg Vall d’Hebron, 171 BARCELONA

De l´1 de juliol al 14 de juliol

e-mail: rgibert@xtec.cat

web: www.rosasensat.org e-mail: cursos@rosasensat.org

CEIP Puig Cavaller C/ Germans Assís Garrote, s/n 43780 Gandesa - Tel.: 977 42 01 85

1, 2, 3,6 i 7 de juliol

web: http://www.xtec.net/crp-terraalta e-mail: crp-terraalta@xtec.cat

- Ensenyament de Ciències Empresarials i Turisme de la URV-Campus Terres de l’Ebre. Tortosa - IES Ramon Berenguer IV a Amposta - CEIP Carles III a St Carles de la Ràpita - IES Júlio Antonio a Mora d’Ebre

1, 2, 3,6 i 7 de juliol

web: http://usuaris.tinet.org/mrpte e-mail: mrp.terresebre@gmail.com

1, 2 i 3 de juliol

web: www.pangea.org e-mail: geus@pangea.org

CEIP Jacint Verdaguer Ramon y Cajal, 8 25300 TÀRREGA UAB Facultat C. Educació BELLATERRA

1, 2, 3,6 i 7 de juliol

web: http://amgali.pangea.org e-mail: eestiuvoc@pangea.org

IES Antoni Cumella C/ Roger de Flor, s/n 08400 GRANOLLERS

1, 2, 3,6 i 7 de juliol

web: www.casaldelmestre.org e-mail: secretaria@casaldelmestre.org

Àmbit Virtual de les Escoles d’Estiu dels MRP de Catalunya

De l´1 al 14 de juliol

web: http://acte.cat e-mail: acte@pangea.org

Centre Cívic de Zona Nord Metro i tren a la parada de Torrebaró Tel.:932 76 99 50

De l’1 al 8 de juliol

web: http://aadults.pangea.org e-mail: educacioadults@gmail.com

1 i 2 matí i tarda, i 3 matí. Amb dinar inclòs divendres

web: 0033educa@gmail.com e-mail: nrocaber@xtec.cat

19


20 Impremta Costa i Borràs de Vinaròs • Tel. 964 407 650 L’Estanc de Baix d’Alcanar • Tel. 977 730 134

D.L. T-1031-2009

Programa Oficial 29 Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre  

programa de l'escola d'estiu 2009

Advertisement