Page 87

GROEPSTEST All-in-ones

BESTE

Brother MFC-J5320DW

KOOP

AUG 2016

Brother Web Connect.

De zwarte kast, die volledig uit

ingebracht worden. Rechts is er een

kunststof bestaat, heeft geen on-

klep die je opentrekt en die direct

derdelen die uit het chassis steken.

toegang geeft tot de inkt. De Bro-

Hij kan printen op A3-formaat,

ther Innobella-inkt geeft volgens

Brother MFC-J5320DW

maar automatisch dubbelzijdig

de fabrikant de beste resultaten op

www.tiny.cc/j5320dw

printen en kopiëren/scannen kan

Brother Innobella-papier, maar dat

Straatprijs: € 187,-

alleen tot A4-formaat. Ondanks de

hebben we niet getest.

Paginakostprijs zwart: 1,21 eurocent

ondersteuning voor A3-afdrukken,

Brother iPrint & Scan-app.

Ook deze mfp heeft allerlei

Paginakostprijs kleur: 14,16 eurocent

is dit een vrij compacte alles-in-

cloud-functies en ingebouwde

één die iets breder en hoger, maar

apps, vergelijkbaar met de Canon

minder diep is dan de functioneel

PIXMA MG7700 Series. De klep

vergelijkbare Canon PIXMA MX925.

waarin het bedieningsscherm

Het compacte formaat is te danken

is verwerkt, kun je naar boven

aan het omkeren van de printtrein.

opentrekken, zodat je het scherm

bijvoorbeeld foutloos omgezet in

• Compact voor een A3-mfp

De papierlade biedt plaats aan 250

gemakkelijker kunt bedienen

een doorzoekbare computertekst.

• Gebruiksvriendelijk

vellen papier. De papieropvang van

wanneer je recht vóór de printer

ongeveer 20 cm, die geïntegreerd is

staat. De clouddiensten dien je

drukt de MFC-J5320DW deze

in de papierlade en die je manueel

eerst te activeren via de Brother

5%-testbrief echter abnormaal

uittrekt, heeft een capaciteit van

Web Connect-website. Daar krijg

traag af, met lange, niet te verkla-

• Volledig van plastic

vijftig vellen. Achteraan is er nog

je voor elke dienst een pincode

ren pauzes tussen de prints in. We

• Onverklaarbare pauzes tijdens

een uitklapbare invoerlade voor

die je dan binnen de 24 uur dient

probeerden dit zowel via computer

individuele vellen en A4-fotopapier.

in te tikken op het lcd-scherm van

als via cloud en zowel in rtf- als

De automatische documentinvoer

de mfp. Je hoeft dus niet zoals bij

in docx-formaat. Dit mankement

voor 35 vellen van de flatbedscan-

Canon je inloggegevens in te tikken

haalt de gemiddelde snelheids-

interne geheugen soms vol loopt,

ner gaat verscholen achter een klep

op het mfp-display zelf. Dit gaat

score van deze mfp flink omlaag.

waardoor we er bijvoorbeeld niet

die je naar achteren trekt en dan

sneller, maar je moet uiteraard wel

Ook andere documenten en zelfs

in slaagden om onze A4-testfoto

een centimeter of vijf schuin uit

een computer bij de hand hebben

foto’s print deze mfp met horten en

vanaf OneDrive af te drukken.

de mfp steekt. Een slimmigheidje

om de connect-dienst te kunnen

stoten, met rare, vrij lange pauzes

Het geheugen liep zelfs vol bij

is het geïntegreerde kabelgelei-

gebruiken. Interessant is de inge-

in het midden van een print. Heeft

een poging om via het app-menu

dingssysteem voor de netwerk- en

bouwde ocr-app: je kunt een docu-

dit te maken met de omgekeerde

enkele ingebakken sjablonen zoals

telefoonkabels, zodat je deze mooi

ment scannen naar een doorzoek-

printtrein? Wie weet. In elk geval

‘rekensommen’ of ‘muziekpapier’ te

kunt wegwerken. Een ander han-

bare pdf. Dit werkt uitstekend: onze

haalden we tijdens onze eigen

downloaden en te printen. We mo-

digheidje is de manier waarop de

testbrief met een papierbedekking

benchmarks bij lange na niet de

gen rustig stellen dat Brother nog

vier apart verwisselbare inktpatro-

van vijf procent die we tijdens de

door Brother opgegeven printsnel-

wel wat werk heeft aan de firmware

nen (1x zwart en 3x basiskleuren)

snelheidstesten gebruiken, werd

heid. Een ander probleem is dat het

voor deze all-in-one.

WWW.PCMWEB.NL

PCM08_082-089_Groepstest - Multifunctionals (ES).indd 87

Score

Pluspunten

Om de één of andere reden

• Uitstekende cloud-ondersteuning

Minpunten

printen • Traag

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

87

30-06-16 16:29

8__  
8__  
Advertisement