Page 55

Janez Meznari1 Bariton Spomini na za etno pot mojega petja pri moškem pevskem zboru Markovci segajo v leto 1976. Pred za etkom mojega petja sem bil na montaži hidroelektrarne Formin - na jezu Markovci. Na sam pustni torek sem iz pisarne gradbiš a v Markovcih slišal petje pevcev moškega zbora, ki so bili opremljeni z vozom, konjsko vprego in naloženi na re no ladjo (ranco), ter predstavljali nekdanje kosce na poti v Šturmovec. S tem pustnim obi ajem - s pesmijo so obiskovali vasi takratne krajevne skupnosti Markovci. Njihovega petja se bil zelo vesel, kar je bil povod za moj za etek petja v moškem pevske zboru. Zbor je vodil dirigent, že pokojni Janez Bezjak, naš veliki prijatelj, ki ga težko pozabljamo. Na vajah smo predvsem vadili pesmi, ki smo jih prepevali na krajevnih proslavah v naši bližnji okolici, kot tudi za naše vsakoletne koncerte, revije ter sre anja na taboru pevski zborov v Šentvidu pri Sti ni, kjer smo bili ve kot 10-krat. To so bili asi veselja in prijateljstva v zboru. Ker nismo imeli stalnih prostorov za vaje, smo se selili po u ilnicah stare šole, sledila je selitev v novo šolo in nazadnje v sejno sobo krajevne skupnosti nad Mercatorjevo trgovino. Te prostore uporabljamo še danes in se v njih dobro po utimo. 9as te e svojo pot. V teh 40-tih letih smo izgubili za vedno mnogo dobrih pevskih prijateljev. Skrb za naraš aj mladih je vedno prisoten. Tako se je zbor v zadnjih letih precej pomladil. Tako se bomo mi "dvakratni upokojenci" lažje poslovili petja naših 40 let.

54

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement