Page 65

Branko Munda 1. Tenor Že od otroških let je bilo moje življenje povezano z ljudskim petjem. V družini sem poleg o eta in dveh stricev veselo prepeval ob raznih priložnostih, kot so koline, rojstni dnevi, krš anski prazniki ipd. Posebno pa je bilo doživetje,ko se je zapelo v doma i gostilni, kjer je bilo še navzo e ob instvo. Da bi nadgradil kvaliteto svojega petja, sem se leta 1991 priklju il MePZ v Gorišnici in kasneje Mlajšemu cerkvenemu zboru. Vendar je nekje v meni žarela želja po prepevanju med moškimi. Zato sem leta 2004 pevskima kolegoma Janezu Kostanjevcu in Francu Vil niku, ki sta že dolgo prepevala v MoPZ Markovci, omenil željo po v lanitvi v zbor. Moram priznati, da me je že na prvi vaji o arala mogo nost in lepota zbora. Nikoli ne bom pozabil besed, ko je zborovodja gospod Sre ko dejal po zapeti pesmi: »Evo, tak' zapojejo dedi!«. Da sem v zboru dobil tudi prave prijatelje, pa je darilo, ki ga danes že težko dobiš. Koliko dogodkov sem z njimi doživel, je že za cel zbornik, zato bom opisal samo enega. Po pevski sezoni 2004/05 nas je kolega Andrej Šmigoc povabil na morje, na otok Vir. Prepevanja, smejanja, dogodivš in z vožnjo po morju je bilo toliko, da se že lep as nisem tako sproš eno in iz srca zabaval. Zato lahko trdim, da je druženje in prepevanje v taki družbi, lahko tudi u inkovito zdravilo proti stresnemu življenju, kakršnega živimo danes. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem pevskim prijateljem, da so me sprejeli med sebe.

64

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement