Page 62

Marko Kun1nik Bas Ljudje imamo potencial in talent za razli ne stvari. Na nas pa je, da sposobnosti, s katerimi talent dokazujemo, kar se da s pridom izkoristimo. Sposobnost petja je neke vrste danost, katere pa niso deležni vsi. V kratkem uvodu sem že nakazal, zakaj sem se pevcem pridružil. Izkoriš anje lastnih potencialov, pristni odnosi znotraj skupine in iskreni prijatelji, s katerimi smo doživeli že veliko nepozabnih trenutkov so temeljni razlogi moje prisotnosti med markovskimi pevci. Kratke misli zaklju ujem s slovenskim rekom »Kdor poje, slabo ne misli !«

Mi (lektorica tekstov in avtorji kronike MoPZ Markovci) pa bi radi dodali še, da kdor riše karikature, tudi ne misli slabo, temve1 skuša v vsakem posamezniku najti kakšno potezo, ki jo potem poudari tako, da se ob njej iskreno, dobronamerno nasmehne. Iz te želje so nastale tudi karikature pevcev in zborovodja Sre1ka na 4 listih koledarja 2008.

Ivan Horvat 2. Tenor V MoPZ sem že od leta 1995 in se še danes dobro spominjam, kako se je vse skupaj za elo: bilo je na dvoriš u pri tastu, praznovali smo rojstni dan in prepevali. Na dvoriš e pa se je pripeljal gospod Konrad Šmigoc, poslovno k tastu, a kmalu pristopil k nam in zapoje z nami. Kasneje me povabi k sodelovanju z MoPZ Markovci, vendar sem se izgovoril, da trenutno gradimo hišo in imam malo prostega asa. »Ni hudega,« odgovori, »…potem pa pridi, ko boste kon ali gradnjo!«.

61

Pesmi glas - druži nas 3  
Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement