Page 43

15.9.2006 je MoPZ novo sezono pri el z dobro novico. Pridružili so se mu 3 mladi lani (Miha Prosenjak, Dejan Šmigoc in Aljaž Štumpf), med njimi 2 sinova 2 pevcev, oz. eden že vnuk (3. rod iz iste pevske družine Šmigoc). 25.11.2006 je bil koncert MoPZ z gosti Mešani pevski zbor Leskovec (CePZ sv. Andraž). Tudi ta zbor vodi zborovodja Sre ko Zavec. Petje so s svojim igranjem popestrili Frajtonarji – skupina glasbenikov. 17.12.2006 je bil koncert MoPZ Markovci in MePZ Kulturnega društva Sveta Ana v Slovenskih Goricah v Avstriji. V kraju Straden so peli v lepi cerkvi. Vedno se zgodi tako, da kak prijateljski pevki zbor gostuje v Markovcih, potem pa naš zbor pri njih, ali obratno, ali pa gresta oba zbora še dalje, k tretjemu zboru. Tokrat so skupaj Avstrijcem polepšali predboži ni as. Leto 2007 8.2.2007 so zapeli na proslavi slovenskega kulturnega praznika v Prvencih in Ora i so 24.3.2007 zapeli v Muretincih na prireditvi v proslavitev dneva žena in materinskega dne. 9.3. je bila 40. letna konferenca ob nega zbora Kulturnega društva »Alojz Štrafela« Markovci. Ora i so tudi to leto sodelovali na pustnih prireditvah v Markovcih in okolici in obiskali so pevske prijatelje. 20.4.2007 so sodelovali na ob inski prireditvi v okviru ob inskega praznika, zve er pa so sodelovali še na 33. obmo ni reviji pevskih zborov (dvorana Gimnazije Ptuj). Naslednji dan pa so kot Kosci nastopali na kulturnem ve eru v po astitev 8. ob inskega praznika. Tedaj smo lahko še lahko ob udovali spretno sukanje kose v rokah Franca Goloba tako, kot je znal samo on.

Skupna fotografija iz intenzivnih vaj '07, v Umagu na Hrvaškem (FOTO: Arhiv MoPZ)

42

Pesmi glas - druži nas 3  
Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement