Page 1

Energies


Índex -Energia dels llamps -Energia de biomassa -Combustibles fòssils -Energia Solar -Energia eòlica -Energia Hidràulica -Energia fotovoltaica -Energia Geotèrmica -Energia Nuclear


Energia dels llamps L'energia d'un llamp és molt gran, però encara no s'ha desenvolupat una manera d'aprofitar-la. Els llamps estan formats per petites gotes d'aigua i microcristalls de gel dels núvols, que amb el contacte es van carregant d'electricitat estàtica.

+ info menú


Energia de biomassa És l'energia acumulada als éssers vius. Gràcies a la llum del Sol creixen les plantes (fotosíntesi) i emmagatzema l'energia a la seva massa (biomassa: <<massa dels éssers vius>>). Els residus orgànics de tota mena es cremen per obtenir energia tèrmica.

+ info menú


Combustibles fòssils El carbó, el gas natural i el petroli. Són d'origen solar. S'han format a partir de falgueres i plàncton marí de fa milions d'anys que va créixer gràcies a la fotosíntesi. Constitueixen la font d'energia més utilitzada. Són molt contaminants.

+ info menú


Energia Solar És la font de gairebé totes les energies que fem. És gratuïta i neta. Ens arriba en 8 minuts des del Sol fins a la Terra, a través de l'espai i en forma de llum i calor. Si la pugessim concentrar i aprofitar més bé, sobraria energia per tot el món. ir

+ info menú


Energia eòlica És l'energia causada pel moviment de l'aire que fa girar les aspes dels molins.

+ info menú


Energia Hidràulica És l'energia que té l'aigua embassada alspantans quan està a una gran altura respecte de la presa. L'aigua baixa amb molta velocitat, mou les turbuines i, a través dels generadors produeix energia elèctrica.

+ info menú


Energia fotovoltaica La llum del sol es transforma directament en electricitat en els panells fotovoltaics, que ja es fan servir en moltes zones on no hi ha línies elèctriques.

+info menĂş


Energia Geotèrmica Al subsòl d’algunes zones hi ha focus de calor acumulada a l’interior de la terra

+info menú


Energia Nuclear A les centrals nuclears, els nuclis dels àtoms d’urani es trenquen i alliberen molta calor.

+info

menú

Energies.  

Parla de les energies que hi ha al nostre planeta i perquè les fem servir.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you