Page 31

DOSSIER Optimaal thuisnetwerk

wij een nieuwe router overwegen. Een goede router uit de middenklasse kost je rond de honderdvijftig euro (soms zelfs wat minder in een aanbieding). Wil je een moderne router, koop er dan eentje met de aanduiding AC1750 of AC1900. Je krijgt dan een router voorzien van 802.11ac, die geschikt is voor drie datastromen en op de 2,4GHz-band via 802.11n een theoretische maximumsnelheid van 450 Mbit/s heeft. Controleer voor aanschaf van je modem wat voor cpu er

On

precies in zit, sommige routers zijn voorzien van een dualcore-processor. Daarmee blijft je router, ook als deze het stevig voor z’n kiezen krijgt, soepel draaien. Een duurder model dan een

De ASUS RT-AC5300 oogt

AC1900-router is natuurlijk ook goed, maar het

monsterlijk snel, maar biedt vooral

hangt van je gebruik af of je daar echt iets van

voordelen als je met veel draadloze

terugziet. Een duurdere ac-router zal in ieder ge-

apparaten tegelijkertijd werkt.

On

val niet voor een beter bereik zorgen. Wel zijn de duurdere modellen geschikter als je met veel apparaten tegelijkertijd wilt gebruikmaken van wifi.

achterhaal welk IP-adres aan je eigen router

router vastzetten door een IP-reservering.

Dat mindere bereik van de 5GHz-band zorgt er

is toegekend. Zoek in de webinterface naar de

Zoek naar een optie als Static Lease, DHCP

overigens voor dat je goed moet nadenken over

opties voor DMZ en vul hier het IP-adres in dat

Binding of DHCP Reservering. Hier kun je een

de plaatsing van je router. Verstopt in de meter-

is toegekend aan je eigen router. Om helemaal

MAC-adres (het unieke, in de fabriek toege-

kast zal geen enkele router goed presteren.

zeker te weten dat dit altijd goed gaat, kun

kende adres) vastkoppelen aan een IP-adres.

je het IP-adres dat is toegekend aan je eigen

Je router hangt nu direct aan internet en je

Router achter router Wil je helemaal breken met de modem-router van je internetprovider, dan is dat veelal moeilijk

DHCP en wifi uit

tot onmogelijk. En eigenlijk ook nergens voor no-

Het is verstandig om – indien mogelijk –

dig, want je kunt een router achter de provider-

de DHCP-server in je providerrouter uit

router hangen. In dat geval moet je wel op een

te schakelen en de tweede router van

paar dingen letten. Je hebt dan namelijk twee

een vast IP-adres te voorzien. Dat houdt

routers achter elkaar hangen, met elk apparaat

het qua configuratie overzichtelijk. Het

bijvoorbeeld zijn eigen firewall. Je eigen router

vervelende is dat routers totaal verschil-

kan hierdoor niet direct met internet communi-

lende webinterfaces gebruiken, dus je

ceren, doordat hij wordt geblokkeerd door de

zult even moeten zoeken waar dit soort

router van je internetprovider.

zaken te configureren is. Zoals bij het

Gelukkig zijn hier een paar oplossingen voor.

kopje 'Router achter router' te lezen is,

Het mooist is het als je je provider-router via de

kun je het best schakelen naar bridging,

webinterface of door te bellen met de helpdesk

dat scheelt je een extra port-forwarding-

als ‘bridge’ kunt configureren. Simpel gezegd

ronde. Wil je interne netwerkapparaten

maak je daarmee van de router een modem

überhaupt niet via de cloud bereikbaar

zonder routerfunctionaliteit. Helaas kan dat lang

maken, dan zijn er eigenlijk helemaal

niet bij alle internetproviders.

geen ingewikkelde router-naar-router-

De oplossing die dan het beste werkt, is de

zaken te verwachten. Meestal is het ge-

DMZ (demilitarized zone) van de router van je

noeg om de tweede router aan te sluiten,

internetprovider. Een apparaat dat in de DMZ

waarna alles naar behoren zou moeten werken. Je kunt je dan

hangt, is direct bereikbaar vanaf internet zon-

volledig concentreren op het configureren van je tweede router.

uit in je providerrouter en

der dat daar nog een firewall tussen zit. Dat is

Met één kleine kanttekening: schakel wifi uit op je providerrou-

voorzie de tweede aangesloten

in het geval van je eigen router geen probleem.

ter! Daarmee voorkom je twee elkaar storende wifi-netwerken.

router van een vast IP-adres.

Schakel DHCP bij voorkeur

Log in op de router van je internetprovider en

WWW.PCMWEB.NL

PCM08_030-035_Dossier - Optimaal netwerk (TS).indd 31

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

31

04-07-16 14:25

8__  
8__  
Advertisement