Page 72

To pa je bil še dodatni izziv, saj smo se hitro zbrali trije: Tina (Martin Slameršak), Stanko (Bra i ) in jaz, ki sem prej sko il še po »švasaparat«, si po rni obleki navlekel še delavski kombinezon in že smo se peljali proti Zabovcem, do Malekovega dvoriš a. Tiho smo se priplazili po dvoriš u do »štalink«, pri tem je eden z dolgo palico tipal proti psu in mu z njo potisnil verigo k tlem, da ni mogel do nas, ja paše drüge pse smo morali natiravati (slišali so lajež in prišli pogledat, kaj se godi…). Dva pa sva se že našla v »štalinkah« in za ela z delom. Najprej sva našla vti nico za »švasaparat«, pa hitro ugasnila lu . Potem se mi je zdelo, da »švas« ne prime in sem rekel Tinu: »Vüžgi lü !«, kar je tudi storil. V tistem trenutku pa se je že zasliši in tudi vidi: Malekova An ka, Alojzova mama in prijateljkica moje mame, vsa razjarjena: »Te bon že vüžgala, ka boš meja zadosti!« To smo si seveda mi trije junaki najmanj želeli ni od presene enja smo kar obstali. Pozneje smo izvedeli, da je tudi njo bilo zelo strah, saj je iz svojega okna videla sence no nih gostov in mislila, da so kaki nepridipravi s tatinskimi nameni. No, ko se je An ka tako jezila, jo je Tina skušal miriti: »No, no, mamika, ne tak' hujdi biti!«, a ni ni pomagalo ni eprav dela še nismo dokon ali, smo ubogali Stanka, ki je že priganjal: »Janez, tepa gremo!« Tu bi se lahko anekdota kon ala, npr. na tak na in: mi smo varili pri napa ni »štalinki«, Malekvi so se drugi dan na kolinah lahko le smejali na ra un naše nerodnosti, saj moram izdati še to, da sem »švasal« celo na lesenih delih, zato ni dobro prijemalo. Toda Malekvi – Alojz, njegova žena Milica, pa An ka so nam domiselno vrnili strah in nemir tiste no i. 9ez nekaj dni smo se z njim kot obi ajno sre evali kje na vasi, a vsi trije so bil do mene, Tina in Stanka isto neprijazni, brez pozdrava, da smo se za udeni vprašali: »Kaj pa jim je, ka so tak' namuleni?« in smo potem zvedeli vzrok. Lojz nam je kar malo zagrozil: »De ki, švasali ste tam, pri breji sviji. Zej oa lehko fsi vküp akamo, kej de s prasci. 9e jih nede povrgla, pa se lehko skotijo slepi, od tistega vašega švasaja!« Zdaj nam je že šlo malo za nohteše posebno nama s Tinon, da sva si celo

71

Pesmi glas - druži nas 3  
Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement