Page 79

REVIEW

Oculus Rift

bril ruw tegen ons hoofd aange-

Camera

duwd en kwamen er vlekken op te

Ontwikkelaarskits van de Oculus

zitten, waardoor het gehele proces

Rift hielden alleen draaibewe-

weer opnieuw moest. Zit de Rift

gingen van je hoofd bij, maar de

wat te laag? Dan beslaat het glas

consumentenversie wordt samen

van je eigen bril vrijwel meteen

met een speciale infraroodcamera

als je door je neus ademt. Daar

geleverd. Hierdoor ziet de bril ook

komt nog eens bij dat een groot

wanneer je bijvoorbeeld bukt, iets

brilmontuur bij ons het bescherm-

naar voren kijkt of een stap opzij

schuim van de Rift deels kapot

zet. Dat was bij onze tests van deze

heeft getrokken. Een beschadiging

Rift misschien wel de meest indruk-

die met wat lijm snel was verhol-

wekkende toevoeging. In een vlak

pen, maar het is vrij bizar hoe snel

van ongeveer twee bij twee meter

een VR-bril van 700 euro kapotgaat

konden we relatief vrij rondlopen,

als je toevallig een redelijk groot

waarbij iedere stap in games en

formaat bril op je neus hebt staan.

tech-demo’s werd geregistreerd.

Een probleem dat voor sommigen

Het lijkt een klein detail, maar het

op te lossen is door lenzen in te

voelt ontzettend bijzonder om

doen, maar helaas kan niet ieder-

daadwerkelijk een stapje richting

een lenzen dragen.

de rand van een wolkenkrabber te

Na een dikke week hebben we alsnog een dik kwartier nodig om

Een scherm voor ieder oog zorgt ervoor dat je de volledige VR-wereld ziet.

Brilgate De daadwerkelijke headset is voor-

een gat voor je neus dat verdraaid

je hem goed passend kunt maken

veel opvalt als je overdag de Rift

voor jouw hoofd. Wij merken dat

gebruikt. Je hoeft maar even naar

hij het comfortabelst zit als je het

beneden te kijken om de bui-

‘achterstel’ van de band laag op

tenwereld te zien – tenzij je een

je achterhoofd bindt, omdat het

buitensporig grote neus hebt die

gewicht van de Rift dan over je vol-

dit gat helemaal vult. Wij merkten

ledige hoofd wordt verdeeld. In de

dat we daarom het liefst ’s nachts

hoofdband zitten twee oorschelpen

de Rift gebruikten. Dan was de

verwerkt die je ook een paar cen-

kamer immers net zo zwart als de

timeter van je oren ‘omhoog’ kunt

rest van de bril zijn behuizing.

zetten. Dat blijkt ideaal: op deze

Er is één pijnlijk nadeel waar

manier hoor je wel duidelijk het

we bij de Rift helaas wel last van

geluid, maar ook wat er om je heen

hadden: de VR-bril leent zich

gebeurt. Wel zo handig als je visueel

totaal niet voor het dragen van

helemaal van de buitenwereld bent

een (grote) bril. Probeerden wij de

afgeschermd.

headset op te zetten, dan werd de

PCM08_078-080_Review - Oculus Rift (ES).indd 79

oog staat met een digitale alien.

de Rift samen met een bril op te

Het is deze camera die ervoor

zetten zonder dat er vlekken op

zorgt dat je echt naar een virtuele

komen te zitten. Kleinere montu-

wereld wordt getransporteerd.

ren hebben volgens Oculus minder

Goedkope headsets zoals Google

last van problemen, dus we

Cardboard hebben ons al een paar

hebben daarom maar alvast een

keer laten spelen met VR, maar

nieuw brilletje besteld. In de tus-

daarbij had je duidelijk door dat

sentijd wachten we tot de eerste

je naar een smartphone in een

lenshouders voor VR-brillen buiten

brilletje zat te turen. De Rift houdt

Kickstarter te koop zijn (http://vr-

je echter daadwerkelijk voor de

lens-lab.com).

gek. Die wolkenkrabber waarbij

Aan de onderkant van de bril zit

zien van drie bandjes, waarmee

WWW.PCMWEB.NL

zetten, of te bukken zodat je oog in

De camera van de Rift registreert lichaamsbewegingen in een veld van 2 bij 2 meter.

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

79

30-06-16 16:38

8__  
8__  
Advertisement