Page 41

2005 so izvedli uspešni nastop na 31. Reviji pevskih zborov v dvorani Gimnazije Ptuj. 18. junija so pripravili skupni piknik z ženami in dekleti v Zabovcih, nastopili so na sre anju Lovskih družin v Sobetincih in 17. julija so na povabilo Kulturnega društva Sveta Ana – cerkveno prosvetnega zbora sodelovali na mednarodnem koncertu v cerkvi sv. Ane v Slovenskih Goricah. Da so se pevci dobro po utili dokazujejo tudi številne odpete pesmi v opoldanskem druženju. Še vedno se spominjamo odli ne gobove juhe pri Šenvetrovih. Sledile so zaslužene po itnice na vseh ravneh, tudi na zborovski. 16.9. so se pevci zbrali na prvi jesenski vaji in že 1.11.2005 zapeli na Komemoraciji. 5.11.2005 pa so s koncertom z gosti predstavili svojo prvo zgoš enko. V goste so povabili pevska zbora Spomin ice in Fortuno iz DPD Svoboda Ptuj. Sledil je družabni ve er, na katerem so se snovali novi na rti.

MoPZ v Nem%iji.- Dresden (FOTO: Marko Kun%nik) 11.11.2005 so se odzvali vabilu sopevca Janka Strelca (Vepos) in zapeli so za praznik sv. Martina. Med 17. in 21.11. so lani MoPZ skupaj s lani markovskega Folklornega društva »Anton Jože« Štrafela bivali v Nem iji (Dresden, Berlin, letališ e Tempelhofer…). Nastopili so na koncertu pri slovenskih zdomcih, polni vtisov so se vrnili v Markovce zgodaj zjutraj 5. dne. Do konca leta jih je akalo še nekaj pevskih gostovanj, v doma ih krajih. 3.12. so nastopili v Trbovljah (koncert treh MoPZ), 16.12. v Gorišnici – v slovo sestri Janeza Horvata, gospe Golob iz Zagoji . Leto 2006 MoPZ je 8.2. sodeloval na proslavi slovenskega kulturnega praznika, druženje pa so posvetili tudi pobudi mlajših lanov, naj se v okvirju MoPZ Kulturno društvo »Alojz Štrafela« ustanovi tudi sekcija ora i.

40

Pesmi glas - druži nas 3  
Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement