Page 64

Janez Horvat Bas Rodil sem se v številni družini z dvanajstimi otroki, kot osmi po vrsti. Vsi moji bratje in sestre so bili znani, dobri in veseli pevci. Tako, da sem že v zelo zgodnjih otroških letih za el prepevati in se od njih u iti novih besedil in melodij. Že samo ime, po doma e »Kokotova« družina, pove, da se je pri nas že v zgodnjih urah do poznega ve era razlegala lepa ljudska pesem in v asih so ljudje rekli, da na Vidmu pojejo petelini, v Markovcih pa »Kokoti«. Zelo zanimiv je podatek, da sem v svojem življenju prepeval himno v petih razli nih sistemih (državah). Prva je bila v kraljevini Jugoslavije po imenu Božje pravde, druga pod okupacijo, tretjo po vojni v novi Jugoslaviji (Hej Slovani), etrto v samostojni Sloveniji (Zdravljica) in danes prepevam še tudi Evropsko himno (Oda radosti). Šolsko zborovsko petje se je za elo v asu okupacije Nemcev, nato sem v JLA pel kot vojak, po odsluženem vojaškem roku smo fantje po vasi prepevali ljudske pesmi, peli smo pri telovadnem društvu Partizan, peli smo pri folklorni skupini. Sem lan MoPZ od njegovih temeljev. V teh 40-ih letih je bilo na naši pevski poti veliko ovir in težav, ki smo jih vedno reševali složno, kot pravi prijatelji in vedno nas je družila lepa pesem – tako tista, ki smo jo morali odpet kot obvezen del repertoarja, kot tista, ki smo jo zapeli ob dobri vinski kapljici, ki je še bolj ogrela grla – da se je razlegalo dale naokoli. Želim si, da nas vesela pesem vedno druži in razveseljuje, kot prave pevske prijatelje in ob njej pozabimo na vsakdanje skrbi in težave, tako kot pravi rek: »Kdor poje iz srca – slabo ne misli!«

63

Pesmi glas - druži nas 3  
Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement