Page 1


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Centre de Formació d’Adults Joan Carles I

BASES DEL VIIè PREMI LITERARI SANT JORDI 2011­2012 1. Objectiu :  Estimular la creativitat a partir de la narrativa 2. Requisits dels participants Poden optar al premi les persones que estiguin inscrites al Centre de Formació  d’Adults “Joan Carles I” durant el curs 2011­2012 3. Temàtica:  Monzonem: juguem a ser Quim Monzó. A partir dels començaments i acabaments dels contes llegits durant aquest  trimestre, ens atrevim a escriure el nostre propi conte. Trobareu els inicis i finals  proposats a: http://catalages.blogspot.com/ en l’apartat Concurs Literari. 4.   Modalitat: Narrativa S’estableix un premi i dos accèssits. 5.  Justificació del tema del concurs El Centre de Formació d’Adults està treballant, durant el curs 2011/2012, una selecció de contes del reconegut escriptor català Quim Monzó. •

6.  Presentació de treballs i termini Les obres que optin al premi hauran de ser originals i inèdites. Hauran  de ser presentades en català i en format word, font Arial­12,  interlineat 1,5  i amb una extensió màxima d’un full.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà a les 19 hores del dia 23 de març de 2012.

Les narracions es lliuraran a la Secretaria del Centre dins d’un sobre  DIN­A4, on figurarà el títol de l’obra. A l’interior d’aquest sobre,  juntament amb l’obra, s’hi adjuntarà un altre sobre tancat amb les dades  següents: nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon, títol del treball i curs on  està inscrit l’alumne/a. 7.  Jurat:  El jurat estarà format per: . Un membre de l’Equip directiu . Un membre de la Comissió literària . Dos membres de la Comissió cientificocultural . Un membre de la Comissió d’Informàtica

8. Resolució i acta de lliurament dels premis La resolució del jurat es donarà a conèixer el dia 23 d’abril de 2012, durant la festa  de celebració de Sant Jordi. En el mateix acte es donaran els següents premis: ­ 1r premi:  un val per material de llibreria per valor de 80 Euros ­ 2 Accèssits:  un val per material de llibreria per valor de 50 Euros 9. Difusió dels treballs Els treballs premiats es publicaran a la pàgina web del CFA Joan Carles I.

Sant Jordi 2012  
Sant Jordi 2012  

Bases Concurs Literari SanT Jordi 2012

Advertisement