Page 50

Dejan Šmigoc 2. Tenor Veseli me, da lahko pojem v zboru, kot je markovski, v katerem nas ne druži le prijateljstvo, temve tudi lepo petje. Še posebej so mi v spominu ostale dobre intenzivne vaje, na katerih sem tudi doživel »Pevski« krst. Upam, da bomo lahko še naprej razveseljevali ljudi s kvalitetnim prepevanjem. Za dedkom Konradom in o etom Andrejem sem tretja generacija Šmigoc, ki prepeva v tem našem zboru.

Tadej Kun1nik 1. Tenor V moški pevski zbor Markovci sem pristopil jeseni leta 2000 in sicer na kar dolgotrajno prigovarjanje nekaterih starejših pevcev. 9e pogledam na leta, ki sem jih preživel v tem društvu, mi ni niti malo žal, da sem se odlo il za ta korak. V teh letih smo postali pravi prijatelji in skupaj preživeli ob lepi pesmi marsikatero no . Zelo me veseli da kljub generacijsko zelo razgibani strukturi pevcev, med nami ni nobenih nesoglasij in se odli no razumemo. V današnjem tempu življenja si ljudje moramo poiskati stvari, ki nas sprostijo, ob katerih vsaj za trenutek pozabimo na vse probleme in ena teh stvari je zame prepevanje v pevskem zboru. Nikoli mi ni žal asa, ki ga preživim s kolegi pevci, saj ob utek ob lepo zapeti pesmi in druženje odtehta ves as vaj in odrekanja nekaterim drugim stvarem. Prepri an sem, da se ob takem vzdušju in elanu, ki ga je trenutno utiti v zboru, ni bati, da bi v Markovcih pesem zamrla.

49

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement