Page 26

ACHTERGROND Grafische upgrade

heid systeem- en videogeheugen. Hierbij krijgt

Diep verborgen in de beeldscher-

een programma voor 2D/3D-beeld dynamisch

minstellingen vind je de gegevens

extra geheugen toegewezen zolang dit nodig is,

van je videokaart.

waarna het weer wordt teruggegeven aan het inmiddels nog maar op twee

besturingssysteem.

formaten te letten: MXM 3.0

In oudere BIOS’en is het toegewezen videogeheugen soms instelbaar via een optie als Grap-

type A (70 x 82 mm) en het

hics configuration, waar je een waarde tussen

langere MXM 3.1 type B (105 x

32 MB en 512 MB kunt instellen. Dat was bedoeld

82 mm). Nieuwe MXM-kaartjes

om sommige spellen meer geheugen te geven,

worden meestal uitgebracht

maar volgens Intel is het een ‘legacy setting’ die

als kitje met X-brackets, pas-

je beter ongemoeid kunt laten. In nieuwere BIOS-

sende schroefjes, thermische

systemen ontbreekt de instelling dan ook.

pasta en mogelijk een nieuwe koeler, mocht dat nodig zijn

MXM-laptops

voor de warmteafvoer. Zoek

De wat duurdere gaming-laptops hebben vaak

je een MXM-kaartje om te

wel een eigen grafische chip, zoals een NVIDIA

upgraden, dan kun je eerst de

GeForce GTX 960m, maar deze zit vastgesoldeerd

laptopfabrikant zelf checken,

en is niet te vervangen. Alleen laptops met de

maar zelfs op eBay of op websites als www.eurocom.com

mogelijkheid voor een zogenoemde Mobile PCI Express Module (MXM) bieden upgrademoge-

door NVIDIA met de bedoeling laptops mak-

(klik op Upgrades) en www.mxm-upgrade.com

lijkheden. De meeste laptopfabrikanten leveren

kelijker van een ‘dedicated’ grafische kaart te

– op deze site moet je goed zoeken, want het

voor gamers en 3D-professionals dergelijke high-

voorzien. De MXM-kaartjes hebben een eigen

lijkt onterecht of er niets meer verkocht wordt –

end-modellen aan. Zo heeft HP de Elite-serie, Dell

PCI Express-connector, eigen geheugen en een

zijn MXM-kaartjes te vinden. Goedkoop zijn ze

de Precision-laptops en MSI de GT- en GS-serie.

eigen koeling. Aanvankelijk was van compatibili-

allerminst. De prijzen lopen van 300 tot meer

Zelfs sommige goedkopere merken – zoals Me-

teit weinig sprake en elke fabrikant bedacht zijn

dan 1000 euro, zodat je je kunt afvragen of het

dion –hebben inmiddels een MXM-model.

eigen formaat en connector. Gelukkig hoef je

de investering nog wel waard is.

Bij een MXM-laptop zit de tweede grafische processor niet op het moederbord gesoldeerd, maar op een apart printplaatje. Deze Mobile PCI Express Module werd in 2004 geïntroduceerd

Een vastgesoldeerde videochip kun je niet upgraden.

Een los MXMkaartje van NVIDIA.

26

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

PCM08_024-029_Dossier - Grafische upgrade (TS).indd 26

Met een upgradekit kun je bij een MXM-laptop de videochip upgraden, maar goedkoop is het niet.

WWW.PCMWEB.NL

01-07-16 20:01

8__  
8__  
Advertisement