Page 117

ACHTERGROND Google-tools

Geflopte diensten Google kent natuurlijk de nodige grote successen, maar het bedrijf heeft ook miljoenen geĂŻnvesteerd in projecten die veel minder geslaagd zijn. Wie herinnert zich bijvoorbeeld Wave, Buzz, Notebook en Glass nog? Verder bestaat het sociale netwerk Google+ nog wel, maar mensen zijn hierop veel minder actief dan bij concurrenten als Facebook, Instagram en Snapchat. Desalniettemin heeft Google+ op papier een enorm ledenaantal, aangezien Android op veel punten is gekoppeld aan het netwerk. Toch gebruikt bijna niemand Google+ om statusupdates te delen. Hoewel Google+ niet lijkt aan te slaan bij het grote publiek, voert Google nog

op jouw interesses zijn afgestemd. Via de knop met de

regelmatig wijzigin-

invloed op de

drie puntjes beheer je eenvoudig je interesses, zodat de

gen door aan het

berichten die in

berichtgeving nog beter aansluit bij je wensen. Via de

ontwerp.

Google Nieuws

mobiele app van Google Nieuws ontvang je desgewenst

verschijnen.

pushberichten van belangrijke gebeurtenissen.

Je hebt veel

2

Boeken doorzoeken Google heeft een behoorlijke digitale biblio-

Google Play Books om de boeken onderweg te lezen.

theek opgebouwd met voornamelijk weten-

Je downloadt het e-book vooraf naar je smartphone of

schappelijke boeken. Het betreffen voor het overgrote

tablet, zodat je onderweg geen internet nodig hebt.

deel Engelstalige uitgaves, maar de database bevat ook

3

wat Nederlandstalig materiaal. Bijzonder is dat Google de complete inhoud van boeken heeft geĂŻndexeerd. Doorzoek de inhoud van boe-

Vooraanstaande universiteiten zoals Harvard, Oxford en Stanford werken aan het project mee. Via specifieke trefwoorden op https://books.google.

Eigen zoekmachine Websitebeheerders kunnen met behulp van Google een eigen zoekmachine maken (https://

Heb je een

cse.google.nl). Nuttig voor het geval je de inhoud van

zoekmachine

de website doorzoekbaar wilt maken voor bezoekers,

nodig voor een

diepgravende

nl vind je boeken die voor jou wellicht relevant zijn. Zo-

bijvoorbeeld bij een blog met honderden artikelen. Na

website? Via een

informatie over

dra je in de resultaten een boek opent, is het betreffen-

het invoeren van enkele instellingen ontvang je een pro-

programmeer-

een bepaald

de trefwoord op alle bladzijden geel gemarkeerd. Wil je

grammeercode waarmee je een zoekbalk op de website

code voeg je

onderwerp

een interessante uitgave opslaan? Kies dan voor Aan

integreert. Je geeft allereerst aan welke website(s) je wilt

een exemplaar

nodig hebt.

mijn bibliotheek toevoegen. Gebruik de mobiele app

indexeren en selecteert vervolgens de taal. Verder hoef

van Google toe.

ken wanneer je

WWW.PCMWEB.NL

PCM08_116-120_Achtergrond - Experttools van Google (JP).indd 117

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

117

01-07-16 17:21

8__  
8__  
Advertisement