Page 51

Janez Kristovi1 Bariton Rad se družim s kolegi pevci, saj mi to pomeni prijazno vzdušje med pevci. Na vaje grem z veseljem med prijatelje. Veseli me, da se sprostim in slišim kakšno lepo besedo na vajah. Druženje mi mnogo pomeni, saj sem pri zboru pel že kot mladi fant na vasi. V zbor so me navdušili stari pevci v zboru. Brez petja v zboru bi se po util osamljenega – zato si vzamem as za vaje. Z zborom se bom družil tako dolgo, dokler mi bo zdravje dopuš alo. Na koncu bi še rad dodal: »Kdor poje, zlo ne misli!«. Dragim sopevcem želim še mnogo ur druženja.

Dušan Strelec Bariton Skozi življenje iš eš stvari, ki bi te dopolnjevale in osre evale. Mnogokrat se zgodi, da to dajemo na stranski tir, ker nam primanjkuje asa. Tako je bilo tudi z menoj. Pesem in glasba sta mi vedno veliko pomenila in me spremljala skozi moje otroštvo in mladost, nato je nekoliko zamrlo, saj ni bilo asa za kakšno športno ali glasbeno dejavnost. Na pobudo prijatelja sem septembra 2005 postal lan MoPZ Markovci. Pri ela so se sklepati nova prijateljstva in poglabljati stara. Sledile so vaje, ki so v asih naporne, a vse slabo se razblini, ko zaslišiš pesem in vidiš nasmejane in zadovoljne obraze prijateljev. Sodelovanje in prijateljstvo mi v zboru veliko pomeni, saj že vse pove naš zborovski moto: »Pesmi glas druži nas!«

50

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement