Page 5

IZDALI:

Kulturno društvo »Alojz Štrafela« Markovci Markovci 33 SI-2281 MARKOVCI Predsednik društva: Janez Kukovec e-pošta: info@markovci-on.net spletna stran: http://mopz.markovci-on.net

UREDILA: Karolina Pi erko in Aleš Miloši JEZIKOVNO PREGLEDALA: Karolina Pi erko RA+UNALNIŠKI PRELOM: Aleš Miloši FOTOGRAFIJE: Prelog, Marijan Petek, Mojca Zemljari , Marko Kun nik in arhiv društva ŠTEVILO IZVODOV: 300 TISK: DIGItisk Markovci, marec 2008

4

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement