Page 71

tudi Peklarjev Konrad, ne da bi slutil, da se nekaj podobnega dogaja na njegovem dvoriš u. Njegov sosed in svak Franc Golob je namre vedel, da tudi tam na rtujejo jutrišnje koline. In medtem, ko so imeli nekateri pevci opraviti s snegom, so v drugi skupini živahno prinašali pred »štalinko« pri Peklarjevih prav vse, kar je lahko postalo del tiste ovire. Nekdo je vedel tudi za dolgo lestev pri župniš u in jo položil na vrh vsega že prinešenega, da se je gospod župnik Brecl drugi dan udil, le kako jim je uspelo. Kot drugi pevci je tudi Konrad kon no legel k po itku, da si bo vsaj malo odpo il za kar naporne koline. Res so bile naporne in še glavni mesar, ki je prišel (iz sosednje hiše oz. doma) ob pravi uri, je ob pogledu na visoko oviro resno izjavil: »Ja, kaj bomo zdaj? Ko boste to pospravili bomo prišli na koline!« Pri tem je najbrž komaj zadrževal smeh, saj je vendar bil med glavnimi organizatorji v prejšnjem ve eru. No tudi pri Peklarjevih se je vse dobro izteklo, koline so bile ta-prave, Konrad pa je na naslednjo vajo prinesel za »delavce« in vse pevce veliko steklenico svojega žlahtnega »gemaja«. Janez Kukovec:

Zgodba o »švasanju« z nadaljevanjem… Še danes se tega dogodka spominjam z mešanimi ob utki. Lahko se ob njem sproš eno nasmejem, obenem pa me malo stisne nekje v trebuhu ob podoživetju tega ve era. Da mi bo beseda lažje stekla, bom marsikaj, še posebno pogovore, povedal kar v našem nare ju in bom ob koncu dodal kako razlago. Tako je torej bilo: Kot v 1. anekdoti Alojza Letonja in tudi v 2. anekdoti Jožeta Cigula, je bilo vse enako, celo na isti ve er oziroma zdaj že kar pozno pono i. Po uspešnem nastopu na eni od pevskih revij na Ptuju, je nekdo omenil, da imajo pri Malekvih v Zabovcih jutri koline. To je Alojz celo slišal in se smejal, eš »Le ite, sej vas naš pes nede püsta – blüzi!«

70

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement