Page 69

vendar ni šlo tako zares. Verjetno so že ob odstranjevanju snežno-ledene ovire uganili (kolinarji namre ), kdo jo je »zgradil« in se jim je zdelo dovolj posre eno, tudi zabavno. 9ez nekaj dni smo namre pevci med vajo doživeli nepri akovan obisk: Rado je pripeljal dva zaboja piva in nam ga predal z besedami: »De ki, oni ve er, ko ste se tak' mantrali, vas nisem ni nagradil s pija o, pa sem jo pripeljal nocoj.« Zasmejali smo se in si nazdravili. Kako malo je v asih treba, da storiš kaj dobrega, da koga razveseliš, ga pohvališ. No, povedal sem že, kako smo se pevci znali zabavati po vajah in še posebno uspešnih nastopih. Pripovedoval sem tudi o za etkih delovanja MoPZ, kar je tudi že zajeto v Kroniko zbora v prejšnjih poglavjih, rad pa bi poudaril, da tudi mene veže na zbor iskreno prijateljstvo, veselje do naših lepih pesmi, v katerih v asih zapojem tudi kot solist. Še ne esa sem se spomnil, kar bi rad zapisal že zato, ker se obenem spomnim koga od pevskih prijateljev, ki jih zdaj ni ve med nami. Tako te e ta zgodba, ki bi jo lahko naslovil kar:

»Püšl'c za godovno« Tisto leto je naneslo tako, da je bila Vidova nedelja (Sv. Vid – 15. junij) na dan, ko goduje Sv. Alojz moj patron (21. junij). Pevci MoPZ Markovci in naši spremljevalci oz spremljevalke smo se spet udeležili Tabora Pevskih zborov v Šentvidu pri Sti ni. Za nami so bile uspešne dopoldanske vaje, opoldanski mimohod do prizoriš a Tabora in nato že zelo uspešen skupni koncert z vsem programom, tudi spominske krožnike smo že prejeli. Med vožnjo z avtobusom od Dolenjske proti naši Štajerski smo se zaustavili na robu gozda, vsenaokrog pa travniki. Za eli smo se šaliti, pojedli smo še svojo malico iz skupne zaloge, si omo ili grla in spet zapeli. Potem je beseda dala besedo in nekdo se je spomnil, da imamo Alojzi ta dan svoj god, darila za praznik pa nimamo. 9ez nekaj asa potem, ko nismo niti opazili, kdaj je odšel iz družbe, pa smo zagledali našega pevca in prijatelja

68

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement