Page 1

SCHACK

Nordiska ungdomsschackspelen i Gbteborg - Ungdomens sommarstad


Valkorn~"

till Gate Nordiska ungdomsschackspe/en Lundby 55 och 55 Manhem har nbjet att inbjuda till Schsckfes­ ten Gbteborg Cup. Eftersqm schackspelBt huvudsakllgen ager rum pa rormiddagams finns der; goda mojligheter ett hs roligt ; Gdteborg tillssmmens med schackkomplserna under eftermiddagar och kva/lar.

Var med och ftJ ett mlnne ftJr hvet l Farra aret spetade hund­ ratalet danskar, fyrtio norrman och lite fler svenskar mad I Gdteborg Cup och I ar breddar vi det internatlonella deltagan­ det. Var mad du ocksal Forutom ~vhngarna med ett nordlskt gemyt erbJuder sam­ marstaden Goteborg massor av aktiviteter fOr alia Se vart unika gastkort pa SISta sldan .

Ankomst, inkvartering betalning och anmalan Vi hamtar danska foreningar som kom­ mer med farja fran Fredrikshamn under forutsattning att ni meddelat er ankomsttid senast den 1 9 april. De som bestaller gastkortet overnattar i skolor. Tag med sovtacke eller sovsack samt luftmadrass eller annat liggunderlag. En ansvarig led are maste overnatta pa skolan tillsammans med spelarna. Anmalan kan goras via var hemsida www.goteborgcup.se eller via e-post, anmalan insandes senast 5 april. Likvid for gastkorten skall beta las senast 10 april. Avgiften insatts pa plusgiro: 6805 20-4 Goteborg Cup S. Salofjordsgatan 29

418 73 Goteborg


ssindelning ssindelning 5-96 7-98

9m '1 12 13-

Spelform 7 ronder 7 ronder 7 ronder 9 ronder 9 ronder 15 ronder

Speltid 1 timme per spelare och parti 1 timme per spelare och parti 1 timme per spelare och parti 30 minuter per spelare och parti 30 minuter per spelare och parti 1 5 minuter per spelare och parti

~~!~~erJ.lii" a 65. .. • OChS!<oI~=r~:efravt!psOCh fAttaatt sa:13~ utan

Uppskat1 nsk och

utla~~ar he"",da

~

d,

• --------

.......

"'"

... . fOOtO"""

,a modifieringar kan ske beroende pa antalet deltagare,

rickning skall garas direkt vid ankomsten till skolan torsdagen den 9 maj mellan 18,00 och 00. Deltagare som ankommer pa fredagen skall infinna sig senast klockan 08,00. Turneringen ardigspelad sondagen den 12 maj klockan 11 .00. Prisutdelningen borjar klockan 12.00.

malningsavgift nalningsavgiften ar 150 kronor per spelare. For de deltagare som utnyttjar vara gastkort redu­ as anmalningsavgiften till 100 kronor .

Iser

gefar en tredjedel av deltagarna far pris. Hederspriset Goteborg Cup tilldelas basta foren­ eller skola. Vidare tilldelas basta skolklass i aldersklasserna 2001 respektive 2002 pris. ssutom utdelas pris till basta flicka i varje grupp och fina bokpriser i de tva aldsta klasserna .

astkort

stkort kostar 925 kronor och innefattar bl a logi pa skola, frukost och middag, fria buss­ sparvagnsresor, fri entre till Liseberg och mycket annat.

1

etalning och anmalan

malningsavgiften och anmalningsblanketter insandes senast den 5 april. Likvid for gastkort andes senast 10 april.

Isgiro: 68 05 20-4 : [Swiftkod) : NDEASESS ~N: SE34 9500 0099 6042 0680 5204

.. rfragningar

malan, kost och logi 1-54 70 71 1-54 70 74 , fax lost: info@goteborgcup .se

hacktavlingen 1-2447 45 [Mats Eriksson, SS Manhem) nanhem@telia .com

1-22 72 23, [Matti Virolainen, Lundby SS, kvallstid) 3-5553004 Itti .virolainen@comhem.se

...

_ , , : ; : :..


Gastkort Varje deltagare erbjuds att kopa ett gastkort a 925 kronor som berattigar till foljande:

Ak sa mycket buss Dch sparvagn du hinner med

Fri entre till Liseberg .... varje dag!

• Frukost och middag {Torsdagen middag, ovriga dagar frukost och middag} • Overnattning i skolor (personal pa alia skolor hela dygnet) • Fria buss- och sparvagnsresor • Liseberg bjuder pa fri entre varje dag • Fri resa med Paddan • Fri resa med bat till Alvsborgs fastning • Fri entre till Goteborgs Naturhistoriska Museum • Fri entre till Sjofartsmuseet Akvariet • Specialerbjudande pa eventuell allsvensk fotbollsmatch • Ak 2 betala for 1 med Stinsen Sightseeing • Ga 2 betala for 1 hos Universeum • Ga 2 betala for 1 pa Laserdome • Ga 2 betala for 1 pa Maritiman • Ga 2 betala for 1 till aventyrsbad • Ga 2 betala for 1 pa Aeroseum • Ga 2 betala for 1 pa aventyrsgolf

Eftersom det ar lange kvar till turneringen

sa

kan mindre forandringar utanfor var kontroll ske.

Obs! Placering pa olika skolor sker med ledning av den insanda anmalning­ en . Darfor ar det viktigt att gora rEltt bestallning fran borjan. Foraldrar, syskon och kamrater far givetvis folja med och uppleva Sommar­ Goteborg . De far ocksa kopa gastkort med ovanstaende erbjudande . Paddan

goteborg