Page 67

LINUX-NIEUWS

DEBIAN

Krita ondersteunt animaties in versie 3.0

Enkele jaren geleden ontstond er

Debian blijft, maar zonder dat

onder de ontwikkelaars van de

je verplicht bent om systemd

populaire Linux-distributie Debian

te gebruiken. Het heeft wat

discussie over de omschakeling

langer geduurd dan verwacht,

op basis van een naamschema.

naar systemd als init-systeem.

maar uiteindelijk is er nu de

3.0 uitgebracht. De codenaam

De hele animatie die je in Krita

Alle grote distributies waren al

eerste bètaversie van Devuan.

van deze nieuwste versie is ‘Ani-

maakt, is ook te exporteren

overgeschakeld en Debian besloot

Het project heeft images online

mation Release’ en het heeft dan

als een reeks afbeeldingen

na een lange discussie om daarin

gezet voor amd64, i386, het

ook nu ingebouwde animatieon-

voor verwerking in een ander

mee te gaan. Niet alle ontwik-

cloudplatform OpenNebula

dersteuning. Krita is een grafisch

programma.

kelaars waren daar even gelukkig

en allerlei ARM-computers,

mee. Een aantal onder hen be-

waaronder de Raspberry Pi 2,

Na een jaar ontwikkeling is Krita

programma dat ontstaan is in de

Gebruikers hebben in Krita

schoot van de opensource-desk-

3.0 ook toegang tot instant

sloot toen om Debian te ‘forken’:

Banana Pi, BeagleBone Black,

topomgeving KDE. Het opensour-

previews voor een groot

met Devuan wilden ze een dis-

CubieBoard2 en CubieTruck.

ce Photoshop-alternatief draait

canvas, waardoor ze beter op

tributie ontwikkelen die dicht bij

www.devuan.org

niet alleen op Linux, maar ook op

een groter canvas met grote

Windows en – hoewel voorlopig

penselen kunnen tekenen.

met beperkingen – op macOS

Ook onder de motorkap zijn er

(voorheen OS X genoemd).

verbeteringen gedaan. Zo is het

Een groot deel van de ontwik-

programma geport naar Qt 5 en

keling is gesponsord door de

KDE Frameworks 5, waardoor

Kickstarter-campagne van 2015.

het in de toekomst makkelijker

De Krita-core ondersteunt nu

te onderhouden is. Lees voor

frame-per-frame-animaties. Je

een volledig overzicht van alle

kunt elke reeks afbeeldingen als

vernieuwingen de release notes

een geanimeerde laag impor-

van Krita 3.0.

teren, automatisch gesorteerd

www.krita.org

Ubuntu’s snap draaien op distributies Snap, het nieuwe pakketformaat van Ubuntu, wordt door heel wat andere Linux-distributies gebruikt. Dat moet het voor ontwikkelaars eenvoudiger maken om softwarepakketten te

WWW.PCMWEB.NL

PCM08_066-067_Linux-nieuws (TS).indd 67

verspreiden die op alle Linux-

werken om snap als universeel

distributies werken. Een snap is

pakketformaat voor Linux-

een pakket dat Linux-software en

software te gebruiken. Niet alleen

al zijn dependency’s bevat, zoals

draait snap al op Ubuntu, Debian,

softwarebibliotheken en andere

Fedora en Arch Linux, binnen-

benodigde software. Daardoor

kort komen daar ook CentOS,

is een snap-pakket eenvoudig te

Elementary, Gentoo, Linux Mint,

installeren zonder conflicten met

openSUSE, OpenWrt en Red Hat

andere software. Canonical pusht

Enterprise Linux bij. Het enige

snap al een tijdje als alternatief

wat een distributie moet doen

pakketformaat om naast deb

om snaps te kunnen gebruiken, is

te gebruiken, het traditionele

de daemon snapd ondersteunen.

formaat voor software in Debian

Het project krijgt ook onder-

en Ubuntu. Canonical kondigt

steuning van Dell, Samsung, de

nu aan dat ontwikkelaars van

Linux Foundation, The Document

diverse Linux-distributies samen-

Foundation en Krita.

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

67

01-07-16 13:07

8__  
8__  
Advertisement