Page 1

KjeUerup Skakklubs

Generalforsamling 2012

Ordinrer generalforsamling torsdag den 24. maj 2011 kl. 19.30 i Alhuset, Skolevangen 5, Kjellerup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fonnandens beretning. 3. Kassererens fremlreggelse af det reviderede regnskab for 2011. 4. Valg afbestyrelsesmedlemmer: Pa valg er: Erik Ruskjrer

Socen Ladegaard

Frank G. Pedersen

Niels Kristian Almtoft

5. Valg afbestyrelsessuppleanter: Pa valg er: Peter Hedegaard

Per Bohme

6. Valg afrevisor:

Pa valg er: Peter Kock.

7. Valg af revisorsuppleant:

Pa valg er: Ernst Lund Jensen

8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen uddeles prremier til vinderne af afholdte turneringer,

topscorerne fra holdturneringerne, samt karing af arets medlem.

Der er gratis kaffe, sodavand og bred denne aften.

Aftenen afsluttes med en lynskakturnering.

Bestyrelsen.

generalforsamling2012