Page 34

DOSSIER Optimaal thuisnetwerk

want sommige draadloze apparaten kunnen niet koppelen aan een toegangspunt met verborgen SSID. Gebruik – indien beschikbaar – vooral ook de 5GHz-band; die is nog altijd verrassend laag bezet in veel buurten. Wifi-instellingen verschillen weer per router; let op Wireless security, SSID (meestal onder Basic Settings of iets dergelijks) en het wifi-kanaal.

Wifi-kanaal instellen Wifi is opgedeeld in kanalen, maar helaas zijn dat er niet bijster veel. Het betekent dat je vaak een kanaal moet delen met anderen, wat tot storingen en vertraging zorgt. Veel routers staan standaard ingesteld op kanaal 11 in de 2,4GHz-band, een reden om zonder meer eens een ander kanaal te proberen. Op de 2,4GHzband kun je kiezen uit dertien kanalen. Kies echter niet zomaar een willekeurig kanaal, maar beperk je tot de kanalen 1, 6 of 11. De dertien kanalen delen namelijk een kleine frequentieruimte en alleen die drie kanalen hebben onderling geen overlap. Daarom kiezen routers vaak automatisch voor een van die drie kanalen. Op de 5GHz-band kun je probleemloos een van de opties kiezen, al heb je vaak maar

wifi-kanalen in de buurt. Kies een vrij kanaal of

Kies alleen voor kaneel 1, 6 of 11 om overlap te voor-

vier keuzes.

– indien dat onmogelijk is – een kanaal met het

komen. Helaas heeft één gebruiker zijn router op kanaal

zwakste signaal.

9 ingesteld.

op de 2,4GHz-band, doordat een 5GHz-signaal

QoS

overig internetverkeer bijna niet meer mogelijk

een kleiner bereik heeft. Via een wifi-scanner

QoS staat voor Quality of Service en is in som-

is. Streamen van online HD-content gaat dan

kun je achterhalen op welk kanaal de draad-

mige gevallen een onmisbare functie op je

eigenlijk niet meer of slechts met veel horten

loze netwerken bij jou in de buurt zitten. Voor

router. Hiermee tem en reguleer je namelijk

en stoten. Door een QoS-regel in te stellen

Android en Windows is er de app Wifi Analyzer

het netwerkverkeer op je thuisnetwerk. Feitelijk

die bepaalt dat downloaden de minst hoge

(eigenlijk zijn er meerdere, maar daar kom je

is QoS een soort van verkeersregelaar. Stel

prioriteit heeft, los je dat probleem op. Als er

vanzelf wel achter na een zoekopdracht in de

dat je een fervent torrentdownloader bent.

geen of weinig overig netwerkverkeer is, wordt

app store). Installeer zo’n app en na het starten

Normaal gesproken trekt een serie lopende

de volledige downloadbandbreedte gepakt.

zie je in één oogopslag alle in gebruik zijnde

downloads je netwerk volledig dicht, waardoor

Zodra er echter ander netwerkverkeer wordt

Overigens is de invloed van andere draadloze netwerken op de 5GHz-band al minder dan

gedetecteerd, krijgt dat voorrang en wordt het downloaden op een lager pitje gezet. Combineer dat bijvoorbeeld door een videostream

OpenWRT en DD-WRT

de hoogste prioriteit te geven en je bent altijd

Voor een aantal routers zijn twee opensource-

te installeren dien je goed de instructies te

verzekerd van een optimale streamkwaliteit.

besturingssystemen beschikbaar: OpenWRT

lezen; het kan soms een wat gecompliceerd

Het is maar een van de voorbeelden die met

(https://openwrt.org) en DD-WRT (www.

proces zijn. Maar áls een van beide routerbe-

QoS is te realiseren.

dd-wrt.com). Of een router geschikt is voor

sturingssystemen eenmaal draait, beschik je

een van beide alternatieve besturingssyste-

over heel veel nieuwe functionaliteit. Extra

dan kun je QoS gerust uitzetten. Soms zorgt dat

men is meestal duidelijk op de verpakking

voordeel is dat je niet meer afhankelijk bent

zelfs voor een hogere snelheid. Instellen van

aangegeven of wordt vermeld op de site van

van de meestal slechts mondjesmaat aange-

QoS werkt op elk merk of type router anders.

de fabrikant. Ook kun je de lijsten op beide

boden firmware-updates voor je router, als

Als voorbeeld gebruiken we DD-WRT. Onder

genoemde websites even doorlopen. Om deze

deze überhaupt worden uitgebracht.

alternatieve op Linux gebaseerde firmware

Zijn er maar weinig gebruikers op je netwerk,

de tab NAT / QoS vind je hier de tab QoS. Via een selectiemenu onder in het blokje Services Priority kun je via het menu achter Add uit

34

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

PCM08_030-035_Dossier - Optimaal netwerk (TS).indd 34

WWW.PCMWEB.NL

30-06-16 16:40

8__  
8__  
Advertisement