Page 68

Alojz Letonja 2. Tenor

»Lahko pridem na pražena jetra?« Vse bom povedal po asi, od za etka do konca. Tedaj boste tudi vsi razumeli nenavadni naslov moje anekdote. Naš pevski zbor je tudi tisto leto sodeloval na Reviji pevskih zborov, ki so bile tedaj še v decembru, torej prav v asu doma ih praznikov – kolin. Zadovoljni smo se že pozno zve er vrnili s Ptuja, kjer smo se po uspešnem nastopu tudi že malo družili z drugimi zbori in zdaj, že v Markovcih, bi se naj samo še razšli na domove. Toda, verjetno smo bili še posebej zadovoljni in se nam nikakor ni dalo raziti. Nazdravili smo še s kozar kom žlahtnega iz svoje zaloge, se šalili, pohvalili naše soliste, pa zborovodja in tudi sami sebi namenili kako besedo ponosa, vmes pa je nekdo omenil: »Fantje, pri Radu (Plohl) pa imajo jutri koline. Bomo šli kaj »naštimat«, da se bodo malo mu ili?« Nikogar ni bilo treba posebej prositi, takoj se je ustvarila skupina pevcev, ki smo se kar lotili dela: s ceste in robov je nekaj udeležencev pobralo sneg in ga znosilo pred vrata »štalinke«. Delo sta dopolnjevala še dva možaka, ki sta sproti polivala z vodo, nismo odnehali prej, kot je ta kup segal prav do strehe in seveda dobro zaprl vhodna vrata do praši a. Nih e nas ni zalotil in kot pravi zarotniki smo se potem vendarle razšli, še prej pa se dogovorili, da bomo nekako poizvedeli, kako je bilo s temi kolinami. Sredi naslednjega dopoldneva pa nekateri že niso mogli akati in Janko (Strelec) je zavrtel Plohlov telefon ter gospodinjo, ki je bila na drugi strani povprašal: »Lahko pridem na pražena jetra?« »Ti bom že dala jetra! 9e bi zdaj vedela, kdo si…!« se je sicer razhudila,

67

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement