Page 1

Miquel Marí i Pol

CFA JOAN CARLES LLEIDA


BASES DEL VIIIè PREMI LITERARI SANT JORDI 2012-2013 1 Objectiu : Estimular la creativitat a partir de la poesia de Miquel Marti i Pol 2 Requisits dels participants Poden optar al premi les persones que estiguin inscrites al Centre de Formació d’Adults “Joan Carles I” durant el curs 2012-2013 3

Temàtica:

Terra, tendresa, tenacitat 4. Modalitat: Poesia S’estableixen dues modalitats amb un premi i un accèssit en cadascuna. ● Modalitat A - Poemari il·lustrat: recreació d’un poema de Miquel Martí i Pol en imatges. Treball en grup. ● Modalitat B – Poema de mètrica i tipus d’estrofa lliure sobre la temàtica: Terra,

tendresa, tenacitat.

5. Justificació del tema del concurs Per ser un dels poetes més musicats i llegits dels darrers temps, el Centre de Formació d’Adults està treballant el curs 2012-2013, una selecció de poemes del poeta Miquel Martí i Pol, en motiu dels 10 anys de la seua mort 6. Presentació de treballs i termini Les obres que optin al Premi hauran de ser originals, inèdites i en català. Les obres de la Modalitat A s’han de presentar exclusivament en format digital Les de la modalitat B hauran de ser presentades preferentment en format word. .Els poemes es lliuraran a la Secretaria del Centre dins d’un sobre DIN-A4, on figurarà el títol de l’obra. A l’interior d’aquest sobre, juntament amb l’obra, s’hi adjuntarà un altre sobre tancat amb les dades següents: nom i cognoms de la persona participant, NIF, adreça, telèfon, títol del treball i curs on està inscrit l’alumne/a. El termini de presentació dels treballs finalitzarà a les 19 hores del dia 21 de març de 2013. 7. Jurat: El jurat estarà format per: . Un membre de l’Equip directiu . Un membre de la Comissió literària . Dos membres de la Comissió cientificocultural . Un membre de la Comissió d’Informàtica 8 Resolució i acta de lliurament dels premis La resolució del jurat es donarà a conèixer el dia 23 d’abril de 2013, durant la festa de celebració de Sant Jordi. En el mateix acte es donaran els següents premis: - 1r premi: un val per material de llibreria per valor de 150 € (modalitat A) 60 € (modalitat B) - Accèssits: un val per material de llibreria per valor de 100 € (modalitat A) 40 € (modalitat B) 9 Difusió dels treballs Els treballs premiats es publicaran a la pàgina web del CFA Joan Carles I.

VIIIè Premi Literari Sant Jordi 2013  

dedicat a Miquel Martí i Pol

Advertisement