Page 45

Žalost je prevzela pevce, njihove družine, naše ljudi. Zapeli so mu v slovo, s tiho obljubo: »Nikdar te ne bomo pozabili, dragi in spoštovani Franc! So ustvujemo s tvojimi svojci!«, od njega so se z odpetimi žalostinkami poslovili 16. septembra 2007. 29.9. so v gostiš u Gastro zapeli lanu Janezu Meznari u in njegovi ženi Neži ob njunih 70. rojstnih dnevih. Takih dogodkov so resni no veseli. 12.10. so sodelovali na dobrodelnem koncertu za družino iz Borovcev, za pomo pri odpravi škode, ki je nastala na strehi ob hudem nalivu. 11.11. so zapeli na praznovanju 60-letnice pevca Martina Štrafela in 4.12. na enakem jubileju pevca Janeza Kostanjevca. Obema vse najboljše in da bi še dolgo prepevala! 18.12. so zapeli v Ljutomeru na snemanju oddaje »Pod brajdami«. V ariji Nabucco jih je na klavirju spremljal Andrej Kramberger. Tu se zapisi v zelenem notesu gospoda Jožeta Cigule kon ajo, a lasten spomin me opozarja na še kak dogodek, zdaj že v tem, 2008. letu. Leto 2008 V letošnjem letu so pevci ve ino asa posvetili programu za Veliki koncert. Priprava terja veliko razumevanja in odpovedovanja. Ogromno dela je potrebno – da se prireditev v takem obsegu, kot so si jo zadali, spravi pod streho. Idejni vodja prireditve je Aleš Miloši , ki si je koncert zamislil kot predstavitev razvoja petja v Markovcih. Ljudsko petje še vedno daje pe at MoPZ Markovci, saj so pevci prava zakladnica teh pesmi. Leto so pri eli z dvakratnimi tedenskimi vajami. Teden (29.1.2008) pred letos le 72 urnim »Fašenkom«, so Ora i nastopili in bili glavni gost televizijske oddaje – V dobri družbi. Predstavili so se z lepo zapetimi pesmimi in z odli no opisanimi markovskimi pustnimi obi aji. Med snemanjem so se dodobra spoprijateljili z voditeljem oddaje Blažem Švabom, lanom ansambla Modrijani in beseda je dala besedo in Modrijani, trenutno najbolj zaželen narodnozabavni ansambel, bodo nastopili kot gostje velikega koncerta v marcu. V februarju so se poslovili od pevca Martina Mikše. In v marcu imeli intenzivne vaje ravno na dan 8.3.2008, ko so pred 40-imi leti (1968. leta) imeli prvi nastop. Zaploskali so štirim lanom (Alojzu Letonja, Jože Cugula, Ivan Kun nik in Janez Horvat), ki so takrat in še danes stojijo v vrstah MoPZ Markovci. Karolina Pi erko, v Zabovcih, 29.2.2008

44

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement