Page 100

KOOPGIDS 4K-monitoren

RETINA OP JE BUREAU Aandachtspunten bij aanschaf van een Ultra-HD-monitor

Met alsmaar dalende prijzen en steeds meer keuze, is het logisch om bij aanschaf van een nieuw beeldscherm te denken aan een Ultra HD-exemplaar. Wat houdt dat precies in en waarop moet je dan letten? D AV I D VA N D A N T Z I G

V

eel mensen geven liever niet te veel

tonen. Kortom, het is de moeite waard om te

geld uit aan een beeldscherm. Oude

investeren in een nieuw en kwalitatief beter

is een voorbeeld van

exemplaren blijven in gebruik tot ze

beeldscherm dan de absolute instapmodellen.

een Ultra HD-monitor van

stukgaan en een nieuwe mag bij voorkeur niet

Ben je daartoe bereid, dan komen tegenwoor-

De Acer CB241HQK

24 inch die al voor minder

meer kosten dan zo’n 100 à 200 euro. Het is be-

dig ook monitoren met een veel grotere hoe-

grijpelijk dat we op de kleintjes willen letten, maar

veelheid pixels in zicht. Deze zogenaamde 4K- of

toch is het verstandig niet te veel te bezuinigen

Ultra HD-schermen kostten bij introductie in de

beginnen: 4K is de overkoepelende aanduiding

op een beeldscherm. Het is immers het onder-

markt een paar jaar geleden nog duizenden eu-

voor beeldschermen met een horizontaal aantal

deel waar je letterlijk het meest tegenaan kijkt.

ro’s, maar tegenwoordig zijn ze tussen de 300 en

beeldpunten van rond de 4000. Ultra HD, ook

Of het nu gaat om het hoofdbeeldscherm van

400 euro al te vinden. De meest luxe modellen

wel afgekort als UHD, is een variant daarvan,

een desktop-pc of een extra (groter) beeldscherm

zijn niet eens zo heel veel duurder, alleen voor

met 3840 x 2160 beeldpunten: exact vier keer

bij een laptop: een monitor met een voldoende

specialistische doeleinden is het nodig meer dan

zoveel als het inmiddels alweer jaren ingebur-

helder, contrastrijk en kleurecht beeld is een stuk

pakweg 700 euro uit te geven. Dat is natuurlijk

gerde Full HD. Een andere variant is DCI 4K, een

prettiger om mee te werken. Een recent exem-

een fors bedrag, maar als je bedenkt dat een

standaard voor weergave van videomateriaal.

plaar van wat hogere kwaliteit is in deze opzich-

monitor makkelijk tien jaar kan meegaan plus

Deze telt 4096 x 2160 beeldpunten, en heeft dus

ten vele malen beter dan een model dat een paar

je het al aangehaalde belang en voordeel van

een beeldverhouding van 17:9 in plaats van 16:9.

jaar oud is. Moderne schermen zijn voorzien van

goed beeld in gedachten houdt, dan is een wat

Dit jaar nog moeten ook zogenaamde UWQHD+-

technologie om beeldflikkeringen – veroorzaakt

hogere investering zeker te verantwoorden.

monitoren op de markt komen, met 3840 x 1600

door de helderheidsregeling – te voorkomen.

dan 400 euro te koop is.

beeldpunten. UW staat hierbij voor ultra wide.

Ze zijn zuiniger in zowel gebruik als stand-by,

Wat is 4K?

en beschikken over meerdere aansluitingen om

Ben je eenmaal een 4K- of Ultra HD-beeldscherm

vallen technisch gezien ook in het 4K-segment.

bijvoorbeeld tegelijkertijd een computer en een

aan het overwegen, dan wil je allicht weten waar

Hoewel soms wel zo door fabrikanten aangege-

gameconsole of settopbox aan te sluiten. Luxere

je op moet letten. En wat betekent 4K eigenlijk?

ven, geldt dit expliciet niet voor al bestaande (U)

modellen kunnen zelfs tegelijk meerdere signalen

Wat is het verschil met Ultra HD? Om daarmee te

WQHD-monitoren met 3440 x 1440 beeldpunten.

100

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

PCM08_100-103_Overzicht Koopgids - Monitoren (ES).indd 100

Deze schermen met een verhouding van 2,4:1

WWW.PCMWEB.NL

01-07-16 20:24

8__  
8__  
Advertisement