Page 63

9ez nekaj let se ponovno sre ava in kar hitro ste e pogovor o novogradnji in pevskem zboru. Po tem pogovoru sem se odlo il, si vzel as za prepevanje v zboru, za kar mi še danes ni žal. Ja, še nekaj moram povedati: ker me je on nagovoril, sem kasneje jaz prosil Konrada Šmigoca, da je moj »boter« pri pevskem zboru. »Bicikla od botera« sicer nisem dobil, je pa v asih kaka posebno dobra beseda…

Miha Prosenjak 2. Tenor K zboru sem prišel septembra leta 2006, na pobudo dveh prijateljev, ki smo že kot lani folklornega društva in lani šolskih pevskih zborov mnogo prepevali. Zato mi je pristop k moškemu pevskemu zboru Markovci bil le še en veliki izziv. Zborovodja me je uvrstil med druge tenoriste, kar mi tudi najbolj ugaja. K dobremu po utju pri zboru pa tudi zelo pomaga prijateljstvo in druženje med pevci. Kljub temu, da so men dami nekateri že mnogo starejši od mene, to ne vpliva na prijateljstvo. Seveda so tu še nekateri dogodki, kot so intenzivne vaje, mnogi nastopi, druženja med sabo po vajah, ki pa so nepozabna, še posebej to velja za intenzivne vaje in koncerte. Ne smem pozabiti na našega zborovodja, ki mi je zelo pomagal pri za etkih mojega sodelovanja pri zboru in upam, da bo ta pomo prisotna še v naprej. Seveda pa gre velika zahvala tudi mojemu pevskemu »botru«, ki me vzpodbuja in še popestri v asih zelo naporne vaje. Že vnaprej se veselim sodelovanja in prepevanja v tem prijateljskem moškem pevskem zboru Markovci.

62

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement